Sunteți pe pagina 1din 10

Lucrare de laborator nr.

2
Defecțiunile și cauzele producerii lor
Scopul lucrării: De a face cunoștință cu tipurile de defecte, cauzele
producerii lor și metodele de inlaturare.

1. Creșterea rapidă a stratului de zăpadă


Creșterea rapidă a stratului de zăpadă pe suprafața vaporizatorului este
determinată de regulă de cauzele:
 deschiderea foarte frecventă a ușii frigiderului;
 păstrarea alimentelor și îndeosebi a lichidelor, descoperite;
 introducerea pentru păstrare a unor alimente calde;
 etanșarea necorespunzătoare pe tot conturul ușii frigiderului;
 izolația greșită a ușii sau a carcasei frigiderului, provenită din procesul de
fabricație;
 funcționarea frigiderului cu ușița de sub vaporizator deschisă, închiderea
necorespuunzătoare a ușii vaporizatorului.
Trebuie reținut faptul că păstrarea unor alimente, legume și fructe
descoperite, pe lîngă formarea rapidă a stratului de zăpadă conduce la
deshidratarea, urmată și de o serie de aspecte calitative defavorabile.
Menținerea unui strat de zăpadă cît mai redus pe suprafața vaporizatorului
determină un coeficient mic al timpului de funcționare, realizarea regimului de
temperatura cu un consum mai mic de energie electrică și o durată mare de
exploatare a frigiderului.
Stratul de zăpadă se topeste cind atinge grosimea de 3-5mm si nu la
intervalul arbitrar stabilite (o data sau de doua ori pe luna).

2. Scurgerea curentului prin corpul frigiderului

Instrucțiunile tehnice privind proiectarea si montarea instalațiilor electrice in


locuințe nu prevad obligatoriu si un racord de impamintare. Din aceasta cauza
aparatele electrice casnice, inclusiv frigiderele, nu sint prevazute cu dispozitive de
impamintare. Pentru protecția electrica a frigiderelor casnice sint stabilite condiții
deosebite de execuție și verificare a protecției electrice.
Daca la atingerea cu mina a unor parți metalice ale frigiderului (miner, usa,
vaporizator, etc.) se simte curent electric, aceasta inseamna ca se produce pierderea
curentului prin corpul acestuia. Uneori acest fenomen se produce numai in timpul
funcționarii agregatului frigorific. Curentul poate fi simtit puternic daca atingerea
frigiderului se face cu miinile ude sau in acelasi timp ne atingem de calorifere sau
de conductele de ара, precum si in cazul fixarii frigiderului direct pe ciment sau pe
unele suporturi metalice.
Întrucit scurgerea curentului electric prin corpul frigiderului poate sa devina
foarte periculoasa si sa determine electrocutarea celor ce-1 deservesc, la sesizarea
celor mai mici scurgeri de curent se vor lua masuri de remediere imediate si sigure.
Cautarea locului de scurgere a curentului prin izolația firelor electrice se va
incepe numai dupa izolarea complete.
Pentru stabilirea locului de scurgere a curentului se va folosi un megometru
(de 500 V), cu ajutorul caruia se verifica rezistenja izolației pe diferite porțiuni ale
circuitului electric.
In prealabil trebuie verificata starea de funcționare a megometrului, in care
scop se unesc între ele doua fire electrice racordate cu clemele „linie" si
,,impamintare'. La rotirea butonului aparatului sageata trebuie sa arate scurt circuit.
Trebuie verificata rezistența electrică a izolației întregului circuit electric, apoi pe
compo-nente separate, dupa decuplarea succesiva a firelor.
In caznl depistarii unor fire electrice cu о rezistența electric a a izolației sub
2 MΩ este necesara stabilirea locului de strapungere a acesteia, izolată corect din
nou sau inlocuita. In cazul constatarii pierderilor de curent prin termostat, sau in alt
aparat electric (releu de protecție intrerupatorul becului de iluminat, etc.), acesta
trebuie inlocuit. In cazul strapungerii izolației bobinei electromotorului agregatului
frigorfic frigiderul trebuie trimis pentru reparatie la un atelier specializat.

