Sunteți pe pagina 1din 25

MANUAL DE OPERARE

MAȘINĂ HIDRAULICĂ DE
HONUIT
INTRODUCERE

1. Acest document conține informațiile necesare pentru a utiliza și întreține MAȘINA DE RECTIFICAT
SUPAPE DE MOTOR ST 080 (numită în continuare "mașină").

1.1 DOCUMENTE ȘI ACCESORII LIVRATE CU MAȘINA


Acest manual de instrucțiuni cuprinde următoarele documente:
• Manual de utilizare și întreținere
• Schemă electrică
• Schemă pneumatică
• Accesorii pentru întreținere normală
• Piese de schimb.

1.2 INFORMAȚII DESPRE PRODUCĂTOR ȘI MAȘINĂ


Pe partea laterală a mașinii a fost aplicată o plăcuță metalică care conține următoarele informații:
• Denumirea și adresa producătorului
• Marcajul EC
• Modelul de mașină
• Seria de fabricație
• Anul de fabricație al mașinii.

Este interzisă îndepărtarea sau înlocuirea plăcuței cu marcajul CE. Dacă plăcuța este deteriorată
sau îndepărtată, producătorul trebuie informat.

1.2.1 INFORMAȚII DESPRE PRODUCĂTOR

- Producător: POLEKS MAKINA SANAYI VE TICARET A.S


- Adresă: 2.Organize San.Bòl. Yayalacik Cd. Içiktepe Sk. No: 21
- Telefon: +90 332 239 00 11 - 239 0255
- Fax: +90 332 239 0255
- E-mail: poleks@poleks.com.tr

Pagina 2
2. INFORMAȚII DESPRE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

2.1 CUM SE CITEȘTE ȘI SE UTILIZEAZĂ MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI


Textul original al manualului de instrucțiuni este redactat în limba engleză. Fiecare descriere este însoțită,
de regulă, de câte una sau mai multe figuri.

2.2 INFORMAȚII DESPRE MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI


 Manualul face parte integrantă din mașină și reprezintă element obligatoriu pentru utilizare și întreținere
 Manualul trebuie păstrat până când mașina este aruncată. Dacă este pierdut sau dacă se deteriorează,
se poate cere o copie de la producător.
 Manualul trebuie păstrat în apropierea mașinii, într-un loc sigur, trebuie arătat personalului responsabil
și trebuie să fie accesibil numai personalului responsabil. Trebuie manevrat cu atenție pentru a nu se
deteriora; este interzisă ruperea, rescrierea sau modificarea paginilor sale sau ale conținutului său.
 Manualul trebuie actualizat dacă este furnizat text actualizat.
 Manualul trebuie predat cumpărătorului mașinii, dacă aceasta este vândută unui alt utilizator.
 Schema electrică se află în manual.
 Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza produsele și manualele relative fără obligația de a
actualiza produsele și manualele anterioare, decât în cazuri excepționale.

2.2.2 MANUALUL ESTE ADRESAT URMĂTOARELOR PERSOANE:


- Personalului responsabil de transportul mașinii
- Personalului responsabil de instalarea mașinii
- Personalului responsabil de pregătirea mașinii (tehnicieni de întreținere)
- Personalului responsabil de operarea mașinii (operatori)
- Personalului responsabil de dezafectarea mașinii.

2.2.3 INDICAȚII CUPRINSE ÎN MANUAL


- Termeni și condiții de garanție
- Descriere și data tehnice
- Operatori, zona de lucru a mașinii, post de operare și control, destinație și utilizare nerecomandată
- Dispozitivele de protecție ale mașinii
- Transportul mașinii
- Pregătirea și operarea mașinii
- Curățenie și întreținere uzuală.

2.2.4 ACTUALIZAREA MANUALULUI


- Dacă mașina este supusă unor modificări, manualul va fi actualizat; în acest caz, se va furniza textul
de actualizare.
- Utilizatorul are sarcina de a arunca exemplul vechi.

