Sunteți pe pagina 1din 4

ARGUMENT

Cunoasterea limbii favorizeaza asimilarea cunoştinţelor, a noţiunilor, a categoriilor si a


conceptelor specifice diferitelor discipline studiate.

Posibilitatile reduse de comunicare, puse in evidenta cu deosebire de sfera restransa a


vocabularului elevilor limiteaza procesul cunoasterii, constituie o piedica in realizarea
progreselor la invatatura. Scolii, in ansamblul sau, ii revine obligatia de a face din cunoasterea
limbii romane, a limbii noastre nationale un obiectiv esential al culturii generale a elevilor.
Practica scolara indelungata si rezultatele ei au demonstrat faptul ca, in cadrul procesului de
dobandire si perfectionare a mijloacelor de exprimare, a capacitatii de comunicare in limba
romana, ciclul liceal are un rol deosebit de important in asigurarea succesului unei culturi
generale de baza si in folosirea limbii literare actuale ca mijloc de comunicare.

Parcurgand acest curs optional elevii vor avea o imagine completa a regulilor ce tin de
vocabular, fonetica, morfologie si sintaxa, ortografie si punctuatie. In elaborarea programei s-a
avut in vedere editia a II a, integral revizuita si substantial adaugita, a Dictionarului
ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane. Se va avea in vedere, la acest curs
optional, exprimarea corecta in conformitate cu normele lingvistice si literare actuale, in scris
si oral si contributia la cultivarea limbii romane. De asemenea, elevii, vor putea gasi raspunsuri
la intrebari despre acele aspecte in privinta carora exista indoieli. Programa are la indemana un
cadru flexibil de organizare a muncii elevilor, lasand o marja considerabila de libertate nu
numai in privinta alegerii textelor de analizat, ci si a integrarii continuturilor. Ea pune accent pe
latura formativa a invatarii, avand ca scop formarea unor elevi capabili sa se raporteze la
cultura autonom, reflexiv si critic.

La acest curs se vor aborda textele literare din punct de vadere lexical, gramatical, ideatic, cu
elemente de analiza stilistica. Se va descoperi, prin raportare la context, semnificatiile unitatilor
lexicale cu ajutorul elementelor caracteristice si algoritmilor de recunoastere si analiza in
activitatea de munca independenta.

Cursul are ca scop înlănţuirea logică a informatiilor, găsirea unor căi de parcurgere
conştienta a teoriei, a analizei gramaticale precum şi o recapitulare amplă a toturor
cunoştintelor de gramatică in vederea formarii deprinderilor de exprimare şi scriere corectă si
cursivă. Totodată, opţionalul oferă elevilor posibilitatea de a-şi consolida cunoştintele de limba
romana într-un mod sistematizat, în cadrul institutionalizat al scolii.

Demersul educativ va stimula elevii spre un efort personal in intelegerea notiunilor


de limba, a sistemului pe care le formeaza acestea si a relatiilor dintre ele. Astfel îi orientăm pe
elevi nu spre o învăţare bazată pe memorizare, ci de înţelegere conştientă, cât mai profundă şi
mai eficientă în influenţe educative. Optionalul cuprinde continuturi ce readuc in discutie
notiuni de vocabular, semantica, ortografie, punctuatie, lexic, de fonetica, de morfologie si
sintaxa, fiind conceput atat ca o sinteza teoretica, cat si ca un ghid practic pentru buna insusire
a elementelor de structura ale limbii romane.Concluzionand, putem afirma ca intentiile acestui
curs optional sunt recapitularea, aprofundarea si sistematizarea cunostintelor de limba si,
desigur, nu in ultimul rand, trezirea si sporirea interesului elevilor pentru o utilizare corecta si
eficienta a limbii romane.
COMPETENTEGENERALE

Insusirea si folosirea limbii literare

 Folosirea instrumentelor de analiza gramaticala, structurala a diferitelor texte literare si


nonliterare
 Formarea abilitatilor de analiza, deprinderilor de comunicare orala si scrisa
 Formarea si dezvoltarea motivatiilor si atitudinilor intelectuale, psihosociale

VALORI SI ATIUDINI

 Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice prin lectura si analiza textelor


 Formarea unor reprezentari culturale privind evolutia si valorile literaturii romane
 Coerenta si rigoare in gandire
 Cultivarea sensibilitatii prin receptarea operei literare

COMPETENTE SPECIFICE

 Recunoasterea si analiza principalelor componente de ordin structural, lexical, morfologic,


sintactic
 Insusirea si ilustrarea notiunilor, categoriilor gramaticale manifestate in competente de
limbaj si constientizarea dimensiunii istorice a latinitatii limbii romane
 Aplicarea in exprimare proprie a normelor ortografice, ortoepice, de punctuatie,
morfosintactice si folosirea adecvata a unitatilor lexico-semantice
 Definirea sferei semantice a cuvintelor
 Sa recunoasca si sa utilizeze corect neologismele, sinonimele , antonimele, perechile
paronomice
 Distingerea formelor derivate de cele nederivate ale cuvintelor
 Observarea si construirea enunturilor in care au loc schimbari ale valorii gramaticale
determinate
 Cunoasterea si aplicarea regulilor privind realizarea acordului diferitelor parti de vorbire
 Actualizarea prin exercitii a cunostintelor despre substantiv si articol
 Recunoasterea interjectiilor cu sensuri apropiate de vocativ, de imperativ.
CONTINUTURI SI TERMENI

I. Vocabularul(lexicul). Cuvantul. Structura cuvintelor.Familia de cuvinte. Vocabularul


fundamental. Masa vocabularului. Mijloace de imbogatire a vocabularului. Derivarea
.Compunerea. Imprumuturi lexicale vechi si neologice.

