Sunteți pe pagina 1din 12

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Reduceri de weekend

Perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale:

23 august 2019 24 noiembrie 2019

ART. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1.

Campania promotionala

„Reduceri de weekend”

(denumita in continuare “Promotia”) este organizata de S.C.

OMV Petrom Marketing S.R.L. cu sediul in Strada Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, Etajul 1, Sector 1, cod postal 013329, Bucuresti, cod fiscal: 11201891, nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/10637/1998, reprezentata legal de Dl. Tudor Decebal Sorin, in calitate de Administrator si Dl. Florin Mircea, in calitate de Director Financiar (denumita in continuare “Organizator” sau “ OPM”). Promotia se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate S.C. Cohn&Jansen Advertising S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 11 numita in cele ce urmeaza „Agentia”.

1.2.

Decizia de derulare a Promotiei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti.

1.3.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Participarea la aceasta Promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Promotie. Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta, vor fi disponibile in vederea consultarii

acestora de catre participanti, in perioada

23 august 2019 24 noiembrie 2019,

in incinta statiilor de distributie

carburanti operate sub brand Petrom participante la Promotie, pe site-ul www.petrom.ro sau la Blueline 0800 0800 11, numar netaxabil, apelabil din retelele Telekom, Orange si Vodafone. Anexele sau actele aditionale la Regulamentul Oficial fac parte integranta din acesta. Promotia va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Oficial al Promotiei.

1.4

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a inceta Promotia inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulamentul Oficial, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe site-ul www.petrom.ro precum si in statiile de distributie carburanti participante la Promotie si prezentate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament, pe site- ul www.petrom.ro sau la Blueline 0800 0800 11, numar netaxabil, apelabil din retelele Telekom, Orange si Vodafone.

ART. 2 TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statiile de distributie carburanti operate sub

brand Petrom, apartinand Organizatorului si mentionate in Anexa nr. 1, in perioada

23 august 2019 24

 

noiembrie 2019, in fiecare weekend zilele de sambata si duminica, in intervalul vineri 23:00 duminica 23:00

,

in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.2. Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand Petrom participante la Promotie este mentionata in Anexa nr. 1 atasata la prezentul Regulament Oficial.

ART. 3 PRODUSELE PARTICIPANTE 3.1. La Promotie participa toata gama de carburanti (motorine, benzine si GPL) comercializata de Organizator in statiile de distributie carburanti mentionate la art. 2.

- Benzina Standard 95

- Benzina Extra 99

- Motorina Standard

- Motorina Extra

- GPL auto

3.2. Modalitatea de plata acceptata pentru produsele mentionate mai sus este numerar, card bancar, bonuri de valoare pentru carburanti auto, tichete cadou emise de Sodexo, Edenred sau Cheque Dejeuner sau card de

carburant PetromCard.

ART.4 DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La Promotie pot participa atat persoanele fizice, indiferent de nationalitate,

care au implinit varsta de 18 ani

pana la data de 23 august 2019

, precum si persoanele juridice care alimenteaza cu orice tip de carburant

mentionat la art. 3.1. din statiile de distributie carburanti operate sub brand Petrom participante la Promotie.

ART.5 REDUCEREA

5.1 Reducerea acordata in baza prezentei Promotii este de:

- 6 bani/litru pentru carburantii Benzina Standard 95, Benzina Extra 99 si GPL auto

- 3 bani/litru pentru carburantii Motorina Standard si Motorina Extra

Pretul de sambata si duminica afisat in cadrul statiilor de distributie carburanti participante la Promotie va include reducerea acordata produselor mentionate la articolul 3.1, in baza prezentului Regulament Oficial. Reducerea este calculata dupa cum urmeaza: din pretul afisat in fiecare statie de distributie carburanti in ziua

imediat anterioara

se scad 6 bani/litru pentru fiecare Benzina

Standard 95, Benzina Extra 99 si GPL auto si respectiv 3 bani/litru pentru carburantii Motorina Standard si Motorina Extra.

sfarsitului de saptamana (vineri) la ora 22:59

ART.6 RESPONSABILITATE

6.1 Organizatorul Promotiei nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori de tiparire.

ART. 7 TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

7.1 Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de fraudare a acestei Promotii de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

ART.8 FORTA MAJORA

8.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

8.2 Daca o situatie de Forta Majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca Forta Majora, este obligat sa comunice participantilor la Promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora, existenta acestuia.

