Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECTARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I

RECAPITULARE INIŢIALĂ

CONȚINUTURI COMPETENŢE RESURSE ȘI ORGANIZAREA NR.


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE
(detaliere) SPECIFICE CLASEI ORE
RECAPITULARE Jocuri și activități de intercunoaștere Manualul, fişe de lucru 1
INIȚIALĂ Activitate frontală şi individuală

Exerciții recapitulative: Manualul, Caietul elevului, fişe,


– de lectură și înțelegere de text; planşe 2
– de identificare a unor cuvinte cu sens
asemănător sau diferit; Activitate frontală, de grup,
– de utilizare a unor grupuri de sunete, a individuală
despărțirii în silabe;
– de scriere corectă; Autoevaluare
– de recunoaștere a părților de vorbire învățate și
a unor categorii gramaticale;
– de dictare;
– de redactare a unui text funcțional.

Test predictiv Test predictiv 1

UNITATEA I: DESPRE MINE. SELFIE

CONȚINUTURI COMPETENŢE RESURSE ȘI NR.


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE
(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul literar: 2.1 – Activități de prelectură: discuții privitoare la ce știu Textul-suport și resurse Observarea 1
Prietenul meu de Ioana copiii despre selfie. Discuții despre ce reprezintă un digitale, sistematică a
LECTURĂ

Pârvulescu prieten bun, pornind de la AMII-ul animat Caietul elevului, elevilor


– Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta Ghidul profesorului
digitală
– Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură

1
Trăsăturile textului 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
literar 2.2 – Exerciții de identificare a emoțiilor și sentimentelor Caietul elevului, sistematică a
exprimate în text Ghidul profesorului elevilor
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului literar Activitate frontală
– Exerciții de ordonare a informației pe baza unui
organizator grafic (personajele textului) Portofoliu: fișe de
– Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Activitate pe grupe identitate pentru
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Activitate frontală personaje
– Joc – Pălăriile gânditoare (p. 16)
Cuvântul-cheie. Tema. 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
Planul simplu de idei 2.2 – Joc. Identificarea unei întrebuințări neobișnuite a unei Caietul elevului, sistematică a
chei Ghidul profesorului elevilor
– Exerciții de delimitare în fragmente logice a textului Activitate frontală
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din fiecare Activitate în
paragraf perechi/Activitate pe grupe
– Exerciții de identificare a temei textului Activitate pe grupe
– Exerciții de formulare a ideilor principale ale textului
– Exerciții de formulare a planului simplu Activitate pe grupe
– Turul galeriei. Afișarea planurilor simple și compararea Activitate frontală
lor
Semnificațiile textului 2.4 – Activități de postlectură: Discuții privind semnificația Resurse digitale, Observarea 1
textului literar Caietul elevului, sistematică a
– Exerciții de formulare a opiniei: joc – Linia valorică Ghidul profesorului elevilor
(p. 18) – dezbatere pornind de la întrebarea dacă există
sau nu o legătură strânsă între a fi fată sau băiat și Activitate frontală
rezultatele la disciplinele școlare
Textul nonliterar: 2.1 – Activități de prelectură: identificarea asemănărilor și a Textul-suport, 1
Scurtă istorie diferențelor dintre cele trei imagini și a aspectului care resurse digitale,
a selfie-ului permite încadrarea lor în categoria selfie-ului Caietul elevului,
– Lectura textului Ghidul profesorului
– Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul Activitate frontală și pe
nonliterar grupe
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului nonliterar

2
– Activități de postlectură: reflecții despre dificultatea Autoevaluare
lecturii unui text nonliterar Activitate individuală/ Evaluare scrisă –
– Exprimarea punctului de vedere față de fenomenul selfie Activitate frontală minitest, p. 19
Text auxiliar: 2.4 – Lectura textului-suport. Exerciții de citire fluentă și Textul-suport, Observarea 1
Hronicul și cântecul expresivă a textului scris resurse digitale, sistematică a
vârstelor de Lucian – Exerciții de delimitare a textului în fragmente logice, de Caietul elevului, elevilor
Blaga (fragment) identificare a cuvintelor-cheie și de formulare a ideilor Ghidul profesorului
principale
– Redactarea planului simplu de idei și prezentarea orală a Activitate frontală
acestuia Activitate pe grupe
– Discuție despre semnificația textului-suport
– Exerciții de formulare orală a ideilor Activitate pe grupe
– Oferirea unor sugestii de lectură
Identitatea personală. 5.1 – Discuție despre emoțiile familiare elevilor Textul-suport și resurse Observarea 1
Emoțiile – Asocierea emoțiilor cu o culoare digitale, sistematică a
– Lectura prezentării filmului Întors pe dos
INTERCULTURALITATE

Întors pe dos Caietul elevului, elevilor


(prezentare) – Exerciții de asociere a personajelor cu denumirea Ghidul profesorului
emoțiilor și cu descrierea lor Activitate frontală
– Discuție despre rolul emoțiilor Fragmente din filmul
– Extinderi privind emoțiile (Provocări), discuție pornind Întors pe dos
de la AMII-ul despre modul diferit de exprimare a (www.youtube.com) Portofoliu:
emoțiilor în diverse culturi Oglinda emoțiilor Insulele
Activitate frontală și pe personalității
grupe

3
Exprimarea adecvată a 1.1 – Discuție pregătitoare privind exprimarea emoțiilor Resurse digitale, Observarea 1
emoțiilor. Roluri în 1.2 – Exerciții de recunoaștere a emoțiilor exprimate de Caietul elevului, sistematică a
comunicare 1.3 personajele din desene Ghidul profesorului elevilor
ORALĂORAL{?
COMUNICARE