Pagina 3
CONDIȚII DE GARANȚIE ȘI POLITICĂ DE SERVICE

1. MAȘINA DE RECTIFICAT SUPAPE MOTOR ST-080 cu seria de fabricație:.................... este garantată


de POLEKS A.S. un an de la data facturării, cu excepția situațiilor descrise la punctul 2.
2. Garanția devine nulă în situațiile descrise mai jos:
a. Utilizarea mașinii contrar instrucțiunilor din manualul de operare,
b. Utilizarea mașinii de către persoane neinstruite și neautorizate,
c. Mașina este supusă intervențiilor de către persoane neautorizate de compania POLEKS A.S.
d. Mașina este supusă unor completări sau modificări fără acordul companiei POLEKS A.S.
e. Defecțiunile la motorul electric, pompa de circulare și la toate componentele electrice nu sunt
acoperite de garanție.
f. Toate tipurile de defecțiuni cauzate de căderi de tensiune, lovire, strivire în timpul transportului sunt
excluse din garanție.
g. Garanția nu acoperă defecțiunile dispozitivelor electronice cauzate de fluctuații de tensiune.
h. Prelungim garanția numai în caz de defecte de fabricație.
i. Producătorul are dreptul de a decide cu privire la cauza defectului, dacă este defect de fabricație
sau greșeala utilizatorului. Dacă defectul reprezintă greșeala utilizatorului, atunci utilizatorul trebuie
să solicite producătorului lucrări de service. Lucrările speciale de service vor fi executate contra cost.
Producătorul va informa clientul despre cauza prolemei și valoarea reparațiilor.

3. Cererile de garanție pentru defecte de material sau manoperă trebuie plasate în scris la producător în
termen de zece zile de la descoperirea defectului.
4. Pentru cereri de garanție vă rugăm să anunțați compania POLEKS A.S sau Serviciul Clienți la numărul
de telefon +903322390011) atunci când apare defecțiunea, pentru a putea lua legătura cu personal
tehnic și trimiteți prin fax, completat, formularul de cerere de service (TM-F-069) la POLEKS A.S.
5. La produsele acoperite de garanție, care fac obiectul cererilor de garanție, tarifele de manoperă și
service se vor aplica după primul an. Piesele de schimb vor fi taxate separat.
6. În conformitate cu politica noastră implementată de perfecționare, ne rezervăm dreptul de a ne modifica
specificațiile fără preaviz în orice moment. Dimensiunile din catalog sunt aproximative. Dacă sunt
necesare dimensiuni exacte, la cerere pot fi furnizate fișe de specificații.
7. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daune accidente cauzate de produsele sale ca
urmare a instalării, a depozitării necorespunzătoare, a lucrărilor de întreținere neautorizate și ca urmare
a modificării produselor, neglijenței sau abuzului sau ca urmare a utilizării produsului într-un mod
necorespunzător destinației sale.
8. Proprietarul are responsabilitatea de a-i oferi tehnicianului nostru de service acces direct la produs.

POLEKS MAKINA SANAYI VE TICARET A.S


2. Organize San. Yaylacik Cad. Içiktepe Sok. No: 21
KONYA / TURCIA
Tel:+90 332 239 0011 - 239 0255 / Fax:+90 332 239 0259

Pagina 4
SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații tehnice ST 080


Diametru maxim rectificare cap supapă Mm 90
Diametru minim prindere corp supapă Mm 4
Diametru maxim prindere corp supapă Mm 16
Diametru maxim prindere supapă Mm 1340
Diametru disc rectificator Mm 175x35
Viteză de rotire disc rectificator Rpm 2800
Viteză rotație arbore Rpm 14
Cursă longitudinal disc rectificator Mm 70
Cursă transversală cap supapă Mm 110
Unghi de rectificare Mm 15/50
Putere motor rotire arbore Kw 0.18
Putere motor disc rectificator Kw 0.18
Sistem electric V 380
Lungimea de lucru a mașinii Mm 600
Lungimea mașinii Mm 600
Lățimea mașinii Mm 500
Înălțimea mașinii Mm 675
Greutatea mașinii Kg 90

