Sunteți pe pagina 1din 33

CÂNTĂRI DE CRĂCIUN

Amin! Naşterea Ta Hristoase Dumnezeul nostru,


Răsărit-a lumii,lumina cunoştinţei
Că-ntr-u dânsa, cei ce slujau stelelor
De la stea s-au învăţat.
Să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii
Şi să te cunoască pe Tine
Răsăritul cel de sus.
Doamne! Mărire Ţie.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,


Mântuitoriule, mântuieşte-ne pe noi
Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce Te-ai născut din Fecioară,
Pe noi cei ce-Ţi cântăm Ţie. Aleluia!

AMIN! Câţi în Hristos v-aţi botezat,


În Hristos v-aţi şi-mbrăcat - Aleluia!

Crucii Tale ne-nchinăm Stăpâne,


Şi Sfântă învierea Ta o lăudăm şi o mărim.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi în vecii
vecilor-Amin

Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită şi mai mărită


decât oştile cele de sus.
Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de
Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care s-a culcat cel
neîncăput, Hristos-Dumnezeu, pe care, lăudăndu-L, îl mărim.
COLO SUS ÎN VREMEA ACEEA

Colo sus în vremea-ceia


În frumoasa Galileia,
O fecioară vieţuia
Ce Maria o chema.
Nazaret i-a fost oraşul
Unde ea-şi avea sălaşul.
Într-o zi Maria sta
Singură şi se ruga.
Dar deodată ce văzuse,
Casa toată se umlpuse,
De-o lumină lucitoare
Ca lumina de la soare.
Îngerul Gavril intrase
La sfânta Fecioară-n casă.
Şi din zboru-i se oprise,
Bucurie îi grăise.
Ea văzând sa-nspăimântat.
Întru sine s-a-ntrebat ,
Doamne ce să fie oare
Aste vorbe de onoare?
Îngerul i-a zis Marie,
N-avea teamă, pace ţie.
Sunt al Domnului trimis
Nu te-nspăimânta i-a zis.
Nu te-nspăimânta Maria,
Că vei naşte pe Mesia.
Fiu al domnului va fi
Şi Isus se va numi.
Maria când a auzit
Cu smerenie a zis.
Dac-aşa vrea cel de sus
Fie mie cum mi-ai spus.
DIN AN ÎN AN

Din an în an sosesc mereu


La geam cu moş Crăciun
E ger cumplit, e drumul greu
Da-i obicei străbun -bis
Azi cu stămoşii cânt cor
Colidul sfânt şi bun
Tot moş era şi-n vremea lor
Bătrânul Moş Crăciun -bis
E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum
Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun -bis
Acum te las fii sănătos
Şi vesel de Crăciun
Dar nu uita când eşti voios
Române să fii bun. - bis

MOŞ CRĂCIUN
Moş Crăciun cu plete dalbe
A sosit de prin nămeţi
Şi aduce daruri multe,
La fetiţe şi băieţi
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Din bătrâni se povesteşte
Că-n tot anul negreşit
Moş Crăciun pribeag soseşte,
Niciodată n-a lipsit.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Moş Crăciun,cu plete dalbe,
Încotro vrei să apuci
Ţi-am cânta florile dalbe
De la noi să nu te duci.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
O, CE VESTE MINUNATĂ

O,ce veste minunată,


În Viflaeem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput,
Cum au spus proorocii.

Că la Vifleem Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic sălaş
Lâng’acel oraş
A născut pe Mesia.

Pe Fiul în al Său nume


Tatăl L-a trimis în lume
Să se nască ,
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

O, CE VESTE MINUNATĂ

O, ce veste minunată, În coliba păstorească,


Lângă Viflaim s-arată Vrut-a Domnul să se nască.
Cerul strălucia, Fiul Său cel sfânt
Îngerul venea, Nouă pe pământ,
Pe-o rază curată. Să ne mântuiască.

Păstorilor din câmpie, E Iisus păstorul mare


Le vesteşte bucurie. Turmă ca El nimeni n-are.
Că-ntr-un mic lăcaş Noi îl lăudăm,
Din acel oraş, Şi ne închinăm,
E Sfânta Maria. Cu credinţă tare.

Păstorii cum auziră,


Spre locaşul sfânt porniră,
Unde au aflat
Pruncul luminat,
Şi îl prea măriră.
DESCHIDE UŞA CREŞTINE

Deschide uşa creştine -bis


Că venim din nou la tine.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Şi la Vifleem am fost, -bis
Unde s-a născut Hristos
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Şi-n am văzut şi pe-a sa Mamă -bis
Pe care Maria o cheamă.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Cum umbla din casă-n casă -bis
Ca pe Fiul său să-l nască.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Umbla-n jos şi umbla-n sus -bis
Ca sa-l nască pe Iisus.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Umbla-n sus şi umbla-n jos -bis
Ca să-l nască pe Hristos.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Maria găsi apoi -bis
Un staul frumos de oi.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Şi acolo pe fân jos -bis
S-a născut Domnul Hristos.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Îngerii din cer coboară-bis
Staulul de-l înconjoară.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Îngerii cu flori în mână -bis
Împletesc mândră cunună.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Pe cunună-i scris frumos -bis
Astăzi s-a născut Hristos.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
Pe cunună-i scris aşa -bis
Va împărăţi lumea.
La mulţi ani, mulţi ani cu bine
ASEARĂ PE ÎNSERATE

Aseară pe înserate Că lumea asta mare,


Fecioara Maria Prin Tine s-a zidit,
În Viflaim cetate Prin Tine şi prin Tatăl
Călătorind sosea. Şi prin Duhul Sfânt.