– Exerciții de identificare a rolului de vorbitor și de


ascultător, valorificând ilustrațiile din manual Activitate frontală
– Exerciții de asociere a simbolurilor cu emoția pe care o Portofoliu:
exprimă Portretul
– Mimarea unor situații, încercând transmiterea emoțiilor Activitate frontală chinezesc
ORALĂ

prin intermediul elementelor nonverbale


– Exerciții de construire a unei comunicări dialogate Activitate pe grupe
– Reflecții despre emoții
Propoziția. Tipuri de 4.2 – Exerciții de identificare a predicatelor Resurse digitale, Observarea 1
propoziții 4.3 – Exerciții de recunoaștere a propoziției și a tipurilor de Caietul elevului, sistematică a
LIMBA

propoziții Ghidul profesorului, elevilor


– Alcătuire de propoziții simple și dezvoltate Cartea mea de gramatică
– Exerciții de transformare a propozițiilor simple în
propoziții dezvoltate Activitate frontală,
– Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de individuală și pe grupe
ortografie
– Exerciții de rescriere a unui text scris greșit
Cuvântul și dicționarul 4.2 – Exerciții de identificare a formei și a sensului cuvintelor Resurse digitale,Caietul Observarea 1
ROMÂNĂ

4.3 – Exerciții de identificare a sensurilor unor cuvinte în elevului,Ghidul sistematică a


funcție de context profesorului,Cartea mea elevilor
– Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte de gramatică
– Exerciții de redactare a unui articol de dicționar Activitate frontală Portofoliu: Un
DEX, www.dexonline.ro obiect inventat
LIMBĂ ROMÂNĂ

Sinonimele. 4.2 – Discuție despre caracterul asemănător sau opus al Resurse digitale, Observarea 1
Antonimele 4.3 cuvintelor bucurie și tristețe Caietul elevului, sistematică a
– Exerciții de identificare a trăsăturilor cuvintelor Ghidul profesorului, elevilor
sinonime Cartea mea de gramatică
– Exerciții de identificare a cuvintelor cu sens opus din
textul de la rubrica Pentru început Activitate frontală și
– Exerciții de precizare a unor sinonime și antonime individuală

4
Câmpul lexical 4.2 – Exerciții de identificare a persoanelor care apar în Resurse digitale, Observarea 1
4.3 fotografie Caietul elevului, sistematică a
– Identificarea cuvintelor care numesc relații de rudenie Ghidul profesorului elevilor
naturală și socială Activitate frontală
– Exerciții de lărgire a câmpului lexical
– Exerciții de grupare a unor termeni după trăsături de sens
– Joc. Scrierea cât mai multor cuvinte care aparțin unor
câmpuri lexicale Activitate pe grupe
Tipurile de sunete 4.2 – Exerciții de recunoaștere a vocalelor și consoanelor DOOM2, cartonașe cu Observarea 1
4.3 – Exerciții de recunoaștere a semivocalelor literele alfabetului, resurse sistematică a
– Exerciții de identificare a sunetului i „șoptit” digitale, elevilor
– Joc. Ordonarea alfabetică a cartonașelor care conțin Caietul elevului,
literele Ghidul profesorului,
– Exerciții de relaționare a sunetului cu litera Cartea mea de gramatică
– Exerciții de identificare a numărului de litere și de sunete Activitate frontală
din diverse cuvinte Activitate individuală și
– Exerciții de identificare a rolului semnelor diacritice în frontală
rostirea sunetelor specifice limbii române Activitate frontală și în
– Exerciții de transcriere corectă a unor mesaje perechi
Silaba. Accentul 4.2 – Lectura poeziei/ascultarea poeziei (din versiunea digitală DOOM2, resurse digitale, Observarea 1
4.3 a manualului) Caietul elevului, sistematică
– Exerciții de despărțire în silabe Ghidul profesorului, Autoevaluare
– Exerciții de pronunțare corectă a unor sunete și silabe Cartea mea de gramatică Evaluare scrisă
– Exerciții de disociere între omografe (aplicativ) Activitate frontală (minitest,
– Exerciții de accentuare corectă a cuvintelor p. 37)
Etapele scrierii. 3.1 – Pregătire pentru redactarea unui text de tip relatare a unei Caietul elevului, Observarea 1
REDACTARE

Relatarea unor 3.3 experiențe personale Ghidul profesorului sistematică a


experiențe personale – Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei, elevilor
revizuirea, editarea, publicarea) Activitate individuală și în
– Lectura textului redactat din scaunul autorului perechi

5
Notițele 3.3 – Brainstorming – notarea într-un ciorchine a cuvintelor ce Caietul elevului, 1
pot fi asociate notițelor Ghidul profesorului
– Discuție despre rolul notițelor în viața școlară și despre
modalități diferite de a lua notițe Activitate frontală
– Compararea a două pagini cuprinzând notițe redactate de Activitate individuală și în
elevi perechi Interevaluare
– Exerciții de redactare a unor notițe
Toate – Exerciții recapitulative Manualul, pp. 42 – 43, 2
RECAPITULARE competențele Caietul elevului,
specifice vizate Ghidul profesorului
în unitate
2.1 – Probă de evaluare scrisă Manualul, p. 44 Evaluare 1
2.2 sumativă
EVALUARE 3.1
4.2
4.3

UNITATEA II: DE-A CE MĂ JOC

CONȚINUTURI (detaliere) COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


SPECIFICE ORGANIZAREA ORE
CLASEI
Textul narativ literar: 2.5 – Activități de prelectură: întrebări privind Textul-suport, resurse Observarea sistematică 1
Vizită… de I.L. Caragiale jocurile preferate și comportamentul copiilor digitale,Caietul a elevilor
pe parcursul unor vizite. elevului,Ghidul profesorului
LECTURĂ

– Lectura pe roluri a textului-suport. Exerciții


de citire fluentă și expresivă a textului scris Activitate frontală și pe grupe
– Discuție privind impresiile elevilor după
prima lectură
Timp, spațiu și acțiune 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea sistematică 1
– Exerciții de recunoaștere a reperelor Caietul elevului, a elevilor
temporale și spațiale ale acțiunii Ghidul profesorului

