Sunteți pe pagina 1din 1

Amplificatorul diferenţial

1. Breviar teoretic
Amplificatorul diferenţial este un bloc funcţional cu două semnale de intrare, v1 şi v2 şi un semnal de ieşire, ve. Funcţionarea
amplificatorului diferenţial este descrisă de o funcţie f:RxR→R, de forma v e =f(v 1 ,v 2 ), iar planul v 1 xv 2 este domeniul de
definiţie al funcţiei.
V CC V CC

RC R C RC R C

V e Ve
T1 T2 T1 T2

V 1 V2 V1 V 2

R E
0 0 0 0
V EE V EE

Fig. 1 a). Amplificator diferenţial cu generator de curent în emitor Fig. 1 b). Amplificator diferenţial cu rezistor în emitor.
La intrarea amplificatorului diferenţial avem:
• ud = v2 – v1, semnalul diferenţial, este semnalul util;
• vm = (v2 + v1)/2, semnalul de mod comun, este semnalul perturbator.
ud
Semnalul de ieşire este tensiunea dintre colectoarele celor două tranzistoare, şi are expresia ve = −IRC th .
2VT
Această funcţie se numeşte caracteristica intrare-ieşire a amplificatorului diferenţial.
IRC ud
Pentru u d <10 mV ve = − ud . Pentru u d >100 mV ve = −IRC sign .
2VT 2VT
Inegalitatea u d <10 mV se numeşte condiţia de liniaritate. Inegalitatea u d >100 mV se numeşte condiţia de saturaţie.
ve
Se defineşte amplificarea diferenţială ca Ad = .
ud

Se defineşte amplificarea de mod comun ca raportul dintre tensiunea de mod comun de la ieşirea amplificatorului şi tensiunea de mod
RC
comun de la intrare. Am = .
RE
Ad
Se defineşte factorul de rejecţie a semnalului de mod comun (cmr – common mode rejection) ca cmr =
Am
2. Desfăşurarea lucrării de laborator
2.1. Se vizualizează pe osciloscop şi se desenează caracteristica ve = f ( u d ) (alimentare +/-15V).
2.2. Se calculează amplificarea diferenţială, cu respectarea condiţiei de liniaritate.
2.3. Se determină experimental amplificarea diferenţială, cu respectarea condiţiei de liniaritate.
2.4. Se calculează amplificarea de mod comun în două situaţii: a) cu rezistenţă în emitoare; b) cu generator de curent în emitoare.
2.5. Se determină experimental amplificarea de mod comun în două situaţii: a) cu rezistenţă în emitoare; b) cu generator de
curent în emitoare.
Se cunosc RC=10kΩ , RE=15kΩ , rce=100kΩ , I=1mA.

V CC V CC
RC R C RC RC

V e V e
T1 T2 T1 T2

0 V m 0
V 1
R b Rb Rb Rb
1k 1k 1k 1k

R e R e Re Re
1k 1k 1k 1k
0 0 0 0 0 0

R E 15k RE 15k

V E E V E E

a) Schema pentru determinarea amplificării diferenţiale b) Schema pentru determinarea amplificării de mod comun