Şi fiind obosită, Răsună lin în noapte,


Lăcaş îşi căuta Al clopotelor cânt
În Viflaimul mare Vestind că vine iarăşi,
Nimenia n-o primea. Iisus pe acest pământ.

Atunci Sfânta Fecioara El vine-n haine albe


Din oraş Ea ieşea De îngeraşi purtat
Şi în câmp într-o poiată, Să spele lumea-ntreagă
De vite Ea intra. De rău şi de păcat.

Şi între dobitoace La fiecare casă


Pe fânul cel struhos Sosesc colindători
Preasfânta Fecioara Colinda lor frumoasă
Născuse pe Hristos. Răsună până-n zori.

Micuţul Hristos plânge, Sculaţi creştini de grabă


Fecioara îl mângăia, Şi-aduceţi un prinos
Nu plânge o, Iisuse, Şi face-ţi loc în casă,
Că Tu cunoşti lumea. Micuţului Hristos.

BUNĂ DIMINEAŢA LA MOŞ AJUN

Bună dimineaţa la Moş Ajun


Ne daţi ori nu ne daţi,
Ne daţi, ne daţi, ne daţi ori nu ne daţi?

Am venit şi noi odată


La mulţi ani cu sănătate
Domnul Sfânt să ne ajute
La covrigi şi la nuci multe.

Bună dimineaţa la Moş Ajun


Ne daţi ori nu ne daţi,
Ne daţi, ne daţi, ne daţi ori nu ne daţi?

SUS LA POARTA RAIULUI

Sus la poarta raiului, poarta raiului,


Paşte turma Tatălui, turma Tatălui,
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin.
Lin şi iară lin.

Dar la turmă cine sta? Oare cine sta?


Sta chiar Maica Precista, Maica Precista,
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin.
Lin şi iară lin.

Lângă Ea un legănel, da un legănel,


Cu un copilaş în el, copilaş în el.
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin.
Lin şi iară lin.

Copilaşul când dormea, puiul când dormea


Maica Sfântă lin cânta, Maica lin cânta.
Linu-i lin şi iarăşi lin,
Bate vântul frunza lin.
Lin şi iară lin.

TREI PĂSTORI

Trei păstori se întâlniră, Şi să facem o cunună,


Trei păstori se întâlniră, Şi să facem o cunună,
Raza soarelui, floarea soarelui Raza soarelui, floarea soarelui
Şi aşa se sfătuiră, S-o-mpletim cu voie bună.

Haideţi fraţilor să mergem, Şi s-o ducem lui Hristos,


Haideţi fraţilor să mergem, Şi s-o ducem lui Hristos,
Raza soarelui, floarea soarelui Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem. Să ne fie de folos.
ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS

Astăzi s-a născut Hristos


Mesia chip luminos.
Laudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi.

Mititel în făşeţel,
În scutec de bumbăcel.
Laudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi.

Vântul bate, nu răzbate,


Neaua ninge nu-l atinge.
Laudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi.

Şi de-acum pâna-n vecie


Mila Domnului să fie.
Laudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi.

NOUĂ AZI NE-A RĂSĂRIT

Nouă azi ne-a răsărit,


Domnul Iisus Hristos,
Mesia cel mult dorit.
Domnul Iisus Hristos,

Din Fecioară s-a născut


Domnul Iisus Hristos,
Şi cu lapte s-a crescut
Domnul Iisus Hristos,

În scutece s-a-nfăşat
Domnul Iisus Hristos,
Şi în braţe s-a purtat.
Domnul Iisus Hristos,

Cum e robul s-a smerit


Domnul Iisus Hristos,
Şi pe noi n-a mântuit.
Domnul Iisus Hristos,
COLINDA

Afară ninge liniştit Cum s-a născut Iisus în fân


Şi-n casă arde focul În ieslea cea săracă,
Iar noi pe lângă mama stăm. Iar boii peste El sufla
De mult uitarăm jocul. Căldură ca să facă.

În casă patul e făcut, Şi au mai venit apoi El


Dar cine să se culce? Păstorii de la stână,
Când mama spune de Iisus Şi îngerii cântau în cor
Cu glasul blând şi duce. Cu flori de crin în mână.

CĂND FOST-A PRUNC MICUŢ IISUS

Când fost-a prunc micuţ Iisus


În grădină El şi-a pus
Un trandafir cu gând curat
Să poarte flori de-ncoronat.

Când trandafirii înfloreau


Ai Iudei slugi se năpusteau,
Asupra trandafirilor
Rupând de zor podoaba lor.

Mai vrei să porţi cunună, vrei?


Strigară ceata de mişei.
Şi-n loc de tradafir curat,
Cu spine L-au încoronat.

DOMN, DOMN SĂ-NĂLŢĂM

Şi-am plecat să colindăm, Domn, Domn să-nălţăm.