6
– Propunerea decorului pentru o punere în Activitate frontală
scenă a schiței
– Exerciții de ordonare cronologică a idelor Activitate pe grupe
Activitate pe grupe
principale din textul-suport, pentru a înțelege
Resurse digitale
firul narativ, acțiunea schiței
– Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de Activitate frontală și pe grupe
detaliu dintr-un text citit, pentru a înțelege
logica succesiunii evenimentelor, conform
unor reprezentări grafice
Planul dezvoltat de idei 2.2 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea sistematică 1
– Exerciții de alcătuire a planului simplu și a Caietul elevului, a elevilor
planului dezvoltat de idei, pe baza unui Ghidul profesorului Interevaluare
organizator grafic Activitate frontală
Activitate independentă
Personajele 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea sistematică 1
2.3 – Exerciții de identificare a personajelor și a Caietul elevului, a elevilor
rolului pe care-l au în textul literar Ghidul profesorului
– Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice Activitate frontală
și morale ale unui personaj Resurse digitale
– Exerciții de comparare a informațiilor din
text cu imaginireprezentative pentru temă și
personaj, pentru a discuta despre jocurile
specifice sfârșitului de secol XIX
– Exerciții de formulare a unui răspuns
personal/creativ cu privire la personaje și la Reproduceri după tablouri de
relațiile dintre ele Harry Brooker (p. 53)
Semnificațiile textului 2.2 – Activități de postlectură: discuție privind Resurse digitale, Autoevaluare (minitest) 1
2.3 semnificația textului-suport Ghidul profesorului
– Exerciții de formulare a unei opinii Activitate frontală
– Extinderi către o înțelegere mai largă a
imaginii copilului în secolul al XIX-lea
– Problematizare privind tema
Text auxiliar: 2.1 – Exerciții de scriere reflexivă: jurnalul cu Activitate independentă 1
Exuvii de Simona Popescu 2.3 dublă intrare completat pe parcursul lecturii Textul-suport și resurse
digitale,Ghidul profesorului

7
(fragment) – Exerciții de extragere dintr-un text a
elementelor specifice, pentru a susține o
opinie Activitate frontală Portofoliu: Este greu să
fii copil?
– Exerciții de comparare a două texte literare
din perspectiva aceleiași teme
– Discuție privind semnificația textului-suport
– Oferirea unor sugestii de lectură
Diversitate culturală: jocuri 5.1 – Exerciții de comparare a cuvintelor care Activitate frontală Observarea sistematică 1
INTERCULTURALITAT

de ieri și de azi denumesc jocul în mai multe limbi Texte-suport: a elevilor


– Lectura textelor-suport Piua! – joacă, jocuri, jucării
(fragment) Portofoliu: Jocul –
– Exerciții de prezentare a unor experiențe
Lego – un joc mai căutat punte între oameni din
proprii de viață astăzi decât în trecut diverse culturi
– Exerciții de formulare a opiniei oral și în
E

scris
Proiect individual: Jocuri 5.1 – Discutarea primei teme de proiect: stabilirea Activitate frontală Poster: Prezentarea 1
fără vârstă calendarului, explicarea pașilor de realizare, unui joc
sugestii pentru documentare, criteriile de (săptămâna XI)
evaluare a proiectului
Schimburi de replici în 1.1 – Discuție pregătitoare privind comunicarea Resurse digitale, Observarea sistematică 1
dialog 1.4 orală Ghidul profesorului a elevilor
– Exerciții de recunoaștere a unei situații de
COMUNICARE ORALĂ

comunicare și a rolurilor de emițător și Activitate frontală


receptor,a temei comunicării
– Joc de rol în perechi – construirea unei
Activitate în perechi
comunicări dialogate pentru următoarele
perechi de adiacență: întrebare – răspuns, Autoevaluare
invitație – acceptarea/refuzarea invitației;
reproș – acceptarea/refuzul reproșului; a face
un compliment – a răspunde la un compliment Activitate individuală
– Identificarea punctelor tari și a celor care
necesită îmbunătățire în conversațiile cu un
coleg

8
Reguli de acces la cuvânt 1.1 – Exerciții de analiză a regulilor de acces la Resurse digitale, 1
1.4 cuvânt într-un fragment din Vizită… de I.L. Ghidul profesorului
Caragiale și în Jocul culorilor de Mircea Activitate frontală Interevaluare
Sântimbreanu
Activitate în grupe Autoevaluare
– Exerciții de construire a unei comunicări de
grup, cu respectarea regulilor de acces la
cuvânt
– Reflecție asupra activităților

Verbul. Predicatul verbal 1.4 – Actualizarea cunoștințelor despre verb și Manualul, resurse digitale, Aprecieri 1
2.3 despre categoriile gramaticale ale acestuia Caietul elevului,
3.3 – Descoperirea formelor verbale nepersonale Ghidul profesorului
4.1
(infinitivul) Activitate frontală şi
4.4
– Exerciții de identificare a predicatelor individuală
verbale DEX

Modul indicativ. Prezentul 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Resurse digitale, Aprecieri 1
2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii Caietul elevului,
3.3 acestora la diverse moduri (indicativ) și
LIMBĂ ROMÂNĂ

Ghidul profesorului
4.1
timpuri (prezent) Activitate frontală și în
4.4
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a perechi, activitate individuală
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
DOOM2, manualul, Caietul
formelor verbale elevului, fişe
Trecutul. Imperfectul 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Resurse digitale, Aprecieri 1
2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii Caietul elevului,
3.2 acestora la diverse moduri (indicativ) și Ghidul profesorului, fișe,
4.1
timpuri (imperfect) planșe
4.4
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a Activitate frontală și în grup
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a Activitate în perechi şi
activitate individuală
formelor verbale
Verbul auxiliar 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Resurse digitale, Aprecieri 1

