Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de activitate “Povestea lui Puf Alb şi Puf Gri”

UNITATEA DE ÎNVAȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit„Voiniceii” Craiova

DATA:11.03.2016

GRUPA: mijlocie „Fluturașii”

EDUCATOARE:Balasoiu Mariana

PROF.METODIST: Cămărașu Gina

PROF.COORDONATOR: Călinoiu Adriana

ELEV PRACTICANT: Stan Maria Daniela

TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă?

SUBTEMA: În lumea poveştilor

TIPUL DE ACTIVITATE: ADE: DLC – Educarea limbajului

TEMA ACTIVITĂŢII: „Puf Alb şi Puf Gri” – poveste populară

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei

SCOPUL:
Formarea deprinderii copiilor de a se concentra şi asculta cu atenţie o poveste
Formarea capacităţii de a aprecia fapte bune şi a dezaproba fapte rele

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să asculte cu atenţie conţinutul poveştii;
- să reţină desfăşurarea evenimentelor în ordinea succesiunii întâmplărilor;
- să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul întrebărilor
adresate de educatoare
- să-şi îmbogăţească vocabularul cu unele cuvinte noi: bâlci, frământa conştiinţa;
- să stabilească pe baza comportamentului personajelor trăsăturile dominante ale acestora;
- să diferenţieze personajele pozitive de cele negative

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, expunerea ,observaţia, explicaţia.
Material didactic: planşe cu imagini din poveste, fişe iepuraşi de pluş,stimulente.
Forme de organizare:frontala
Forme de evaluare:continuă-formativă
Locul de desfășurare:sala de grupă
DURATA: 20-25min

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Poveşti populare pentru copii
- Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar – Editura Pro-
Humanitate 2005
- Prichindei în lumea basmelor – fişe individuale de lucru

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

ETAPELE ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA OBSERVAȚII


ACTIVITĂŢII COPIILOR
1. Moment Pentru buna desfăşurare a activităţii se Copiii își ocupă
organizatoric vor lua măsuri organizatorice: locurile pe
- aerisirea sălii de grupă; scăunelele
- aranjarea scăunelelor în așezate în
semicerc; semicerc.
- pregătirea materialului didactic;
- aranjarea copiilor pe scaune.
2. Captarea Se va realiza printr-un element surpriză: Copiii ascultă cu
atenţiei copiii vor descoperi în sala de grupă un atenție poezia.
„iepuraş” de pluş , de culoare gri care îi
va surprinde pe copii spunându-le o
poezie:
„Eu sunt Puful jucăuş,
N-am astâmpăr, nu-s de pluş,
Gri este a mea culoare
La dulceaţă poftesc tare
Şi să ştiţi că am un frate,
Are patru ani jumate,
Are blana albă nea,
Ochii sunt de peruzea.
A uitat de supărare
Fiindcă am spus minciună mare,
Eu trăsnăi n-am să mai fac,
Din guriţă am să tac”
3. Despre ce animal este vorba? Copiii răspund
Reactualizarea Ce fel de animal este? (sălbatic sau întrebărilor
cunoştinţelor domestic) adresate.

4. Anunţarea Astăzi am să vă spun o poveste în care Copiii se


temei şi a este vorba despre doi fraţi iepuraşi ce se pregătesc pentru
obiectivelor pregăteau să meargă la bâlci cu mama a asculta
lor, până când unul dintre fraţi a făcut o povestea.
faptă pe care nu trebuia s-o facă.
Povestea se numeşte „Puf Alb şi Puf
Gri” – poveste populară
5. Desfășurarea Se expune conţinutul poveştii, folosindu- Copiii ascultă cu
activității se inflexiunile vocii, mimica şi gestica atenție povestea.
corespunzătoare pentru a trezi emoţii şi
pentru a asigura motivaţia învăţării.
Povestea este expusă după următorul
plan, iar după fiecare idee prezentându-
se ilustraţiile:
1 Pregătirea iepuroacei şi a celor doi
iepuraşi, Puf Alb şi Puf Gri să plece la
bâlci
2 Puf Gri nu a ascultat de Puf Alb şi a
spart borcanul cu dulceaţă
3 Iepuroaica l-a pedepsit pe Puf Alb
4 Iepuroaica a plecat la bâlci cu Puf Gri
5 Mustrările de conştiinţă ale iepuraşului
Puf Gri faţă de fratele său Puf Alb
6 Puf Gri îi cere iertare lui Puf Alb,
promiţând că e ultima oară când minte şi
pleacă fericiţi toţi trei către bâlci.
6. Fixarea Fixarea conţinutului se va face prin Copiii raspund
cunostințelor prezentarea imaginilor din poveste prin corect
intermediul întrebărilor: întrebărilor.
- De ce a fost pedepsit Puf Alb?
- Unde l-a dus iepuroaica pe Puf
Gri?
- Ce i-a cumpărat iepuroaica lui
Puf Gri de la bâlci?
- În ce mod şi-a cerut iertare Puf
Gri lui Puf Alb?
- Cum aţi fi procedat dacă eraţi în
locul lui Puf Alb?
- Cum aţi fi procedat dacă eraţi în
locul lui Puf Gri?
7. Evaluarea Se vor face aprecieri verbale cu privire
la modul în care copiii au participat la
activitate.Se vor acorda stimulente
tuturor elevilor.

