Sunteți pe pagina 1din 1

MDMB(N)-2201 este cunoscut sub denumirea de 5F-ADB, 5F-methyl-AMB, 5F-MDMB-

PINACA.
Denumirea chimică IUPAC: methyl-S-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-
dimethylbutanoate.
Reprezintă un produs etnobotanic, grupul canabimimeticelor. Este prezent în amestecuri precum
Spice, K2 etc., sau ca adaos pe alte mase vegetale, inclusiv ca praf cristalin de sine stătător.
5F-ADB reprezintă un analog tert-leucinate al substanței 5F-AMB, și de asemenea analog al AB-
PINACA (familia de compuși indazol-3-carboxamid), introduse în HG nr.1004 din 24.08.2016 și
HG nr.1088 din 05.10.2004, în Tabelul I, Lista 2, Substanțe psihotrope neutilizate în scopuri
medicale.
MDMB(N)-2201 sau 5F-ADB reprezintă un agonist sintetic total al receptorului canabinoid CB1
și al receptorului CB2 în măsură mai mică (cca x13, CB1/CB2). Produce efecte similare însă
considerabil mai puternice decît cele ale delta9-THC (cca x 290, 5F-ADB/THC), constituentul
psihoactiv din cannabis și hașiș. 5F-ADB este considerat unul din canabinoidele sintetice
ultrapotente.
MDMB(N)-2201 sau 5F-ADB nu are utilitate terapeutică și este deosebit de periculos.
Substanța MDMB(N)-2201 sau 5F-ADB este responsabilă de următoarele efecte fiziologice și
psihice (mentale):
Efecte fiziologice (somatice): xerostomie, hipertermie, tahicardie, hiperemeză, coordonare
motorie afectată, depresie respiratorie, insuficiență renală.
Efecte psihice (psihoactive): agitație psihomotorie, atacuri de panică, anxietate, delir, obnubilare,
halucinații intense și episoade psihotice, convulsii, hetero- și autoagresiune.
Efecte fatale: deces, cel mai des prin moarte subită cardiacă, insuficiență renală acută sau
accidente.
Substanța MDMB(N)-2201, 5F-ADB produce efecte nefaste și periculoase pentru sănătatea
consumatorului, cu risc înalt de abuz și dependență, și efecte negative în privința integrității
funcționale fizice și mentale.

Referințe:
1. EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: methyl 2-{[1-(5-
fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate (5F-MDMB-
PINACA; 5F-ADB), 2017.
2. 5F-ADB Review Report, Agenda Item 4.2 Expert Committee on Drug Dependence,
Thirty-ninth Meeting; WHO, 2017.
3. HG nr. 1004 din 24.08.2016 RM, cu privire la completarea Listei susbtanțelor narcotice,
psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, precum
și cantitățile acestora.
4. HG nr.1088 din 05.10.2004 RM, cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor
stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului.