Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume:_______________________________ Data:___________

Clasa a II-a A
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Calificativ:
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

SUBIECTUL I
I. Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi încercuieşte varianta corectă:

1. Vecinul mai mare al numărului 56 este:


a) 57; b) 55; c) 58; d) 60.

2. Predecesorul numărului 82 este:


a) 90; b) 81; c) 71; d) 91.

3. Pentru a se dezvolta plantele au nevoie de :


a) soare, frig, întuneric şi apă ; b) gheaţă, căldură şi lumină;
b) apă, lumină, căldură, lumină şi pământ fertil; d) nici un răspuns corect.

4. Numărul din care se scade se numeşte:


a) rest; b) scăzător; c) descăzut; d) diferenţă.

5. Suma a două numere este 60. Dacă unul este 20, celălalt este .
a) 30; b) 10; c) 20; d) 40.

6. Din cele 40 de poveşti pe care le are cartea lui, Ionuţ a citit până acum 27.
Câte poveşti mai are de citit?
a) 13; b) 14; c) 15; d) 16.

SUBIECTUL AL II -LEA

1. Scrie numerele:

a) din 1 în 1 de la 78 la 82: ......................................................................................

b) aflate între 23 și 27: .......................................................................................

c) din 10 în 10 de la 60 la 20: .......................................................................................

2. Ordonează descrescător numerele de pe frunze şi colorează-le pe cele care conţin numere pare, în
culorile caracteristice anotimpului de toamnă:

7 1 8 2 3 2
2 3 9 1

3. Scrie vecinii următoarelor numere:

16 40 89
4. Scrie cifra corespunzătoare pentru rolul pe care îl îndeplineşte fiecare parte componentă a plantei.

5 Prepară hrana.

Fixează planta în pământ

6 3 Prin ea circulă apa şi


substanţele hrănitoare.

1 Ajută la înmulţirea plantei

Se formează fructul

Protejează seminţele

4 2

5. Compară următoarele perechi de numere :

12 21 45 45 82 87

99 9 61 81 94 49

6.Calculează , apoi colorează cu creionul verde cel mai mare rezultat impar.

24 + 60 = 61 – 25 = 45 + 2 + 39 =

98 - 54 = 39 + 12 = 99 – 9 – 40 =

7. Află numerele necunoscute.

82 - = 74 75 + = 80 - 7 = 53

.................................. .................................. .....................................

.................................. ................................... ....................................

.................................. ................................... ....................................

SUBIECTUL AL III -LEA

1. La concursul de rostogolit fructe, iepuraşii au folosit 32 de mere, veveriţele au folosit 12 alune, iar
aricii, 9 nuci. Câte fructe s-au rostogolit la concurs?

REZOLVARE

R:

 MULT SUCCES!
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ - clasa a II-a A
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
Competenţe specifice:
1.1 Recunoaşterea, scrierea, comparerea, ordonarea şi efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0 –
100;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat;
Obiective propuse:
 Să rezolve corect exercițiile;
 Să afle numerele necunoscute;
 Să numere crescător/descrescător în concentrul 0-100;
 Să găsească vecinii numerelor date;
 Să compare perechile de numere;
 Să efectueze corect problemele;
 Să identifice rolul fiecărei componente a plantei.
Itemi:
I1. Rezolvă corect exercițiile;
I2. Află numerele necunoscute;
I3. Numără crescător/descrescător în concentrul 0-100;
I4. Găsește vecinii numerelor date;
I5. Ordonează corect numerele date;
I6. Compară perechile de numere;
I7. Efectuează corect problemele;
I8. Identifică rolul fiecărei componente a plantei

Descriptori de performanţă:

Calific.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
SI Încercuiește varianta corectă de Încercuiește varianta corectă de Încercuiește varianta corectă
răspuns în toate cazurile răspuns în 3-4 cazuri de răspuns în 2 din cazuri
S II
I1 Numără corect Numără corect Numără corect
crescător/descrescător în crescător/descrescător în crescător/descrescător în
concentrul 0-100; concentrul 0-100 în două din concentrul 0-100 în una din
situațiile date; situațiile date;
I2 Ordonează corect numerele Ordonează corect numerele Ordonează corect numerele
date și identifica numerele pare; date și identifică parțial date, dar nu identifică
numerele pare; numerele pare;
I3 Găsește corect vecinii Găsește vecinii numerelor date Găsește vecinii numerelor
numerelor date. în două situații. date într-o singură situație.
I4 Identifică rolul fiecărei Identifică rolul unora din Identifică rolul uneia din
componente a plantei. componentele plantei. componentele plantei.
I5 Compară corect perechile de Compară corect două din Compară corect una din
numere. perechile de numere. perechile de numere.
I6 Calculează corect perechile de Calculează corect două din Calculează corect una din
exerciții. perechile de exerciții. perechile de exerciții.
I7 Află corect numerele Află corect numerele Află corect numerele
necunoscute în toate situațiile necunoscute în două din necunoscute în una din
date. situațiile date. situațiile date.
S III Rezolvă corect problema cu Rezolvă corect problema Rezolvă parțial problema
plan de rezolvare
Realizarea obiectivelor:

Realizarea obiectivelor:

SI S II O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 S III
FB
Nr. elevilor care au B
realizat
obiectivele. S
I

Centralizarea calificativelor:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

Concluzii:
Greşeli frecvente:
- erori de calcul;
- dificultăți în rezolvarea problemelor și în aflarea numărului necunoscut.

Măsuri ameliorative:
- Exerciţii diverse de calcul oral și în scris;
- Rezolvarea și compunerea de probleme cu suport intuitiv sau după exercițiu.

Prof. înv. primar,


Gabriela Țega

S-ar putea să vă placă și