Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul nervos se clasifică din punct de vedere funcţional în ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de efecte ale stimulării parasimpaticului iar coloana A
denumirea unor organe asupra cărora acţionează parasimpaticul. Scrieţi pe foaia de examen
asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. muşchii irisului a) relaxarea sfincterului
intern
2. glandele lacrimale b) constricţie pupilară
3. vezica urinară c) dilatarea pupilei
d) stimularea secreţiei

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Boala Basedow-Graves se caracterizează prin:


a) căderea părului, piele uscată şi îngroşată
b) acumulare de corpi cetonici în sistemul nervos
c) poliurie, polidipsie, dezechilibru mineral
d) pierdere în greutate, nervozitate, tremurături ale mâinilor

2. Valvulele atrioventriculare:
a) asigură comunicarea între artere şi ventricule
b) permit sângelui să treacă din vene în atrii
c) împiedică sângele să revină din ventricule în atrii
d) separă complet atriile între ele

3. Nucleotidele ADN se deosebesc de cele ARN prin:


a) tipurile de purine
b) tipurile de pirimidine
c) numărul pentozelor
d) numărul bazelor azotate

4. Un pacient cu grupa sangvină O(I) poate primi sânge de la:


a) O(I)
b) A(II)
c) B(III)
d) AB(IV)

5. Speciile invazive, care se pot reproduce, se numesc:


a) aclimatizate
b) naturalizate
c) exogene
d) native
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Planul sagital împarte corpul în două jumătăţi: dreaptă şi stângă.

2. Creşterea în grosime a oaselor se datorează cartilajelor de creştere.

3. Carcinogeneza este rezultatul mutaţiilor ce afectează ciclul celular.

4. Etmoidul este un os pereche al neurocraniului.

5. Mecanismul fundamental de funcţionare a sistemului nervos este actul reflex.

6. În clonarea terapeutică la om se utilizează ovulul enucleat.

S-ar putea să vă placă și