Semantica : Sensul cuvantului. Schimbari de sens.Clasificarea cuvintelor dupa raportul


forma –inteles.Semnificatii initiale,disparitii de cuvinte, schimbari de sens, explicatii pentru
nume comune si proprii. Polisemia. Sinonimia. Antonimia. Omonimia. Paronimia.

II. Ortografie,ortoepie,punctuatie

Din istoria ortografiei romanesti.Principiile ortografiei romanesti. Semnele


ortografice.Semnele de punctuatie. Despartirea cuvintelor in silabe. Exceptii.Vocale si
consoane. Sunete si litere. Alfabetul limbii romane. Corespondenta dintre litere si sunete.
Diftongii, triftongii. Hiat Semivocale. Accentul - reguli de folosire corecta a accentului in
limba romana.

III.Exercitii de munca independenta(vocabular,ortografie, ortoepie,punctuatie)

Cuvinte si constructii incidente(Folosirea virgulei, a liniei de pauza, sau a parantezelor in


cazul acestora).Vorbirea directa si vorbirea indirecta.Exercitii de munca independenta

SUGESTII METODOLOGICE

Programa pentru disciplina optionala Limba romana centrata pe achizitiile elevilor,


promoveaza invatarea limbii prin cercetare, incurajand elevii sa foloseasca o diversitate de
gramatici, dictionare, istorii ale limbii.

Studiul limbii romane se axeaza pe doua coordonate, normativa si functionala. Are ca obiectiv
deprinderea elevilor de a folosi limba romana corect, adecvat si eficient in producerea si
receptarea textelor scrise si orale. In acest context educational, rolurile celor doi parteneri,
profesori si elevi, au in vedere:

 Profesorul : colaborarea cu elevii in demersul didactic, incurajarea in argumentarea ideilor


proprii, facilitarea invatarii
 Elevul: cercetare, documentare, cooperare, transferul invatarii
Aceste noi roluri antreneaza demersuri didactice bazate pe invatarea prin descoperire
,analiza,stabilire de corelatii cu alte dicipline: se recomanda abordarea continuturilor prin
modalitatile care permit intelegerea fenomenului respectiv prin exercitii, exemplificari,
explicatii succinte. Aspectele teoretice vor fi reduse la strictul necesar, in favoarea aplicatiilor
practice.

Prin activitatile propuse se incearca inlaturarea automatismelor de gandire, stereotipurilor si


cultivarea spiritului tolerant.
METODE

 Metode care solicita lucrul individual:


lectura textelor,efectuarea de aplicatii pe textele citite,de rezolvari proprii

 Metode care se pot aplica intregului grup :dezbaterea ,analiza pe text,


problematizare, explicatia
materiale didactice :dictionare, DOOM,lucrari despre limba, gramatici

EVALUAREA

Reprezinta o componenta organica a procesului de invatare: la optionalul propus poate fi


o evaluare continua, formativa.Spre deosebire de predarea participativă, evaluarea este in mare
parte clasica daca privim prin prisma faptului ca ea ierarhizează şi sancţionează în
continuare.Se vor impleti astfel in planificarea si punerea in practica a acestui curs optional atat
intrumente traditionale (probe scrise , probe orale ) de evaluare cat si moderne (observatia
sistematica , investigatia , proiectul , portofoliul , tema pentru acasa , tema de lucru in clasa ,
autoevaluarea ). Practicata sistematic, evaluarea contribuie la schimbarea atitudinii elevilor fata
de invatatura, a rezervei fata de profesor, asigurand formarea unei atmosfere deschise,
favorabila in raporturile dintre elevi si profesori.Verificarea temelor zilnice, extemporale,
analiza pe text

BIBLIOGRAFIE MINIMALA

Mioara Avram, Gramatica pentru toti, Humanitas,Bucuresti, 2001

Mioara Avram, Cuvintele limbii romane intre corect si incorect

Florin Marcu, Noul dictionar de neologisme,Buc., 1997

Academia Romana,Dictionar explicativ al limbii romane,1998

Florin D Popescu, Limba Romana, Bucuresti, 1994

Academia Romana, Gramatica limbii romane, Cuvantul, 2005

Academia Romana, Gramatica limbii romane, Enuntul

Gramatica limbii romane, vol I si II, Editura Academiei romane, Bucuresti,


2005
Gramatica explicativa a limbii romane,Mircea Bertea, ,Cluj-Napoca, 2014
Bojin, Alexandru, Indrumari metodice privind studierea limbii si literaturii
romane in scoala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980
Chiosa, Clara Georgeta, Metodica predarii limbii si literaturii romane, Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1964
Goia, Vistian, Didactica limbii romane si literaturii romane pentru gimnaziu si
liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002
Hristea, Th., Sinteze de limba romana, Editura Albatros, Bucuresti, 1984
Popescu, Stefania, Gramatica practica a limbii romane, Editia a V-a revazuta,
Editura Orizonturi, Bucuresti, 1995