Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII SANITARE INTERIOARE,


in conformitate cu legislatia in vigoare - Legea 10/1995, H.G. 273/1994, C.56/1985

Executant
Beneficiar

Nr. Crt. Etapa de control în executia lucrarilor Data realizarii Participantii la control Metoda de control și documente de inregistrare
1 2 3 4 5 6 7
invest.exec. proiect.
1 verificarea la trasarea instalatiilor a da da x vizual
concordantei planurilor de instalatii cu proces verbal
lucrarile efectuate pe santier
2 verificarea calitatii materialelor si da da x conform Normativ C 56/2002
echipamentelor introduse in lucrare proces verbal
3 verificari de calitate legate de fazele da da da conform Legii 10/1995 și H.G. 273/1994 actualizata
determinate de executie stabilite de proiect proces verbal
4 verificari după incheierea lucrarilor de da da da conform Normativ C 56/2002 și H.G. 273/1994
montaj al instalațiilor, receptia la terminarea actualizata
lucrarilor de instalatii sanitare punctul de vedere al proiectantului privind executia
lucrarilor
5 receptia finala la expirarea perioadei de da da da conform Normativ C 56/2002 și H.G. 273/1994
garantie a lucrarilor de instalatii sanitare actualizata
proces verbal

NOTA Beneficiarul si executantul sunt solicitati:


1. Sa completeze tabelul la col. 3 și sa trimita la proiectant o copie completa cu datele la care este necesara prezenta proiectantului pe santier.
2. Sa incheie proces verbal de lucrari ce devin ascunse pe faze de executie in scopul prezentarii acestora proiectantului, comisiei de receptie