Sunteți pe pagina 1din 25

ŞCOALA: Grupul Scolar Agricol Topolog

PROIECT DI DACTIC
CLASA: I B
PROPUNĂTOR: inv. Pislaru Veronica
OBIECTUL: Limba si literatura romana
SUBIECTUL: Grupurile de doua litere
TIPUL: recapitulare si sistematizare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL:
Unitatea de învăţare: Alfabetul limbii romane – Grupuri de litere

a) Competente specifice (din programa):


Obiective de referinţă:
1.1 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral;
1.3 să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi sunetele
dintr-o silabă;
2.1 să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date;
3.1 să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în
textul scris de mână;
3.3 să desprindă semnificaţia globală a unui text citit;
3.4 să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut;
4.1 să scrie corect litere, silabe, cuvinte;

b) Obiective operaţionale:

A. Cognitive: OC1 - să găsească cuvinte care conţin grupurile de litere ,,ce,ci,ge,gi “;


OC2- să alcătuiască propoziţii cu cuvintele date;
OC3 - să precizeze poziţia sunetului ce, ci, ge, gi în cuvinte;
OC4- să citească corect, cursiv şi expresiv un text;
OC5 –să scrie corect, lizibil litere, cuvinte, propoziţii;
OC6 - să analizeze fonetic propoziţiile date,
OC7 – să desprindă mesajul unui text;
B. Motrice: OM 1- să-şi dirijeze atenţia către centrul de interes vizat de învăţător;

C. Afective: OA1- să participe cu interes la lecţie;


OA2- să –şi dezvolte sentimente de dragoste faţă de limba materna

FORME DE ORGANIZARE

a) a conţinuturilor: integratoare
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME, STRATEGII SI INSTRUMENTE DE EVALUARE
:formativă, sumativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă, lectura
explicativă, brainstorming-ul, activitatea pe grupe, reţeaua de discuţii, jocul de rol,
metode interactive Ciorchinele, Copacul ideilor, Cadranul
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, texte-suport sub formă de proiecţie,
CD-uri, videoproiector, ecusoane, postere, mesaje, flipchart

c) bibliografice:
specifice disciplinei : -manual cls I, Ed. Aramis (2005) autor: Olga Piraiiala

,,Sinteze de metodică”,Dumitru Logel, Elena Stroescu- Logel, Elena


Popescu ,Carminis;
,,Să dezlegăm tainele abecedarului”,Carmen Iordăchescu, Carminis;
„Programa şcolară pentru clasele I-II” , Bucureşti, 2003

d) temporale: 45 minute
D E S FĂ Ş U RAR EA LE C ŢI EI

ETAPELE LECŢIEI OB RESURSE PROCEDURALE EVALUAR


. de conţinut de forme de metode şi mijloace E
tim organizare procedee didactice (metode,
p instrumente,
indicatori)
1. Captarea ☺* Se realizează cu ajutorul unor 2 Jocul didactic
atenţiei ghicitori despre degete.(Anexa 1) frontala
2. Anunţarea ☺Astazi vom repeta si vom 1
obiectivelor consolida cunostintele despre
grupurile de doua litere

3. Dirijarea ☺*Cu ajutorul întrebărilor adresate 15 conversaţia fisa -capacitatea


invatarii elevilor de către învăţător , se vor de citire
actualiza cunoştinţele: frontală corectă,
- Care sunt primele doua versuri din cursivă,
aceasta ghicitoare? expresivă a
-Cu ce sunet incepe primul cuvant? lectura textului;
O4 -Unde se mai aude acest sunet? explicativă fişe
O6 -Dar cand redam in scris acest sunet
O7 cate litere folosim?
O4 -Ce grupuri de litere am invatat frontala
O6 pana acum? Din cate litere sunt ele
O7 formate? exercitiul
Se verifică tema cantitativ şi -capacitatea
calitativ.Se citeste textul de pe individual de a realiza
fisa(anexa nr.2) integral apoi pe sarcina dată
propozitii fiind antrenati cat mai -fise grupului;
multi copii. Se rezolva urmatoarele
sarcini:
-se identifica titlul textului si lectura
numarul de alienate explicativa
-se subliniaza cuvintele care contin -aprecieri
grupurile de litere verbale
-se identifica cuvintele scrise cu
majuscule si se explica cele doua frontal
situatii
-se gasesc cuvintele care au inteles
asemanator cu cuvintele”vin” si -exercitiul
“fericiti”
-se gasesc cuvintele cu inteles opus
pentru urmatoarele cuvinte: incepe,
sa apara, vin, fericiti
-se alcatuiesc doua enunturi in care
cuvantul”vin” sa aiba intelesuri
diferite
-se analizeaza propozitia “Copiii
sunt fericiti.”(numar de cuvinte, -aprecieri
numar de silabe,se stabileste locul verbale
grupului de litere”ci” in cadrul Activitate -fise
cuvantului “fericiti” individuala
-se discuta despre modalitatile de
petrecere a timpului liber
-se spun ghicitori despre animale