Pagina 5
INSTALAREA MAȘINII

Instalarea mașinii de rectificat supape ST 080 este


foarte simplă și ușoară. Operatorul trebuie să
despacheteze mașina din cutia de transport și să
o instaleze pe cabinet. Asigurați-vă că solul este
suficient de neted și de curat. Operatorul trebuie
să egalizeze mașina.
Conexiune electrică: nu este necesar ca
operatorul mașinii să execute o lucrare specială
pentru a conecta mașina la sursa de curent.
Operatorul trebuie doar să introducă ștecărul în
priză și să pornească mașina de pe panoul de
control. Mașina va fi pregătită după apăsarea
butonului de energizare.

Pagina 6
PRINCIPALELE COMPONENTE ALE MAȘINII

Pagina 7
PRINCIPALELE COMPONENTE ALE MAȘINII

(a se vedea figura de la pagina anterioară)

PRINCIPALELE COMPONENTE ALE MAȘINII ST 080 (figură la pagina anterioară)

1. Lampă iluminat
2. Panou de control
3. Disc rectificator
4. Capac disc rectificator conform standardelor CE
5. Volant pentru mișcarea față – spate a discului rectificator
6. Volant pentru mișcarea capului portsupapă (stânga - dreapta)
7. Mâner dulap
8. Încuietoare dulap
9. Dulap principal
10. Poziție reglare și afișare unghi
11. Elemente de strângere și reglaj
12. Portsupapă și reglaj
13. Roată plastic portsupapă
14. Mișcare rapidă de ridicare și coborâre a capului portsupapă
15. Furtun evacuare apă de răcire
16. Lampă de iluminat

Pagina 8
RIDICAREA ȘI TRANSPORTUL MAȘINII AMBALATE
• Verificați dacă stivuitorul prezintă capacitatea potrivită pentru sarcina de ridicat. Pentru a afla
greutatea mașinii consultați plăcuța de identificare.
• Lucrările de manipulare trebuie executate cu atenție maximă, evitând coliziunile sau șocurile
de orice fel, care ar putea compromite integritatea și funcționarea mașinii și ar putea cauza avarierea
mașinii.
Echipamentele și accesoriile de ridicare, de capacitate insuficientă sau inadecvată pentru sarcina
de ridicat pot cauza accidente foarte grave și chiar moartea personalului.

Amplasarea mașinii
Pungă din plastic, palet metalic, cutie sau ladă din lemn pe suprafața plată a mijlocului de transport sau
amplasată pe podea.
Persoanele responsabile de lucrare: tehnician instruit cum să utilizeze echipamente de ridicare!

Echipamentul personal de protecție de utilizat:

- Reglați distanța dintre furcile stivuitorului astfel încât să intre în orificiile din partea inferioară a
paletului.
- Introduceți furcile stivuitorului până când ies afară din palet pe partea opusă.
- Înclinați furcile puțin spre spate pentru a evita ca paletul să alunece în față.
- Ridicați încet paletul la înălțimea minimă necesară pentru ridicare și manipulare.
- În timpul ridicării sau coborârii paletului, mișcarea de ridicare și/sau coborâre trebuie să fie cât mai
lentă și mai uniformă posibil, pentru a evita smuciturile periculoase și creșterea periculoasă a
energiei cinetice care este dificil de amortizat în timpul frânării.
- Transportați paletul în locul amenajat pentru instalare fără șocuri și mișcări bruște.

DESPACHETAREA MAȘINII
• Ambalajul trebuie îndepărtat cu atenție, având grijă să nu forțați componentele delicate ale mașinii.
• Verificați dacă toate accesoriile standard și comandate au fost livrate.

