Sunteți pe pagina 1din 3

Dimensiunea ontogenetica a procesului

de dezvoltare a limbajului

Ca punct de reper, pentru dezvoltarea limbajului articulat în ontogeneză, vom lua scara
Mac Carthy, obţinută prin unificarea tuturor datelor din literatură, în special Bayley, Gesell,
Thomson, Cattell, Shirley, Ch. Buhler, Hetzer.

Nr DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ARTICULAT LA COPIL, IN LUNI


crt. ONTOGENEZA
1. Manifestări vocale 0,25
2. Ţipete diferenţiate 1
3. Reproducerea de mici manifestări vocale 1,2
4. Răspuns la voce 1,3
5. Vocalizările lui „ah", „uh", „oh", „eh" 1.3
6. Vocalizări 1,5
7. Vocalizări din poziţia culcat 2
8. Vocalizări diferenţiate 2
9. Silabe 2
10. Ascultarea spontană a vorbirii 2
11. Reacţia de înviorare la vocea umană 2
12. Intoarcerea capului după direcţia vocii umane 4
13. Vocalizări numeroase 4
14. Vocalizări din poziţia aşezat 4
15. Gînguritul, în joc sonor 4
16. Gînguritul provocat 3 -4
17. Lalalizarea 2- 4
18. Privire mobilă asociată lalalizării 3 -4.
19. Muzicalitate în gîngurit 6
20. Două silabe 3
21. Expresie vocală a unei senzaţii agreabile 3
22. Redarea vocală a plăcerii, prin gîngurit melodic 6
23. Redarea vocală a plăcerii prin gîngurit 5,9
24. Vocalizare la o relaţie socială 3,1
25. Răspuns vocal la o relaţie socială 4
26. Vocalizare în cadrul unui joc sonor spontan 4
27. Silabe în joc spontan 6
28. Silabe bine definite 6
29. Silabe nete 6,3
30. Vocalizează „ma", „mu" 6,5
31. Vocalizează „da" 7
32. Expresie vocală a nerăbdării 5
33. Traducere vocală a nerăbdării 5,6
34. Traducerea vocală a nemulţumirii la dispariţia unui obiect îndrăgit 5
35. Traducerea vocală a nemulţumirii 5,9
36. Adresare vocală spre un interlocutor 6
37. Distincţia atitudinii verbale prietenoase 6
38. Imitarea sunetelor „re-re-re" şi răspuns la ele 6
39. Imitarea sunetelor 9
40. Imitarea rudimentară a sunetelor 10
41. Traducerea vocală a satisfacţiei 6,5
42. Traducerea vocală a satisfacţiei la contactul cu un obiect 7
43. Variaţie de tonalităţi 7,3
44. Reacţie vocală la întîmplări necunoscute 7,4
45. Două silabe identice repetate 8
46. Consoanele izolate 8
47. Expresie vocală a recunoaşterii faptelor 8
48. Pronunţă „mama" 8,5
49. Reacţia de confuzie la cuvinte cunoscute 8
50. Vocale cu sens de interjecţie 8
51. Reacţii de adaptare la cuvinte familiare 8,5
52. Atenţie specială la cuvintele familiare 9
53. înţelegerea gesturilor 9
54. Răspuns la gestul „la revedere" 9
55. Semnul „la revedere" 9-12
56. Sunete expresive 9
57. Jargon expresiv 13,5
58. Jargon de conversaţie 18
59. Diferenţierea cuvintelor 9,8
60. Răspunsuri condiţionate de cuvinte 10
61. Expresii vocale în faţa linguriţei şi paharului 10
62. Expresii vocale în faţa a două culori 10
63. Imitaţia silabelor „mamă", „papă" 11
64. Imitarea cuvintelor 11,7
65. Pronunţarea primului cuvînt imitativ 14
66. Răspunde la comandă verbală 10
67. Rezistenţă în faţa unui ordin 11(5
68. Răspuns adecvat la ordine simple 12
69. Aşezarea, la cerere, a cubului pe masă 12
70. Intelegerea de sarcini verbale simple 12
71. înţelegerea unei întrebări 15 -17
72. înţelegerea unui ordin verbal, însoţit de gest 21 - 23
73. Reacţie la cuvinte inhibitorii 12
74. Ducerea ceasului la ureche, la comandă 21 - 23
75. înţelegere cînd este apărat 16 -18
76. înţelegerea interdicţiei 18 -20
77. Emisiunea a două cuvinte
78. Emiterea a două cuvinte în afară de „mamă" şi „papă" 12
79. Expresie vocală cînd se priveşte în oglindă 12
80. Pronunţare spontană a trei-cinci cuvinte 13
81. Pronunţare a patru-şase cuvinte 13 -15
82. Pronunţare a cinci-opt cuvinte 15- 18
83. Numirea unui obiect 17, 4
84. Numirea imaginii într-o carte (cîine) 19
85. Chemarea prin cuvinte 12-18
86. Spune „mersi", „bună ziua" etc 18
87. Indicarea la cerere a nasului, mîinii, ochilor, părului, 18
capului
88. înţelegerea întrebărilor simple 18
89. Proba Gesell, recunoaşte imaginile de la 1 la 5 19,4
90. Repetă denumirea obiectelor care i se prezintă 21
91. Repetă 4 silabe (2 cuvinte) 30
92. Unirea a două cuvinte în limbaj 21
93. Combinarea cuvintelor 21 -22
94. Asocierea cuvintelor 24
95. Numirea a trei imagini 21, 2
96. Numirea a trei imagini — test Binet 23- 24
97. Numirea a trei obiecte pe o imagine 36
98. Identificarea a 4 obiecte după denumirea lor 23 -24
99. Numirea a trei obiecte din cinci 24
100. Numirea obiectelor familiare 24
101. Numirea tuturor imaginilor din proba Gesell 24,5
102. Desemnarea a 7 imagini din 10 imagini simple 24
103. 7 imagini din testul Binet 25- 27
104. Pronunţarea primului pronume 27
105. Utilizarea pronumelui şi timpului trecut şi a pluralului 36
106. Primele propoziţii 23
107. Primele fraze 23
108. Fraze simple şi propoziţii 24
109. Distincţia între prepoziţiile „în" şi „fără" 24
110.
Ut Utilizarea a 2-3 propozitii 25 -28