3. Cuplarea frecventă a agregatului

Frigiderele casnice funcționeaza cu numar mediu 4—8 cicluri (pornire-orprire)


pe oră, cu о durata de pina la 15 min pe ciclu. In condiții normale de exploatare,
corespunzatoare unui coeficient al timpului de lucru de 0,25— 0,35, durata de
funcționare pe ciclu a compresorului este de cca 2—4 minute.
Odata cu cresterea numarului de cicluri pe ora, scade timpul de functionare
si de stationare a agregatului într-un ciclu. Printr-o durata foarte scurta de
functionare a agregatului pe ciclu (in limita de un minut) electromotorul va
functiona cu un consum mare de putere electrica, determinind о cuplare si
decuplare foarte mare a contactelor releului de pornire si de protectie, influentind
asupra stabilitații si duratei de functionare a acestora.
Functionarea agregatului prin releul de protecție este greu de depistat ca
defectiune, din cauza ca nu influenteaz a sensibil regimul de functionare. Aceste
defectiuni sint evidentiate in cazul unor variații bruste ale tensiunii curentelui, prin
cresterea intensitatii curentului in bobina electromotorului. In acest caz releul de
protectie reprezinta siguranta bobinei, permițind functionarea numai la valori
nominale ale curentului electric. Racordarea releelor in frigiderul ARCTIC este
prezentata in fig.
În practica sint situatii cind releul de protectie actioneaza la intervale mici. In acest
caz regimul de functionare al frigiderului se deregleaza., si anume:
 creste temperatura in camera dupa care se decongeleaza vaporizatorul si
practic se opreste racirea;
 cuplarea releului poate sa revina la intervale atit de mici incit rotorul
electromotorului nu are timp sa opreasca motorul; bobina aflindu-se sub un
curent inalt de pornire se arde.
In aceste situatii actionarea releului de protectie constituie semnalul aparitiei
defectiunilor in agregat si daca nu se iau din timp masurile necesare agregatul se
poate distruge.

Fig.1
4. Vaporizatorul nu se brumează

Principalele motive in agregatul frigorific pentru care vaporizatorul nu


brumeaza sint:
 scurgerea freonului din agregat;
 inghețarea umezelii (dop de gheața) in tubul capilar;
 infundarea filtrului sau a cartusului uscator;
 ruperea sau corodarea supapelor in compresor.

Chiar daca toate defecțiunile mai sus aratate au acelasi efect asupra
funcționarii frigiderului, semnele lor exterioare sint diferite.
Pentru depistarea defecțiunilor se recomandă urmatoarеа ordine de operații:
 Se verifica motorul-compresorului si se verifica prin palpare cu mina
starea de incalzire a conductei de refulare, dintre comprseor si
condensator. Încalzirea conductei de refulare indica prezența freonului
in agregat, prin urmare pierderea acestuia;
 Se verifica apoi, tot cu mina, racordul vaporizatorului de care este lipit
capatul capilarului. Daca nu se simte racirea capilarului se poate
presupune ca este infundat filtrul uscator ;
 Dacă la verificarea conductei de refulare se apreciază ca aceasta are
temperatura apropiata de temperatura camerei, verificind racordul
vaporizatorului, trebuie ascul-tata cu atenție eventuala scurgere a
uleiului in vaporiza-tor.
Printr-un zgomot caracteristic scurgerii uleiului se poate aprecia eventuala scurgere
de freon; in caz cu nu se aude о astfel de scurgere, compresorul este defect.