9
a avea. Participiul. Perfectul 2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii Caietul elevului,
compus 3.2 acestora la diverse moduri (indicativ) și Ghidul profesorului, fișe
4.1 timpuri (perfect compus)
4.4 Activitate frontală, activitate
– Exerciţii de dictare
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a pe perechi
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Perfectul simplu și 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Caietul elevului, Aprecieri 1
mai-mult-ca-perfectul 2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii Ghidul profesorului, fișe
3.2 acestora la diverse moduri (indicativ) și
4.1 Activitate frontală, în grup şi
timpuri (simplu, mai-mult-ca-perfect)
4.4 individuală
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Viitorul. Verbele auxiliare a 4.1 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Manualul, Caietul Aprecieri 1
vrea 4.4 ale verbelor pentru înțelegerea structurii elevului,Ghidul profesorului,
și a fi acestora la diverse moduri (indicativ) și fișe, ziare
timpuri (viitor, viitor anterior) Activitate frontală şi
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a individuală
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Modul imperativ 1.1 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Manualul, fişe de lucru, Observarea sistematică 1
1.4 ale verbelor pentru înțelegerea structurii Caietul elevului, Ghidul a elevilor
2.3 acestora la diverse moduri (indicativ, profesorului
3.2
imperativ)
4.1 Activitate frontală și în grup Evaluare formativă
4.4 – Exerciții de ortografie și de ortoepie a Autoevaluare (minitest,
formelor verbale p. 77)
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Textul narativ ficțional 2.1 – Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Cea mai mare Observarea sistematică 1
D
R
E

A
C

A
R
E
T

dorință de Cornelia Funke a elevilor

10
– Lectura textului-stimul Ghidul profesorului
– Exerciții de recunoaștere a trăsăturilor
textului narativ
Textul narativ ficțional 3.3 – Exerciții de exprimare în scris a ideilor, Manualul, Ghidul Interevaluare 1
(continuare) 3.4 pornind de la textul citit profesorului, Caietul elevului Autoevaluare
– Exerciții aplicative pentru respectarea (p. 79)
Portofoliu: Plan
etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei,
Activitate independentă individual pentru
revizuirea, editarea, publicarea) îmbunătățirea
– Exerciții de realizare a planului unei redactării
compuneri, pe baza unei scheme ce
sintetizează etapele textului narativ
5.1 Prezentarea proiectului individual Jocuri fără Activitate independentă Evaluare reciprocă 1
vârstă
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 80-81 2
competențele Ghidul profesorului
specifice vizate în
unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 82 Evaluare sumativă 1
2.2 Ghidul profesorului
2.3
3.3
4.1
4.4

11
UNITATEA III: PE STRADA MEA

CONȚINUTURI (detaliere) Competențe ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


specifice ORGANIZAREA
CLASEI
Anunțarea proiectului În așteptarea Ghidul profesorului 1
Crăciunului: clarificarea sarcinii,
repartizarea rolurilor, stabilirea Activitate frontală și pe
calendarului și a criteriilor de evaluare grupe
Textul descriptiv 2.1 – Activități de prelectură: discuție Textul-suport și resurse Observarea sistematică a 1
literar: privind felul în care copiii percep strada digitale, Ghidul elevilor
O stradă cu sentimente pe care locuiesc (cu ce culori sau profesorului
de Ana Blandiana sentimente o asociază) și despre cum
putem atribui însușiri sufletești unor
obiecte din jurul nostru (copacilor, de Activitate frontală
pildă)
– Lectura model a textului-suport
LECTURĂ

– Discuție privind impresiile elevilor


după prima lectură

Textul descriptiv literar. 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul): Manualul, resursedigitale, Observarea sistematică a 1
Personificarea 2.4 – Lectura în lanț a textului-suport– Caietul elevului, Ghidul elevilor
Exerciții de citire fluentă și expresivă a profesorului
textului scris
Activitate frontală
– Exerciții de descoperire a
particularităților textului descriptiv
literar
– Exerciții de identificare a cuvintelor-
cheie
– Exerciții de identificare a ideilor Portofoliu:Fii și tu scriitor!
(catren care să conțină o
principale din cele trei părțiale textului-
personificare)
suport

12
– Exerciții de analiză a felului în care
sunt descrise casele prezentate în textul-
suport

– Exerciții de identificare a
personificărilor și de comentare a rolului
lor în textul-suport

Semnificațiile textului 2.3 Activități de postlectură: Ghidul profesorului 1


– Exerciții de formulare a unui răspuns Activitate individuală
personal/creativ cu privire la Portofoliu:
Descrierea străzii pe care
semnificația textului-suport, apelând la
locuiesc
TIM (teoria inteligențelor multiple)
– Exerciții de redactare a unei descrieri
cu integrarea unor imagini, desene
Text auxiliar: 2.1 – Exerciții de căutare și selectare a Textul-suport și resurse Observarea sistematică a 1
O pisică de Tudor 2.3 informației digitale elevilor
Arghezi 2.4 – Exerciții de identificare a trăsăturilor Caietul elevului, Ghidul
(fragment) profesorului
personajului descris
Activitate individuală
– Exerciții de formulare a opiniei Activitate frontală
– Exerciții de lectură a imaginii Activitate pe grupe
– Recomandări de lectură (cărți în care
personajele principale sunt făpturi
necuvântătoare cu însușiri omenești)
Textul descriptiv 2.1 – Exerciții de redactare a unui text Textul-suport și resurse Observarea sistematică a 1
nonliterar: 2.3 descriptiv (o pisică pierdută pe stradă) digitale elevilor
Persana – un ghem pufos 2.4 – Lectura textului-stimul și selectarea Caietul elevului, Ghidul
profesorului
cu o personalitate informațiilor prin metoda SINELG
încântătoare Activitate pe grupe cu
– Exerciții de identificare a trăsăturilor obiect-suport
textului descriptiv nonliterar Activitate individuală

