Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de opţional

Titlul opţionalului: Interactive stories and educational games


Propunător: Brodeală Iuliana
Clasa: a V-a

ARGUMENT:

Cursul opţional de faţă îşi propune să foloseascăintersul pe care copiii îl au pentru


calculator la această vărstă. Prin intermediul acestui curs elevii îşi vor înşuşi într-un mod
plăcut şi uşor cunoştiintele de limbă engleză. Am ales poveştile şi jocurile ca element
generator al cursului deoarece acestea reprezintă o sursă de educaţie afectivă, morală, socială
într-un context atractiv. Pe de altă parte, povestea şi jocurile reprezintăo realitate a culturii
elevilor la această vârtsă şi, prin urmare, un factor de motivaţie a învăţării.
Elevul va face cunoştiinţă cu personajele şi conţinutul poveştii, narată şi prezentată într-o
formă grafică deosebită, iar jocurile ce însoţesc povestea dezvoltă memoria, logica, spiritul de
observaţie, limbajul şi îndemănarea copilului în utilizarea calculatorului.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE


DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învţare

1. să articuleze corect, în
cuvinte, sunete şi grupuri Exerciţii de repetare după model
sonore apropiate din punct de Exerciţii de discriminare fonetică
vedere fonetic

2. Să recunoască mesajul Exerciţii de tipul ‘Adevărat/Fals’


global al poveştii Exerciţii cu alegere multiplă
Exerciţii de răspuns la întrebări globale.
3.. Să recunoască un cuvânt,
reperănd forma grafică precisă Exerciţii cu grile de cuvinte încricuşate
şi să o reproducă scriind-o. Exercitţii cu integrame
4.Să recunoască elementele Exerciţii de identificare a ideilor principale
structurale ale poveştii Exerciţii de ordonare pe paragrafe

5. Să-şi însuşească nume, Exerciţii cu alegere multiplă


obiecte, personaje, acţiuni, Exerciţii de răspuns la întrebări globale.
expresii din povestea dată. Activitătţi de combinare a textului cu imaginea
6. Să diferenţieze între
personajele pozitive şi Activităţi de pantomimă
negative pe baza Exerciţii de realizare de portrete prin desen însoţit de text sugestiv.
caracteristicilor acestora.

7. Să distingă calităţile
obiectelor fermecate şi ale Exerciţii de asociere (între proprietăţile unui obiect şi calităţile magice din poveste,
animalelor fantastice. între caracteristicile obişnuite ale animalelor şi cele fantastice)

CONŢINUTURI :

-Alfabetul
-Invăţarea alfabetului prin rebusuri cu desene.
-Vizionarea poveştilor
-Identificarea subiectului si a personajelor principale
-Care este personajul pozitiv preferat ? De ce ?
-Care este personajul negativ preferat? De ce?
- Care este povestea preferată De ce?

MODALITĂŢI DE EVALUARE :
- Probe orale.
- Probe scrise.

BIBLIOGRAFIE :

I learn the alphabet trough crosswords and drawing, Romanian and English, Infomedia Pro.
Sleeping beauty, Romanian and English, Interactive story and educational games, Infomedia
Pro.
Liitle red riding hood, Romanian and English, Interactive story and educational games,
Infomedia Pro.
Hansel and Gretel, Romanian and English, Interactive story and educational games,
Infomedia Pro.
Three little pigs, Romanian and English, Interactive story and educational games, Infomedia
Pro.