Sunteți pe pagina 1din 5

B.

Surpabilitatea rocilor înconjurătoare în cazul golurilor oarbe

Surpabilitatea rocilor se va calcula ca şi în cazurile anterioare dar se va ţine seama de o


forţă suplimentară generată de greutatea rocilor cuprinse sub bolta de echilibru de formă
parabolică.
La fel ca şi în cazul zăcămintelor care aflorează vom avea aceleaşi cazuri privind
înclinarea golurilor respective.
a. Goluri verticale
Condiţia de surpabilitate pentru aceste goluri (fig.3.10) este:
htb gh 2 g
< ctgb + ( 2hctgb + m ) 2 (3.36)
sin b 2 3tg j'
unde:
m - lăţimea golului creat;
j' - unghiul de frecare internă a rocilor surpate în tavanul golului;
Făcând substituţiile şi ordonând termenii vom obţine o relaţie de forma:

Actg 3b - Bctg 2b - Cctgb + D = 0 (3.37)

prin rezolvarea căreia vom obţine valoarea unghiului limită de surpabilitate b .


În relaţia (3.37) s-au folosit notaţiile:

A = 4h 2tg j
3 3c' htg j'
B = 4h 2 - tg j' tg j - - 4h mtg j
2 g
3h 2tg j' (3.38)
C= + 4h m - m 2tg j
2
3htg j'
D= c' - m 2
g
Fig.3.10 Surpabilitatea rocilor în golurile oarbe verticale

b. Goluri înclinate
Relaţiile de calcul pentru determinarea surpabilităţii rocilor înconjurătoare în acest caz
(fig.3.11) sunt:
- pentru acoperiş
htba gh 2 g
< ( ctgba + ctga ) + ( 2h ctgba + m ) 2 (3.39)
sin ba 2 3tg j'
- pentru culcuş:
htbc gh 2 g
< ( ctgbc - ctg a ) + ( 2h ctgbc + m ) 2 (3.40)
sin bc 2 3tg j'
Fig.3.11 Surpabilitatea rocilor în golurile oarbe înclinate
Făcând substituţiile şi ordonând termenii pentru ambele cazuri se obţine o relaţie de
forma:

Actg 3b - B ctg 2b - C ctg b + D = 0 (3.41)

Prin rezolvarea căreia vom obţine valoarea unghiului limită de surpabilitate b .


În relaţia (3.41) s-au folosit notaţiile:

A = 4h 2tgja;c
3 3c' htg j'
B = 4h 2 - h 2tgj' tg ja;c - a;c - 4h mtg ja;c
2 g a;c
(3.42)
3h 2tg j' 3
C= + 4h m - m 2tg ja;c � h 2tg j' ctg a tg ja;c
2 2
3htg j' 3
D= c'a;c � h 2tg j' ctga - m2
g a;c 2
II. În cazul în care raportul dintre presiunea litostatică a rocilor înconjurătoare şi
rezistenţa limită a domeniului de elasticitate a rocilor înconjurătoare este supraunitar, respectiv:
gH > se (3.43)

rocile din afara prismei de surpare, sub acţiunea presiunii Iitostatice vor genera o forţă laterală
suplimentară asupra prismei de surpare, aceasta fiind egală cu:
(
D = ( gH - se ) tg 2 45o - j / 2 ) (3.44)

Această sarcină suplimentară va genera o încărcare suplimentară pe unitatea de suprafaţă a


planului de surpare:

(
FD = ( gH - se ) tg 2 45o - j / 2 cos b ) (3.45)

în care:
H - adâncimea de la suprafaţă până la limita inferioară a golului creat;
se - rezistenţa limită de elasticitate a rocilor la încercarea monoaxială;
g - greutatea volumetrică a rocilor înconjurătoare golurilor;
j - unghiul de frecare internă a rocilor înconjurătoare golurilor;
b - unghiul limită de surpare a rocilor înconjurătoare golurilor.
Având o forţă suplimentară, care contribuie la surparea rocilor din pereţii golului creat,
relaţiile de determinare a surpabilităţii rocilor de mai sus se vor modifica prin apariţia în termenul

din partea dreaptă a inecuaţiei a expresiei forţei FD , după cum urmează:


- goluri verticale la zi:
t
b gh
< ctgb + D cos b (3.46)
sin b 2
- goluri înclinate la zi:
- pentru acoperiş:
t
ba g h
< a ( ctgba + ctg a ) + D cos ba (3.47)
sin ba 2
- pentru culcuş:
t
bc g h
< c ( ctgbc + ctg a ) + D cos bc (3.48)
sin bc 2

- goluri oarbe verticale:


htb gh 2 g
< ctgb + ( 2hctgb + m ) + D cos b (3.49)
sin b 2 3tg j'
- goluri oarbe înclinate:
- pentru acoperiş:
htba gh 2 g
< ( ctgba + ctga ) + ( 2h ctgba + m ) 2 + D cos ba (3.50)
sin ba 2 3tg j'
- pentru culcuş:
htbc gh 2 g
< ( ctgbc - ctg a ) + ( 2h ctgbc + m ) 2 + D cos bc (3.51)
sin bc 2 3tg j'