Sunteți pe pagina 1din 1

Educaţia estetică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane prin

intermediul valorilor generale ale frumosului existent în natură, societate, artă. Educaţia
estetică nu se reduce deci la educaţia artistică, a cărei calitate de exemplaritate este
valorificată la maximum în toate contextele şi situaţiile pedagogice posibile, mai ales în
cadrul procesului de învăţământ. Obiectivul fundamental al educaţiei estetice vizează
formarea conştiinţei estetice, realizabilă în plan teoretic (vezi cunoştinţele estetice
necesare) şi în plan practic (vezi capacităţile estetice necesare). Procesul declanşat
solicită obiectului educaţiei receptarea, evaluarea, şi crearea unor valori ale frumosului
prezente în natură, în societate, în artă, din artă. În toate mediile existenţei sale,
personalitatea umană are manifestări estetice semnificative care presupun receptarea
valorilor estetice, trăirea şi interiorizarea lor, evaluarea şi chiar crearea lor la diferite
niveluri şi stadii de exigenţă şi de aplicabilitate. Pag. 9. Universitatea “Ovidius” – Constanţa
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic -Pedagogie generală-Curs pentru Învăţământul
Deschis la Distanţă(IDD).autor: conf.univ.dr. Sorin CRISTEA,CONSTANŢA, 2001