Sunteți pe pagina 1din 3

Masinarii de recoltat

furaje
Recoltarea plantelor furajere este o operaţie des întâlnită pe fâneţele şi terenurile
cultivate, în scopul asigurării necesarului zilnic de hrană la animale, atât pentru anotimpurile
calde cât, mai ales, pentru sezonul de iarnă.

Cantitatea şi calitatea furajelor depind printre altele, de tehnologia procesului de


recoltare şi de utilajele folosite în acest scop.

Recoltarea furajelor trebuie efectuată în perioada în care plantele conţin cantitatea maximă de
elemente nutritive, adică în faza de îmbobocire – început de înflorire. Tăierea plantelor se
recomandă să se facă la o înălţime de 4-6 cm faţă de sol pentru fâneţele naturale în funcţie şi de
gradul de nivelare al terenului, pentru a asigura o cantitate şi o puritate corespunzătoare a
furajelor şi pentru a asigura dezvoltarea în continuare a plantelor perene până la următoarea
recoltare.

Uscarea plantelor tăiate se poate realiza atât pe cale naturală, în brazde lăsate pe câmp,
cât şi prin aerarea activă a căpiţelor de fân depozitate. În procesul de uscare plantele sunt aduse
de la umiditatea de 75- 80%, necesară pentru păstrarea în bune condiţii.

Întrucât în procesul de adunare şi transport al furajelor uscate pierderile de frunze sunt


mult mai mari decât cele de tulpini, datorită uscării lor cât mai rapide (de cca 2-3 ori), se
recomandă strivirea plantelor în momentul cosirii, mărind astfel suprafaţa de evaporare a apei,
pentru a realiza o uscare mai uniformă şi pentru a reduce timpul de uscare.

În funcţie de umiditatea furajului la depozitare, se întâlnesc mai multe tehnologii de


păstrare: uscare pe câmp şi păstrare pe şiră; semisiloz; însilozare furaj verde în amestec cu paie.

Clasificarea maşinilor de recoltat plante furajere

După felul operaţiilor pe care le execută în cadrul procesului tehnologic, maşinile de


recoltat plante furajere se împart în:

1. maşini de cosit;

2. vindrovere;

3. combine de recoltat furaje;

4. maşini de strâns, întors şi răvăşit fân;

5. maşini de adunat, presat şi căpiţat fân;

6. vrac;
7. maşini de adunat, presat şi balotat fân;

8. combine de recoltat plante furajere;

9. maşini de recoltat şi prelucrat plante furajere, etc.

Cositorile sunt utilizate le tăierea plantelor furajere lăsarea lor în brazdă continuă pe
câmp. Ele pot fi tractate, purtate sau autopropulsate. În funcţie de tipul aparatului de tăiere,
cositorile se clasifică în cositori cu cuţite cu mişcare rectilinie alternativa (cu unul sau două
cuţite) şi cositori cu aparate de tăiere rotative.

Maşinile de cosit plante furajere se împart, după natura sursei energetice, în cositori cu tracţiune
animală şi cositori mecanice.

Cositorile cu tracţiune animală au organele de lucru acţionate de la roţile de susţinere şi


transport. În general, o cositoare cu tracţiune animală este alcătuită din următoarele părţi: aparat
de tăiere (de obicei cu degete); organele de transmitere a mişcării şi mecanismul pentru
acţionarea cuţitului; cadrul; roţile de transport şi acţionare a aparatului de tăiere; bara de
tracţiune; mecanismele de comandă (pentru ridicarea şi coborârea aparatului de tăiere, pentru
înclinarea aparatului de tăiere, pentru cuplarea transmisiei, ş.a.); scaunul pentru muncitorul care
deserveşte maşina.

Cele mai utilizate sunt cele purtate pe tractor, în spate sau lateral dreapta, cu aparat de
tăiere cu mişcare alternativă cu un singur cuţit, asemănător cu cel de pe combinele de recoltat
cereale păioase.

Părţile componente principale ale unei cositori mecanice sunt: aparatul de tăiere
(organul de lucru); elementele de legătură şi susţinere (cadrul, roţile, sistemul de ataşare la sursa
energetică, ş.a.); organele de acţionare şi transmitere a mişcării; mecanismul de trecere din
poziţie de transport în poziţie de lucru şi invers; mecanismele de reglare şi dispozitivele de
siguranţă.

Vindroverele se folosesc la tăierea şi strivirea plantelor şi lăsarea lor în brazde continui.


Plantele tăiate pot fi uscate pe câmp sau în şiră (prin ventilare activă) sau pot fi adunate, tocate
şi însilozate imediat după recoltare.

Combina de recoltat furaje este o mașină agricolă complexă utilizată la


recoltarea grâului, orzului, ovăzului și altor cereale. Numele acesteia provine de la faptul că
poate efectua mai multe operații: secerare, treierare, separare a boabelor de paie și pleavă și
colectare a acestora în buncăre sau în saci.