Sunteți pe pagina 1din 1

Teoria a stabilit următoarea structură psihologică a activităţii motrice:

1. Orientarea ideologică a activităţii; importanţa ei socială;


motivaţia activităţii motrice
2. Procedee tehnici şi operaţii de lucru folosite
3. Deprinderile şi priceperile motrice cu rol specific
4. Nivelul de dezvoltare şi particularităţile calitative ale unor
funcţii psihice
5. Cunoştinţe de specialitate
6. Tonus emoţional specific
7. Caracterul dinamic al activităţii
8. Aspecte ale comportamentului în sport
Il incadrez in capitolul def. motrice. Subcap.. Motricitatea.*Psihologia si activitatile
motrice- pag.20 Isabela Lozica si Vasile Marcu.