Sunteți pe pagina 1din 3

Tată l nostru

S

A

T

B

Bujor Hoinic

Rubato q = 60  p         
Rubato
q = 60
p
 
 
 
 
     
 
Ta - tă l no - stru
ca - re - le
ne eș ti în
ce - ruri,
Sfin - ț eas - că - se
p
 

 
 
   
 
Ta - tă l no - stru
ca - re - le
ne eș ti în
ce - ruri,
Sfin - ț eas - că - se

5

ti în ce - ruri, Sfin - ț eas - că - se 5  
         

     
 

 

 

 

 

 

Vi - e

 

 

 

 

nu - me - le T ă u,

 
 

îm - pă - r ă

-



ț i

-

a



Ta,

Fi - e

vo - ia

           


 



 

nu - me - le T ă u,

 

 

Vi

-

e

îm - pă - r ă

-

 

ț i

-

a

Ta,

Fi - e

vo - ia

9 mp             
9
mp
  

  
     
 
 
Ta
în cer ș i
pe
pă -
mânt,
Pâi - nea noa - stră
cea spre fiin - ță ,
mp
 

 

 
Ta
în cer ș i
pe
pă -
mânt,
Pâi - nea noa - stră
cea spre fiin - ță ,

2

13 mf             
13
mf
  
 
 
 
  
 
d ă - ne no
-
as - tă zi
Ș i
ne
iar - tă
no
-
-
mf
 
 

 
 


 
d ă - ne no
-
as - tă zi
Ș i
ne
iar - tă
no
-
-
pre
-
cum ș i noi
ier
-
tă m
17
 
 
  
 
 
 
   
gre
-
ș e - li
- le
noas - tre
pre - cum ș i noi
ier
-
tă m
 
 
 

 
 

gre
-
ș e - li
- le
noas - tre
pre - cum ș i noi
ier
-
tă m

mp gre - ș i - ț i - lor no - ș tri, Ș
mp
gre
-
ș
i
-
ț i - lor
no - ș tri,
Ș i nu
ne du - ce
pe noi în
is - pi - tă
21
  
  
    
  
 
 
gre
-
ș i
-
ț i - lor
no - ș tri,
Ș
i
ne
iz
-
-
nu
ne
du
-
ce
mp Ș i

 
 

gre
-
ș i - ț i - lor
no - ș tri,
Ta
-
-
tă l
25
ci
ne
iz
-
bă - ve ș - te
de cel r ă u,
Più mosso
 
 
 
ve ș
-
te
de
cel
r ă u,
a
Ta
e‐ m -
în
is
-
pi
-
-
tă ,



nos
----
tru,
C ă
a
Ta
e‐ m -

3

28 cresc.             
28
cresc.
 
 
pă - r ă
-
ț i
-
a
ș i
pu - te
- rea
ș i
mă - ri
-
rea
3
cresc.
    
 

3
pă - r ă
-
ț i
-
a
ș i
pu - te
- rea
ș i
- ri - rea
în
nu - me - le
rit.
Ta - tă - lui
ș i‐ a
Fi - u - lui
ș i‐ a Sfân -
tu
-
lui
Duh,
31
f
 
 
 
 
 
Ta
- tă -
lui,
Fi
-
u -
lui,
Sfân
-
tu
-
lui
Duh,
Ta - tă - lui
ș i‐ a
Fi - u - lui
ș i‐ a Sfân -
tu
-
lui
Duh,
f
  
 
  
 
   

 
 


Ta - tă - lui,
Fi - u - lui,
Sfân
-
tu
-
lui
Duh,
35
mp
Ta
- tă
-
lui
ș i‐ a
Fi
-
u
-
lui
ș i‐ a


3
În
nu - me - le
Ta
- tă
-
lui,
Fi
-
u
-
lui,
Ta
- tă
-
lui
ș i‐ a
Fi
-
u
-
lui
ș i‐ a
mp
 
 
 

 
  
  
 
3
În
nu - me - le
Ta
- tă
-
lui,
Fi
-
u
-
lui,
p
Sfân
-
tu
-
lui
Duh,
A
----
min.
38
              
 
 
  
Sfân
-
tu
-
lui
Duh,
A,
A
-
min.
p


 
  
  
   
 
 
Sfân
- tu
-
lui
Duh,
A
----
min.