5. Agregatul frigorific funcționează fără oprire

Pe timp de vara, cind temperatura mediului inconjurator atinge valori de


peste +35 °C, este posibil ca agregatul frigorific sa functioneze fara oprire. Sint
cazuri cind, datorita funcționarii fara oprire a agregatului, bobina de lucru a
electromotorului se suprain-calzeste, situatie in care releul de protectie intrerupe
funcționarea.
Functionarea continua a agregatului determina realizarea unei temperaturi scazute
in frigider, care ingheata produsele. О alta situate posibila este functionarea
continua a agregatului fara sa realizeze temperatura scazuta, cu vaporizatorul
nebrumat.
Functionarea fără intrerupere a agregatului frigorific va fi intotdeauna urmata de
cresterea consumului de energie electrica corespunzatoare puterii absorbite,
atingindu-se valori de 2—2,5 kWh/zi.
A. Agregatulfunctioneaza fara intrerupere numai l a temperaturi peste +35°C
ale mediului inconjurator. Prin scă derea acesteia functionarea devine ciclica
asigurindu-se
temperatura necesară de răcire și un consum corespunzător de energie electrica. În
acest caz trebuie verificata temperatura din iuteriorul frigiderului și starea de
brumare a vaporizatorului. La о temperature sub 5—6°C, butonul termostatului se
va fixa pe poziția care corespimde temperaturii celei mai ridicate și se va urmari
dacă agregatul decuplează sau nu.
Daca agregatul va fuucționa fară intrerupere și pe prima poziție, atunci este
necesara reglarea termostatului in sensul temperaturii ridicate sau inlocuirea
acestuia cu unul nou.
In situația in care agregatul funcțioaeaza fara intrerupere pe orice pozitie de reglaj
a termostatului, vaporizatorul nu este brumat pe toata suprafața exterioară și
interioara, iar in frigider nu se realizeaza temperaturi sub 6—8°C, este necesara
completarea agregatului cu freon.
B. Agregatul frigorific functionează f ă r ă a intrerupere, indiferent d e
temperatura mediului inconjurator.
Se verifica starea de brumare a vaporizatorului și temperatura din frigider.
Daca vaporizatorul nu este rece si nu este acoperit uniform cu un strat de zapada
atunci functionarea fara intrerupere a agregatului poate fi determinate de pierderea
freonului, de formarea dopului de gheața in țeava сapilara sau de alte cauze aratate.
In situația in care agregatul funcționeaz fara intrerupere și in frigider se
realizeaza о temperature scăzută, corespunzătoare poziției de reglaj a termostatului
sau chiar sub aceasta, indiferent pe ce pozitie se comuteazu butonul, cauza ceamai
posibila este blocarea termostatului.
О alta cauza care poate determina funcționarea fara oprire a compresorului,
avind temperatura scazuta in frigider chiar mult sub poziția de reglaj a
termostatului este determinată de racirea bulbului; acestuia. In cazul in care, din
neatenție, a fost deranjat sistemul de fixare a bulbului termostatului, acesta nu mai
preia fidel diferența de temperaturu din vaporizator.
Mai sint si alte motive ce pot determina funcționarea fără oprire a
agregatului sau cu perioada activa din ciclu fcarte mare. Acestea sînt: neetanșarea
corecta a ușii frigiderului, nemontarea capacului de separare intre congelator
(vaporizator) și camera frigiderului.
6. Agregatul nu funcționează

Agregatul frigorific (motor-compresor) poate sa nu cupleze și să su nu


funcționeze din diferite motive, a căror inlăturare in unele situații nu reprezintă о
greutate, dar in unele este necesară о reparatie capitala care se poate efect u a
n u m a i in ateliere specializate.
Sunet ul in bobina electromotorului poate să fie determinat de următoarele
situatii:
 tensiune scazută in rețeaua electrica;
 defectarea releului de protectie ;
 defectare a cordonului de racordare electrica a frigiderului (ruperea firelor
care racordeaza clemele releului cu racordnrile bobinei de pornire de pe
corpul agregatului) dacu releul nu este racordat la contactele de intrare;
 defectiuni in agregat (motor-compresor), ruperi in bobina de pornire a
electromotorului sau in capetele de racordare a bobinei de pornire,
intepenirea compresorului, griparea, etc.
Lipsa curentului în bobina de lucru a electromotorului poate sa fie determinată de
defectarea :
o circuitului de alimentare electrica a frigiderului (arderea sigurantei/slabirea
legaturilor in prize sau ștecher);
o cordonului de alimentare a frigiderului (ruperea de fire in cordonul de
alimentare a bobinei electromotorului, slabirea poziției de fixare a releului) ;
o autotransformatorului ;
o termostatului (pierderea gazului din bulbul termostatului, ruperea
contactelor, etc.);
o releului de pornire (rupere in circuitul de alimentare a bobinei de lucru) ;
o motor-compresorului (rupere de fire in bobina de lucru a electromotorului
sau in racordurile de ietșire a acesteia).

