Sunteți pe pagina 1din 14

ENERGIA ÎN

GOSPODĂRIE
CIRCUITE DE GAZE

prof.Chiose Ioana 1
CIRCUITUL DE GAZE
este format din:
 Instalaţia exterioară de gaze(branşament, robinet
de branşament, regulator de presiune, robinet de
contor, contor volumetric).
 Instalaţia interioară de gaze(conducte, robinete,
aparate de utilizare a gazelor(centrale termice,
boiler,aragaz),coşul de evacuare.

prof.Chiose Ioana 2
Schema pentru branşament şi instalaţia de
utilizare casnică a gazelor

prof.Chiose Ioana 3
CONTOR DE GAZE

prof.Chiose Ioana 4
TIPURI DE CENTRALE TERMICE

1.Centrala termică cu tiraj natural


2.Centrala termică cu tiraj forţat
3.Centrala termică cu tiraj forţat în condensaţie

1.Centrala termică cu tiraj natural:


• aerul necesar arderii, este preluat din camera în care se află
centrala termică, gazele rezultate în urma arderii sunt evacuate
printr-un coş;
• camera în care va fi amplasată centrala trebuie să aibă un volum
suficient de mare pentru a asigura suficient oxigen, necesar
arderii (pentru a preveni consumarea întregii cantităţi de oxigen
şi pericolul asfixierii persoanelor din camera în care este
montată centrala;
• se va realiza pe un perete, către exterior, o grilă de transfer
pentru accesul aerului proaspăt);

prof.Chiose Ioana 5
2.Centrala termică cu tiraj forţat

Aerul necesar arderii este adus din exterior, prin


intermediul unei tubulaturi concentrice, motiv
pentru care nu se impune un volum minim al camerei
în care se montează, astfel, existând mai puţine
restricţii la montare;

prof.Chiose Ioana 6
3.Centrala termica cu tiraj forţat în
condensaţie

• Acelaşi principiu pentru o


centrală cu tiraj forţat, în
plus, pe racordul de evacuare
a gazelor arse se montează
un recuperator de căldură,
care foloseşte căldura
gazelor arse pentru
încalzirea agentului termic,
astfel crescând randamentul
centralei termice;

prof.Chiose Ioana 7
BOILER PE GAZ

• Aceste boilere pe gaz sunt schimbatoare de caldură


de tip gaz/apa pentru preparare ACM.
• Temperatura standard a apei acumulate: 65°C.
• Izolaţia termică a boilerului pe gaz este realizată din
vată minerală cu grosimea de 25 mm.
• Suprafaţa interioară este protejată anticoroziv
(vitrificată) prin intermediul unei izolaţii din smalţ
porţelanat
• Nu poate fi alimentat electric.

prof.Chiose Ioana 8
SCHEMA - BOILER PE GAZ

1 – antifluctuator 20 – reductor presiune apă (necesar


2 – ieşire apă caldă R ¾ pentru presiuni peste 6 bar)
3 – anod de magneziu 22 - clapetă de sens
10 – racord de gaz R ½ 23 - ştuţ montare manometru
12 - ştuţ pentru golire şi 24 - robinet apă
recirculare 25 - supapă de siguranţă (6 bar)
15 - intrare apă rece 28 - pompă de recirculare
18 - robinet de gaz R ½
19 – robinet apă R ¾
prof.Chiose Ioana 9
STUDIU DE CAZ 1

prof.Chiose Ioana 10
ASPECTE PRIVIND SIGURANŢA
INSTALAŢIILOR DE GAZE
• Gazele naturale pot fi periculoase- pot provoca explozii şi
incendii, atunci când instalaţiile de utilizare a acestora sunt
folosite necorespunzător.
• Condiţii de utilizare:
• Asigurarea volumului necesar de aer necesar arderii
complete;
• Asigurarea suprafeţelor vitrate în vederea preluării undei
de şoc în eventualitatea unei explozii;
• Prevederea unei guri de evacuare a gazelor arse în încăperile
unde consumatorii nu sunt racordaţi la coşul de fum şi
dimensionarea corespunzătoare a acestuia.
• Contorul se instalează în locuri uscate, ventilate, uşor
accesibile(în casa scării, nişe special amenajate pe pereţii
exteriori ai clădirii).

prof.Chiose Ioana 11
Schema privind evacuarea gazelor arse şi
asigurarea aerului proaspăt

prof.Chiose Ioana 12
STUDIU DE CAZ 2

• Încăperile în care se monteză aparate de


utilizare a gazelor naturale sunt prevăzute cu
ferestre a căror suprafaţă minimă se calculează
ţinând cont de condiţia: pentru fiecare m3 al
încăperii este necesară o suprafaţă de 0,05 m2 de
fereastră.
• Calculaţi suprafaţa ferestrei ştiind că bucătăria
are dimensiunile: L= 3m; l=2,3m; h=2,5m.

prof.Chiose Ioana 13
MĂSURI PENTRU ASIGURAREA
SĂNĂTĂŢII OAMENILOR ŞI PROTECŢIEI
MEDIULUI
• Evitarea trecerii conductelor de gaze prin
încăperi de dormit nealimentate cu gaze, prin
cămări sau prin încăperi neventilate;
• Obligativitatea racordării rigide a aparatelor
consumatoare de gaze la instalaţiile interioare;
• Montarea robinetelor de manevră şi de siguranţă
înaintea fiecărui arzător.

prof.Chiose Ioana 14