Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE AFACERI

"EXPRESS PIZZA" SRL

2010

1
CUPRINS

I. AFACEREA................................................................................................................2
A. FIRMA.......................................................................................................................2
Întreprinderea „EXPRESS PIZZA” SRL este o întreprindere de producţie.
Activitatea întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale............................2
B. DOMENIUL DE ACTIVITATE...............................................................................3

I. AFACEREA
A. FIRMA

Firma "EXPRESS PlZZA" SRL cu un capital statutar de 27000 de lei, a fost înfiinţată
la 07.05.2010 şi este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei a
Republicii Moldova sub numărul 45872.
Întreprinderea „EXPRESS PIZZA” SRL este o întreprindere de producţie. Activitatea
întreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale.
Vor exista mai multe tipuri de pizza, clientul având posibilitatea să comande oricare în
cantităţile dorite la un preţ accesibil, de 40 de lei. Preţul pizzei va fi mai mic sau egal cu
preţurile de pe piaţă, însă calitatea produsului nostru va fi net superioară.
Investiţia necesară este de 327000 mii de lei. Acestea vor fi folosite pentru procurarea
utilajelor de producţie şi materiei prime necesare. În primii ani întreprinderea va utiliza o

2
capacitate de producţie de numai la 50%. În următorii anii se planifică mărirea volumului
vânzărilor şi ridicarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 75%.

B. DOMENIUL DE ACTIVITATE

Întreprinderea va activa în domeniul alimentaţiei publice. Scopul întreprinderii este


satisfacerea necesităţilor populaţiei mun. Chişinău cu produse alimentare (pizza). Pentru
realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următorul gen de activitate:
• producerea şi realizarea la comandă a pizzei.
Conform studiilor întreprinse, piaţa pe care va activa întreprinderea este o piaţă în
creştere, caracterizată printr-o cerere puternică la astfel de produse. Cumpărătorii vor fi în
principal persoanele cu vârsta între 15-40 ani.

C. OBIECTIVELE
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie
îndreptată spre:
- ridicarea calităţii produsului;
- lărgirea asortimentului produsului;
- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.
In viitorul apropiat, dacă veniturile de la activitatea vor spori, se aşteaptă deschiderea noilor
filiale în alte sectoare ale municipiului, precum şi în alte oraşe.

II PIAŢA
A. CLIENŢII
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele, începând cu copiii
de la 5 ani până la oamenii în vârstă. Totuşi piaţa ţintă a întreprinderii constituie persoanele
vârsta cărora este între 15-40 ani.
Pentru ai determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere,
conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate,
rapiditatea deservirii clientului, preţul convenabil, amabilitatea la îndeplinirea comenzii,
noutatea serviciului şi produsului. La toate acestea se mai adaugă faptul că produsele vor fi
fabricate din materii prime ecologic pure.
Clienţii potenţiali sunt obişnuiţi să frecventeze acest tip de localuri minim o dată pe
săptămînă, luînd în consideraţie numărul acestora, localul va avea întotdeauna o prezenţă de

3
minim 5 persoane pe oră. Fiecare client, în mediu, va cheltui cel puţin cîte 40 de lei. Prin
urmare, clienţii ar fi dispuşi să plătească un preţ de 40 de lei pentru o unitate de pizza.
Caracteristicile de care clienţii sunt interesaţi sunt: gustul deosebit, ingrediente
calitative şi naturale şi o atmosferă plăcută a localului. Toate aceste aspecte pot fi regăsite în
localul nostru, ceea ce îi va determina să aleagă localul nostru.

B. PRODUSUL ŞI SERVICIILE
Produsul care va fi fabricat de societate şi anume pizza italiană originală va satisface
cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintaţi gurmanzi. Produsul firmei noastre este orientat
spre satisfacerea nevoilor zi de zi, fie zi de lucru, fie zi de sărbătoare.
Pizza propusă de firma va avea gusturi diferite şi specifice. Acest gust se va datora
condimentelor proaspete şi neobişnuite, de obicei neutilizate de alţi producători de pizza, din
cauza că pizza se fabrică după o recetă unica italiană. Denumirea pizzei va fi la fel diferită,
aceasta depinzând de materia primă şi condimentele folosite la fabricarea produsului finit.
Vor exista următoarele denumiri italiene originale:
Pizza Tropicana - cu ananas şi ciuperci;
Pizza Salami - cu salam proaspăt şi ouă bătute;
Pizza Vegetară - cu ciuperci, ceapă şi piper verde;
Pizza Peşte - cu peşte, usturoi şi caşcaval;
Pizza Tomato - cu sos din roşii proaspete, caşcaval şi măsline.