Pagina 9
TRANSPORTUL MAȘINII

• Mașina se transportă complet asamblată, cu excepția unității de filtrare a lichidului de răcire care este
întotdeauna separată fizic de mașină și după instalare.
• Livrarea poate fi adaptată la diferite mijloace de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian) și este
convenită, de regulă, cu clientul, în momentul achiziționării mașinii.
• În funcție de mijlocul de transport, mașina poate fi transportată la destinație sau conform înțelegerii cu
clientul, pe un palet sau într-o ladă, înfășurată în folie de plastic sau ambalată într-o cutie din lemn sau
metalică.
 Modul în care mașina este amplasată pe podeaua mijlocului de transport este foarte important
pentru siguranță pe durata transportului. Pentru încărcare și transport corecte, respectați
instrucțiunile.

LIVRAREA MAȘINII
 Producătorul nu răspunde pentru daune sau furturi care au loc după ce mașina este predată
transportatorului.
• Când primiți mașina, verificați-o și verificați-i toate componentele: dacă s-au produs avarii, modificări
sau furturi pe durata transportului, acestea trebuie anunțate în termen de 3 zile la transportator și
producător, împreună cu dovezi fotografice.
• Aceeași procedură trebuie aplicată dacă sunt constatate diferențe între ceea ce s-a primit și ceea ce s-
a comandat sau ce este indicat în documentul de transport.
• Până la instalare, mașina trebuie ținută într-un mediu interior și uscat, protejată de intemperii și în mod
special împotriva prafului și a surselor de căldură și explozie.

Șocurile termice excesive sau temperaturile mai scăzute de 0°C timp de mai mult de 72 de ore pot
avaria piesele electrice și electronic din placa electrică.

Pagina 10
INFORMAȚII DESPRE ÎNCĂRCARE, DESCĂRCARE ȘI MUTARE
Mașina poate fi ridicată de punctele indicate în figură (pagina anterioară). În timpul încărcării și descărcării
mașinii pe și de pe autovehicul, folosiți materiale moi cum ar fi burete, cablu din cauciuc, pentru a proteja
suprafața mașinii împotriva avarierii. Dacă utilizați un lanț pentru a ridica mașina, între lanț și mașină trebuie
introduse materiale moi. În caz contrar, vopseaua mașinii se va deteriora.

Greutatea totală a mașinii ST 080 este de 90 kg. Trebuie să alegeți un troliu și un cablu de oțel
corespunzătoare.

Pentru transportul mașinii în mediu exterior, imobilizați mașina pe autovehicul. Acoperiți mașina cu folie
PVC sau cu materiale asemănătoare pentru a o proteja împotriva ploii, zăpezii și prafului.

INFORMAȚII DESPRE DEPOZITARE

Dacă mașina nu va fi utilizată în următoarele 30 de zile, procedați așa cum este descris mai jos:

- Deconectați mașina de la sursa de curent.


- Închideți întrerupătorul general de rețea.
- Goliți lichidul de răcire.
- Ungeți toate punctele descrise în capitolul de lubrifiere.
- Îndepărtați piesele mobile de pe mașină.
- Uscați părțile umede ale mașinii.
- Acoperiți mașina cu o folie PVC sau cu materiale asemănătoare.

ATENȚIE: temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 40 grade Celsius iar umiditatea relativă
trebuie să fie mai mică de 45%. În caz contrar, mașina ruginește.

Pagina 11
AMPLASAREA MAȘINII

Amplasarea mașinii: amplasați mașina pe podea.

Persoane responsabile de lucrare:

Echipament personal de protecție de utilizat:

• Nu este recomandat ca mașina să fie amplasată lângă prese care emit vibrații puternice în mediul
înconjurător pentru a nu afecta precizia de rectificare.
• În jurul mașinii trebuie lăsat spațiu suficient, care să permită executarea inspecțiilor și reglajelor
necesare și mișcarea corectă a tuturor componentelor.
• Înainte de a poziționa mașina, trebuie instalate distanțiere de egalizare corespunzătoare sub fiecare
dintre picioarele de susținere.

După amplasarea mașinii, demontați brațele de reținere.

Pagina 12
Nu utilizați mașina fără să fi citit manualul de operare. Acesta conține regulile de respectat.

