Sunteți pe pagina 1din 6

Patologia Echinococoza Teniarinchoza Teniaza Trichineloza

Criterii
Agentul patogen Forama larvara a teniei Echinococcus Taenia saginata. Dimensiunile: Taenia solium este asemanatoare Trichinella spira
granulosus. Dimensiunile: 2-6 cm. Durata de 4-12 m. Parazitul este compus cu Taenia saginata, cu unele
viata este de 5-10 luni. Gazda intermediara din scolex, gât şi strobil. Pe caractere morfologice specifice care
sunt ovinele, bovinele, dar si omul, iar gazda scolex sunt amplasate 4 o deosebesc relativ usor de
definitiva sunt animalele canine. Helmintul ventuze puternice, cu ajutorul cealalta. Taenia solium este mai
este compus din cap (scolex), git si strobili, cărora parazitul se prinde de scurta, si anume, are 3-5 m, fata de
formata din 4 proglote. Doar in ultima mucoasa intestinală. Partea 6-8 m la Taenia sanginata. Scolexul
proglota se gasesc oua. În mediul extern din cervicală de dimensiuni scurte este mic, de l mm, si prezinta 4
segmentul maturizat ies ouşoarele fecundate uneşte scolexul cu strobilul, ventuze, un rostru apical cu o dubla
care se păstrează destul de îndelungat. Spre care conţine circa 1000-2000 coroana de carlige de fixare. Strobila
exemplu, pe suprafaţa solului la t° +10 - de segmente pătrate. Când este fina, transparenta. Proglotele
26°C - până la o lună, pe fân (la umbră) - strobilul atinge 6-7 m, batrane sunt de 2-3 ori mai lungi
până la 10 luni, în condiţii de laborator la t° segmentele maturizate se decat late (mai putin alungite decat la
+5-20°C şi umiditate 60-80% - până la 10 desprind de la el, eliminându- prima tenie, la care sunt de 4-5 ori
luni, la soare - 2 zile; în apă caldă (45°C)- 20 se în mediul exterior cu mai lungi decat late). Uterul prezinta
min., la +100°C -20 sec.; la t°-18°C-2-3sec. materiile fecale sau de 8-10 ramificatii laterale fata de 20
sinestătător. Zilnic se pot cate exista la Taenia
elimina câte 6-11 segmente (în sanginata. Embrionul este rotund, de
medie), însă strobilul nu se 3 0-40 u diametru, si prezinta o
scurtează, deoarece din partea invelitoare groasa striata. Taenia
anterioară a corpului se solium poate parazita omul si in
formează noi şi noi segmente, forma larvara, provocand asa-numita
care treptat se maturizează şi se cisticercoza. in acest caz se poate
strămută în partea caudală. produce o autoinfectare endogena de
Fiecare segment maturizat şi la tenia adulta proprie, prin
desprins de la strobil conţine patrunderea proglotelor in stomac, ca
circa 145-175 mii de ouşoare. urmare a miscarilor antiperistaltice
Pe parcursul unui an dintr-un intestinale. Localizarea cisticercilor
singur parazit se pot desprinde la om este de obicei in ochi sau in
circa 2500 segmente ce conţin creier, cu prognostic foarte rezervat
circa 440 mln de ouşoare, în pentru bolnav.
care se află oncosferele
invazive.
Ciclul de viata

Rezervorul si sursa de Rezervorul de invazie ese reprezentat de Rezervorul este reprezentat de Rezervorul este reprezentat de om Rezervor de infe
agenti patogeni animalele bolnave, iar sursa principal o om care este gazda definitive si care este gazda definitive si de suine - animale să
constituie cainii. de bovine care sunt gazde care sunt gazde intermediare. Sursa o domestice: p
intermediare. Sursa o constituie reprezinta omul bolnav, purtator de câini, pisici,
omul bolnav, iar pentru om- forme adulte, iar pentru om sursa o mistreţi, vulp
bovinele infestate reprezinta suinele infestate. rozătoare. Su
principal o c
porcii taiati f
Modul de transmitere Fecalo-oral Fecalo – oral Fecalo – oral Fecalo – orala