ART.9 LITIGII

9.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Art. 10 INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE INAINTE DE TERMEN

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 2, de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie Forta Majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei, dar nu inainte ca aceste modificari sa fie facute publice in vederea consultarii acestora de catre participanti in incinta statiilor de distributie carburanti operate sub brand Petrom participante la Promotie si pe site-ul ul www.petrom.ro.

10.2. Promotia mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite la art. 2 ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus, prin afisare in statiile de distributie carburanti participante la Promotie mentionate in Anexa nr. 1, precum si pe site-ul ul www.petrom.ro .

ART.11 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

11.1 Regulamentul Oficial al Promotiei va fi publicat pe site-ul www.petrom.ro, va fi pus la dispozitie in statiile de distributie carburanti operate sub brand PETROM participante la Promotie si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, printr-o cerere scrisa la sediul Organizatorului din municipiul Bucuresti, str. Corarilor nr 22, Sector 1, Cladirea Infinity B300, Departamentul de Marketing.

11.2 Participarea la aceasta Promotie implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.

11.3 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

11.4 Anexa nr. 1 Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand Petrom participante la Promotie.

Anexa 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE „

Reduceri de weekend

Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand Petrom participante la Promotie

Nr

SAP

 

Name

County

Adresa statie

Crt

Code

 

1

R1782

ALBA IULIA

ALBA

loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia, str Biruintei nr. 78, judetul Alba

2

R1577

TEIUS

ALBA

orasul Teius, str Clujului nr. 157, judetul Alba

       

Municipiul Sebes, str Lucian Blaga nr. 102,

3

R1580

2

SEBES

ALBA

judetul Alba

4

R1578

BLAJ

ALBA

Municipiul Blaj, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, judetul Alba

   

MPP ALBA

 

Municipiul Alba Iulia, B-dul Ferdinand I nr. 76, judetul Alba

5

R1742

IULIA

ALBA

       

Municipiul Alba Iulia, str. Republicii nr. 30,

6

R1576

2

ALBA IULIA

ALBA

judetul Alba

       

Municipiul Arad, D.N.7 Km 555+100, judetul

7

R1561

 

20

HAN

ARAD

Arad

       

Comuna Pilu, sat Varsand, DN 79 A, km 23 nr.

8

R1568

3 VARSAND

ARAD

520, judetul Arad

       

Oras Pancota, str. T. Vladimirescu nr. 53/A,

9

R1562

1 PANCOTA

ARAD

judetul Arad

   

ARAD RING

 

Municipiul Arad, str. Campurilor nr. 2/A, judetul Arad

10

R1784

ROAD

ARAD

11

R1710

JULITA

ARAD

Comuna Varadia de Mures, sat Julita nr. 311, judetul Arad

   

1

CHISINEU

 

Orasul Chisineu Cris, str. Infratirii F.N., judetul Arad

12

R1566

CRIS

ARAD

       

Orasul Lipova, Piata Nicolae Iorga nr. 1, judetul

13

R1570

1

LIPOVA

ARAD

Arad

   

5

ARAD

 

Municipiul Arad, Piata Carpati nr. 1, judetul Arad

14

R1548

(GRADISTE)

ARAD

15

R1564

3

SEBIS

ARAD

Oras Sebis, Calea Aradului nr. 29, judetul Arad

   

3

ARAD

 

Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 286, judetul Arad

16

R1546

(MICALACA)

ARAD

       

Oras Ineu, Calea Republicii nr. 66A, judetul

17

R1563

2

INEU

ARAD

Arad

18

R1339

2

BASCOV

ARGES

Comuna Bascov, sat Bascov, str. Paisesti nr. 133 A, judetul Arges

     

10

 

Municipiul Campulung, Str. Elena Doamna nr. 11, judetul Arges

19

R1347

CAMPULUNG

ARGES

       