Produsele firmei vor fi vîndute direct clientului în cadrul localului, în urma realizării
unei comenzi prin intermediul unui chelner. Comanda va fi efectuată timp de 20 min. de la
solicitarea clientului.
Potenţialii clienţi vor afla de localul nostru datorită faptului ca avem o amplasare
reuşită într-un loc aglomerat al sectoarelor în cauză. De asemenea în baza recomandărilor de
la client la client. În primele luni de activitate, vom distribui materiale informative în raza
localului nostru.
Se preconizează de a produce pizza de diferite mărimi şi, respectiv, de diferite
greutăţi. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate şi mărime specială, comandată de
fidelul client.
Dimensiunile şi greutăţile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele:
Pizza normală, având un diametru de circa 15 cm şi o greutate de 280g.
Pizza mare cu diametrul de 20 cm şi o greutate de 350g.
4
Pizza cu mărimi şi greutăţi speciale, la dorinţa clientului.

Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special “CASTELLT favori


refrigerati" în componenţa căruia întră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). In
componenţa Cuptorul este echipat cu funcţii suplimentare. Consumul de energie este
reprezentat astfel: min. 8 kw/h, max. 20 kw/h.
Se preconizează că întreprinderea va lucra între 8-12 ore în fiecare zi a
săptămânii.

Planul de producţie şi realizare

Denumirea Unitatea de Cost inclusiv


Cantitatea
Nr. produsului măsură unitar
I trim II trim III trim IV trim.
(lei)
1. Pizza- Pizzeria 1 buc. 20 5022 1255 1255 1255 1255

2. Pizza- Pizzeria 2 buc. 20 5022 1255 1255 1255 1255

Pizza va fi vîndută la un preţ de 40 de lei pentru unitate.

Veniturilor şi cheltuirilor au fost calculate reieşind din cheltuielile şi veniturile pentru


pizza normală (medie), pe baza căreia se formează şi celelalte. De asemenea cheltuielile de
producţie au fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim probabile. Calculele sunt
efectuate pentru 1 pizzerie.

Venituri previzionare:
Lunar: 5022 pizza*40 (MDL) =200880MDL
trimestrial: 200880*3 luni= 602640 MDL

Cheltuieli previzionare:
Numărul de pizza pe zi 162, lunar 5022, anual 60264.
Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:
Componentele costului Total chelt. Cost unitar lunar
lunar
5
- Cheltuieli constante:
Amortizarea utilajului 3333 0.664
Total cost fix 3333 0.664
- Cost variabil:
Salariu bucătarului 2500
Salariul a 2 ajutori 3600
Salariul a 4 chelneri 6000
Salariul asociaţilor 6000
Total salarii 18100 3,604

Energie electrică 15000 2,98


Alte servicii comunale 11637,582 2,317
Faină 5000 0.99
Caşcaval 25000 4,97
Pastrama 12760 2,54
Alte preparate 6000 1,19
Ambalaj 2000 0.398
Alte cheltuieli 1743 0.347
Total cost variabil 97240,582 19,336
Total cheltuieli de producţie 100573,582 20,02

Cheltuieli de producţie trimestriale =100573,582*3=301720,746 MDL

Cost fix anual=3333*12=39996 MDL

Pentru ambele pizzerii cifrele vor fi următoarele:


Venituri trimestriale 602640 *2 pizzerii = 1205280
Cheltuieli trimestriale =MDL 301720,746 *2 pizzerii = 603441,492 MDL

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

(MDL)
1 an Total
Indicatorii
I trim. I trim. I trim. I trim. 1 an
Venituri de la realizare 1205280 1205280 1205280 1205280 4821120