- Ce sunete am învăţat care sunt


scrise cu ajutorul a două litere?

organizarea pentru O1 ☺- Elevii ( împărţiţi in echipe de 10 Pe echipe fise -capacitatea


activitatea de grup cate patru) vor primi câte o fişă de de a realiza
lucru : (Anexa 3) ciorchinele sarcina dată
O2 -echipa Buburuzelor- grupul de grupului;
litere ,, ce”
- echipa Albinuţelor –grupul de
litere ,,ci” cadranul
- echipa Fluturaşilor-grupul de
litere ,,ge” individual
-echipa Gandaceilor-grupul de
O1 litere”gi” pe echipe
Fiecare echipă va scrie câte cinci Interevalua
cuvinte care să conţină grupul de rea in cadrul
O2 litere cerut;vor avea si de alcatuit grupului
cate doua propozitii cu doua din
cuvintele scrise si de despartit in
silabe un numar de cinci cuvinte.
Se analizeaza cateva fise si se
apreciaza modul de lucru

4) Feedback prin O4 * Se prezintă la video- proiector 5 frontal video


raportarea la imagini şi cuvinte care conţin proiector
obiectivele propuse grupurile de litere ,,ce, Ce, ci, Ci, CD
iniţial, cu ge,Ge, gi, Gi”.
solicitarea elevilor Elevii vor citi in cor cuvintele
scrise sub imagini.

5) Obtinerea O3 Se impart elevii in perechi si li se 8 in perechi fise Evaluarea


performantelor dau fise continand sarcini de lucru reciproca
O5 diferite, asemanatoare sau
identice(Anexa 3):
-sa citeasca ghicitoarea de pe fisa si
sa aleaga dintre jetoane pe cel
potrivit
-sa uneasca imaginile cu cuvintele
potrivite
-sa descurce o propozitie incurcata
si,daca timpul permite, s-o
transcrie.

6)Asigurarea O1 ☺ Elevii care termina mai repede 3 individual Brainstor Plansa Notarea
retenţiei şi pot iesi la tabla pentru a rezolva ming-ul ideilor pe
transferul de cateva din exercitiile propuse sau Ciorchinele afis
cunoştinţe pot completa afisul. (realizarea
unui
poster/afis)
7) Încheierea Aprecieri generale si individuale 1
lecţiei privind prestatia la ora
Tema pentru acasa: de scris
exercitiile nr. 4 si6 pag.97 din
abecedar
ANEXA 1

Cinci pitici,
Cinci voinici,
Cat sunt ei de mititei
Faci cu ei tot ce vrei.
Scrii sau impletesti
Sau palate construiesti.
ANEXA 2

La circ
Este duminica. Cecilia si Gelu merg la circ. Vin si Gina cu Angela.
Spectacolul incepe. Un magician face sa apara o girafa. Aceasta saluta publicul,
apoi merge in cerc.
Copiii sunt fericiti. Ei aplauda cu putere.

1.Subliniati cuvintele care contin grupurile de litere invatate.

2.Gasiti cuvinte cu inteles asemanator:

vin=………………
fericiti=……………

3.Gasiti cuvinte cu inteles opus:

incepe-…………….
sa apara-…………………
vin-……………………..
fericiti-……………………..

4.Alcatuiti doua enunturi in care cuvantul”vin” sa aiba doua intelesuri.

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

5.Transcrieti propozitia subliniata.

……………………………………………………..
ANEXA 3

GRUPA BUBURUZELOR
Alcatuiti doua propozitii cu doua dintre cuvintele scrise.

……………………………………………………….....
………………………………………………………….

Subliniati grupul de litere ce in cuvintele urmatoare:


ace, cetate, secera, cer, ceafa.
Despartiti in silabe aceste cuvinte.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
GRUPA FLUTURAŞILOR
Alcatuiti doua propozitii cu doua dintre cuvintele scrise.

……………………………………………………….....
………………………………………………………….
Subliniati grupul de litere ge in cuvintele urmatoare:
gene, degetar, gentuta, gem, ger.
Despartiti in silabe aceste cuvinte………………………………………………………………………………………………
GRUPA ALBINUŢELOR
Alcatuiti doua propozitii cu doua dintre cuvintele scrise.

……………………………………………………….....
………………………………………………………….
Subliniati grupul de litere ci in cuvintele urmatoare:
cina, macina, ciorap, cioc, picior.
Despartiti in silabe aceste cuvinte.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
GRUPA GANDACEILOR
Alcatuiti doua propozitii cu doua dintre cuvintele scrise.

……………………………………………………….....
………………………………………………………….

Subliniati grupul de litere gi in cuvintele urmatoare:


girafa, gingasa, pagina, regi, tragi.
Despartiti in silabe aceste cuvinte.
……………………………………………………………………………………………………………………………………