Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data : 31.10.2007
Clasa: a V-a A
Obiectul : limba şi literatura română
Subiectul lecţiei : Textul nonliterar. Reclama
Tipul lecţiei : dobândire de noi cunoştinţe
Profesor : Ionela Mihai
Şcoala cu clasele I- VIII nr. 10

Obiective operaţionale:

a) cognitive: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


- să definească noţiunile „literar” şi „nonliterar”;
- să distingă noţiunile cheie ale subiectului lecţiei;
- să identifice particularităţile textelor nonliterare;
- să formuleze tema textelor;
- să povestească oral întâmplarea prezentată în articolul de ziar;
- să indice scopul redactării fiecărui text nonliterar;
- să redacteze reclame pentru produsele preferate şi pentru destinaţiile date.

b) afective:
-să participe cu interes şi entuziasm la oră.

Strategia didactică:

a. Metode şi procedee : conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, lucrul cu dicţionarul.


b. Forme de organizare a învăţării : activitatea frontală, alternativ cu activitatea
independentă individuală şi pe grupe.
c. Resurse : - temporală- 100 min.
- capacităţile normale de învăţare ale elevilor.
d. Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, culegeri, flipchart, creioane colorate, carioci
e. Bibliografie :
Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sânmihăian, Limba română. Manual pentru
clasa a V-a, Bucureşti,Ed. Humanitas, 2003;
Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sânmihăian Limba română- clasa a V-a-
Caietul elevului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003;
Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Limbă. Literatură. Comunicare- pentru clasa a V-a,
Ed. Art, Bucureşti, 2006
Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală,
Ed. Polirom, Iaşi, 1999
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Secvenţele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor


crt.

1. Moment Profesorul intră în clasă, Elevii răspund la salutul


organizatoric salută elevii, stabileşte profesorului, îl informează
2 min. ordinea, notează absenţele. asupra situaţiei prezenţei.

2. Verificarea temei Profesorul verifică modul în Elevii citesc compunerile


5 min. care elevii au rezolvat tema şi notează, dacă este cazul,
dată în ora precedentă, observaţiile profesorului.
solicitând, prin sondaj,
citirea compunerilor.

3. Captarea atenţiei Solicită elevilor să citească Elevii citesc ceea ce le


6 min. un articol extras din indică profesorul şi
dicţionar şi o poezie. rezolvă primul exerciţiu.
Evidenţiază termenii
„literar” şi „nonliterar”.

4. Anunţarea temei Profesorul anunţă tema Notează titlul în caietele


lecţiei şi a lecţiei, notează titlul pe de clasă şi ascultă cu
obiectivelor tablă şi formulează interes noile sarcini de
operaţionale obiectivele operaţionale pe lucru.
1 min. înţelesul elevilor.

5. Desfăşurarea lecţiei Îndrumă elevii spre Elevii sesizează


30 min. descoperirea caracterului diferenţele dintre cele
literar al textului Calul de două texte, iar răspunsurile
Nichita Stănescu şi sunt centralizate într-o
Gheorghe Tomozei, schemă pe tablă.
respectiv spre evidenţierea
trăsăturilor nonliterare a
articolului din dicţionar.
Scrie pe tablă schema
LITERAR vs NONLITERAR
Elevii răspund la
Propune citirea textelor întrebările profesorului şi
nonliterare de pe fişa de notează în caiete schemele
lucru şi formulează întrebări de pe tablă.
pe baza acestora care
vizează tema, scopul
redactării acestora, structura
specifică.
Răspunsurile sunt
centralizate sub formă de
scheme, scrise pe tablă.

6. Evaluare Distribuie fişe cu un test Elevii completează testele.


6 min. sumativ, verificat ulterior.

7. Asigurarea Are loc pe toată durata


feedback-ului demersului didactic, prin
aprecieri de tipul: Da!
Foarte bine!etc.

8. Asigurarea retenţiei şi Li se indică elevilor ca Elevii scriu în caiete


a transferului activitate independentă un activitatea independentă.
exerciţiu din culegerea
Limbă. Literatură. Comunicare
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Secvenţele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor


crt.

1. Moment Profesorul intră în clasă, Elevii răspund la salutul


organizatoric salută elevii, stabileşte profesorului, îl informează
2 min. ordinea, notează absenţele. asupra situaţiei prezenţei.

2. Captarea atenţiei Solicită lecturarea ultimului Elevii citesc reclamele şi


2 min. text nonliterar şi sesizarea evidenţiază structura lor,
trăsăturilor acestuia. comparând-o cu cea a
textelor nonliterare
anterioare: propoziţiile
sunt simple, dar
concentrează informaţia şi
au rolul de a convinge
clienţii să achiziţioneze
produsul respectiv.

3. Anunţarea temei Profesorul anunţă tema Elevii ascultă cu interes


lecţiei şi a lecţiei, notează titlul pe noile sarcini de lucru.
obiectivelor tablă şi formulează
operaţionale obiectivele operaţionale pe
1 min. înţelesul elevilor.

4. Desfăşurarea lecţiei Solicită elevilor să Elevii prezintă reclamele


30 min. redacteze individual o concepute.
reclamă la un produs
preferat.

Împarte efectivul în patru Raportorii aleg câte o


grupe şi distribuie sarcini de variantă din cele oferite de
lucru (bilete). profesor. La finalizarea
activităţii, cele patru
echipe prezintă ceea ce au
lucrat.
5.
Evaluare Realizează evaluarea prin Elevii fac „turul galeriei”,
15 min. calificative- catalogul fiecare echipă
personal exprimându-şi opinia
despre „produsul finit”
conceput de ceilalţi colegi
prin comentarii scrise pe
flipchart-uri.

6. Asigurarea Are loc pe toată durata


feedback-ului demersului didactic, prin
aprecieri de tipul: Da!
Foarte bine!etc.

7. Asigurarea retenţiei şi Se dă ca activitate Notează în caiete


transferului independentă redactarea activitatea independentă.
unei reclame pentru Elixirul
Adevărului.