Cheltuieli de producţie 603441,492 603441,492 603441,492 603441,492 2413765,968

6
Venitul brut 601838,508 601838,508 601838,508 601838,508 2407354,032

Impozitul pe venit 0 0 0 0 0

Taxe pe unitate 4500 4500 4500 4500 18000


economică
Impozit pe bunurile 200 200 200 200 800
imobiliare
Taxa pe amenajarea 450 450 450 450 1800
teritoriului
Profitul net 596688,508 596688,508 596688,508 596688,508 2386754,032

Profit cumulat 596688,508 1193377,016 1790065,524 2386754,032 2386754,03


2

C. SEGMENTUL DE PIAŢĂ
Vor exista 2 pizzerii localizate în sectoarele Botanica şi Buiucani ale oraşului
Chişinău, care vor produce şi realiza circa 10044 de pizza lunar. In aceste sectoare ale
oraşului, populaţia cu vîrsta cuprinsă între 15-45 de ani constituie aproximativ 130 000
conform datelor Biroului Naţional de Statistică, de asemenea pe Chişinău acest număr
constituie 389540. Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe
piaţă consumatorului şi este orientat persoanelor de toate vârstele.
Piaţa aleasă de întreprindere este o piaţă în creştere, în republica noastră. In viitorul
apropiat, dacă veniturile de la activitatea vor spori, se aşteaptă deschiderea noilor filiale în
alte sectoare ale municipiului, precum şi în alte oraşe.
Dat fiind faptul că în municipiu există concurenţi reali ai întreprinderii, cota pe piaţă
va fi modestă (se aşteaptă la 5-10 %, aceasta mărindu-se respectiv odată cu poziţionarea şi pe
alte pieţe).
Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se preconizează de a desface
produsele şi prin intermediul unei reţele de magazine de firmă.
De remarcat este faptul că în cadrul acestei pieţe sunt puţine localuri de acest gen,
ceea ce va fi în favoarea noastră.

D. CONCURENŢA
Principalii noştri concurenţi sunt “ Andys Pizza” şi “pizza celentano”. Bucatele de la
“Andys Pizza” sunt preparate doar din ingrediente alese şi naturale. Aceştia în
permanenţă includ în meniul lor produse noi, iar pentru cei mai mici oaspeţi au creat un

7
meniu special. În “pizza celentano” bucatele la fel sunt preparate din ingrediente alese şi
naturale şi plus la asta clinţilor li se oferă posibilitatea să combine pizza cu încărcăturile
dorite. Chiar şi ananas cu ardei iute. „Andy’s Pizza” este o companie mare şi dinamică,

care timp de 11 ani activează pe piaţa. “Pizza celentano” şi-a făcut apariţia pe piaţă în
urmă cu 2 ani dar activează cu un temp foarte sporit. Ambii concurenţi se bucură de o clintelă
fidela. În cadrul ambelor entităţi economice are loc distribuţia produselor prin intermediul
chelnerilor dar mai este posibilă şi livrarea produselor la domiciliu prin intermediul curierilor.
La momentul actual, activează 36 de restaurante Andy’s Pizza şi La Plăcinte în Chişinău,
Bălţi, Tiraspol, Cahul, Tighina, Râbniţa. În întreaga reţea sunt angajate peste 1800 de
persoane fapt care ne permite observarea clară a segmentului lor de piaţă. În cazul

“pizza celentano” segmentul de piaţă este mult mai mic si anume aria şi nr populţiei mun.
Chişinău . Practic acelaşi segment de piaţă spre care si noi ne orientăm.

Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor

Puncte forte Slăbiciunile


- experienţă mare;

„Andy’s Pizza” - amplasament favorabil - calitate relativ scăzută;


- reţea de comercializare; - asortiment limitat
- reţea de livrare
- asortiment variat; - calitatea
- reţea de livrare produsului;
“Pizza celentano” - popularitate - timp mare de
- amplasament aşteptare
favorabil
- asortiment variat; - experienţă mica
- reţea de comercializare; pe piaţă