CURĂȚAREA MAȘINII
Toate părțile exterioare sunt acoperite cu un strat de protecție de ulei sau unsoare anti-rugină. Înainte de
operare, toate părțile trebuie curățate complet cu solvent și uscate cu cârpe, având grijă să nu lăsați scame,
mai ales pe componentele glisante.

OPERAȚIUNI DE EFECTUAT ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA


- Asigurați-vă că folia PVC sau materialul asemănător în care a fost învelită mașina în timpul transportului
a fost îndepărtată în mod corespunzător.
- Părțile exterioare ale mașinii sunt unse cu un ulei special sau cu o unsoare anti-rugină.
- Prima dată îndepărtați uleiul sau unsoare cu ajutorul unui solvent și apoi uscați prin ștergere cu cârpe.
Nu lăsați scame, mai ales pe piesele glisante.

Asamblarea și dezasamblarea mașinii ST 080


Citiți manualul de operare înainte de orice operațiune.
Amplasarea mașinii
Asigurați-vă că locul în care instalați mașina este iluminat suficient. Fixați mașina pe podea. Asigurați-vă că
suprafața de amplasare este complet orizontală și fără înclinație. Operatorul trebuie să aibă loc suficient în
fața, în spatele, în părțile dreaptă și stângă ale mașinii, pentru a putea opera mașina în siguranță.

DEMONTAREA MESEI
1- Pe părțile laterale, dreaptă și stângă, ale mașinii se află racordurile D, conform figurii. Vă rugăm să
îndepărtați aceste protecții înainte de a utiliza mașina.

INSTALARE ȘI EGALIZARE
Mașina trebuie instalată într-un loc cât mai bine iluminat pentru a putea citi cu ușurință micrometrele.
Conectați mașina la instalația de împământare, conform figurii 10. Asigurați-vă că podeaua pe care fixați
mașina este orizontală și neînclinată. Reglați echilibrul mașinii cu ajutorul șuruburilor ilustrate în figura 10.
Pentru egalizare, utilizați o nivelă cu bulă cu precizie de 0.05-0.1 pe o lungime de 1000 mm. Săniile trebuie
egalizate mai întâi longitudinal iar apoi, transversal (a se vedea figura 11).

Pagina 13
CONEXIUNE ELECTRICĂ

Mașina este conectată deja la sistemul centralizat. Așadar, trebuie doar să conectați cablul de alimentare
la regleta de borne. Verificați sensul de rotație al discului rectificator. Ar trebui să fie în sensul acelor de
ceasornic privind de deasupra. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare pentru care a fost fabricată mașina
să funcționeze este identică cu tensiunea rețelei.

Conexiune electrică
Conectați mașina la rețeaua de electricitate conform figurii 8. Tensiunea de alimentare cu care mașina a
fost fabricată să funcționeze este de 220 V, între fază și neutru și trebuie să fie la 120 de grade între faze
(R-S 380 volți).
Înainte de a porni mașina, dacă tensiunea de alimentare depășește toleranța de ±1.5%, nu conectați mașina
la sursa de curent.

Atenție! Sensul de rotație al mașinii trebuie să fie identic cu sensul de rotație al discului rectificator. Puteți
verifica dacă conexiunea electrică este corectă controlând sensul de rotație al discului rectificator.

Pagina 14
(1) Volant pentru rotirea discului rectificator în față și în spate.
(2) Pârghie pentru mișcarea capului port-supapă în față și în spate
(3) Pârghie pentru mișcarea capului port-supapă în sus și în față. Dacă operatorul ridică capul
portsupapei, poate regla supapa pe suport.

Pagina 15
În imagine este ilustrat modul de reglare corectă a unghiului de rectificare. Pe o riglă poziționată pe fundul
capului de portsupapă sunt indicate câteva valori. Cu ajutorul acesteia, operatorul poate seta unghiul potrivit
pentru supapa de rectificat. Aceasta este o parte importantă a procesului de rectificare a supapei care
permite obținerea unor rezultate corespunzătoare.