Dar boierii nu-s acasă, Domn, Domn să-nălţăm
Că-s plecaţi la vânătoare, Domn, Domn să-nălţăm
Să vâneze căprioare, Domn, Domn să-nălţăm
Căprioare n-au vânat, Domn, Domn să-nălţăm
Şi-au vânat un iepuraş, Domn, Domn să-nălţăm
Să facă din blana lui, Domn, Domn să-nălţăm
Haină scumpă Domnului. Domn, Domn să-nălţăm
CERUL ŞI PĂMÂNTIL

Cerul ş pământul
În cântări răsună,
Îngeri şi oameni,
Căntă împreună

Refren
Hristos se naşte, Domnul coboară
Îngerii căntă, magii îl adoară.
Păstori alergă,ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.

Din cer cuvântul


În trup se-arată
Noaptea din lume
Zi se face-ndată.
Refren

Din răsărit vin


Magi cu bucurie
Cu dar de smirnă,
Aur şi tămâie.
Refren

Hristos se naşte,
Veniţi la închinare
Cu vesel suflet,
Vesela cântare.
Refren
VIFLAIME, VIFLAIME

Viflaime, Viflaime
Cum de n-ai primit în tine
Pe Fecioara Maria
Să nască pe Mesia.

N-ai primit tu Viflaime


În casele tale bune,
Să-i dai un pic de sălaş
Celui mai Sfânt copilaş.

N-ai ştiut tu Viflaime


Cu câtă dragoste vine,
Cea mai Sfântă-ntre fecioare,
A Domnului Născătoare.

Pat moale şi scutece


I-au oferit vitele.
Lumină i-a oferit
O stea de la răsărit.

Peştera cea-ntunecoasă,
A fost a Domnului casă.
La venirea Sa în lume
Din vina ta Viflaime.
PE ULIŢĂ ÎN VIFLAIM

Pe uliţă în Viflaim –Fiule,Iisus


Merge Maica cu Iosif –Fiule,Iisus
Ori la ce poartă bătea –Fiule,Iisus
Nimenea nu îi primea –Fiule,Iisus
Când din Viflaim să iasă –Fiule,Iisus
Se opriră la o casă –Fiule,Iisus
La poartă un tânăr sta –Fiule,Iisus
Şi cu drag îi întreba –Fiule,Iisus
De unde veniţi drumeţi? –Fiule,Iisus
Tocmai de la Nazaret. –Fiule,Iisus
Fie-ţi milă tânăr bun. –Fiule,Iisus
Şi nu ne lăsa în drum–Fiule,Iisus
C-afară-i târziu şi noape–Fiule,Iisus
Maica Sfântă nu mai poate–Fiule,Iisus
Că acum i-a sosit ceasul–Fiule,Iisus
Cum i-a vestit îngeraşul. –Fiule,Iisus
Ca să nască pe pământ–Fiule,Iisus
Prunc curat din Duhul Sfânt. –Fiule,Iisus
Nu departe de oraş–Fiule,Iisus
Are tatăl meu un grajd. –Fiule,Iisus
Eu acolo duce-voi–Fiule,Iisus
Pat moale aşterne-voi–Fiule,Iisus
Şi acolo pe fân jos–Fiule,Iisus
S-a născut Domnul Hristos–Fiule,Iisus
Şi i-a pus nume frumos–Fiule,Iisus
Domnul nostru Iisus Hristos. –Fiule,Iisus
LA NUNTA DIN CANA GALILEI

La nunta ce sa-ntâmplat -în Cana Galilei


Fost-a şi Iisus chemat - la nunta din Cana Galilei
Şi vrând trişti a nu-i lăsa -la nunta din Cana Galile
A venit cu mama sa -la nunta din Cana Galilei
Iară mama lui Iisus -la nunta din Cana Galilei
Vâzând că nu-i vin de ajuns zise -la nunta din Cana Galilei
Fiul meu iubit, vinul li s-a isprăvit -la nunta din Cana Galilei
Iară Iisus s-a sculat -la nunta din Cana Galilei
Şi slujile a chemat -la nunta din Cana Galilei
Şase vase de-apă a pus -la nunta din Cana Galilei
Şi le-a umplut până sus -la nunta din Cana Galilei
Iisus cruce a făcut -la nunta din Cana Galilei
Iisus le-a binecuvântat
Apa-n vin s-a prefăcut -la nunta din Cana Galilei
Apa-n vin s-a preschimbat
Şi deteîntâi la nuni,
Să guste vinul cel bun
Cei ce fac mese mari
Pun întâi vinuri mai tari
Şi dacă se-nveselesc
Şi din cel slab primesc.
Atunci toţi au cunoscut -la nunta din Cana Galilei
Minunea ce s-a născut -la nunta din Cana Galilei
Atunci toţi au cunoscut -la nunta din Cana Galilei
Că Mesia s-a născut în Cana Galilei
ZIUREL DE ZIUĂ

La poartă la Ţarigrad,-Ziurel de ziuă


Şade-un fecior de-mpărat,-Ziurel de ziuă
Cu pătuţul retezat,-Ziurel de ziuă
În cârjuţă rezemat,-Ziurel de ziuă
Unde s-a născut Hristos,-Ziurel de ziuă
Mesia chip luminos,-Ziurel de ziuă
Sus în deal la Galileu,-Ziurel de ziuă
La casa lui Dumnezeu,-Ziurel de ziuă
Mititel şi-nfăşăţel,-Ziurel de ziuă
În scutec de bumbăcel,-Ziurel de ziuă
Şi la anul vom veni,-Ziurel de ziuă
Numai dacă ni-ţi primi. ,-Ziurel de ziuă

