Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1L

Cerere pentru depunerea dosarului de bursă socială pe motive medicale

Subsemnata/ul ……………………………………………………….., student în grupa…...,


seria……, anul……, din cadrul Facultăţii ……………………………….., înaintez spre aprobare
şi verificare dosarul pentru obţinerea bursei sociale în anul universitar 201…– 201….

Anexez la cerere următoarele documente :

 Biletul de ieşire din spital;


 Rezultatele testelor paraclinice folosite în diagnosticul bolii;
 Adeverinţă de luare în evidenţă de la medicul de familie,
 Adeverinţă eliberată de o Clinică de profil a U.M.F. "Grigore T.Popa" Iaşi care să ateste
diagnosticul. Actele medicale trebuie să fie atestate prin parafa medicului din cadrul
Dispensarului studenţesc.
 Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii cu punctajul şi menţionarea faptului că studentul
îndeplinește criteriul de promovabilitate

Data: Semnătura
studentului:

Secretariatul Facultăţii are obligaţia de a verifica corectitudinea actelor menţionate


mai sus, în momentul primirii dosarului de la student.

Aviz Secretar Facultate/ Secretar an (cu menţiuni/observaţii, acolo unde este cazul):

Aviz Comisie Medicală:

S-ar putea să vă placă și