Caile de transmitere Cainii se infecteaza prin calea alimentara, in Transmiterea invaziei de la La om calea de transmitere este Prin consumul d
urma ingerarii carnii sau organelor bovine la om se produce exclusiv alimentara prin intermediul preparate din car
animalelor infectate. Gazdele intermediare la exclusive pe calea alimentara carnii infestate si nepreparate insuficient prelu
fel se pot infecta pe cale hidrica sau sau hidrica. De la om la bovine suficient. Suinele se infecteaza termic; rezistenţa
alimentara si nerespectarea igienei personale invazia se poate transmite atit ingerind fecale de om, infectate. acestea poate fi d
dupa contactul direct cu cainii. prin calea alimentara si hidrica
cit si prin contact direct a
omului purtator cu bovinele, in
timpul ingrijirii animalelor.
Factorii favorizanti Numarul mare de caini vagabonzi, Utilizarea in alimentatie a Utilizarea in alimentatie a carnii Utilizarea in alim
dehelmintizarea insuficienta a cainilor de carnii insuficient prelucrate, insuficient prelucrate, standarte carnii insuficient
casa sau de pastori, standarte reduse de standarte igienice joase de igienice joase de intretinere a standarte igienic
igiena personala. intretinere a animalelor, animalelor, controlul sanitar- intretinere a anim
controlul sanitar-veterinar veterinar insuficient al carnii la controlul sanitar
insuficient al carnii la sacrificare. insuficient al car
sacrificare. sacrificare.
Perioada de incubatie 2-3 luni Aproximativ 7 luni de la 1-3 luni 2-28 zile ( în medi
infestare
Receptivitatea Receptivitate generala, dar imbolnavirile se Receptivitate generala. Sunt Receptivitate generala, dar Receptivitate gen
inregistreaza mai frecvent la persoanele cu intilnite cazuri sporadice in imbolnavirile se inregistreaza mai fecvent la adulti.
virstele cuprinse intre 18-30 ani si mai mult. rindul populatiei adulte din frecvent la persoanele adulte.
Majoritatea cazurilor de imbolnaviri provin zonele rurale, in raioanele cu
din mediul rural intensitate inalta de crestere a
bovinelor.

Sezonalitatea Infestarea poate avea loc pe tot parcursul Infestarea poate avea loc pe tot Infestarea poate avea loc pe tot Toamna - iarna
anului, dar un risc sorit se inregistreaza in parcursul anului parcursul anului
sezonul cald al anului
Diagnosticul de laborator Diagnosticarea se realizeaza in baza testelor Diagnosticul se stabileste pe Diagnosticul de laborator se face prin Diagnostic hema
si materialul prelevat imagistice: USG, CT, RMN. Teste baza evidentieirii proglotelor examenul macroscopic si Evidenţiază leuc
pentru analize serologice pentru detectarea anticorpilor sau oualor, absenta eliminarii microscopic al materiilor fecale. eozinofilie de 7-
anti-E. granulosus. proglotelor face diagnosticul Examenul macroscopic pune in în cursul săptăm
parazitologic inutil. evidenta fragmente din strobila sau şi care se poate
proglote izolate. Examenul luni.
microscopic poate pune in evidenta Diagnosticul par
embrioforii (embrionul hexacant si constă în identifi
structura cojii) prin metoda de paraziţilor sau a
concentrare Telemann. Diagnosticul scaun sau în muş
de laborator al cisticercozei se Diagnosticul serol
adreseaza examenului unor materiale bazează pe decel
recoltate prin biopsie musculara. Se anticorpilor circula
observa scolexul cu cele patru utilizează o varieta
ventuze, iar la Taenia solium se vad, serologice: reacţia
in plus, cele doua coroane de carlige. precipitare larvară
fixare a compleme
reacţia de hemagl
pasivă, reacţia de
cu bentonită,
imunofluorescenţă
ELISA, care este c
cel mai specific şi
sensibil. Testele s
devin pozitive dup
săptămâni de la in
persista câtiva ani

