Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de invatamant……………………………………………………/Sector………………

PROPUNERE DE RECTIFICARE A BUGETULUI PE ANUL 2019


TOTAL/subcapitol lei

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM IV

BUGET ANUAL SUPLIM./DI BUGET ANUAL BUGET BUGET BUGET SUPLIM./DI BUGET BUGET SUPLIM./DI
Denumire indicator APROBAT MIN. RECTIFICAT APROBAT APROBAT APROBAT MIN. RECTIF. APROBAT MIN. BUGET RECTIF.
3= 1+/-2
0 1 2 3=(4+5+8+11) 4 5 6 7 8=(6+/-7) 9 10 11=(9+/-10)
TITLUL I CHELTUIELI DE
10 PERSONAL 0 0
01 Cheltuieli salariale in bani
01 Salarii de baza

05 Spor pentru conditii de munca


06 Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin
10 cumul
11 Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane
12 din afara unitatii
17 Indemnizatii de hrana x x x

30 Alte drepturi salariale in bani


10.o2 Cheltuieli salariale in natura x x x
o6 Vouchere de vacanta
10.o3 Contributii
Contributii de asigurari sociale de
01 stat

02 Contributii de asigurari de somaj


Contributii de asigurari de
03 sanatate

Contributii de asigurari pentru


accidente de munca si boli
04 profesionale
Contributii pentru concedii si
06 indemnizatii
Contributie asiguratorie pentru
07 munca

Contributii platite de angajator in


O8 numele angajatului
DIRECTOR, CONTABIL SEF,