Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. MEN: .....................................................

Ministerul Educaţiei Naționale


FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2018

Avizat,
Inspector pentru educatie permanenta ISJ BUZAU,
Prof. Trandafir Veronica

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”


Adresa completă Str. Crizantemelor nr.17, Buzău, jud.
Buzău
Nr. de telefon/fax 0238/717519
Site şi adresă poştă electronică www.angelescu.ro,
colegiulagricol@yahoo.com
Coordonator/i Prof:Barbu Roxana Iozefina,tel
0746904972, iozefinabri@gmail.com
Pro
f Mihaela Iacob
Pro
f Comanescu Margioala

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 10 cadre didactice/70 de cadre didactice
de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 10 clase/25 de elevi per clasa=225 de
elevi
Alte programe/proiecte organizate
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului :Stop Violenta
B.2. Campanie de informare și de prevenire
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile

B4: Ediţia nr. 1


B5: Număr participanţi la proiect: 10 cadre didactice/225 de elevi
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
300 ron 300 ron

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Societatea actuală, pe lângă multitudinea de oportunități pe care o oferă tinerei generații, ridică și o
serie de probleme cu care adolescenții se confruntă, probleme care pot deveni un real pericol, cu
consecințe majore pe termen lung, dacă nu sunt gestionate corespunzător și în timp util. Prin
intermediul proiectul de față ne propunem sa derulam o serie de activitati menite sa semnaleze cele
mai importante “capcane” în care adolescenții din societatea actuală sunt atrasi. Principalele obiective
vor viza prevenirea violentei , o realitate cu care tot mai multi dintre elevii scolilor noastre se
confrunta, dar și alte aspecte care pot periclita sănătatea adolescenților. Așadar, proiectul vizeaza
promovarea unei bune practici in societate , a stimei de sine si a spiritului civic, toate menite sa
contribuie la armonizarea personalitatii elevilor si la pregatirea lor pentru viata. La activități vor
participa, pe lângă grupul-țintă si profesorii coordonatori, și reprezentanți ai Consiliului Consultativ al
Elevilor, care vor avea obligația să disemineze informațiile culese în cadrul activităților în ședințele
Consiliului, astfel încât ele să ajungă la cât mai mulți elevi.

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 225 de elevi, 10 cadre didactice
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevii (beneficiari directi), părinții, comunitatea locala
(beneficiari indirecti)
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: se va desfasura o singura activitate lunar,
incepand cu luna noiembrie:
 Violenta in scoala –prezentare
 Sarbatorile – motiv de teribilisme
 Alcoolul ,mediul familiar – un chin sau o placere?
 Nu va mai loviti
 Voluntari in actiune!
 Dependenta – „altfel”
 Panoul „Stop Violenta “
d. Descrierea activităţii principale: activitatea principală va avea loc la finalul proiectului, când va
fi realizată și prezentată o sinteză a tuturor temelor abordate pe parcursul activităților; de asemenea, se
va realiza un material cu cele mai reprezentative aspect ale activităților, material prezentat atât
membrilor Consiliului Consultativ al Elevilor, cât și profesorilor-diriginți, în scopul unei diseminări
optime a informațiilor.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: promovarea unui stil de viață sănătos și
formarea de caractere responsabile față de propria persoană și față de societate sunt principalele
rezultate așteptate în urma activităților derulate în cadrul proiectului.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) ;
Omul zilelor noastre a ajuns să trăiască într-o lume foarte violenta , deşi cel mai adesea nu
conştientizează aceasta. Omul supravieţuieşte într-o lume în care toti au puterea pumnului , distracţia
fără limite, agresarea celor din jur ,a privi cu nepăsare la situaţii concrete de viaţă în care solidaritatea
şi intervenţia imediată devin necesare, sunt realităţi acceptate cu indiferenţă. Suntem prea puţin
conştienţi de adevărata dimensiune a decăderii umane, de formele complexe şi de efectele reale ale
acestui dezastru spre care se îndreaptă omul şi de aceea trebuie să căutăm, să recunoaştem şi să luptăm
împotriva cauzelor acestui continuu declin. Dat fiind că anii de şcoală reprezintă o perioadă de formare
în dezvoltarea fiinţei umane, şcoala constituie un cadru eficient pentru ameliorarea sănătăţii tinerilor,
cultivarea stimei de sine, a aptitudinilor vitale ( eficienţa luării deciziilor, înţelegerea şi exprimarea
emoţiilor, reflectare critică,, adaptare la constrângeri, etc.) şi corectarea comportamentelor deviate.
Activităţile din cadrul programelor de prevenire au un impact important asupra sănătăţii şi calităţii
vieţii elevilor. Acestea permit intervenţii eficiente în ceea ce priveşte limitarea/evitarea unor probleme
D.2. Scopul proiectului:
Promovarea sănătăţii psihice şi fizice a elevilor si dezvoltarea armonioasa a personalitatii acestora,
promovarea unui mediu şi a unui stil de viaţă sănătos, liniştit, şi sigur pentru elevi în şcoală precum şi
în comunitate, conştientizarea de către elevi, a îmbinării armonioase, între viaţa de familie şi carieră pe
de o parte, şi a rolului de cetăţean responsabil şi activ pe de altă parte, astfel încât să reuşească să
înfrunte inevitabilele obstacole care apar în anumite momente în viaţa unui individ, în această lume
haotică, prin promovarea parteneriatului educaţional şi responsabilizarea părinţilor, conform
standardelor europene.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:

 Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii prin metode de promovare a


sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate;
 Conştientizarea importanţei unui comportament adecvat pentru sănătatea fizică şi psihică;
 Combaterea consumului de substante nocive pentru organism;
Facilitarea dialogului părinţi – copii – profesori cu privire la beneficiile unui stil de viaţă
sănătos şi responsabil.

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:


Beneficiarii proiectului sunt elevii Colegiului Agricol „Dr.C.Angelescu”

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți:


Beneficiarii direcți sunt elevii claselor IX-XII de la Colegiul Agricol “Dr.C.Angelescu” Buzău;
beneficiarii indirecți sunt părinții și comunitatea locală.

D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni);


Noiembrie 2017-iunie 2018

D.7. Descrierea activităţilor:


a. Activitatea nr 1
b. Titlul activităţii Violenta in scoala –prezentare
c. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2017
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii clasei a X-J
f.Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea se va derula in cadrul CDI-ului si va consta in prezentarea
de filmulete/referate care sa puna in evidenta comportamentul neadecvat in situatii de nervii .De
asemenea, elevii vor realiza sloganuri stop Violenta si vor populariza astfel tema propusa in randul
intregului colectiv de elevi de la Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
i. Beneficiari: elevii (directi), comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea de afise si pliante

a. Activitatea nr 2
b. Titlul activităţii: Sarbatorile – motiv de teribilisme
c. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2017
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii clasei a X-J
f.Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea va consta in prezentarea de articole de ziare sau de
esantioane de stiri menite sa evidentieze faptul ca sarbatorile constituie un prilej de teribilisme
(consum excesiv de droguri, alcool, violenta etc.), cu efecte nu doar asupra celor care comit aceste
fapte, ci si asupra celor din jur, chiar fara legatura cu persoanele in cauza. De asemenea, se vor initia
discutii despre puterea anturajului si vor propune alternative pentru evitarea unor situatii care le-ar
putea fi fatale.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
- reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
i. Beneficiari: elevii (directi), comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea de afise si pliante

a. Activitatea nr 3
b. Titlul activităţii: Alcoolul ,mediul familiar – un chin sau o placere?
c. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2018
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii clasei a IX
f.Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea va consta in prezentarea de referate si PPT-uri care sa puna
in evidenta efectele pe care le are violenta asupra sanatatii oamenilor. Se vor prezenta povesti de viata
ale unor oameni carora alcoolul le-a marcat existenta. La finalul activitatii, elevii vor realiza un panou
cu articole reprezentative pentru tema dezbatuta, precum si un slogan in vederea initierii unei campanii
antialcool.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
- reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
i. Beneficiari: elevii (directi), comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea unui panou/slogan
a. Activitatea nr 4
b. Titlul activităţii: Nu va mai loviti.
c. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2018
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii clasei a X-a J
f.Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea va consta in vizionarea de filme si PPT-uri care sa puna in
evidenta efectele consumului de droguri , alcool si violenta in randul tinerilor. De asemenea, elevii vor
prezenta principalele cauze care conduc la consumul de stupefiante, precum si posibilele remedii ale
acestui viciu. In vederea evaluarii activitatii, elevii vor realiza un filmulet reprezentativ, filmulet ce va
fi prezentat ulterior in cadrul orelor de consiliere si orientare.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
- reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
i. Beneficiari: elevii (directi), comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea unui filmulet

a. Activitatea nr 5
b. Titlul activităţii: Voluntari în acțiune!
c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2018
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii voluntari din
clasele participante la proiect; reprezentanții CȘE;
f.Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea va consta in distribuirea de materiale informative cu privire
la activitatea Stop Violenta ; materialele vor fi însoțite de o prezentare sumară a efectelor nocive ale
dependenței de orice tip atat asupra organismului, cât și asupra relațiilor interumane. La finalu
activității materialele distribuite vor fi de asemenea expuse la avizierul unității școlare.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
- reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
i. Beneficiari: elevii (directi), parinții, comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea de panouri informative