Masuri profilactice Câinii aflaţi în posesie (de paza, de ciobănie, Include măsuri medicale şi In profilaxia teniazei se va evita Consumul cărnii
de serviciu şi al.), care sunt în uz, indiferent veterinare, care au ca scop consumarea de came necontrolata de prealabilă tratare
de forma de proprietate, trebuie să fie luaţi la depistarea timpurie şi tratarea serviciul veterinar. Carnea se va controlului sanit
balanţa întreprinderii sau instituţiiei, iar sursei de invazie, protecţia consuma bine fiarta sau fripta. de porc prin exam
numărul lor să fie redus la minim.  Pentru mediului ambiant de Folosirea corecta a latrinelor, trichinoscopic; p
fiecare câine trebuie să fie emis un paşaport impurificare cu oncosfere şi dezmustizarea, dezinfectia latrinelor, infestării porcilo
cu înregistrări detaliate a investigaţiilor şi micşorarea mecanismului de vor avea ca obiect evitarea poluarii zări pentru
tratamentelor curativ-profilactice efectuate. invazie. Persoanele care au mediului inconjurator cu embrioforii distrugerea șobo
 Fără permisiunea specialistului veterinar atribuţie la produsele cărnoase parazitului.
este interzisă aducerea câinilor noi în ori îngrijesc animalele pot fi
proprietate sau permutarea lor.  Toţi câinii controlate în mod planificat la
fără stăpân se socot vagabonzi şi necesită a prezenţa acestui parazit.
fi capturaţi şi izolaţi.  Categoric se Infestaţii se dehelmintizează,
interzice prezenţa câinilor la abatoare şi în ulterior fiind dispensarizaţi 4-6
locurile de desecare şi îngropare a carcaselor luni. Un rol important în
de animale.  Este strict interzis să se protecţia mediului ambiant de
hrănească câinii cu deşeuri de la sacrificarea impurificare cu paraziţi îl are
animalelor, fără o inspecţie aprofundată la amenajarea sanitară a
prezenţa formelor larvare de cestode sau o localităţilor săteşti, a fermelor
prelucrare termică. Sacrificarea animalelor de vite mari cornute, a
agricole (bovine, porcine, ovine, etc. ) abatoarelor şi combinatelor de
trebuie efectuată numai în locuri special carne, de asemenea în stare
desemnate.  Serviciul veterinar va asigura sanitară şi tehnică
o inspecţie sanitaro- veterinară completă a satisfăcătoare a latrinelor şi
dezinfectarea regulată a
cărnii şi viscerelor animalelor sacrificate. 
maselor fecale din ele. Carnea
Organele afectate cu formele larvare de
infestată necesită o prelucrare
Echinococcus se vor înlătura şi utiliza în
suplimentară până la realizare,
gropi biotermale sau se vor arde.  Se
care are în scop nimicirea
interzice sacrificarea animalelor în condiţii
paraziţilor. De asemenea are
casnice fără examinarea preliminară a
importanţă protejarea
animalelor de către medicul veterinar şi fără
animalelor de infestare cu
expertiza postsacrificare a carcaselor şi
viscerelor.  Vânătorilor se interzice de a paraziţi, fiind bine organizat
arunca în pădure carcasele şi viscerele păscutul, adăpostul şi odihna
animalelor vânate; ele se vor arde sau animalelor în câmp. În
îngropa cât mai adânc. Angajaţii unităţilor localităţile nefavorabile în
zootehnice şi membrii familiilor lor vor fi privinţa teniarincnozei poate fi
supuşi anual examenului medical periodic la organizat tratamentul
echinococoză (razele X, ultrasonografia şi profilactic a îngrijitorilor de
testul serologic la echinococoză).  Spălarea animale, a lucrătorilor de la
minuţioasă a mâinilor după contactul cu abatoare, combinatele de carne,
animalele domestice.  Evitarea contactului cârnăţării, depozite animaliere.
