Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode,
tehnici şi
procedee,
suport
didactic)

Evocare Salut elevii, creez un climat 3 min


favorabil pentru desfasurarea
lectiei.
Captarea atenţiei:
Voi realize u joc de cunoaștere. Frontal 2 min.
Eu mă numesc….
Un cuvânt ce mă caracterizează Cinquen
și începe cu prima literă a Individual
numelui meu.
Propun elevilor să realizăm un
Cinquen, pe tema ”patria”.

5 min.
Realizarea Anunt tema lectiei:„ Limba
sensului noastă” de A. Mateevici 2 min.

Propun elevilor să citim poezia. Individual


Prima lectură o face profesorul.
A doua lectură o fac elevii.
Copiați cele patru strofe ale
imnului țării pe prima pagină a Lectura 5 min
caieului vostru de limba
română. Frontal
După care vom încerca să
cântăm împreună imnul de stat.
* Voi încerca să le explic tipul
de propoziție prin care subiectul 5 min.
este identificat cu un obiect ( El Explicația
este învățător), însușit în Individual
clasele anterioare este, de
această dată, dezvoltat. 10 min.
*Numele predicativ servește
drept o imagine artistică (Limba
este comparată cu o o comoară,
un șirag de piatră rară, un foc
ce arde, un cântec, doina Asocieri
dorurilor noastre, roi de
fulgere, graiul pâinii).
*Utilizarea verbului a fi
*În limba română, spre
deosebire de limba rusă, verbul
de legătură nu poate să
lipsească.
* Dacă în l. rusă se poate spune
я ученик, fără verbul de
legătură, în limba română el
este obligatoriu (Eu sunt
student, nu Eu student).
Se mai atrage atenția elevilor și
asupra faptului că la pers. a III-a
în loc de forma plină este poate
fi folosită cea mai scurtă e sau –
i, ca în poezia Limba noastră. Brainstorming
-Cu ce este asociată „Limba
noastră: ....
Reflectie Pentru etapa de refletie.
Rog elevii să completeze
spaţiile libere în textul:
A venit toamna, acoperă-mi
inima cu ceva,
Cu.........., ori mai bine 8 min.
cu............. Frontal
Mă tem că .................................
Completea
că................................................
spatiile libere.
că................................................
Şi-atunci.....................................
..................................................
(Anexa 1)
Cinquen

Extindere Sa rasfoiasca manual scolar, sa


se pregateasca de evaluarea
initiala prin revizuirea Comunicare 5 min
conceptelor expuse la lectie. (15 Frontal
min)
Compunere cu tema: Impresii
de vacanță
Emoţie de toamnă
de Nichita Stănescu

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,


cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,


că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,
că ai să te ascunzi într-un ochi străin,
şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin.

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,


iau cuvintele şi le-nec în mare.
şuier luna şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.
PROIECT DIDACTIC

Profesor: Haruța Natalia

Clasa: a V-a

Obiectul: Limba şi literatura română

Tema lecției: „Limba noastră”, de A. Mateevici


Timp: 45 min.

Competenţe specifice:

1. Utilizarea surselor lexicografice, enciclopedice, literare şi metaliterare de documentare;

2. Aplicarea tehnicilor şi a instrumentarului ştiinţific adecvat competenţelor de muncă intelectuală,


reclamate de standardele de conţinut;

3. Analiza textului literar, în limita standardelor de conţinut.

Subcompetenţe:

1 Accesarea surselor necesare pentru documentare la un subiect;

2 Aplicarea tehnicilor de abordare a textului literar

3 Comentarea specificului stilistic al unui text artistic. Identificarea stărilor de spirit definitorii pentru eul
liric.

Obiective operaţionale: La sfîrşitul orei, elevii vor fi capabili:

O1 – să lectureze expresiv şi nuanţat textul poetic;

O2 – să observe nebănuitele relații între sensurile cuvintelor;

O3 – să formuleze concluzii privind mesajul poetic;

O4 – să perceapă mesajul global al poeziei.

Strategii didactice:, conversaţie, problematizare, comentariu, luarea de notiţe, jurnalul dublu, activitate
frontală, individuală.