Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie Mecanică Industriala și Transport

Darea de seamă
la practica de producție
Tema: Clasificarea vaporizatoarealor și deosebiri
constructive a vaporizatoarelor racite cu aer

A Elaborat : Cristea Tudor


student grupa
Mifsc-141

A Verificat : Dmitriev Vladimir

Chișinău 2017