PUF ALB si PUF GRI

În mica lor căsuţă din pădure trăia fericită o iepuroaică cu cei doiiepuraşi ai săi. Într-o
seară iepuraşii Puf alb şi Puf Gri se pregăteau să meargă la bâlci. Mămica lor iepuroaica le dădu
cămăşuţe noi, una lui Puf Alb şi una lui Puf Gri, apoi luă copaia în care făcuseră baie iepuraşii şi
ieşi afară din casă.
- Vai ce bine îmi pare că mergem la bâlci! Se bucura Puf Alb. O să mâncăm turtă dulce! O
să zburăm cu avionul!
Dar Puf Gri nu asculta ce spunea frăţiorul lui. El văzuse pe dulap borcanul cu dulceaţă, la
care poftea de mult.
- Puf Gri, Puf Gri! Striga Puf Alb, Puf Gri nu se poate! Puf Gri, ai s-o superi pe mamica,
repeta Puf Alb încercând să-l oprească.
Puf Gri lovi borcanul, borcanul se rostogoli peste Puf Alb şi căzu spărgându-se şi
mânjind pe nevinovatul iepuraş cu dulceaţă. Puf Gri văzându-şi isparava, coborî de pe dulap şi
de frica pedepsei fugi de la locul cu pricina. Iepuroaica tocmai intra pe uşă şi-l văzu pe Puf Alb
cu botcul plin de dulceaţă lângă borcanul spart, iar pe Puf Gri stând cuminte în celălalt colţ al
camerei.
- Aşa, zise iepuroaica supărată, Puf Alb a vrut să fure dulceaţă. Hai Puf Gri, tu ai fost
cuminte, să mergem la bâlci, iar Puf Alb să stea acasă..
Supărată îl închise pe Puf Alb în casă cu zăvorul şi plecară la bâlci. La bâlci iepuroaica îi
cumpără lui Puf Gri turtă dulce. Dar Puf Gri nu putu să mănânce turtă dulce, el ştia că nu fusese
cuminte şi nu merita darul. Iepuroaica îl îndrumă pe Puf Gri să se joace, să zboare cu avionul,
dar pe Puf Gri îl frământa conştiinţa, îl chinuia fapta urâtă. Îşi amintea de Puf Alb care rămăsese
acasă pedepsit pe nedept, tocmai pentru că încercase să-l oprească să fure dulceaţa.
Puf Gri nu mai putu răbdă şi fugi de lângă mama sa. El alwrga spre casă la frăţiorul lui.
Iepuroaica mirată alergă după el să vadă unde se duce. Puf Gri ajunse acasă, deschise zăvorul şi-l
vazu pe Puf Alb stând supărat pe marginea patului.
- Puf Alb, ţi-am adus turtă dulce, zise Puf Gri. Tu meriţi, e a ta, tu eşti cuminte!
Puf Alb însă nici nu voia să se uite la el, îi întoarse spatele supărat.
- Eu, continuă Puf Gri, e urât ce-am făcut. Nu mai fac niciodată!
- Puf Gri, strigă fericit Puf Alb, ce bine îmi pare că ţi-ai recunoscut greşeala.
Şi cei doi iepuraşi se îmbrăţişară.
Bucuroasă iepuroaica se reîntoarse la bâlci cu amândoi iepuraşii. Au zburat cu avionul şi
Puf Albşi Puf Gri s-au dat în bărci, s-au învârtit pe căluşei şi s-au bucurat mult de toate
frumuseţile din bâlci. Au fost la un ţap fotograf, s-au fotografiat, iar poza au pus-o deasupra
patului.
Din ziua aceea, Puf Gri n-a mai minţit niciodată.