13
– Exerciții de elaborare în echipă a unei
prezentări Poster
Activitate frontală
Autoevaluare (minitest
– Exerciții de comparare a două tipuri de
p. 93)
texte descriptive: literar/nonliterar Activitate pe grupe
– Recapitulare pentru teză Evaluare sumativă 2
TEZĂ – Teză 1
– Discutarea tezelor 1
Tradiții: sărbătorile de 5.1 – Discutarea unor tradiții din perioada Ghidul profesorului Observarea sistematică a 1
iarnă 2.4 iernii, pe baza unor exemple provenind Activitate individuală și elevilor
frontală
INTERCULTURALITATE

din diferite arte (literatură, arte plastice,


muzică): fragmente de poezii, pictură
naivă, colinde
– Exerciții de identificare a
similitudinilorîn privința sărbătorilor de
iarnă, între culturi diferite

Proiect de grup: În 5.1 Prezentarea proiectului Activitate pe grupe Evaluare sumativă/ 1


așteptarea Crăciunului 1.4 Autoevaluare (manual,
p. 97)

Ascultarea activă 1.3 – Exerciții de exprimare orală a ideilor Ghidul profesorului Evaluare reciprocă 1
1.4 – Exerciții de ascultare activă Activitate individuală și
COMUNICARE ORALĂ

– Exersarea unei situații de comunicare frontală


Activitate pe grupe – joc
în care sunt ghidați să exerseze
ascultarea activă

14
Substantivul 1.4 Actualizarea cunoștințelor despre Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 1
2.3 substantiv și categoriile gramaticale ale Caietul elevului, Ghidul
3.1 acestuia profesorului
4.2 Activitate frontală,
4.4 activitate de grup,
4.5 activitate individuală

Articolul 1.4 – Exerciții de identificare a categoriei Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 1


2.3 determinării la substantiv Caietul elevului, Ghidul
4.2 – Exerciții de completare a unor profesorului, planșă
4.4
enunțuri cu articole hotărâte și
4.5 Activitate frontală,
nehotărâte activitate de grup,
LIMBĂ ROMÂNĂ

– Exerciții de ortografie a formelor activitate individuală


substantivale articulate hotărât

Posibilități combinatorii 1.4 – Descoperirea părților secundare de Manualul, Caietul Aprecieri 2


ale substantivului. 2.3 propoziție care determină un substantiv elevului, Ghidul
Prepoziția 4.2 – Exerciții de recunoaștere a profesorului
4.4
prepozițiilor simple și compuse
4.5 Activitate frontală,
– Exerciții de identificare a atributului activitate individuală
– Exerciții de identificare a formei
corecte a unor fapte de limbă

Substantivul subiect. 1.4 – Exerciții de identificare a subiectului Manualul, Ghidul Portofoliu: Dezacorduri 1
Acordul predicatului cu 2.3 (simplu și multiplu) profesorului Evaluare
subiectul 3.1 – Exerciții de construire a unor Activitate pe grupe, formativă/autoevaluare
4.2 frontală, individuală
propoziții corecte din punctul de vedere
4.4
4.5 al acordului predicatului cu subiectul

15
Descrierea unui obiect 4.2 Pregătirea redactării: Manualul, Ghidul
– Exerciții de identificare a cuvintelor profesorului 1
din câmpul lexical al casei
– Exerciții de ordonare a informației pe
Activitate frontală
baza unui organizator grafic
– Discuție despre părțile componente ale
textului descriptiv
Descrierea unui obiect 3.1 Activitatea de redactare: Manualul, Ghidul Interevaluare 1
REDACTARE

(continuare) 4.2 – Exerciții aplicative pentru respectarea profesorului, Caietul


etapelor scrierii (pregătirea, scrierea elevului
Activitate individuală Portofoliu: Descrierea
ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)
casei
– Exerciții de redactare a unei
compuneri descriptive după o imagine
– Rescrierea unei secvențe dintr-o
compunere personală, în urma analizei
observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de
redactare
– Evaluare în perechi a textelor
redactate
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 110 – 111 2
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 112 Evaluare sumativă 1
2.3
3.1 Evaluarea portofoliilor din
4.2 unitățile I – III 1
(la dispoziția
profesorului)
Încheierea situației școlare pentru semestrul I 1
(la dispoziția
profesorului)
TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL I 72

16
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Semestrul al II-lea

UNITATEA IV: VREAU SĂ SALVEZ LUMEA

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ literar: 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul, Aprecieri 1
Tezeu și Minotaurul de 2.1 Lectura model a textului-suport Ghidul profesorului
Florin Bican 4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a textului după Activitate pe grupe
prima lectură Activitate frontală
Timp, spațiu și acțiune 1.4 Exerciţii de lectură expresivă a unui text Manualul, fișe de lucru Aprecieri 1
2.1 Exerciţii de înţelegere a textului Caietul elevului,
2.5 Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și spațiale Ghidul profesorului
3.4 ale acțiunii Activitate frontală și pe
4.2 Exerciții de înțelegere a particularităților de construcție a grupe şi individuală
5.1 textului narativ
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din
LECTURĂ

textul-suport
Personajele 1.1 Exerciţii de înţelegere a textului Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 1
2.1 Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea planşe, cub
2.5 informațiilor referitoare la personajele dintr-un text citit, Caietul elevului,
pe baza unui organizator grafic
5.1 Ghidul profesorului
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice şi morale ale
5.2 unui personaj
Stabilirea de modele comportamentale în legendele Activitate pe grupe,
grecești (eroul civilizator vs. monștri) frontală, individuală
Semnificațiile textului 1.1 Exerciţii de interpretare a textului Manualul, fişe Aprecieri 1
2.2 Exerciții de exprimare a opiniei Ghidul profesorului Portofoliu: cvintet
2.5 Exerciții de identificare a unor valori recunoscute social și Activitate frontală şi
3.4 cultural individuală
Exerciţii de creativitate
5.1
Exerciţii de postlectură
5.2