a. Activitatea nr 6
b. Titlul activităţii: Dependența...”altfel”!
c. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2018
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii voluntari din
clasele participante la proiect; reprezentanții CȘE;
f.Descrieţi pe scurt activitatea: În săptămâna dedicată activităților extrașcolare echipa de proiect,
împreună cu reprezentanții CȘE vor include în cadrul programului de activități organizarea de activități
( concursuri, jocuri distractive etc.) menite sa le distraga elevilor atentia de la anumite vicii, respectiv
sa le testeze cunostintele legate de calitatea vietii. Sub deviza “Dependența...”altfel”!” fiecare clasă
participantă la proiect își va alege și va practica timp de două ore o activitate care să o reprezinte.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
- reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
i. Beneficiari: elevii (directi), parinții, comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea de materiale fotografice

a. Activitatea nr 7
b. Titlul activităţii: Panoul “Stop Violenta ”
c. Data/perioada de desfăşurare: mai 2018
d. Locul desfăşurării: Colegiul Agricol „Dr.C.Angelescu”
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii voluntari din
clasele participante la proiect; reprezentanții CȘE;
f.Descrieţi pe scurt activitatea: participanții la proiect vor realiza un panou cu cele mai reprezentative
materiale realizate pe parucrsul tuturor activităților din cadrul proiectului. Panoul va servi ca exemplu
de bună practică și ca modalitate de evaluare a proiectului.
h. Responsabil(i): - echipa de proiect din cadrul unităţii şcolare
- reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
i. Beneficiari: elevii (directi), parinții, comunitatea locala (indirecti)
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: realizarea panoului “Stop Violenta

D.8. Diagrama Gantt a activităților


D.9. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:
Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului sunt schimbarea mentalitatii tinerei generatii
supuse tentatiilor lumii moderne si totodata o mai mare responsabilizare a tinerilor cu privire la
sanatatea proprie si a celor din jur. De asemenea, se va incerca, pe parcursul tuturor activitatilor,
orientarea tinerilor catre valorile lumii moderne si distragerea acestora de la atractia pe care o exercita
asupra lor nonvalorile. Sanatatea fizica si morala a tinerilor, formarea de caractere bazate pe principii
solide si valori recunoscute sunt scopurile si rezultatele asteptate de la acest proiect. Se va urmari si
schimbarea atitudinii adolescenţilor faţă de problemele existenţiale, câştigarea încrederii în sine şi în
cadrele didactice care doresc o colaborare directă cu elevii, implicarea unui număr cât mai mare de
participanţi.

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului :


Monitorizarea activitatilor se va realiza lunar de catre profesorii , respectiv partenerii implicati in
proiect. Evaluarea se va realiza pe baza materialelor intocmite in urma fiecarei activitati derulate,
respectiv prin rapoarte de activitate ale membrilor echipei de implementare a proiectului, procese
verbale ale acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, aplicare de chestionare elevilor participanţi
la activităţi, interviuri pentru stabilirea nivelului de satisfacţie al elevilor;

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului:


Sustenabilitatea se va realiza prin continuarea promovării sloganurilor stop violenta şi după
terminarea proiectului; de asemenea, se vor organiza și alte activităţi pe teme lansate în cadrul
proiectului; continuarea proiectului și în anul următor și implementarea lui și la alte clase; implicarea
parintilor în astfel de activitati și implicit în viața scolii.

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului
Publicaţii în presa locală, publicaţii în pagina web a şcolii, popularizarea proiectului în cadrul
consiliilor profesorale, a cercurilor metodice, a şedinţelor cu părinţii.

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului

- Colegiul Economic Buzau „ prof Druga Cristina


- Grup scolar tehnologic Vernesti prof Croitoru Lucica
- Grup Scolar de meserii si servicii prof Stan Livia
DIAGRAMA GANT

Activitate Nov Cadre


Didactice
1 Violenta in Dec Barbu
scoala Roxana si
profesori
participanti
XJ
2 Sarbatorile Ian Zidarescu
Iuliana si
profesori
participanti
3 Alcoolul Feb Zidarescu
,mediul Florin si
familiar profesori
participanti
4 Nu va mai Mart Raducea
loviti Luiza si
profesori
participanti
5 Voluntari in Apr si profesori
actiune! participanti

6 Panoul Mai Calin


„Stop Mariana si
Violenta “ profesori
participanti
7 Dependenta Iunie Chivu
Viorel si
profesori
participanti
E. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă

1
1 Xerox, pliante 70 ron 70 ron
2 Broşuri, invitaţii 100 ron 100 ron
3 CD-uri, 50 ron 50 ron
4 Flipchart, markere 80 ron 80 ron
TOTAL RON 300 ron 300 ron

F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în
CAEN 2018:
a. DA

Coordonator/i (nume și semnătură): Prof. Roxana Iozefina BARBU

Prof Mihaela Iacob

Director unitate :
Prof.Dr.Ing. Codreanu Daniela

Consilier Educativ :
Prof : Geanina Fratila

S-ar putea să vă placă și