ÎNCHINARE PĂSTORILOR

Noi umblăm şi colindăm - Florile dalbe


Pe dumnezeu căutăm- Florile dalbe
Alergăm şi-L aflăm- Florile dalbe
În iesle la boi născut- Florile dalbe
Vântul dulce tragănă- Florile dalbe
Pruncul de mi-L leagănă- Florile dalbe
Ploaia caldă Fiul scaldă- Florile dalbe
Neaua ninge nu-L atinge- Florile dalbe
Pruncul mâinile-şi întinde- Florile dalbe
Maica Sfântă le sărută- Florile dalbe
La pământ plecându-ne- Florile dalbe
Şi noi sărutându-le- Florile dalbe
Bucuroşi să-l prăznuim- Florile dalbe
Cu daruri să-l dăruim- Florile dalbe
Cu stele albe de flori- Florile dalbe
Şi-o oaie de miel prior- Florile dalbe
PRAZNIC LUMINOS

Praznic luminos Îngerii cântau


Strălucind frumos Păstorii fluierau
Astăzi ne-a sosit Magii se-nchinau
Şi ne-a’nveselit Toţi se bucurau
Că Mântuitorul Dar Irod era
Şi Izbăvitorul Că se tulbura
Cu trup s-a născut De naşterea Sa
Cu trup s-a născut De naşterea Sa

Raiul cel închis El îl căuta


Azi iar s-a deschis Voind morţii a-l da
Şarpelui cumplit Dar pruncul Iisus
Capul sa zdobit Din ţară s-a dus
Şi strămoşii iară Fie lăudat
Prin Sfânta Fecioară Binecuvântat
Iar s-a înoit De-a pururi Amin
Iar s-a înoit De-a pururi Amin

STEAUA SUS RĂSARE

Steaua sus răsare Şi dacă sosiră


Ca o taină mare Îndată-L găsiră
Steaua stăluceşte La Dânsul intrară
Şi lumii vesteşte Şi se închinară

Că astăzi Curată Cu daruri gătite


Preanevinovata Lui Hristos menite.
Fecioara Maria Luând fiecare
Naşte pe Mesia Bucurie mare.

Magii cum zăriră Care bucurie


Steaua şi porniră Şi la voi să fie
Mergând după razăDe la tinereţe
Pe Hristos să-L vază Pân’ la bătrâneţe
FLORILE DALBE

Ia sculaţi voi gazde mari -Florile dalbe


Ia sculaţi români plugari-Florile dalbe
Că vă vin colindători -Florile dalbe
Noaptea pe la cântători. -Florile dalbe
Nu vă vin cu nici un rău-Florile dalbe
Ci v-aduc pe Dumnezeu-Florile dalbe
Dumnezeu cel mititel-Florile dalbe
Mititel şi-nfăşeţel-Florile dalbe
De la uşă pân’ la masă-Florile dalbe
Faşa-i dalbă de mătasă-Florile dalbe
Cu scufie de bumbac-Florile dalbe
Moale să-I fie la cap-Florile dalbe
Iar în fundul tichiuţei-Florile dalbe
Este-o piatră nestemată-Florile dalbe
Ce cuprinde lumea toată-Florile dalbe
Rusalim a treia parte-Florile dalbe
Busuioc verde pe masă-Florile dalbe
Rămâi gazdă sănătoasă-Florile dalbe
La mulţi ani cu sănătate -Florile dalbe
Domnul să vă dea de toate. -Florile dalbe

IATĂ VIN COLINDĂTORI

Iată, vin colindători -Zorile-s dalbe


Noaptea pe la cântători -Zorile-s dalbe
Şi ei vin mereu, mereu -Zorile-s dalbe
Şi ne-aduc pe Dumnezeu -Zorile-s dalbe
Dumnezeu adevărat -Zorile-s dalbe
Soare-n rază luminat -Zorile-s dalbe
ASTĂZI S-A NĂSCUT

Astăzi s-a născut Tăiaţi pruncii toţi


Cel făr’de-nceput De doi ani în jos
Pentru El n-a fost Să taie pe Hristos
Casă şi-adăpost Să taie pe Hristos

Căci în iesle jos Şi-a tăiat copii


S-a născut Hristos Patrusprezece mii
De când s-a născut Mare jale-a fost
Pace n-a avut În Betleemul tot

C-a fost urmărit Mamele plângeau


Spre-a fi omorât Pruncii şi-i jeleau
Şi-acel crud Irod Atunci s-amplinit
Milă n-a avut Ce-a fost profeţit

De-acei copilaşi Despre Rafila


Mici şi drăgălaşi Cum fii şi-i plângea
Ostaşi a trimis Noi să-i lăudăm
În Betleiem şi-a zis Lui ne închinăm.