17
Textul 2.1 Exerciții de lectură ghidată a imaginii Ghidul profesorului Aprecieri 1
explicativ(aplicativ) 4.5 Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un text Harta Greciei și a Mării
explicativ (injonctiv) Egee (p. 121)
Activitate frontală
Textul 2.1 Exerciţii de prelectură Manualul, fişe Portofoliu: BD 1
multimodal.Banda 2.2 Exerciții de lectură a textului multimodal Caietul elevului,
desenată: Hoțul 3.4 Exerciţii de identificare a componentelor textului Ghidul profesorului Autoevaluare:
fulgerului de Rick 5.1 multimodal Activitate frontală şi minitest digital,
Riordan Exerciții de identificare a comparațiilor individuală p. 123
Comparația
Text auxiliar: 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul Aprecieri 1
Eu sunt Malala de 2.1 Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute
Malala Yousafzai și 2.2 Exerciții de înţelegere şi de interpretare de text Ghidul profesorului
Patricia McCormick 2.5 Stabilirea de legături interdisciplinare (istorie, geografie, Activitate frontală
5.1 religie) pentru înţelegerea textului Activitate pe grupe
5.2 Exerciţii de postlectură
Modele 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul, fişe de lucru Aprecieri 1
INTERCULTURALITATE

comportamentale eroice 1.4 Exerciţii de înţelegere şi interpretare a textului


de-a lungul timpului 2.1 Exerciții de recunoaștere a unor valori și aspirații umane Ghidul profesorului
4.5 în modelul eroului grec Activitate frontală,
5.1 Exerciții de exprimare a opiniei individuală
5.2
Exerciții de identificare a modelului cultural eroic din
Antichitate până în epoca actuală Activitate pe grupe Portofoliu: Sunt
erou/eroină
Exerciții de identificare a unor similitudini între culturi
diferite
Atitudini comunicative 1.1 Exerciții de formulare a opiniei Ghidul profesorului Observarea 1
COMUNICARE

– atenția și empatia 1.4 Joc de rol – crearea unei situații de comunicare; exercițiu Activitate frontală și pe sistematică a
Acte de limbaj: de exprimare orală și de ascultare activă grupe elevilor
a întreba, a solicita, Exerciții de comunicare pe baza unui text dat
ORALĂ

a felicita Exerciții de identificare și de performarea unor acte de Conferință TED (2010) –


limbaj Adora Svitak (p. 129)

18
Pronumele. Pronumele 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre pronume și categoriile Manualul, fişe de lucru Aprecieri 2
personal 4.1 gramaticale ale acestuia
4.4 Exerciții de înlocuire a substantivelor prin pronume Caietul elevului,
4.5 personale Ghidul profesorului
Exerciții de identificare a pronumelor personale Activitate frontală,
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu activitate în perechi
pronume personale
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de
limbă
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS cu norma Activitate individuală
limbii române standard
Pronumele personal de 1.1 Exerciții de recunoaștere a pronumelor personale de Manualul, fişe de lucru Aprecieri 1
politețe 2.5 politețe și a formulelor reverențioase
3.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de Caietul elevului,
4.1 limbă Portofoliu:
Ghidul profesorului
4.4 Participare la situații de comunicare în care elevii să Invitație
Activitate frontală,
LIMBA ROMÂNĂ

utilizeze pronume personale de politețe și formule activitate în perechi,


reverențioase activitate individuală

Adjectivul. Articolul 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre adjectiv și categoriile Manualul, ziare, postări Aprecieri 1
demonstrativ 4.1 gramaticale ale acestuia online
4.4 Exerciții de identificare a adjectivelor și a acordului Ghidul profesorului
4.5 Activitate frontală,
acestora cu substantivele determinate
activitate de grup, activitate
Exerciții de ortografie a adjectivelor terminate în -iu individuală
Exerciții de identificare a articolului demonstratiV

Gradele de comparație 1.1 Descoperirea categoriei intensității la adjective Manualul Aprecieri 1


ale adjectivului 4.1 Exerciții de recunoaștere a adjectivelor la grade de Caietul elevului,
4.4 comparație și a adjectivelor care nu au grade de Ghidul profesorului
4.5 Autoevaluare
comparaţie
Activitate frontală, (mintest în
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de varianta digitală,
limbă activitate individuală
p. 137)
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu
adjective la diverse grade de comparație

19
Descrierea unei 2.1 Pregătirea redactării: Caietul elevului, Observarea 1
persoane. Autoportretul 2.2 Analiza unor autoportrete vizuale (picturi realizate de Ghidul profesorului sistematică a
2.5 copii) și a unor texte de tip autoportret (scrise de copii de Activitate frontală elevilor
clasa a V-a)
Exerciții ghidate de lectură a imaginii
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale
unei persoane într-un text
REDACTARE

Exerciții de comparare a două autoportrete (ex. 4, p. 139)


Exerciții de formulare a unei opinii
Redactarea 3.4 Activitatea de redactare: exerciții aplicative pentru Caietul elevului, Observarea 1
autoportretului 4.1 respectarea etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, Ghidul profesorului sistematică a
revizuirea, editarea, publicarea) elevilor
Exerciții de scriere reflexivă:autoportretul Activitate frontală Interveluare (turul
Activitate independentă galeriei)/
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în Autoevaluare
urma analizei observațiilor primite, în vederea (p. 139)
îmbunătățirii activității specifice de redactare Portofoliu:
Autoevaluarea produsului Autoportretul
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 140 – 141 2
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 142 Evaluare 1
2.2 sumativă
3.1
4.1
4.2

20
UNITATEA V: CĂLĂTORESC PRIN BASME

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ literar: 2.1 Activități de prelectură: evocarea lumii basmului prin Manualul, textul-suport și Observarea 1
Zâna Munților câteva imagini; predicții privind textul-suport, pornind de resurse digitale sistematică a
la titlu Ghidul profesorului elevilor
Lectura-model a textului-suport/Ascultarea textului în
varianta digitală Activitate frontală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Acțiunea. Timpul și 2.1 Activități de lectură – lucru cu textul: Caietul elevului, Observarea 1
spațiul Exerciții de înțelegere a noțiunii de miraculos în basme Ghidul profesorului sistematică a
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din Activitate frontală elevilor
textul-suport
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe
baza unui organizator grafic (harta mentală)
LECTURĂ

