Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi ………………..

Numele şi prenumele elevului

Judeţul Tulcea ……………………...……….


Data ………………………
Anul şcolar 2011-2012, Semestrul I

Prof. TIT CUPRIAN


TEST DE EVALUARE la MATEMATICĂ Clasa a VII-a
Unitatea de învăţare: TEOREMA LUI THALES (Segmente proporţionale; teorema paralelelor echidistante; împărţirea unui
segment în părţi proporţionale cu numere date  Teorema lui Thales  Teorema reciprocă a teoremei lui Thales  Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi; centrul
de greutate al unui triunghi  Linia mijlocie în trapez; proprietăţi)
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I – Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele. (50 puncte)
5p 1. Pentru ca segmentele din figura 1 să fie proporţionale, aflaţi lungimea
lui EF. Scrieţi mai jos şi proporţia corespunzătoare (numai o variantă).

Figura 1
20p 2. Segmentul AB = 80 cm din figura 2 se împarte în 4 segmente de
lungimi a, b, c şi d proporţionale cu numerele 2, 3, 6 şi respectiv 9.
Aflaţi lungimea fiecărui segment. Scrieţi rezultatele pe figură, deasupra fiecărui segment de
dreaptă.

Figura 2

10p 3. În figura 3 aveţi ABC , , AM  2cm,


MN PR BC

MP  6cm, NR  9cm, RC  4,5cm. Să se afle lungimile


segmentelor AN şi PB. Scrieţi rezultatele direct pe figură.
Figura 3
15p 4. În figura 4 aveţi trapezul ABCD unde MN este linie mijlocie.
Să se afle lungimile segmentelor MN, PQ şi MP.
 MN  ________ cm

Răspuns:  PQ  _________ cm
 MP  _________ cm

Figura 4
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de test scrieţi rezolvările
complete. (40 puncte)
25p 1. În figura 5 aveţi triunghiul ABC unde MN PR ST BC.
Lungimea segmentului [MP] este mai mare cu 2 cm decât
cea a segmentului [AM], segmentul [PS] este cu 2 cm mai
mare decât segmentul [MP] şi la fel segmentul [SB] este
mai mare cu 2 cm decât segmentul [PS]. Dacă AB = 20 cm
şi AC = 30 cm aflaţi lungimile segmentelor [AM], [MP],
[PS], [SB], [AN], [NR], [RT] şi [TC].
Figura 5

15p 2. În figura 6 aveţi triunghiul ABC unde MN BC şi


NP AB, AM = 4 cm, MB = 8 cm, MN = 5 cm,
AN = 6 cm. Să se afle perimetrul triunghiului ABC.

Propunător profesor TIT CUPRIAN