Sunteți pe pagina 1din 9

LUCRARE DE LABORATOR № 10

TEMA: „DEJANTAREA – JANTAREA ŞI ECHILIBRAREA ROŢII”

Obiectivele lucrării: De a consolida şi dezvolta cunoştinţele teoretice, de a forma


abilităţi practice de executare a lucrărilor de service roţi(dejantarea – jantarea, verificarea şi
echilibrarea roţilor).

Conţinutul lucrării: reactualizarea fundamentării teoretice, selectarea datelor iniţiale


pentru service roţi; familiarizarea cu organele de acţionare a echipamentului de dejantare –
jantare a roţii. dejantarea roţii; verificarea şi constatarea defectelor anvelopei şi jantei; jantarea
roţii; echilibrarea roţii; formarea concluziilor privind starea tehnică a elementelor roţii.

Înzestrarea tehnică şi utilajul utilizat: Echipament de dejantare – jantare a roţii ATH


M32, maşina de echilibrat roţi, levier; manometru, cleşte pentru fixare greutăţi, set de
contragreutăţi, soluţie etanşare.

Ordinea de efectuare a lucrării:


I. Indentificaţi marcajul anvelopei, transcrieţi şi descifraţi marcajul în tabela
„Caracteristicile roţii”.

II. Dejantarea roţii:

2.1 Conectaţi echipamentul de dejantare la sursa de alimentare cu energie electrică şi aer


comprimat, presiunea în reţeaua de alimentare cu aer comprimat nu mai mică de 4 bari
2.2 Demontaţi supapa din ventil şi evacuaţi aerul din anvelopă

2.3 Depresaţi taloanele anvelopei de pe bordurile jantei de pe ambele părţi utilizând braţul lateral
a echipamentului

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


.
Elaborat Litera Coala Coli
Verificat

IP CET gr.
2.4 Instalaţi şi fixaţi roata pe platoul rotativ a 2.5 Instalaţi ghidajul braţului de dejantare pe
echipamentului de dejantare, gearele de fixare circumferinţa exterioară a bordurei jantei şi
se poziţionează pe bordura jantei. fixaţ-il.

2.6 Cu ajutorul levierului extrageţi o porţiune a 2.7 Acţionaţi pe pedala de rotire a platoului şi
talonului deasupra ghidajului braţului de extrageţi restul talonului de pe jantă în exterior
dejantare
2.8 Repetaţi operaşiile 2.6 şi 2.7 pentru a
extrage a doilea talon a anvelopei de pe jantă şi
demontaţi anvelopa integral de pe jantă

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


III. Verificaţi anvelopa interior şi exterior la prezenţa defectelor, apreciaţi gradul de
uzură a banderei de rulare, înregistraţi cele constatate în tabelul de defectare a anvelopei.
IV. Verificaţi partea rigidă a roţii la prezenţa defecţiunilor, înregistraţi cele constatate
în tabelul de defectare a anvelopei.
V. Jantarea roţii:
5.1 Aplicaţi pe taloanele anvelopei un strat de emulsie pentru etanşare
5.2 Poziţionaţi şi fixaţi janta pe platoul rotativ a standului
5.3 Verificaţi marcajele de pe anvelopă(direcţia de rotaţie, interior/exterior) şi montaţi talonul
anvelopei pe bordura jantei

5.4 Poziţionaţi ghidajul braţului de jantare pe 5.5 Realizaţi montarea talonului a doilea pe
circumferinţa eterioară a bordurii şi fixaţi jantă, la montare presaţi flancurile anvelopei
braţul. Rotiţi platoul rotitor şi montaţi talonul cu mânile pentru a evita deteriorarea talonului.
pe jantă.

5.6 Montaţi supapa ventilului de umplere a 5.7 Rerfulaţi aer comprimat în anvelopă până
anvelopei la presiunea de 2 bari.
5.8 Demontaţi roata jantată de pe echipamentul de dejantare – jantare.
5.9 Debranşaţi echipamentul de la sursele de alimentare cu energie electrică şi aer comprimat.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


VI. Echilibrarea roţii

6.1 De instalat şi de fixat roata pe axul maşinii 6.2 De măsurat distanţa până la bordura jantei
de echilibrare

6.3 De măsurat lăţimea jantei, inci


6.4 De introdus lăţimea şi diametrul jantei în
memoria maşinii de echilibrat roţi

6.5 De închis carcasa de protecţie a maşinii de


echilibrat roţi şi de citit valorile disbalansului, 6.6 De selectat contragreutăţile potrivite valorii
grame disbalansului şi de fixat de bordura jantei,
echilibrarea se va efecuta de bordura jantei în
locul indicat de martorii luminoşi a maşinii

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


6.7 De verificat încă o dată valorile disbalansului, dacă este necesar de echilibrat încă o dată
roata
6.8 De demontat roata de pe axul maşinii de echilibrat.