Comuna Rucar, str. Brasovului nr. 110, judetul

20

R1355

 

18

RUCAR

ARGES

Arges

       

Municipiul Campulung, Str. Cuza Voda nr. 38 A,

21

R1346

9

CAMPULUNG

ARGES

judetul Arges

   

19

CURTEA DE

 

Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor nr. 53, judetul Arges

22 R1356

ARGES

ARGES

23 R1340

3 CRAIOVEI

ARGES

Comuna Bradu, sat Geamana, judetul Arges

 

1 PITESTI

 

Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 35, judetul Arges

24 R1338

(MARACINENI)

ARGES

25 R1167

9

MOINESTI

BACAU

Municipiul Moinesti, str Atelierelor nr. 45, judetul Bacau

26 R1160

2

BACAU

BACAU

Municipiul Bacau, str Republicii nr. 187, judetul Bacau

     

orasul Comanesti, str Moldovei nr. 122, judetul

27 R1168

 

10

COMANESTI

BACAU

Bacau

28 R1163

5

ONESTI

BACAU

Municipiul Onesti, str Libertatii nr. 1A, judetul Bacau

29 R1758

BACAU MILCOV

BACAU

Municipiul Bacau, str. Milcov nr. 132bis, judetul Bacau

     

Municipiul Bacau, str Calea Moldovei nr. 96,

30 R1159

1

BACAU

BACAU

judetul Bacau

31 R1593

7

VAMA BORS

BIHOR

Comuna Bors, sat Bors, Str. Soseaua Borsului nr. 156, judetul Bihor

32 R1602

 

16

VASCAU

BIHOR

orasul Vascau, Str. Bihorului nr. 9, judetul Bihor

   

14

VALEA LUI

 

orasul Valea lui Mihai, str. Revolutiei nr. 29, judetul Bihor

33 R1600

MIHAI

BIHOR

34 R1594

8

VAMA BORS

BIHOR

Comuna Bors, sat Bors, Str. Soseaua Borsului nr. 159, judetul Bihor

35 R1589

3

ORADEA

BIHOR

Municipiul Oradea, str Nufarului nr. 28A, judetul Bihor

36 R1597

 

11

BEIUS

BIHOR

Municipiul Beius, Str. Horea nr. 80, judetul Bihor

   

BISTRITA

orasul Nasaud, B-dul Granicerilor nr. 59A,

37 R1307

4

NASAUD

NASAUD

judetul Bistrita Nasaud

   

BISTRITA

Municipiul Bistrita, Localitatea Viisoara, nr. 301,

38 R1305

2

BISTRITA

NASAUD

judetul Bistrita Nasaud

     

Municipiul Botosani, Calea Nationala nr. 142,

39 R1114

2

BOTOSANI

BOTOSANI

judetul Botosani

     

Oras Predeal Timisul de Jos, Soseaua

40 R1480

 

14

TIMIS

BRASOV

Nationala nr. 14, judetul Brasov

41 R1475

8

PREDEAL

BRASOV

oras Predeal, str Mihail Saulescu nr. 8, judetul Brasov

 

MPP

 

Bucuresti, Sectorul 4, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 16A

42 R1751

BRANCOVEANU

BUCURESTI

43 R1031

BRANCOVEANU

BUCURESTI

Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 97A, sector 4

 

MPP TUDOR

 

Bucuresti, Sectorul 5, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78

44 R1757

VLADIMIRESCU

BUCURESTI

 

MPP

 

Bucuresti, Sectorul 3, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2

45 R1752

MORARILOR

BUCURESTI

46 R1748

MPP FUNDENI

BUCURESTI

Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Fundeni nr. 217

47 R1016

SNAGOV

BUCURESTI

Comuna Ciolpani, sat Ciolpani, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 137, judetul Ilfov

48 R1028

PANTELIMON

BUCURESTI

Bucuresti, Soseaua Pantelimon 454, Sector 2

 

MPP MIHAI

 

Bucuresti, Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu nr. 485-

49 R1756

BRAVU

BUCURESTI

489

 

MIHAI

   

