Sunteți pe pagina 1din 2

Data ........................... Numele şi prenumele ..................................................

Evaluare inițială clasa a VI-a

Anul școlar 2019-2020

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie apoi răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

,, S-a iscat un vârtej ca din senin. (. . . ) şi dacă de pe jos fura flori, pene şi hârtii, de pe o ramură luă un
cărăbuş mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochişorii ca două neghiniţi. Cărăbuş de primăvară. ( . . . )
Vârtejul şi-a făcut gustul, (. . . ) apoi s-a topit deodată. ( . . . ) Iar cărăbuşul căzu pe o bucăţică de hârtie
albă şi rămase acolo, ameţit. Când s-a trezit, privi împrejur: un drum prăfuit. Şi din capătul drumului, ţanţoş, cu
pieptul în platoşă, cu pintenii ascuţiţi, venea un cocoş. ,, Ia ! Scap de unul, şi dau peste altul, îşi zise cărăbuşul;
ăsta mă-nghite!” Cocoşul s-a apropiat, s-a uitat cu un ochi la cărăbuş, şi a trecut mândru înainte. ,,Am scăpat!”
gândi cu bucurie cărăbuşul, şi se întoarse să privească după cocoş. ( . . . ) Cărăbuşului nu-i venea să-şi creadă
ochilor că mai e în viaţă. ( . . . ) Ia să zboare acuma, cât putea mai repede, de-acolo, pe vreo creangă de copac.
Să-şi încerce aripile. Şi le desfăcu. În clipa aceea, un pui de sturz, mai mărişor ceva decat o nucă, zbură spre el.
,, Ei! De aşa paseri mici, mai de seama mea, mi-i drag şi mie”, gândi cărăbuşul, pregătindu-se chiar să dea
sturzului << ziua bună>>. Dar sturzul se lăsă lângă bucăţica de hârtie, deschise pliscul, apucă, cu lăcomie,
cărăbuşul şi: hap! hap! mai să se înece, îl înghiţi.
Sărăcuţul cărăbuş!”
( E. Gârleanu, Sărăcuţul!. . .)

Partea I ( 15 puncte )

1. Transcrie, din text, un enunț exclamativ…………………………………………………………. (3p)

2. Precizează anotimpul în care are loc acţiunea. ………………………………………………… (3p)

3. Ce sentiment este sugerat în ultimul enunţ al textului?.....................................................................(3p)

4. Notează care sunt viețuitoarele prezentate în fragmentul de mai sus…………………………… (6p)


Partea a II-a (45 puncte )

5. Transcrie, din text, două cuvinte care aparțin câmpului lexical al naturii ............................................

………………………………………………………………………………………………………….(6p)

6. Scrie sinonime pentru cuvintele creangă și clipă. ................................................................................ (6p)

7. Desparte în silabe cuvintele: vârtejul şi viaţă. .......................................................................................(6p)

8. Transcrie, din text, câte un substantiv la genul feminin, un substantiv la genul masculin și un substantiv

la genul neutru……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… (9p)

9. Identifică un pronume personal şi un adjectiv. .................................................................................... (6p)

10. Indică funcţia sintactică a cuvântului un vârtej din primul enunţ al textului.

………………………………............................................................................................................... (4p)

11. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text……………………………………

………………………………………………………………………………………………………..(8p)

Partea a III-a (30 puncte )

Povestește, în maxim 10 rânduri, fragmentul dat.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!

S-ar putea să vă placă și