Exerciții de identificare și comentare a reperelor de timp și


de spațiu prezente în text
Personajele 2.1 Activități de lectură – lucrul cu textul: Ghidul profesorului Observarea 1
Exerciții de identificare a personajelor și a rolului pe care-l Activitate frontală sistematică a
au în textul literar (piramida personajelor) elevilor
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale
unor personaje Activitate pe grupe
Exerciții de comparare a personajelor din text cu alte
personaje din basme (Făt-Frumos, Cenușăreasa), pentru
recunoașterea unor tipare culturale
Semnificațiile textului 2.3 Activități de postlectură: Ghidul profesorului Observarea 1
Discuție privind semnificația textului-suport Activitate frontală și pe sistematică a
Exerciții de formulare a unei opinii grupe elevilor
Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu
Reproducere după tabloul Poster: O poveste
privire la semnificația textului și la atitudinile personajelor lui Louis Katzenstein neobișnuită de
Exerciții ghidate de lectură a imaginii (p. 152) dragoste
Text auxiliar: 2.1 Lectura-model a textului-suport/Ascultarea textului în Textul-suport și resurse Observarea 1

21
Aladin și lampa 2.3 varianta digitală digitale sistematică a
fermecată Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Ghidul profesorului elevilor
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe
Activitate frontală,
baza unui organizator grafic („Muntele narațiunii“)
independentă și pe grupe
Discuție despre semnificația textului-suport Portofoliu:
Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu poster/afiș
privire la semnificația textului și la atitudinile personajelor publicitar inspirat
(joc de rol, scriere creativă) din lumea
Oferirea unor sugestii de lectură basmelor
Diversitate culturală și 5.2 Exerciții de identificare a unor similitudini între culturi Textul-suport (Făgăduiala Observarea 1
lingvistică diferite ținută de Jean-Claude sistematică a
Exerciții de identificare a etimologiei unor cuvinte Carrière) și resurse digitale elevilor
INTERCULTURALITATE

Ghidul profesorului
Discuție despre diversitatea culturală și lingvistică
Activitate frontală
Proiect de grup: 5.2 Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului, Texte-suport: fragmente 1
Itinerar multicultural explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru din basme aparținând Autoevaluare
documentare, repartizarea rolurilor în echipă, criteriile de minorităților etnice din
România Evaluare
evaluare a proiectului
Ghidul profesorului (săptămâna
Elaborarea unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii Activitate pe grupe XXVII)
Discutarea unor tipare culturale identificate în texte
literare românești și din culturile minoritare
Elemente paraverbale 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de comunicare Ghidul profesorului Observarea 1
și nonverbale în Activitate frontală sistematică a
COMUNICARE ORALĂ

1.2 Exercițiu ludic („Telefonul fără fir“)


prezentarea orală Lectura pe roluri a textului-stimul elevilor
Text-stimul: Albă-ca-
Exerciții de identificare a elementelor verbale, nonverbale
Zăpada (fragment)
și paraverbale din comunicare
Exersarea prezentării orale Activitate independentă Autoevaluare
Acte de limbaj: a 1.2 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj Ghidul profesorului Observarea 1
promite, a declara Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine Activitate frontală sistematică a
Exerciții de performare a unor acte de limbaj elevilor
Activitate independentă
Numeralul. Numeralul 4.2 Exerciții de identificare a numeralelor cardinale Caietul elevului, Observarea 1
ROMÂN
LIMBĂ

cardinal Exerciții de transcriere corectă în litere a numerelor Ghidul profesorului sistematică a


Ă

Exemplificarea valorilor morfologice diferite ale elevilor


cuvintelor un și o Activitate frontală

22
Numeralul ordinal. 4.2 Exerciții de identificare a numeralelor ordinale Caietul elevului, Observarea 1
Numeralul – aspecte 4.3 Ghidul profesorului sistematică a
normative Exerciții de ortografie și ortoepie privind numeralele Activitate frontală elevilor
simple și compuse, cardinale și ordinale
Exerciții de căutare a unor expresii românești și străine
Activitate independentă cu Autoevaluare
care conțin numerale dicționarul bilingv (minitest în
varianta digitală,
p. 167)
Descrierea unei ființe 2.1 Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Șifonierul, Observarea 1
imaginare 2.3 Exerciții de recunoaștere a unor ființe imaginare mitice leul și vrăjitoarea sistematică a
Lectura textului-stimul (fragment) de C.S. Lewis elevilor
Caietul elevului,
Exerciții de observare a componentelor unei descrieri
Ghidul
dintr-un text-suport
profesoruluiActivitate
frontală
Descrierea unei ființe 3.1 Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei, Caietul elevului, 1
imaginare (continuare) 3.2 revizuirea, editarea, publicarea) Ghidul profesorului
3.3 Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive Portofoliu: O
4.2 Activitate independentă ființă imaginară
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în
REDACTARE

4.3
urma analizei observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de redactare
Autoevaluarea produsului Autoevaluare
5.2 Prezentarea proiectului Itinerar multicultural Activitate pe grupe Evaluare sumativă 1
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 170 − 171 2
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 172 Evaluare sumativă 1
2.3
3.1
4.2
4.3

23
UNITATEA VI: DIN CARTE SPRE DEPARTE

CONȚINUTURI (detaliere) COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ 2.1 Activități de prelectură:discuții privitoare la motivul pentru Manualul, textul-suport și Observarea 1
nonliterar: care străzile sau bulevardele poartă numele unor resurse digitale sistematică a
Jurnal de călătorie personalități istorice sau culturale Ghidul profesorului elevilor
Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta
Activitate frontală
digitală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Trăsăturile textului 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Manualul, resurse digitale Observarea 1
narativ nonliterar 2.5 Exerciții de identificare a reperelor de timp și de spațiu Caietul elevului, sistematică a
prezente în text Ghidul profesorului elevilor
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din Activitate frontală și în
textul-suport perechi
Exerciții de identificare a trăsăturilor textului narativ
nonliterar
LECTURĂ

