Sunteți pe pagina 1din 4

Un nou proiect al Caritas: "Servicii integrate pentru bunicii din Tansa"

Primăria comunei Tansa în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iaşi anunţă


începerea Proiectului "Servicii integrate pentru bunicii din Tansa", cod proiect
127531.

Obiectiv general:

Dezvoltarea şi implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii


persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza comunei Tansa, judeţul Iaşi, în acord cu
legislaţia în vigoare şi nevoile grupului ţintă.

Obiectivele specifice:

OS 1 Creşterea gradului de implicare activă a comunităţii în dezvoltarea de servicii socio-


medicale adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din comuna Tansa, judeţul Iaşi, pe
perioada de implementare a proiectului;

OS 2 Creşterea calităţii vieţii pentru un număr de 165 de persoane din comunitatea


marginalizată, prin oferirea de servicii socio-medicale, specializate, în cele 28 de luni de
implementare a proiectului.

Activităţi previzionate:

- Înfiinţarea unui centru social, destinat persoanelor vârstnice, din comuna Tansa. În cadrul
centrului, va funcţiona un serviciu tip centru de zi pentru persoane vârstnice şi
unitate Îngrijiri la domiciliu.

- Dezvoltarea activităţilor de voluntariat şi implicare activă a membrilor comunităţii, cu


următoarele acţiuni în comunitate: 2 acţiuni de ecologizare, schimburi intergeneraţionale
(concerte de colinde, serbare pentru ziua vârstnicului, ateliere de confecţionat obiecte
hand-made).

- Înfiinţarea şi asigurarea funcţionării Centrului de Îngrijire la Domiciliu. Pe perioada


derulării proiectului (28 de luni), în cadrul centrului, 120 de persoane vârstnice vor
beneficia de servicii sociale, servicii socio-medicale şi servicii medicale.

- Înfiinţarea şi asigurarea funcţionării Centrului de zi Tansa. Se vor oferi servicii simultan


unui număr de 45 de persoane, timp de 24 de luni şi vor consta în: servicii sociale, masă
caldă, consiliere psihologică individuală şi grupuri de suport, monitorizarea parametrilor
fiziologici şi activităţi de socializare.

Selecţia beneficiarilor

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul ţintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:

- au domiciliul/locuiesc în comuna Tansa;

- se află într-o situaţie de vulnerabilitate;


- se confruntă cu probleme socio-medicale;

- au vârsta peste 65 ani.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

- 30 de luni de management al proiectului (monitorizare proiect, derularea achiziţiilor


publice) şi promovare, conform Manualului de Identitate Vizuală;

- Înfiinţarea centrului social destinat persoanelor vârstnice din comuna Tansa;

- Înfiinţarea şi asigurarea funcţionării Centrului de Îngrijire la Domiciliu Tansa;

- Înfiinţarea si asigurarea funcţionării Centrului de zi Tansa;

- 165 de persoane vârstnice informate cu privire la beneficiile îmbătrânirii active;

- 45 persoane vârstnice care vor beneficia de servicii integrate în cadrul Centrului de zi


Tansa;

- 50 de persoane vârstnice vor beneficia de servicii integrate în cadrul Centrului de Îngrijiri


la Domiciliu;

- Dezvoltarea activităţilor de voluntariat şi implicare activă a membrilor comunităţii.

Valoarea totală a proiectului este de 2.794.150,33 lei

Perioada de derulare a proiectului este: 20.06.2019 - 19.12.2021

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii puteţi obţine la:

- telefon 0232325170 / 0743627710,

- e-mail: proiect.tansa@gmail.com

Persoană de contact: Anca-Diana Maftei-Păvălucă, manager proiect.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi


"CARE - Cooperare şi asistenţă. Respect şi egalitate!" - un nou proiect al Centrului
Diecezan Caritas Iaşi

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, în calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului


"CARE - Cooperare şi asistenţă. Respect şi egalitate!", cod proiect 127740.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane
aparţinând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii, combaterea excluziunii sociale şi creşterea accesului la
servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice cu domiciliul pe raza comunelor
Pârgăreşti (judeţul Bacău), Mirceşti şi Hălăuceşti (jud. Iaşi) şi a municipiului
Suceava (judeţul Suceava) în acord cu legislaţia în vigoare şi nevoile grupului ţintă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1: Creşterea gradului de implicare activă a comunităţii în dezvoltarea de servicii socio-


medicale adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din comunele Pârgăreşti - judeţul Bacău,
Mirceşti şi Hălăuceşti - jud. Iaşi şi municipiul Suceava - judeţul Suceava pe perioada de
implementare a proiectului.

OS 2: Creşterea calităţii vieţii pentru un număr de 165 de persoane, din comunele


Pârgăreşti - judeţul Bacău, Mirceşti şi Hălăuceşti - jud. Iaşi şi municipiul Suceava - judeţul
Suceava prin oferirea de servicii socio-medicale specializate în cele 30 de luni de
implementare a proiectului.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

A1.1 Asigurarea managementului proiectului:

 1 plan general de management;


 1 metodologie de implementare a activităţilor;
 1 plan de achiziţii;
 decizii de numire;
 plan de monitorizare a proiectului;
 rapoarte tehnico-financiare;

A2.1: Activitate transversal decontare rata forfetara:

 1 conferinţă de presă de început cu minim 30 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor


publice locale, reprezentanţi ai comunităţii, reprezentanţi mass-media;
 1 conferinţă presă de final cu minim 30 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, reprezentanţi ai comunităţii, reprezentanţi mass-media;
 Materiale vizibilitate în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală
POCU;
 Plan de achiziţii;
 metodologie financiar-contabilă;

A3.1 Dezvoltarea activităţilor de voluntariat si implicare activa a membrilor


comunităţii:
 6 acţiuni de ecologizare;
 60 de voluntari selectaţi pentru activităţi de socializare (minim câte 5 voluntari
selectaţi persoane vârstnice în fiecare centru de îngrijire la domiciliu - în total 15);
 6 cursuri de formare pentru voluntari;
 60 de pachete informative pentru voluntari.

A3.2 Furnizarea de programe de formare şi participare la schimburi de experienţă/


schimburi de bune practici:

 25 de specialişti ce lucrează în structuri/servicii de asistenţă socială destinată


persoanelor vârstnice din sistemul public şi privat selectaţi;
 25 de specialişti calificaţi;
 3 schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici

A 4.1 Furnizarea de servicii sociomedicale în comuna Pârgăreşti - judeţul Bacău,


comuna Mirceşti, comuna Hălăuceşti - jud. Iaşi, municipiului Suceava - judeţul
Suceava:

 3 Centre de Îngrijire la Domiciliu;


 1 serviciu socio-medical dezvoltat;
 165 de vârstnici beneficiari de măsuri integrate în cadrul proiectului;
 95 de persoane vârstnice care au depăşit situaţia de vulnerabilitate;
 30 de seminarii pentru aparţinători;
 30 de protocoale pentru desfăşurarea seminariilor;
 30 de seminarii - Stil de viaţă sănătos;
 30 de protocoale pentru desfăşurarea seminariilor;
 165 broşuri pentru seminariile - Stil de viaţă sănătos;
 165 de pachete medicale de specialitate;
 2 excursii beneficiari (câte 50 de participanţi);
 6 evenimente cu ocazia Zilei Vârstnicului (câte 2 în fiecare centru cu minim 25 de
participanţi).

Valoarea totală a proiectului este de 2,765,510.56 lei, din care 2,350,683.96 lei valoare
nerambursabilă UE şi 414,826.60 lei valoare nerambursabilă din bugetul naţional.

Perioada de derulare a proiectului este: 31.05.2019 - 30.11.2021.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0232-210085,
e-mail: contact@caritas-iasi.ro. Persoană de contact: Antonina Dogariu, manager proiect.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi