Sunteți pe pagina 1din 2

INFLUENŢA FORMĂRII APTITUDINILOR DE EXPRIMARE PRIN LIMBAJUL

ARTISTICO-PLASTIC PRIVIND STIMA DE SINE LA PERSOANELE CU


PARAPAREZĂ

PARTEA I:

CUPRINS.................................................................................................................... 1
ARGUMENT.............................................................................................................. 2

CAPITOLUL 1 ......................................................................................................... 4

FORMAREA APTITUDINILOR ........................................................................... 4

1.1. PERSPECTIVE ÎN DEFINIREA APTITUDINILOR......................................... 4


1.2. DESCRIEREA GENERALA A APTITUDINILOR ....................................
1.3. SPECIFICUL PREDISPOZIŢIILOR EREDITARE ÎN STRUCTURA
APTITUDINILOR ........................................................................................ 6
1.4 EVALUAREA APTITUDINILOR ............................................................
1.1.2.1. PREDISPOZIŢII PENTRU PICTURA................................................
1.1.2.1.1. ACUITATEA VIZUALĂ......................................................
1.1.2.1.2. MEMORIA VIZUALĂ ......................................................
1.1.3. CLASIFICAREA APTITUDINILOR..............................................................
1,1.4. STRUCTURILE PSIHO-APTITUDINALE ...................................................
1.2. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA APTITUDINILOR ......................................
1.2.1. EXERSAREA ŞI FORMAREA APTITUDINILOR .........................................

CAPITOLUL 2 .............................................................................................................

STIMA DE SINE.........................................................................................................

2.1. PERSPECTIVE ÎN DEFINIREA STIMEI DE SINE ............................................


2.2. STIMA DE SINE ŞI COMPONENTELE SALE ...................................................
2.3. STIMA DE SINE ŞI IMAGINEA DE SINE ..........................................................

CAPITOLUL 3 ........................................................................................

PARAPAREZA

3.1. DEFICIENŢE FIZICE ......................................................................


3.2. CONCEPTELE DE DEFICIENŢĂ, INCAPACITATE, HANDICAP ...............
3.3. PARAPAREZA .................................
3.3.1. TIPOLOGIA ............................................................
3.4.
CAPITOLUL 4 …...........................................................................................................

ELEMENTELE DE LIMBAJ ARTISTICO-PLASTIC ................................................

4.1. LIMBAJUL ARTISTICO-PLASTIC ...........................................................


4.2. PUNCTUL ..................................................
4.2. LINIA ..................................................................................
4.3 FORMA ....................................................................................................................
4.4. PATA ..................................................................................................................
4.4. CULOAREA .............................................................................................................