Discuții despre caracterul nonliterar al jurnalului de călătorie


Semnificațiile textului 2.4 Activități de postlectură Manualul, resurse digitale Observarea 1
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Ghidul profesorului sistematică a
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe Activitate în perechi elevilor
baza regulilor jocului X și O
Activitate frontală Autoevaluare
Discuții privind semnificația textului literar, Portofoliu:
Exerciții de scriere creativă (Miniproiect tematic pentru Activitate pe grupe O pagină
promovarea unor elemente de cultură națională: ghid) de jurnal
Text auxiliar: 2.1 Lectura pe roluri a fragmentului dat. Exerciții de citire Textul-suport și resurse Observarea 1
Scrisoarea III de Mihai 2.4 fluentă și expresivă a textului scris/Ascultarea textului în digitale sistematică a
Eminescu varianta digitală Ghidul profesorului elevilor
Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie Activitate frontală
Exerciții de identificare a temei textului literar
Activitate în perechi
Exerciții de formulare a ideilor principale din text
Exerciții de căutare și selectare a informației cu ajutorul Portofoliu:
internetului și al cărților de specialitate Darius.

24
Oferirea unor sugestii de lectură Activitate individuală Crudiadele.

Carte românească de 5.2 Exerciții de identificare a temei unui text nonliterar Manualul, text-suport: Observarea 1
învățătură: de la prima Exerciții de familiarizare cu termeni care privesc noile Tetraevanghel înghesuit sistematică a
carte tipărită la cartea tehnologii într-un post de blog elevilor
digitală înghesuit într-o rețea de
Iulian Comănescu și
resurse digitale

Ghidul profesorului
Carte românească de 5.2 Exerciții de documentare pe baza articolului online privind Manualul, Observarea 1
învățătură: de la prima cartea tipărită, de-a lungul timpului Ghidul profesorului sistematică a
carte tipărită la cartea Exerciții de formulare a unei opinii elevilor
digitală Activitate frontală
INTERCULTURALITATE

Portofoliu:
Activitate individuală Creează o carte!
Identitate națională 5.2 Exerciții de înțelegere a unor aspecte privind identitatea Ghidul profesorului Observarea 1
națională Text-suport: Sigiliul și sistematică a
Exerciții de formulare a unei opinii stema României (sursă: elevilor
www.edusoft.ro)
Activitate frontală
Proiect de grup: 5.2 Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului, Ghidul profesorului Produsul 1
Imagini ale explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru documentare, Texte-suport: fragmente final:Imagini ale
domnitorului criteriile de evaluare a proiectului din opere literare care domnitorului
prezintă imaginea unor (evaluare:
domnitori români săptămâna
XXXII)
Activitate frontală Autoevaluare
Activitate pe grupe
Teză Recapitulare pentru teză Ghidul profesorului Evaluare 2
Teză sumativă 1
Discutarea tezelor 1
5.2 Prezentarea proiectului Imagini ale domnitorului Ghidul profesorului Evaluare 1
Activitate pe grupe sumativă

25
COMUNICARE Acte de limbaj: 1.4 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj Manualul, Observarea 1
a explica, a recomanda, Exerciții de exprimare orală a ideilor Ghidul profesorului sistematică a
a afirma elevilor
ORALĂ

Activitate frontală, în
perechi și independentă

Enunțul 4.1 Exerciții de identificare a structurilor sintactice Caietul elevului, Observarea 1


4.5 Alcătuire de enunțuri simple și complexe Ghidul profesorului sistematică a
Alcătuire de enunțuri asertive, interogative, imperative și elevilor
LIMBĂ ROMÂNĂ

exclamative Activitate frontală


Punctuația enunțului 4.1 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație, în funcție de Caietul elevului, Observarea 1
4.3 intenția de comunicare și de mesajul transmis Ghidul profesorului sistematică a
4.5 Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de elevilor
limbă Activitate frontală Temă de lucru în
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS și a postărilor clasă
online cu norma limbii române standard Activitate independentă Autoevaluare
(ex. 2, 4, 7, p. 197) (minitest, p. 197)
Prezentarea textului: 3.2 Exerciții ghidate de lectură a imaginii Caietul elevului, Observarea 1
inserarea unor desene, 3.4 Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii Ghidul profesorului sistematică a
REDACTARE

grafice, fotografii, (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, publicarea) Activitate în perechi elevilor
scheme Conceperea unui material grafic (ex. 3, p. 199) („Copacul ideilor“)
Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive/narative Activitate pe grupe
(ex. 1 – 2, p. 198) Portofoliu:
cu integrarea unui material grafic
Activitate individuală Localitatea mea
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 200 – 201 2
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Manualul, p. 202 Evaluare 1
2.2 sumativă
2.4
3.2
4.4

26
RECAPITULARE FINALĂ – SE APROPIE VACANȚA

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA
CLASEI
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative: 3
FINALĂ competențele - de lectură și înțelegere de text; Ghidul profesorului
specifice vizate - de identificare a temei unui text;
- de identificare a tipului de text; Manualul, pp. 203 – 206
- de identificare a ideilor principale dintr-un text;
- de recunoaștere și comentare a figurilor de stil;
- de transformare a unor propoziții conform cerințelor;
- de alcătuire a unor enunțuri;
- de precizare a unor sinonime și antonime;
- de precizare a unor termeni aparținând unui câmp lexical;
- de ordonare alfabetică a unor cuvinte;
- fonetice (aplicații la tipuri de sunete, grupuri de sunete,
accentuare corectă);
- de recunoaștere a părților de vorbire învățate și a unor
categorii gramaticale;
- de utilizare corectă a părților de vorbire învățate;
- de identificare a părților de propoziție învățate;
- de redactare a unui text (descriere/narațiune);
- de exprimare orală a unor idei pe o temă familiară, într-o
discuție;
- de utilizare în context a unor acte de limbaj.

Recomandări de lectură pentru vacanță Manualul, p. 207 1


(la dispoziția
profesorului)
TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA 64

27