“Pizza express” - amplasament favorabil - lipsa reţelei de


- timp foarte mic de aşteptare livrare
- calitatea superioara a prodisului

III ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA

8
A PROCESUL DE PRODUCŢIE
Procesul de producţie constă în următoarele etape:
* aprovizionarea cu materie primă a întreprinderii;
* pregătirea aluatului;
* coacerea pizzei în cuptoare;
Materia primă va fi procurată de la producătorii autohtoni. Condimentele si alte
produse ce nu se produc la noi vor fi aduse din alte tari. Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un
cuptor special în componenţa căruia intră forme de diferite mărimi (mici, medii, mari). In
componenţa acestui bloc există 12 despărţituri - 7 pentru formele din aluat si 5 pentru
produsele alterabile unde va fi o temperatură constantă (0-200°C). Cuptorul este echipat cu
funcţii suplimentare. Exista cuptoare pentru pizza de diferite forme si marimi. Principalul
scop atunci cand se realizeaza designul unui cuptor pentru pizza este acela de a coace
preparatul in mod corect. Adevaratul test al unui astfel de cuptor consta in modul sau de
coacere. Acest lucru presupune ca pizza sa fie coapta uniform, atat la suprafata cat si la baza,
atat in mijloc, cat si pe margini. Pentru a obţine cele mai bune rezultate în coacerea pizzei,
procedaţi astfel:
· Preîncălziţi cuptorul aproximativ 15 minute
· Folosiţi o tavă de aluminiu pentru pizza.
· Durata de coacere se va extinde dacă folosiţi o tavă de colectare a grăsimilor; în acest
fel, suprafaţa nu va deveni crocantă.
· Nu deschideţi în mod frecvent uşa cuptorului pe durata procesului de coacere a pizzei
· Dacă folosiţi mai multe topping-uri (trei sau patru), este recomandat ca mozzarella să
fie presărată deasupra la jumătatea procesului de coacere.
Dacă introduceţi simultan mai multe pizza (pe 2 nivele), folosiţi al 2-lea şi al 4-lea
nivel la 200ºC, după ce cuptorul a fost „preîncălzit” timp de cel puţin 10 minute.
Echipamentele pe care le vom folosi vor fi în mod obligatoriu noi şi vor corespunde
standartelor. Fluxul de producţie il vom asigura prin intermediul localului nostru.

B CONDUCEREA
Firma va avea următoarea structură organizatorică :
1 Doi asociaţi ( Directorul, Contabilul)
2 Bucătarul şef
3 Doi ajutori ai bucătarului şef
4 Patru chelneri
9
Întreprinderea este o societate cu răspundere limitată şi face parte din categoria
întreprinderilor mici. Întreprinderea este proprietatea a 2 membri asociaţi.
Repartizarea capitalului statutar
al “EXPRESS PIZZA” SRL între asociaţi
Asociatul Suma, MDL Cota, MDL
BOGUŞ VALENTIN 13500 50 %
MILIUHIN CONSTANTIN 13500 50 %
Total 27000 100 %

Firma va fi condusă de către Boguş Valentin. Aria de responsabilitate a conducătorului o


constituie acţiunile insoţite de deciziile acestuia şi deasemene toţi factorii implicaţi in cadrul
afacerii date. Personalul va fi supraveghiat zilnic cu ajutorul camerilor video ascunse.

C PERSONALUL
Întreprinderea noastră va avea nevoie de nouă angajaţi cu o calificare înaltă. Angajaţii
respectivi se vor selecta aliator cu excepţia asociţilor ce deţin funcţiile administrative, aici se
va ţine cont şi de certificarea pe care o posedă potenţialii angjaţi dar şi de de felul cum aceştia
se vor descurca pe durata unui termen de citeva zile de la angajare. Instruirea angajaţilor se
va înfăptui prin intermediul a diverse traninguri-seminare la care aceştea vor pleca periodic
din contul firmei. Angajaţii vor fi plătiţi regulat fara întirzieri salariale, avind posibilitatea sa
primescă banii atît în numerar cît şi pe card conform contractului individual semnat cu fiecare
angajat în parte. Prin hotărârea comună a celor 2 asociaţi, o perioadă de timp, până când
întreprinderea nu va avea o poziţie financiară puternică, profitul va fi îndreptat spre
dezvoltarea întreprinderii.
Menţionăm de asemenea că principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea, acurateţea,
punctualitatea şi dinamismul, principii preluate de la colegii noştri germani de la "EXPRESS-
PIZZA”,

10
11