VII. Introduceţi datele în tabelul „Raport cu privire la echilibrarea roţii”, realizaţi


concluzia
Bibliografia:
1. A. G. Bodnev, N. N. Şaverin „Laboratornîi practicum po remontu avtomobilei”, „Transport”,
Moscva 1989.
2. A. D. Ţehanov „Laboratornîi practicum po remontu avtomobilei”, „Transport”, Moscva 1978.
3. S. I. Rumeanţeva „Remont avtomobilei”, „Transport”, Moscva 1981.
4. Gh. Frăţilă, Mariana Frăţilă, St. Samoilă ”Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparare”,
Editura didactică şi pedagogică, R.A.- Bucureşti 2005.

Masa limită a contrageutăţii Bătaia limită


Tipul carcasei Diametrul admisibilă pentru montare pe admisibilă a
anvelopei jantei, inci o roată la echilibrarea anvelopei, mm
acesteia, grame radială laterală
12" 50 1,0 1,5
13" 60 1,0 1,5
Radiale 14" 70 1,0 1,5
15" 70 1,5 2,0
16" 70 1,5 2,0
215/80 R16 C 16" 140 1,5 2,0
225/75 R16 C 16" 160 1,5 2,0
13" 80
Diagonale 14" 100
2,0 3,0
15" 140
175/80-16 16" 120

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


FIŞA DE LUCRU: DEJANTAREA – JANTAREA ŞI ECHILIBRAREA ROŢII
I. CARACTERISTICA ROŢII
Nr.
Denumirea indicatorului Valoarea indicatorului
d/o
1 Marcajul anvelopei
2 Lăţimea profilului anvelopei, mm

3 Raportul dintre înălţimea flancului la lăţimea profilului, %

4 Tipul structurei anvelopei


5 Diametrul interior a anvelopei, inci
6 Indicele de sarcină
7 Indicele de viteză
8 Data confecţionării

9 Presiunea în anvelopă, bari

10 Tipul discului/jantei
Masa limită admisibilă a contragreutăţilor pentru echilibrare
11
la o roată, grame
12 Bătaia limită admisibilă radială a anvelopei, mm

13 Bătaia limită admisibilă laterală a anvelopei, mm

Raport cu privire la defectarea anvelopei


Nr. Rezultatul Caracteristica defectului
Operaţii realizate
d/o Corespunde
Nu
corespunde (în cazul că nu corespunde)
1 Starea bandei de rulare

□ □
2. Starea flancurilor

□ □
3. Starea taloanelor

□ □

Mod Coala Nr. Document Semnat Data


.
Elaborat Litera Coala Coli
Verificat

IP CET gr.
Raport cu privire la defectarea părţii rigide a roţii
Nr. Rezultatul Caracteristica defectului
Operaţii realizate
d/o Corespunde
Nu
corespunde (în cazul că nu corespunde)
1 Starea jantei

□ □
2. Starea discului

□ □
3. Prezoanele şi piuliţele de
fixare
□ □
Raport cu privire la echilibrarea roţii
Nr. Valorile parametrilor măsuraţi
Denumirea parametrului
d/o
1 Diametrul jantei, inci
2 Lăţimea jantei, inci
Planul exterior a Planul interior a
3 Valoarea disbalansului determinat roţii roţii

4 Masa contragreutăţilor instalate,


grame
5 Masa totală a contragreutăţilor
instalate, grame

Concluzie: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


Marcarea anvelopelor: 225/55 R 17 97 W
225: corespunde latimii anvelopei in mm. in exemplul nostru anvelopa are 225 mm lăţime
55: indica seria anvelopei, adica relatia dintre înalţimea flancului si latimea sectiunii pneului. in
exemplul nostru, inaltimea flancului echivaleaza cu 55% din latimea anvelopei. Cu cat raportul
este mai mic, cu atat flancul este mai putin inalt. Observatie: cu cat flancul este mai putin inalt,
cu atat mai buna este aderenta la curbe; in acest caz, condusul este de asemenea mai putin
confortabil.
R: este vorba despre constructia interna a anvelopei. R indica o constructie „radiala”. Majoritatea
anvelopelor in circulatie astazi sunt de constructie radiala. Aceasta inseamna ca acele cabluri
textile din carcasa traverseaza anvelopa de la un inel (numit si „garnitura”) la altul.
17: este vorba despre diametrul intern al anvelopei, altfel spus inaltimea jantei. Acest diametru
este exprimat in inci. in exemplul nostru diametrul este deci de 17 inchi.
97: este vorba de indicele de sarcina. Acest indice indica sarcina maxima pe care o poate suporta
anvelopa atunci cand este umflata la presiunea maxima de siguranta. in exemplul nostru aceasta
nu inseamna ca anvelopa poate suporta 97 kg ci ca indicele este 97; trebuie consultata o tablel de
corespondenta care stabileste pentru fiecare indice sarcina in kg. Pentru un indice de 97, sarcina
maxima suportata este de 730 kg/anvelopa.
Sarcina in kg per Sarcina in kg per
Indice de sarcina Indice de sarcina
anvelopa anvelopa
65 290 94 670
66 300 95 690
67 307 96 710
68 315 97 730
69 325 98 750
70 335 99 775
71 345 100 800
72 355 101 825
73 365 102 850
74 375 103 875
75 387 104 900
76 400 105 925
77 412 106 950
78 425 107 975
79 437 108 1000
80 450 109 1030
81 462 110 1060
82 475 111 1090
83 487 112 1120
84 500 113 1150
85 515 114 1180
86 530 115 1215
87 545 116 1250
88 560 117 1285
89 580 118 1320
90 600 119 1360
61 615 120 1400
92 630 121 1450
93 650 122 1500