apropiat cu câinii, spălarea minuţioasă pe Populaţia trebuie să ştie
mâini după fiecare contact cu ei.  Nu se va pericolul utilizării în hrană a
permite copiiilor să se joace cu animalele cărnii, care n-a trecut expertiza
fără stăpân.  Vânătorii vor respecta cu veterinară, să cunoască
stricteţe măsurile de igienă personală la măsurile de profilaxie contra
manipularea pieilor de animale sălbatice.  acestei parazitoze şi semnele ei
Fructele, legumele, pomuşoarele se vor spăla clinice la om în scop de
adresare timpurie după ajutorul
bine înainte de consum.  Se interzice
medical.
utilizarea în alimentaţie a laptelui crud, mai
cu seamă de oaie şi capră.  Apa din sursele
nesigure se va consuma numai după fierbere.
 Educaţia pentru sănătate în rândul
populaţiei (în special printre locuitorii de la
sate, angajaţii unităţilor zootehnice) cu
explicarea modului de contaminare şi a
metodelor de profilaxie şi combatere.*
Masuri antiepidemice Notificarea cazului de echinococoză – se Dclararea cazurilor la CSP, Dclararea cazurilor la CSP, In cazul ap
efectuează de medicul de familie (sau dehelmintizarea bolnavului in dehelmintizarea bolnavului in îmbolnăviri de
chirurg) la locul de reşedinţă a pacientului, conditii de spital, conditii de spital, supravegherea de se va efectu
care notifică cazul în Sistemul Informaţional supravegherea de dispensar a dispensar a persoanelor supuse epidemiologică,
Automatizat (SIA) şi/sau completează pe persoanelor supuse dehelmintizarii timp de un an si stabili originea
suport de hârtie Fişa de notificare urgentă a dehelmintizarii timp de un an control parazitologic periodic, preparatelor din
cazului de boală infecţioasă (forma 058/e) şi si control parazitologic neadmiterea purtatorilor la activitati au determinat îm
îl expediază în CSP teritorial, efectuează periodic, neadmiterea in gospodarii de crestere a bovinelor și gradul de infe
înregistrarea cazului în Registrul de evidenţă purtatorilor la activitati in în zona respect
a bolilor infecţioase (forma 060/e). 23  gospodarii de crestere a oameni, cât
Dispensarizarea pacientului pe o durată de 8 bovinelor animale. Raporta
ani cu examene clinicparaclinice la interval cazurilor de
de 2 ani. Se efectuează de un chirurg din confirmate la
secţia consultativă de ambulator, desemnat obligatorie și
prin ordinul directorului IMSP SR territorial, conform in
responsabil de această activitate Anchetarea Ministerului Să
epidemiologică a focarului de echinococoză vor intensifica
se efectuează de medicii şi asistenţii informare și
epidemiologi, de comun cu colaboratorul populației, i
serviciului veterinar, cu întocmirea Fişei de asupra necesități
anchetare epidemiologică a focarului de sanitar veterina
boală infecţioasă (forma nr. 362/e).  prelucrării termi
Stabiirea persoaneler care au contactat cu cărnii.
pacientul şi organizarea controlului medical,
inclusiv examinarea serologică la
echinococoză.  Recoltarea probelor din
focar (sol, legume, fructe etc.) pentru
investigarţiile sanitaro-helmintiologice.
Rezultatele investigaţiilor se vor înregistra în
Registrul de evidenţă a investigaţiilor
sanitarohelmintologice (forma 377/e). 
Completarea tuturor planşelor din SIA cu
clasificarea finală a cazului.  Evaluarea
dispensarizării. *

*Echinococoza(hidatidoza): etiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament, epidemiologie şi profilaxie (Indicaţii metodice). Aprobat prin Hotărîrea
MSSS RM nr.3 „ 15 ” mai 2012