7. Etanșarea necorespunzătoare a ușii frigiderului

Neetanșarea corecta a ușii frigiderului pe tot conturul acesteia, ceea ce


inseainna existența unor goluri intre garnitura de etanșare și corpul frigiderului,
determină patrunderea unei cantitați mari de aer din exterior, care are temperatura
și umiditatea mai mare deeit cea din frigider.
Stratul de zapadă format reprezinta in sine un strat de izolație pe suprafața
vaporizatorului care influențează schimbul de caldură, marind durata de
funcționare pe ciclu și i mplicit consumul de energie electrica.
Patrunderea aerului in mod constant in interiorul frigiderului determina creșterea
temperaturii din interiorul acestuia si marirea timpului de functionare.
Neetanșarea ușii frigiderului implica:
 existenja unor fante de lumina pe conturtd de etansare;
 crefterea rapida a stratului de zapada pe suprafaja vaporizatorului;
 nerealizarea regimului de temperatură;
 durata de functionare pe ciclu mai mare;
 necesitatea decongelarii mai dese a frigiderului.
Pentru controlul etanțeității ușii frigiderului se recomanda utilizarea unor lere de
0,1 mm, din aluminiu sau alama, care nu sint influențate de magnetul permanent
care e folosit in chederul de etansare, sau a unor fișe de hirtie, late de 4—5 cm.

8. Defectarea termostatului

În funcție de natura defectiunii termostatului pot араre diferite influențe


asupra functionarii frigiderului:
o in cazul pierderii gazului de umplere din bulbul termostatului nu se eupleaza
motorul compresorului;
o in cazul pierderii partiale a gazului din bulb, electromotorul compresorului
nu se va cupla (in stare calda) pentru primele poziții de reglare;
o in cazul unor frecari mecanice in termostat, electromotorul compresorului nu
se eupleaza sau functioneaza cu coeficienti de timp diferiți, pentru aceiași
poziție de reglaj și in aceleasi condiții de functionare;
o functioneaza timp indelungat sau stationeaza foarte mult, fara sa cupleze;
o poate sa functioneze permanent;
In toate aceste cazuri, temperatura din frigider corespunde coeficientului timpului
de functionare, stabilit pentru aceasta.
Alte influente datorate defectarii termostatului:
— in cazul modificarii poziției de reglaj sau prin folosirea altui termostat care
nu corespunde cu cel initial regimul de temperatura poate sa nu corespunda
pozitiei reglate ;
— după functionare indelungata in termostat poate sa apară о modificare a
caracteristicilor termice din care cauză, pentru aceiași pozitie de reglaj și in
aceleasi conditii.
Analizind defectiunile posibile ale termostatului si influenza lor asupra
caracteristicilor functionale ale frigiderului trebuie avut in vedere faptul că in
oricare situatie, acestea nu pot constitui cauza creișterii consumului de energie
electrica.
9. Defectarea releului de pornire

În funcție de caracterul defecțiunilor de la releul de pornire acesta poate:


 sa nu mai functioneze si ca urmare, nu pornetște electromotorul;
 sa conduca la functionarea motorului in doua bobine, determinind creșterea
puterii consumate și a consumului de energie electrica in care caz va acționa
releul de protecție sau se va defecta bobina de pornire;
 sa nu cupleze la pornire bobina de pornire și elctromotorul sa nu
functioneze, in care caz bobina de lucru se va afla sub acțiunea unui curent
mare de scurtcircuit, ceea ce conduce la actionae a releului de protecție sau
la sccaderea din circuit a bobinei de lucru;
În timpul funcționarii capsulei (motor-compresor) sa se auda vibrații in releu
care nu influențează asupra funcționarii motorului.