W: corespunde indicelui de viteza si indica viteza maxima la care anvelopa este certificata
pentru a putea suporta o sarcina in deplina siguranta. Indicii de viteza merg de la A (cea mai
Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


scazuta) la Y (cea mai ridicata) cu o singura exceptie: H este situat intre U si V. La fel ca pentru
indicele de sarcina, fiecare litera corespunde unui echivalent in km/h:
Indice Viteza maxima Indice Viteza maxima
Indice de viteza A1 5 km/h Indice de viteza K 110 km/h
Indice de viteza A2 10 km/h Indice de viteza L 120 km/h
Indice de viteza A3 15 km/h Indice de viteza M 130 km/h
Indice de viteza A4 20 km/h Indice de viteza N 140 km/h
Indice de viteza A5 25 km/h Indice de viteza P 150 km/h
Indice de viteza A6 30 km/h Indice de viteza Q 160 km/h
Indice de viteza A7 35 km/h Indice de viteza R 170 km/h
Indice de viteza A8 40 km/h Indice de viteza S 180 km/h
Indice de viteza B 50 km/h Indice de viteza T 190 km/h
Indice de viteza C 60 km/h Indice de viteza U 200 km/h
Indice de viteza D 65 km/h Indice de viteza H 210 km/h
Indice de viteza E 70 km/h Indice de viteza V 240 km/h
Indice de viteza F 80 km/h Indice de viteza W 270 km/h
Indice de viteza G 90 km/h Indice de viteza Y 300 km/h

Jantele au ca marcaj de exemplu 6JX15 ET40 4X108. Acest cod inseamna:


- Latimea interioara a jantei. Este primul numar din cod - 6Jx..., unde 6 este latimea interioara a jantei,
masurata in inci, si este masurata intre marginile jantei, acolo unde intra anvelopa. De exemplu, 7J
inseamna 7 inci, mai exact, 170.78 mm, de unde rezulta ca putem folosi o anvelopa in jurul dimensiunii
de 170 mm latime. Daca vom avea 9J, o sa putem pune anvelope ce au latimea de 225 mm; si asa mai
departe. Luand in consideratie si toleranta marginilor jantei, putem pune si anvelope putin mai mari; in
general cu maximum 2 cm. Astfel, pentru performante optime si pentru a respecta specificatiile jantei si
cele ale anvelopei, la 7J putem pune anvelope de maximum 175 iar la 9J vom putea pune maximum 235.
- Diametrul total. Diametrul jantelor se masoara in inci si este masurat, dintr-o parte in alta a suprafetei
exterioare, trecand prin centrul jantei. Alegerea diametrului unei jante depinde numai de dimensiunile
inscrise in talon referitoare la acestea sau de gusturi personale. Diametrul jantei il veti gasi intotdeauna
inscriptionat pe jante, de obicei fiind al doilea numar - 6Jx15... , unde 15 este diametrul rotii. Bineinteles
ca diametrul unei jante va influenta greutatea, stabilitatea, demarajul sau alti parametri ai masinii.
- Profilul jantei. J, JJ, K, JK, B, P sau D sunt litere care sunt atasate la cifra care arata latimea interioara
a jantei, cum ar fi 7J. Literele arata ce fel de profil are janta, mai exact, pe ce suprafata se asaza
anvelopa. Majoritatea masinilor au "J", un profil al jantei des intalnit si universal. Masinile 4x4 au de multe
ori jante cu profil "JJ", in timp ce alte masini mai vechi pot avea, de exemplu, un profil "K".
- Alezajul central (ET). Reprezinta distanta de la butucul rotii (acolo unde se prinde pe masina) pana la
mijlocul jantei. ET=Offset si se masoara in mm. Practic acest ET reprezinta distanta dintre "spatele"
butucului jantei si "mijlocul" acesteia. Cu cat ET este mai mare cu atat janta intra mai in interiorul
caroseriei si invers. In exemplu dat mai sus, 40 reprezinta ET-ul.
- Numarul de prezoane. Reprezinta numarul de suruburi cu ajutorul carora este fixata roata. In exemplul
nostru este 4x108, unde 4 reprezinta numarul de prezoane.
- Distanta dintre prezoane. Reprezinta departare intre prezoane si trebuie cunoscuta exact pentru
alegerea corecta a jantelor. Distanta intre prezoane este de obicei stantata si pe janta, sub o forma de
genul - 4x108, unde 108 reprezinta distanta in milimetri intre prezoane.
- la masinile cu 4, 6 sau 8 prezoane – se masoara din centrul imaginar al celor doua gauri opuse.
- la masinile cu 5 prezoane - se masoara din marginea indepartata a unei gauri pana in centrul celei de-a
doua gauri.

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data