CREŞTINILOR NOI ASTĂZI

Creştinilor noi astăzi Pe paie între vite


Un praznic mare-avem Iisus este străin
Ca să-l putem cunoaşte Să-i ducem şi noi daruri
Veniţi la Betleem bis Veniţi la Betleem bis

Că a născut în lume Să mergem cu păstorii


Pe-acel cel aşteptăm Şi să-L prea mărim
Maria Maica Sfântă Căci pentru noi El s-a născut
Veniţi la Betleem bis Veniţi la Betleem bis

Creştinilor noi astăzi


Degrabă s-alergăm
Spre-a noastră mântuire
Veniţi la Betleem bis
SUS PE CERUL ÎNSTELAT

Leru-i, leru-i, leru-i ler


Sus pe cerul înstelat
Mândră stea s-a arătat.
Şi cu flori de măr în mână
Se coboară peste stână
Îngerii cântând din cer,
Leru-i ler.
Într-un grajd sărac din lemn
Din cetatea Betleem,
Într-o iesle, rece scut,
Domnul lumii s-a născut.
Iar afară-i frig şi ger
Leru-i ler.
Merg păstorii de se-nchină
Celui cea adus lumină
Şi peste acest pământ
Pace de la Domnul Sfânt.
Lăudând pe cei din cer,
Leru-i ler.
Iar de către răsărit,
Trei regi, trei magi au pornit
Lui Mesia să se-nchine
Steaua drumul îl lumină,
Strălucind aprins pe cer,
Leru-i ler.
DIN HRISTOS ŞI DIN ADAM

Din Hristos şi din Adam


Şi din fii lui Avram
Adam spală pământul
Cu Eva şi cu dânsul

Satana la ei venea
Şi către Adam zicea
Ieşi Adam afar’ din rai
Că aici moşie n-ai

Adam începe a plânge


Şi către Eva a zice
O, amar mie şi ţie
Ce-mi făcuşi tu Evă mie

De Dumnezeu ne-a scârbit


Şi din rai ne-a izgonit.
Raiule grădină dulce
Din tine nu m-aş mai duce.

De mirosul florilor
De zborul albinelor.
De mărire îngerescă
Toţi drepţii s-o stăpânească.

Adam tare se căia


Lacrimi cu sânge vărsa
Dumnezeu din grai grăia,
Şi către Adam zicea

Taci Adame nu mai plânge


Nici inima nu-ţi mai frânge,
Vezi florile câmpului
Şi frunzele codrului.

Primăvara înverzesc
Iar toamna se vestejesc.
Aşa şi viaţa ta
Astăzi eşti şi mâine ba.
ÎN CETATEA ÎMPĂRĂTEASCĂ

În cetatea împărătească Florile sunt dalbe


Prins-au rugii să-nflorescă Florile sunt dalbe
Însă nu e rug în floare Florile sunt dalbe
Ci-i o Sfântă Născătoare Florile sunt dalbe
Lângă Maica-n legănel Florile sunt dalbe
Doarme pruncul mititel Florile sunt dalbe
Iar înjurul pruncului Florile sunt dalbe
Creşte floarea rugului Florile sunt dalbe
Printre rugii înfloriţi, Florile sunt dalbe
Cresc şi spinii ascuţiţi. Florile sunt dalbe
Pruncu-n somn se mişcă lin Florile sunt dalbe
I-a ajuns mânuţa-n spini Florile sunt dalbe
Din mânuţă-I iese sânge, Florile sunt dalbe
Pruncuşoru-ncepe-a plânge. Florile sunt dalbe
Taci cu mama, Fiul meu Florile sunt dalbe
Că-ţi va fi cu mult mai greu Florile sunt dalbe
Ucenicul când Te-a vinde Florile sunt dalbe
Şi pe cruce Te-or întinde Florile sunt dalbe
Atunci naşterea de-acuma Florile sunt dalbe
Îţi va face-un aspru drum Florile sunt dalbe
Când sudoarea îţi va curge Florile sunt dalbe
Să ne ierţi Iisuse dulce. Florile sunt dalbe

VENŢI ASTĂZI CREDINCIOŞI

Veniţi astăzi credincioşi Să săltăm, să saltăm.


De naşterea lui Hristos Ne bucurăm, ne bucurăm
Veniţi cu toţii pe Mesia Să-L vedem, să-L vedem
Pe Hristos cu umilinţă, Să-l lăudăm, să-l lăudăm,
Că El astăzi în Viflaim S-a născut, s-a născut
Precum L-au vestit proorocii Mai de demult, mai de demult.
Îngeri şi păstori cântare I-au adus, I-au adus
Şi noi să-I cântăm măriri Întru cei de sus, întru cei de sus
Pace şi bunăvoire Pe pământ,pe pământ
Că astăzi s-a năcut în iesle Domnul Domnu lSfânt
ÎN ORAŞUL VIFLAIM

În oraşul Viflaim
Veniţi creştini să-L vedem
Să- vedem, să-L vedem, să-L prea vedem
Căci astăzi ni s-a născut
Domnul cel făr’ de-nceput
Astăzi şi mai de demult.
Proorocii au proorocit
Că se va naşte Mesia
Din Fecioara Maria
Şi din viţa lui Avram
Mântuirea lui Adam
Scaunul lui David crai.
S-au sculat din viţa lui
Trei crai ai pământului
Au venit la închinarea Lui.
Aducându-i Lui daruri,
Aur, smirnă şi tămâie
Dându-i Lui cu bucurie.
Şi lui Fecioara-i cânta
C-a născut pe Mesia
Culcă-Te crai îngeresc
În sălaş dobitocesc
Culcă-Te pe fân uscat
În scurece înfăşat.
Oamenii Te vor mări,
Apostolii Te vor cinsti,
Îngerii Te vor slăvii.
Slavă sus lui Dumnezeu,
C-a trimis pe Fiul Său,
Pe pământ pace să fie.
Lumea să o slobozească
Pe noi să ne mântuiască,
Din robia strămoşească
Înre oameni bună-nvoire
De naşterea lui Hristos
La mulţi ani s-aveţi folos
Sărbători cu bucurie
La mulţi ani în veci să fie
Amin Doamne, slavă Ţie.
O, SFÂNT COLIND

O, Sfânt colind îndepărtat


Din noaptea neuitată. bis
Ce fericit te-am colindat
Copil bălai, cu glas curat
Când trei păstori, umblau prin zori
Cu vestea minunată.

