Sunteți pe pagina 1din 1

Teza cu subiect unic

SUBIECTUL I 20 de puncte

ÎN COLOANA A SUNT ENUMERATE SECOLE ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT


EVENIMENTELE ISTORICE, IAR ÎN COLOANA B SUNT NUMEROTATE EVENIMENTE
DIN ISTORIA ROMÂNILOR. SCRIEŢI PE FOAIA DE TEZĂ PERECHILE CORECTE
DINTRE FIECARE LITERĂ DIN COLOANA A ŞI CIFRA CORESPUNZĂTOARE DIN
COLOANA B. PENTRU FIECARE LITERĂ DIN COLOANA A EXISTĂ O SINGURĂ
ASOCIERE CORECTĂ ÎN COLOANA B.

a. secolul I î.Hr 1.retragerea din Dacia a armatei şi administraţiei romane


b. secolul al III-lea d.Hr 2. Trecerea slavilor în sudul Dunării
c. secolul al XIV-lea d.Hr 3. Domnia lui Burebista
d.secolul al VII-lea d.Hr 4. Încercarea lui Litovoi de a obţine independenţa
5 Edictul de la Milano
6. transformarea Daciei în provincie romană.

Subiectul II 50 de puncte
Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
“ În 89 Domiţian a încheiat o pace, considerată umilitoare pentru romani, cu Decebal. Dacia a
devenit regat clientelar primind bani, meşteri sau maşini de război.
Traian a hotărât în anul 101 să cucerească Dacia. Astfel în anul 101 armata romană pătrunde în
Dacia reuşind să câştige. Venirea iernii afăcut ca Traian să îşi retragă armata pentru a aştepta
primăvara pentru un nou atac. În anul 102 Decebal şi Traian au semnat o pace dar condiţiile au
fost grele pentru daci: să restituie arme, să-şi dărâme cetăţile sau să nu ducă o politică externă
proprie.Decebal nu a respectat condiţiile păcii, Dacia fiind atacată. Între 105-106 a avut loc al
doilea război dintre Decebal şi Traian şi după lupte grele în anul 106 Sarmizegetusa a fost
cucerită, Decebal s-a sinucis iar Dacia a devenit provincie romană.”

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1.Transcrieţi statutul Daciei în urma păcii din anul 89. 5p
2.Precizaţi pe baza textului cauza pentru care Traian a hotărât să reînceapă atacurile din 105. 5p
3. Menţionaţi pe baza textului ce se întâmplă cu Decebal în urma celui de al doilea război daco-
roman. 5p
4.Menţionaţi pe baza două urmări ale victorie romane din anul 106. 10p
5.Menţionaţi, pe baza textului, două asemănări între pacea din 89 si pacea din 102. 10p
6.Menţionaţi, pe baza textului, o deosebire între pacea din 89 şi pacea din 102. 5p
7. Numiţi un alt conducător al geto-dacilor din secolul I î.Hr. 5p
8.Precizaţi un eveniment din 87 d.Hr., la care au participat dacii, asemănător cu cel din text. 5p

Subiectul III 20 de puncte


III. CONSTRUIŢI CU FIECARE DINTRE TERMENII DIN LISTA URMĂTOARE CÂTE O
PROPOZIŢIE SAU FRAZĂ, REFERITOARE LA UN FAPT DIN ISTORIA ROMÂNILOR:
cneaz, sfat domnesc, district, romanizare.