Fig.2
Fig.3

10. Defectarea releului de protecție

Dupa modul cum influenteaza functionarea tfrigiderului, defectele releului


de protectie pot f i impărtite in trei grupe:
1. N u funcfioneaza electromotorul. Această nefuncționare poate fi determinată
de un releu
defect, motiv pentru care va fi intrerupt circuitul de alimentare a motorului (arderea
elementului termic, ruperea contactului etc.).
2. Electromotorul nu porneste sau functioneaza un timp scurt, cuplindu-se fara
actiunea termostatului.
In unele cazuri un astfel de fenomen este determinat de defectarea releului de
protectie (dereglarea sa), iar în altele, prin cuplarea frecventa a releului, se constată
functionarea lui ca protectie a bobinei motorului, realizindu-se functia lui de baza.
3. Electromotorul nu mai funcționează.
Cauza о poate constitui defectarea releului de protectie (dereglare datorata apasării
pina la refuz a șurubului limitator). In cazul unei alimentări normale aceste defecte
nu vor avea influența asupra functionarii. Motorul se va afla intr-o situatie similara
cu lipsa sigurantelor din circuit. In cazul creșterii curentului, din cauza releului de
protectie defect, se poate distruge electromotorul.
11.Pierderea parțială sau totală a freonului

Agregatele frigorifice care au ca organ de laminare о teava capilara se


incarca cu о cantitate determinată de freon, stabilita ca optima pentru conditii
normale de exploatare a frigiderelor sau congelatoarelor casnice. Umplerea
insuficienta sau cu о cantitate mai mare decit necesara de agent frigorific,
influenteaza functionarea agregatului și, in ansamblu, randamentul frigiderelor sau
altor aparate frigorifice.
In cazul unor pierderi mici de freon acesta va incepe sa se incalzeasca din ce in ce
mai mult in vaporizator si„ ca urmare, țeava de aspiratie din interiorul frigiderului
se va decongela, apoi portiunea vaporizatorului din apropierea acesteia, pentru ca
in final intreg vaporizatorul să nu mai brumeze.
Reducerea cantitatii de freon din vaporizator conduce la cresterea
temperaturii in frigider, bulbul termostatului fixat intim de vaporizator se va raci
tot mai putin determinind cresterea coeficientul timpului de functionare.
Pieiderea in continuare a intregii cantitați de freon va determina
functionarea in gol f a r a oprirea agregatului și fără răcirea vaporizatoruhii.
P e n t r u inlaturarea defectului este necesara о verificare foarte atentă a
intregului agregat și stabilirea locului de scăpare a freonului, lucru ușurat de urmele
de ulei antrenat de freon.
In cazul depistarii pe vaporizatorul de aluminiu a unor găuri datorate
coroziunii punctiforme sau altor fisuri determinate de loviri m e c a n i c e, acestea se
pot lipi cu aliaj special pentru aluminiu dar care sa nu reacționeze cu freonul.
Pierderile de freon prin imbinarile tevilor de cupru sau d i n oțel se
reimdiaza prin lipire cu aliaje tari.
În cazul pierderii freonului prin racordul de pe carcasa agregatului, um plere a din
nou se poate efectua f a r a lucrări de reparații.
În toate cazurile, după înlaturarea defecțiunilor care a u determinat
pierderea totala a freonului, trebuie verificat tot sistemul l a etanșietate și, inainte de
о noua umplere, „uscat" pentru eliminarea umezelii antrenată de aerul pătruns în
sistem.