O, praznic Sfânt şi luminos


Al naşterii slăvite bis
Ce fericit şi ce duios,
Ne-aduci în inimi pe Hristos
Când dăruieşti trăiri cereşti,
Credinţei neclintite.

O, Sfânt copil Dumnezeesc


Cu faţa-n raze line bis
Ce-adânc şi tainic retrăiesc
Fiorul unic şi ceresc
Din noaptea cea ce Te-aducea
Aievea şi la mine

O, Sfânt colind, o, dalbe flori


O, noapte neuitată, bis
Când vin a voastre sărbători
V-aştept mereu cu noi fiori
S-aduceţi iar cerescul har
Ce-l aduceaţi odată.
O, MINUNE

Ştiţi voi fraţi ce s-ntâmplat


Când Irod era-mpărat
Când dăduse el poruncă
Tot poporul să se ducă
O, minune
De aproape şi de departe
Să meargă toţi în cetate
Să se-nscrie fiecare
Cu familia ce-o are.
O, minune
Dimineaţa până-n zori,
Printre mii de călători,
Pleacă Iosif şi Maria
În Viflaim să se-nscrie
O, minune
Era noapte cer senin
Când sosiră-n Viflaim
Porţile-s toate-ncuiate,
Ei căutau loc în cetate.
O, minune
N-au găsit şi atunci afară
O colibă ei aflară.
Unde s-au adăpostit
Peste noapte-au poposit.
O, minune
Mai târziu în miez de noapte
Când dormeau toţi în cetate
În coliba din pustiu
Maria născu un Fiu
O, minune
Slavă sus lui Dumnezeu
C-a trimis pe Fiul Său,
Ca să aducă mântuire,
Între oameni bună învoire.
O, minune
COLO-N FREMĂTUL LUMINII

Colo-n freamătul luminii Când în marginea cetăţii


La vestire ei s-au dus Au ajuns pe l-asfinţit
Iată alergând Fecioara Şi găsi-un sărac cu milă
Ca să-l nască pe Iisus. Ce-ntr-un staul i-a primit

Ea bătând din poartă-n poartă Astfel a născut Fecioara


Întreabă neobosit Pruncul Sfânt venit de sus
Cine-o va primi în casă? Şi-atunci fiind vânt şi noapte
Dar o casă n-a găsit. Îngeri la păstori s-au dus

Vine seara, se-nnoptează Şi s-au dus şi se-nchinară


Toţi se-ntorc spre casă acum, Pruncului Dumnezeesc
Dar Fecioara şi cu Iosif Azi şi inimile noastre
Tot mai merg străini pe drum Se-nchinară şi-L slăvesc.

DIN RAIUL CEL LUMINOS

Din raiul cel luminos Numai omul păcătos


Va veni Domnul Hristos Le-a făcut toate pe dos
Înconjurat de îngeraşi El uşa şi-a încuiat
Ca să-şi caute sălaş bis Sălaş Domnului n-a dat bis

Păsărelele simţesc Dară noi acum venim


Şi întruna ciripesc Oameni buni să vă vestim
Ciripesc de bucurie, Azi e seara de ajun
Pentru-a lui Iisus venire bis Precum îngerii o spun bis

Soare, lună, mii de stele Voi să staţi să priveghiaţi


Strălucesc mai cu putere Pe Mesia să aşteptaţi
Toate-n lume au săltat Că vine cu îngeraşi
Când pe Domnul au aflat bis Ca să caute sălaş. bis
ÎNTR-UN MIEZ DE NOAPTE

Într-un miez de noapte, lină şi-nstelată


Înger de lumină la ciobani se-arată.
Dar pe când ciobanii, foarte se-nspăimântă
Îngerul în grabă dulce le cuvântă.

Nu vă fie teamă că v-aduc de sus


Vestea că pe lume s-a născut Iisus.
Împărat cu slavă,dar fară palate
Care mântui-va lumea de păcate.

Mergeţi dar în staul să vedeţi şi voi


Buni ciobani şi vrednici păzitori de oi.
Şi s-au dus ciobanii precum li s-a spus
Şi-au găsit în iesle pe micul Iisus

Prunc Iisus în scutec de sarai sărac n-avem


Şi-au crezut ciobanii cei dintâi în El
Iar deasupra staulului cel mai sfânt
Îngerii din ceruri coboară în cânt.

Cu lumină mare peste cei ce pier


Lăudând pe Domnul Dumnezeu din cer.
Slavă Doamne-n ceruri, Doamne slavă Ţie
Şi-ntre oameni pace pe pământ să fie.

Iar în zarea ieslei când a fost să stea


Călăuză sfântă o frumoasă stea.
Intrând în staul cu smerit alai
În genunchi căzut-au cei trei falnici crai.

Lui Iisus atuncea tainic se-nchinară


Magii ce veniră din adânc de ţară.
Dăruindu-i aur, smirnă şi tămâie
Celui ce venit-a lumea s-o mângâie.