50 R1012

EMINESCU

BUCURESTI

Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 85, Sector 2

51 R1019

AL.I.CUZA

BUCURESTI

Bucuresti, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 96, Sector 1

     

Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 2A, sector

52 R1029

MUNCII

BUCURESTI

3

53 R1053

TOPORASI

BUCURESTI

Bucuresti, str. Toporasi nr.1A, sector 5

 

DRUMUL

 

Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 110A, sector 4

54 R1070

GAZARULUI

BUCURESTI

55 R1071

CHITILA SAT

BUCURESTI

oras Chitila, loc. Rudeni, Soseaua de Centura, judetul Ilfov

56 R1050

SALAJ

BUCURESTI

Bucuresti, Soseaua Salaj nr. 124, sector 5

     

Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu nr. 566, sector

57 R1074

MIHAI BRAVU

BUCURESTI

3

58 R1045

GHENCEA

BUCURESTI

Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 2A, sectorul 5

     

Municipiul Buzau, B-dul Republicii nr. 17 A,

59 R1209

6

BUZAU

BUZAU

judetul Buzau

     

Orasul Patarlagele, str. Al. I. Cuza nr. 71,

60 R1208

4

PATIRLAGELE

BUZAU

judetul Buzau

61 R1210

9

BUZAU

BUZAU

Municipiul Buzau, Str.Clujului nr. 16A, judetul Buzau

 

3

RAMNICU

 

Municipiul Ramnicu Sarat, str Focsani nr. 37, judetul Buzau

62 R1207

SARAT

BUZAU

 

A2 KM 66

 

A2 Autostrada Soarelui Constanta - Bucuresti km 66 stanga, jud. Calarasi

63 R1885

STANGA

CALARASI

   

CARAS

Orasul Oravita, str. Closca nr. 43, judetul Caras Severin

64 R1514

2

ORAVITA

SEVERIN

   

CARAS

Municipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 6,

65 R1506

8

RESITA

SEVERIN

judetul Caras Severin

66 R1088

DEJ

CLUJ

Municipiul Dej, str. Libertatii nr. 2, judetul Cluj

     

Municipiul Cluj Napoca, str. Oasului nr. 16,

67 R1081

5

CLUJ

CLUJ

judetul Cluj

     

Orasul Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu

68 R1087

1

HUEDIN

CLUJ

nr. 127, judetul Cluj

     

Municipiul Cluj Napoca, str. Parang nr. 3,

69 R1083

8

CLUJ

CLUJ

judetul Cluj

70 R1080

4

CLUJ

CLUJ

Comuna Baciu, sat Baciu, str.Transilvaniei nr 4 , judetul Cluj

71 R1923

VUIA RO

CLUJ

Traian Vuia 141 A/B , Cluj Napoca

72 R1085

CAMPIA TURZII

CLUJ

Municipiul Campia Turzii, Str.George Cosbuc nr. 41A, judetul Cluj

     

Municipiul Mangalia, Soseaua Constantei nr.

73 R1679

1

MANGALIA

CONSTANTA

33, judetul Constanta

 

MPP

   

CONSTANTA

Municipiul Constanta, str. Soveja nr. 44, judetul Constanta

74 R1761

TABACARIEI

CONSTANTA

75 R1667

 

26

CONSTANTA

CONSTANTA

Municipiul Constanta, Bd.Tomis Nr. 315, judetul Constanta

 

CONSTANTA

 

Municipiul Constanta, Soseaua Managaliei, nr.154, Constanta, jud. Constanta

76 R1036

SUD

CONSTANTA

77 R1431

8

RECI

COVASNA

sat Reci, comuna Reci, Intersectia DN 11 cu DN 13E, judetul Covasna

 

2

 

Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Bisericii nr. 36, judetul Covasna

78 R1428

SF.GHEORGHE

COVASNA

 

5

TARGU

 

Oras Targu Secuiesc, str. Cernatului nr. 29, judetul Covasna

79 R1433

SECUIESC

COVASNA

 

1

 

Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Lt. Pais David nr. 18, judetul Covasna

80 R1427

SF.GHEORGHE

COVASNA

81 R1298

9

TITU

DAMBOVITA

Orasul Titu, str. Garii nr. 58, judetul Dambovita

     

Comuna Tartasesti, sat Baldana, DN 71, judetul

82 R1299

 

11

BALDANA

DAMBOVITA

Dambovita

83 R1290

4

PUCIOASA

DAMBOVITA

orasul Pucioasa, str. Fantanelor nr. 40, judetul Dambovita

84 R1410

9

FILIASI

DOLJ

Orasul Filiasi, str. Racoteanu nr. 217, judetul Dolj

85 R1974

CALAFAT

DOLJ

Municipiul Calafat, str. Traian nr. 1 bis, judetul Dolj

     

Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 31

86 R1398

 

27

CRAIOVA

DOLJ

judetul Dolj

     

Municipiul Craiova, str. Stefan cel Mare nr. 2A,

87 R1390

4

CRAIOVA

DOLJ

judetul Dolj

88

R1051

KM.36

GIURGIU

oras Bolintin Vale, Autostrada Bucuresti Pitesti km 36, judetul Giurgiu

       

Municipiul Motru, Calea Severinului nr. 15,

89

R1318

3

MOTRU

GORJ

judetul Gorj

       

Municipiul Targu Jiu, str. Victoriei nr. 192,

90

R1319

5

TARGU JIU

GORJ

judetul Gorj

       

Municipiul Targu Jiu, Calea Bucuresti nr. 9G,

91

R1320

6

TARGU JIU

GORJ

judet Gorj

92

R1314

13 Tg Jiu

GORJ

Municipiul Targu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 504, judetul Gorj

   

5

 

Municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Balcescu nr. 117, judetul Harghita

93

R1446

GHEORGHENI

HARGHITA

   

3

MIERCUREA

 

Municipiul Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 149, judetul Harghita

94

R1439

CIUC

HARGHITA

   

2

MIERCUREA

 

Municipiul Miercurea Ciuc, str. Zold Peter nr. 1/ A, judetul Harghita

95

R1438

CIUC

HARGHITA

   

2

ODORHEIU

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Il. Rakoczi Ferenc nr. 25, judetul Harghita

96

R1449

SECUIESC

HARGHITA

   

4

ODORHEIU

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean nr. 284, judetul Harghita

97

R1451

SECUIESC

HARGHITA

       

Municipiul Vulcan, str. Mihai Viteazu nr. 1A,

98

R1502

3

VULCAN

HUNEDOARA

judetul Hunedoara

       

Municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 148 ,

99

R1491

5

DEVA

HUNEDOARA

judetul Hunedoara

100

R1495

2

HATEG

HUNEDOARA

Orasul Hateg, str. Viilor nr. 1, judetul Hunedoara

101

R1489

2

DEVA

HUNEDOARA

Municipiul Deva, str. Horia nr. 103, judetul Hunedoara

       

Municipiul Petrosani, str. Livezeni nr. 106,

102

R1501

2

LIVEZENI

HUNEDOARA

judetul Hunedoara

103

R1497

2

PESTIS

HUNEDOARA

sat Pestisu Mare, Municipiul Hunedoara, nr. 6, DJ 687, judetul Hunedoara

       

Municipiul Hunedoara, str. Victoriei nr. 2A,

104

R1499

4

HUNEDOARA

HUNEDOARA

judetul Hunedoara

105

R1500

2

ORASTIE

HUNEDOARA

Municipiul Orastie, str. Unirii nr. 78, judetul Hunedoara

       

Municipiul Deva, str. Santuhalm nr. 146B,

106

R1490

3

DEVA

HUNEDOARA

judetul Hunedoara

107

R1250

4

SLOBOZIA

IALOMITA

Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta km 110, judetul Ialomita

     

Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti

108 R1248

1

SLOBOZIA

IALOMITA

Constanta nr. 1, judetul Ialomita

 

BAIA MARE -

 

Municipiul Baia Mare, B-dul Republicii nr. 46, judetul Maramures

109 R1624

CENTRU

MARAMURES

 

MPP BAIA

 

Municipiul Baia Mare, str. Garii nr. 2B, judetul Maramures

110 R1762

MARE

MARAMURES

111 R1626

2

BAIA MARE

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, str. Minerilor nr 2, judetul Maramures