Pagina 16
Pentru a regla discul rectificator, blocați brațul pentru a strânge capul de supapă. Rotiți brațul spre dreapta
pentru a micșora unghiul. Acest braț va menține unghiul setat al discului rectificator. Dacă operatorul dorește
să schimbe unghiul de rectificare, trebuie să rotească brațul spre stânga și să dezasambleze diametrul
portsupapei.

Pagina 17
Reglarea discului rectificator pe poziție. După parcurgerea tuturor operațiunilor, operatorul trebuie să
conecteze portsupapa ca în imagine. Portsupapa poate fi reglată în sus și în jos, operatorul poate schimba
egalizarea portsupapei prin desfacerea șuruburilor (1, 2, 3). Reglați mașina ca în imagine înainte de a
începe procesul de rectificare și asigurați-vă că portsupapa este suficient de strânsă pentru a putea susține
supapa.

Pagina 18
Pagina 19
În această imagine este
ilustrat modul de reglare a
mașinii de rectificat supape
înainte de a începe procesul
de rectificare. Trebuie să
strângem capul portsupapă
după introducerea supapei în
suport. Asigurați-vă că
portsupapa este strânsă
suficient.

Pagina 20
În această fotografie sunt ilustrate portsupapa și pârghia de reglaj împreună cu discul negru special. Acest
disc este îmbrăcat într-un plastic special care fixează supapa și îi permite să se rotească. Poziția de
rectificare a supapei trebuie să fie identică cu cea din imagine.

Pagina 21
Portsupapele au două șuruburi diferite în partea din față a mașinii; pentru a regla portsupapa strângeți
aceste două șuruburi. Operatorul ar trebui să se asigure că piesa (3) rezistă pe partea din spate.

Pagina 22
În această imagine procesul de rectificare poate fi văzut mai aproape și mai clar. În această imagine este
descris procesul de rectificare și cum funcționează mașina. Portsupapele sunt reglate pe poziție iar discul
din plastic fixează și apasă supapa în partea de sus. Supapa trebuie poziționată la fel ca în imagine.

Pagina 23
TABEL DE DEFECȚIUNI

• Verificați sursa de alimentare electrică a mașinii.


• Verificați contactorul de alimentare a motorului mașinii și siguranța releului
termic
DACĂ BUTOANELE ȘI MOTOARELE • Mașina poate fi defectă din cauza suprasarcinii și forțării inversorului de
1.
MAȘINII NU FUNCȚIONEAZĂ rotație. Închideți întrerupătorul general și așteptați 5 minute iar apoi reporniți-
l.
• La sfârșitul operațiunii de mai sus, dacă defecțiunea persistă, contactați un
electrician autorizat.
O posibilă scurgere îl poate răni sau ucide pe operator.
2. Scurgere electrică Reparați releul de curent de scurgere.
Reparați instalația de împământare.
• Verificați tensiunea curelei
• Verificați reglajele inversorului de rotație
MAȘINA, MOTOARELE DE ROTIRE ȘI DE
3. • Este posibil ca reductorul să fi funcționat fără ulei
AVANS AL MESEI NU AU PUTERE
• Verificați rulmenții și uleiul din motorul electric
• Este posibil ca arborii de transmisie să fie presați sau blocați
• Verificați dacă ghidajele sunt unse
• Verificați dacă ghidajele se freacă de așchii de plastic.
4. GHIDAJELE SUNT RUGINITE
• Dacă ghidajul este tensionat excesiv, este posibil să se uzeze
• Aplicați lubrifiant pe ghidaje
În acest caz, piesele se rotesc în sens invers iar operatorul și mașina vor fi
5. Conexiune electrică incorectă
afectați.

Pagina 24
TABEL DE DEFECȚIUNI

În acest caz, mașina poate crea avarii grave sau poate cauza moartea
În timpul transportului, rupere și
6. personalului.
răsturnare
Instalați mașina pe suporturi de transport.
Supratensiunile scurte pot cauza probleme grave.
7. Supratensiune și supracurent
Instalați întrerupător de protecție la tensiune înaltă.
8.
9

Pagina 25