Şi-au plecat să spună-n lume-n lung şi-n lat


Căci Iisus născut e-al lumii împărat.
Dară înţelepţii n-au ştiut să spună
Căci Iisus purta-va şi de spini cunună.
SFÂNTĂ MAICĂ-A LUI IISUS

Sfântă Maică-a lui Iisus Supărată Maica Sfântă


Rătăceşte-n jos şi-n sus Din grai astfel le cuvântă.
Pe marginea unui râu Fire-aţi cailor să fiţi
Printre spice pân’ la brâu Pe vecie afurisiţi.

Cată loc să se-odihnească Zi şi noapte să mâncaţi


Şi pe fiul Sfânt să-l nască. Şi să nu vă săturaţi.
La un plop cu frunza deasă, Numa-n noaptea de Ispas
Jos pe pajişte se lasă. Şi-atuncea numai un ceas.

Plopul frunza-şi legăna, Supărată Maica Sfântă


Maica linişte n-avea. Rătăceşte obosită,
Supărată Maica Sfântă, Cată loc să se-odihnească
Din grai astfel îi cuvântă. Şi pe fiul Sfânt să-l nască.

Alelei plop ne-ndurat, La un grajd de boi soseşte


Fire-ai să fi blestemat Jos în iesle se-odihneşte,
Frunza ta să n-aibă stare Boi blând la Ea privesc,
Nici în liniştea cea mare. Şi suflând o încălzesc

Supărată Maica Sfântă Liniştită Maica Sfântă


Rătăceşte obosită, Din grai astfel le cuvântă.
Cată loc să se-odihnească Fire-aţi boilor să fiţi
Şi pe fiul Sfânt să-l nască. Voi de mine miluiţi.

La un grajd de cai soseşte Numai un ceas să mâncaţi


Jos în iesle se-odihneşte, Şi voi să vă săturaţi.
Caii rag, fac tropot mare La mâncare saţ deplin
Maica linişte nu are. Pasul să vă fie lin.
MARIA SE PREUMBLA

Maria se preumbla
Un sălaş îşi căuta
Tot în sus şi tot în jos
Că bătea vânt friguros bis
Ş-avea veşmânt de argint
Ca să nască pruncul sfânt
Bună seara lui Crăciun
Zise Maria acum. bis
Lasă-mă-n lăcaşul tău
Pentru fiu de Dumnezeu
Ba eu lăcaş nu ţi-oi da
Ia răspuns lui Maria bis
Şi i-a mai răspuns domol
Dute-n grajdul vitelor.
Că acolo n-am ce-ţi face
Te-oi lăsa să naşti în pace. bis
Maria atunci plecă
Grajdul de şi-l căută
Era rece-ntunecos
Că bătea vânt friguros. bis
Şi era seara târziu
Maria născu un fiu
Pe paiele grâului
Pe florile fânului bis
Păstorilor din câmpii
Precum au spus îngerii
Magii cei de mult pe drum,
Au sosit şi ei acum. bis
Ei se-nchină pruncului
Şi mari daruri aduc Lui
Aur, smirnă şi tămâie
Şi glasuri de bucurie. bis
Maria le mulţumeşte
Şi-n grai dulce le vorbeşte
Să aveţi zile senine
Să le petreceţi cu bine. bis
ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN

În noaptea sfântă de Crăciun


Pe drumul nins de lună
Trei magi călări cu suflet bun
Aleargă împreună bis

De unde vin? Cum se numesc?


Ce doruri îi frământă?
Spre iesle ei călătoresc
Şi cerurile cântă. bis

Şi cântă-n inimile lor


Aprinsă-i bucuria
Azi s-a născut Mântuitorul.
Azi s-a născut Mesia bis

Nu simţi fiorul de atunci


Şi-n noaptea asta frate
Iisus te-aşteptă să-ţi arunci
Povara de păcate. bis

El stă în ieslea lui şi azi


Iertare dând şi viaţă
Încearcă în genunchi să cazi
Cu inima-ţi de gheaţă. bis

Mărturiseşte-i fapta rea


Şi-a patimii revoltă
Şi-o altă minunată stea
Va răsări pe boltă. bis

Vede-vei îngeri şi lumini


Pe umerii tăi şubrezi
Când vei veni să te închini
Cu ochi smeriţi şi umezi bis
CÂNTĂRI LA CUNUNII

IMNUL NUPŢIAL
Duşi de noroc
Cu drag veniţi
Vă fie traiul în veci făra nori
Nedespărţiţi pe acest pământ
Fiţi fericiţi,vă urăm
Toţi în cor.

Mărire Ţie Dumnezeul nostru,


Mărire ţie.

DOAMNE DUMNEZEUL NOSTRU de 3 ori


Doamne Dumnezeul nostru
Cu mărire şi cu cinste
Încununează-i pe dânşii.

Pusa-i pe capetele lor


Cununi de pietre scumpe.
Viaţă au cerut de la Tine
Şi le-ai dat lor.

Paharul mântuirii voi lua


Şi numele Domnului,
Voi chema.

ISAIA DĂNŢUIEŞTE
Isaia dănţuieşte
Fecioara a avut în pântece
Şi a născut fiu pe Emanoil,
Dumnezeu şi omul.
Răsăritul este numele Lui,
Pe carele mărindu-L
Pe Fecioara o fericim.