112 R1893

BAIA MARE 2

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, str. Victoriei 72, judetul Maramures

113 R1627

3

BAIA MARE

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 163, judetul Maramures

114 R1425

ORSOVA

MEHEDINTI

Municipiul Orsova, str. Eroilor nr. 14A, judetul Mehedinti

 

2

DROBETA

   

TURNU

Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 183, judetul Mehedinti

115 R1413

SEVERIN

MEHEDINTI

     

Municipiul Reghin, str. Iernuteni nr. 160, judetul

116 R1467

1 REGHIN

MURES

Mures

     

Municipiul Reghin, str. Piata Mica nr. 1/A,

117 R1468

2 REGHIN

MURES

judetul Mures

     

Municipiul Sighisoara, str. Tirnavei nr. 12,

118 R1460

1 SIGHISOARA

MURES

judetul Mures

119 R1462

SOVATA

MURES

Oras Sovata, str. Primaverii nr. 118, judetul Mures

120 R1456

4

TG.MURES

MURES

Municipiul Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 286, judetul Mures

121 R1466

IERNUT

MURES

Oras Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, judetul Mures

     

Municipiul Targu Mures, Piata Marasesti nr. 24,

122 R1454

2

TG.MURES

MURES

judetul Mures

     

Comuna Albesti, Strada Nationala, Nr 15A,

123 R1461

2

SIGHISOARA

MURES

Judetul Mures

124 R1777

PIATRA NEAMT

NEAMT

Municipiul Piatra Neamt, B-dul General Nicolae Dascalescu nr. 397, judetul Neamt

     

Municipiul Roman, str. Stefan cel Mare nr. 290,

125 R1156

2

ROMAN

NEAMT

judetul Neamt

126 R1150

7

HUMULESTI

NEAMT

Orasul Targu Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 100, judetul Neamt

127 R1147

3

SAVINESTI

NEAMT

Comuna Savinesti, sat Savinesti, str. Chimiei nr. 9, judetul Neamt

     

Municipiul Roman, Artera Ocolitoare nr. 9,

128 R1157

3

ROMAN

NEAMT

judetul Neamt

     

Municipiul Caracal, str. Carpati nr. 49A, judetul

129 R1362

7

CARACAL

OLT

Olt

130 R1358

2

SLATINA

OLT

Municipiul Slatina, str. Crisan nr. 21, judetul Olt

131 R1359

3

SLATINA

OLT

Municipiul Slatina, B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu nr. 2, judetul Olt

   

13

PIATRA

 

orasul Busteni, B-dul Independentei nr. 9B, judetul Prahova

132 R1266

ARSA

PRAHOVA

     

sat Potigrafu, comuna Gorgota nr.354, judetul

133 R1269

 

16

POTIGRAFU

PRAHOVA

Prahova

     

orasul Sinaia, B-dul Carol I nr. 1, judetul

134 R1283

 

12

SINAIA

PRAHOVA

Prahova

     

Municipiul Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 9D,

135 R1270

 

27

VEST

PRAHOVA

judetul Prahova

136 R1256

2

PLOIESTI

PRAHOVA

comuna Blejoi, sat Blejoi nr. 916, judetul Prahova

137 R1963

ZALAU

SALAJ

Municipul Zalau, Str. Mihai Viteazul 107-109, judet Salaj

     

Municipiul Zalau, str Porolissum nr 13 /A,

138 R1605

2

ZALAU

SALAJ

judetul Salaj

 

3

SIMLEU

 

Oras Simleu Silvaniei, Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul Salaj

139 R1606

SILVANIEI

SALAJ

     

Comuna Mediesu Aurit, sat Iojib, judetul Satu

140 R1645

 

11

IOJIB

SATU MARE

Mare

 

2

NEGRESTI

 

oras Negresti Oas, Str. Victoriei Nr. 2, judetul Satu Mare

141 R1639

OAS

SATU MARE

     

orasul Tasnad, Str. Înfraţirii nr. 102, judetul Satu

142 R1652

 

15

TASNAD

SATU MARE

Mare

 

