Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.1
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Procesul de laminare. (3p)
2. Ciclurile termodinamice. Eficiența ciclurilor. (3p)
3. Ciclul IF cu compresie de vapori. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.2
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Procesul de destindere adiabată. (3p)
2. Ciclul Carnot direct și inversat. (3p)
3. Ecuația diferențială a conducției termice. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.3
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Efectul termodinamic (efectul Peltier). (3p)
2. Gaze perfecte. Ecuația. Procese. Diagrame. (3p)
3. Conducția termică staționară a unui perete plan la condiții limită de gradul Ι. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.4
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Efectul frigorific turbionar. (3p)
2. Calculul proceselor cu gaze perfecte. (3p)
3. Transferul global de căldură printr-un perete plan. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.5
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Diagramele de stare. (3p)
2. Gaze reale. Ecuații. (3p)
3. Conducția unui perete cilindric. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.6
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Clasificarea ciclurilor inversate. (3p)
2. Procese cu gaze reale. (3p)
3. Transferul global de căldură printr-un perete cilindric. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.7
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Clasificarea agenților frigorifici. (3p)
2. Laminarea, efectul Joule-Thomson . (3p)
3. Diametrul critic izolației . (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.8
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Proprietățile agenților de lucru a MF. (3p)
2. Lucrul compresorului teoretic. (3p)
3. Procese nestaționare de conductivitate termică. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.9
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Caracteristicile agenților de lucru IF. (3p)
2. Compresorul real. Comprimarea în trepte. (3p)
3. Ecuații diferențiale ale convecției termice. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


„Aprob”
șef departament „PMAI”
M. BERNIC
Pr. verbal Nr.4
din 30.11.2016
BILET Nr.10
Pentru examenul la disciplina : „ Bazele teorii frigului ”
Facultatea IMIT, specialitatea „ MIFSC ”
1. Caracteristicile agenților de lucru IF. (3p)
2. Ciclurile instalațiilor frigorifice și ale pompelor de caldură. Tipuri. (3p)
3. Convecția forțată. (4p)

„ 30 ” noiembrie 2016 Examinatorul