SFINŢILOR MUCENICI
Sfinţilor mucenici Mărire ţie Hristoase
Care bine v-aţi nevoit Dumnezeul nostru,
Şi v-aţi încununat Lauda apostolilor
Rugaţi-va Domnului, Şi bucuria mucenicilor
Să se mântuiască, A cărora propovăduire
Sufletelor noastre. Este treimea cea de o fiinţă.
CÂNTĂRI LA PARASTASE

AMIN Cu duhurile drepţilor


Celor ce s-au săvârşit
Odihneşte sufletele robilor Tăi
Mântuitorule
Păzindu-i pe dânşii,
Întru odihna cea fericită
Care este la Tine
Iubitorule de oameni.
Tu eşti Dumnezeu
Cela ce Te-ai pogorăt în iad
Şi ai dezlegat
Durerile celor ferecaţi
Însuşi sufletele robilor Tăi
Le odihneşte.

AMIN Odihneşte Măntuitorule nostru


Cu drepţii pe robii Tăi
Şi-i sălăşluieşte pe dânşii
În curţile Tale
Precum este scris
Trecând ca un bun
Greşalele lor cele de voie
Şi cele fără de voie
Şi toate cele întru ştiinţă
Şi-ntru neştiinţă
Iubitorule de oameni.

AMIN Cu adevărat deşertăciune sunt toate


Şi viaţa aceasta este umbră şi vis
Că în deşert se tulbură tot pământeanul
Precum zice scriptura
Când dobândim lumea
Atuncia în groapă ne sălăşluim.
Unde împreună sunt
Împăraţii şi săracii
Pentru aceasta Hristoase Dumnezeu
Pe robii aceştia mutaţi de la noi,
Odihneşte-I, ca un iubitor de oameni..
ALELUIA Cu sfinţii odihneşte Hristoase
Sufletul robilor Tăi
Unde nu este durere
Nici întristare, nici suspin.
Ci viaţă fără de sfârşit

Veşnică pomenire, veşnică pomenire,


Veşnică pomenire.

Veşnica lor pomenire,


Sus în cer la nemurire,
Unde somnu-i dulce, lin
Pomenească-n veci AMIN

MARŞUL ARHIEREILOR

Pe stăpânul şi arhiereul nostru


Doamne păzeşte-l întru mulţi ani
Întru mulţi ani
Întru mulţi ani
Întru mulţi ani

Întru mulţi ani


Întru mulţi ani

Doamne mântuieşte
pe cei bine credincioşi

Pe stăpânul şi arhiereul nostru


Doamne păzeşte-l,
Doamne păzeşte-l,
Întru mulţi ani stăpâne.
CUPRINS

1 Cântări bisericeşti
2 Colo sus în vremea-ceia
3 Din an în an
3 Moş Crăciun cu plete dalbe
4 O,ce veste minunată
5 Deschide uşa creştine
6 Aseară pe înserate
6 Bună dimineaţa la Moş Ajun
7 Sus la poarta raiului
7 Trei păstori
8 Astăzi s-a născut Hristos
8 Nouă azi ne-a răsărit
9 Colindă
9 Când fost-a prunc micuţ Iisus
9 Domn, Domn să-nălţăm
10 Cerul ş pământul
11 Viflaime, Viflaime
12 Pe uliţă în Viflaim
13 La nunta din Cana Galilei
14 Ziurel de ziuă
14 Închinare păstorilor
15 Praznic luminos
15 Steaua sus răsare
16 Florile dalbe
16 Iată, vin colindători
17 Astăzi s-a născut
17 Creştinilor noi astăzi
18 Sus pe cerul înstelat
19 DinHristos şi din Adam
20 În cetatea împărătească
20 Veniţi astăzi credincioşi
21 În oraşul Viflaim
22 O, Sfânt colind
23 O, minune
24 Colo-n freamătul luminii
24 Din raiul cel luminos
25 Într-un miez de noapte
26 Sfântă Maică-a lui Iisus
27 Maria se preumbla
28 În noaptea sfântă de Crăciun
CUPRINS

Cântări bisericeşti 1
Aseară pe înserate 6
Astăzi s-a născut Hristos 8
Astăzi s-a născut cel făr’ de-nceput 17
Bună dimineaţa la Moş Ajun 6
Când fost-a prunc micuţ Iisus 9
Cerul ş pământul 10
Colindă 9
Colo-n freamătul luminii 24
Colo sus în vremea-ceia 2
Creştinilor noi astăzi 17
Deschide uşa creştine 5
Din an în an 3
DinHristos şi din Adam 19
Din raiul cel luminos 24
Domn, Domn să-nălţăm 9
Florile dalbe 16
Iată, vin colindători 16
Închinare păstorilor 14
În cetatea împărătească 20
În noaptea sfântă de Crăciun 28
În oraşul Viflaim 21
Într-un miez de noapte 25
La nunta din Cana Galilei 13
Maria se preumbla 27
Moş Crăciun cu plete dalbe 3
Nouă azi ne-a răsărit 8
O,ce veste minunată 4
O, minune 23
O, Sfânt colind 22
Pe uliţă în Viflaim 12
Praznic luminos 15
Sfântă Maică-a lui Iisus 26
Sus la poarta raiului 7
Sus pe cerul înstelat 18
Steaua sus răsare 15
Trei păstori 7
Veniţi astăzi credincioşi 20
Viflaime, Viflaime 11
Ziurel de ziuă 14

S-ar putea să vă placă și