MPP SATU

   

MARE

Municipiul Satu Mare, str. Careiului nr. 57/A - 57/B, judetul Satu Mare

143 R1763

CAREIULUI

SATU MARE

144 R1643

9

SATU MARE

SATU MARE

Municipiul Satu Mare, Piata Nicolae Titulescu Nr. 33, judetul Satu Mare

145 R1641

4

SATU MARE

SATU MARE

Municipiul Satu Mare, Piata George Boitor nr. 14, judetul Satu Mare

146 R1640

3

SATU MARE

SATU MARE

Municipiul Satu Mare, Piata George Calinescu nr. 13, judetul Satu Mare

     

Municipiul Medias, Soseaua Sibiului nr. 98,

147 R1620

8

MEDIAS

SIBIU

judetul Sibiu

     

Oras Copsa Mica, Soseaua Sibiului nr. 57,

148 R1621

9

COPSA MICA

SIBIU

judetul Sibiu

 

MPP SIBIU 2

 

Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 42-D, judetul Sibiu

149 R1743

COMPA

SIBIU

     

Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr 49,

150 R1614

3

SIBIU

SIBIU

judetul Sibiu

     

Municipiul Sibiu, Calea Surii Mari nr. 16B,

151 R1613

2

SIBIU

SIBIU

judetul Sibiu

 

9

VATRA

 

Municipiul Vatra Dornei, Str. Argestru Nr. 4, judetul Suceava

152 R1100

DORNEI

SUCEAVA

153 R1542

TORONTAL

TIMIS

Municipiul Timisoara, Calea Torontalului nr. 71, judetul Timis

154 R1529

2

LUGOJ

TIMIS

Municipiul Lugoj, Str. V.V.Delamarina, Nr. 36 bis, judetul Timis

 

2

SANNICOLAU

 

orasul Sannicolau Mare, str. Drumul Cenadului Nr. 18/A, judetul Timis

155 R1532

MARE

TIMIS

156 R1541

SAG

TIMIS

comuna Sag, sat Sag, DN 59, km. 13, judetul Timis

157 R1539

DUMBRAVITA

TIMIS

sat Dumbravita, comuna Dumbravita, str. Conac nr. 4, judetul Timis

     

Municipiul Timisoara, Str. Lunei, Nr. 20, judetul

158 R1537

 

16

TIMISOARA

TIMIS

Timis

159 R1540

MURES

TIMIS

Municipiul Timisoara, Str. Mures nr. 41, judetul Timis

 

MPP

   

TIMISOARA

Municipiul Timisoara, Str. Miresei nr. 1, judetul Timis

160 R1740

TORONTAL

TIMIS

     

Oras Jimbolia, Calea Timisorii nr. 96, judetul

161 R1525

1

JIMBOLIA

TIMIS

Timis

     

Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 160, judetul

162 R1229

1

TULCEA

TULCEA

Tulcea

 

7

RAMNICU

 

Municipiul Ramnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul Valcea

163 R1376

VALCEA

VALCEA

164 R1379

 

17

RACOVITA

VALCEA

Comuna Racovita, sat Tutulesti, judetul Valcea

     

Comuna Mihaiesti, sat Munteni nr. 75, judetul

165 R1385

 

16

TATARANI

VALCEA

Valcea

 

VALCEA

 

Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 269B, judetul Valcea

166 R1799

RINGROAD

VALCEA

   

14

RAMNICU

 

Municipiul Ramnicu Valcea, str. Libertatii nr. 36, judetul Valcea

167 R1378

VALCEA-EST

VALCEA

 

RAMNICU VALCEA 1 OMV

 

Municipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian 53, judetul Valcea

168 R1944

RO

VALCEA

     

Municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 58A,

169 R1195

1

FOCSANI

VRANCEA

judetul Vrancea

170 R1201

30 MARASESTI

VRANCEA

Orasul Marasesti, Soseaua Bucuresti Bacau, nr. 2A, km 203 205, judetul Vrancea

171 R1196

2 FOCSANI

VRANCEA

Municipiul Focsani, B-dul Bucuresti nr. 15A, judetul Vrancea