Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

CLASA PREGĂTITOARE
SEMESTRUL I

Nr. ore: trunchi comun - 1


Nr. ore/săptămână - 1
Semestrul I: 14x1=14 ore
Semestrul II: 20x1=20 ore
Conf. Programei aprobate prin OMEN Nr. 3418 / 19.03.2013
Profesor: Dimache Ștefania
Unitatea de învățământ: Liceul ” Simion Stolnicu” , Comarnic

NR. UNITATEA DE CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE NR. SĂPT. OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. HELLO! A saluta persoane cunoscute 1.1. Oferirea unei reacții adecvate la salut și la o
A se prezenta (nume, gen, vârstă) întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și
Cântece: Hello, Goodbye foarte rar, care este însoțită de gesture de către
Joc: Hello, my friend! interlocutor
1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
universul imediat, în mesaje articulate clar și rar 2 I-II
2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
2.2.Oferirea unor informații elementare, punctuale,
despre sine (nume, gen, vârtă), despre universal
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2. NUMBERS Numerele 1-10 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
Poezie: Potatoes universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Cântece: One Potato… 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea 2 III-IV
Seven Steps semnificației globale a unor filme și a unor cântece
Happy Birthday pentru copii în limba engleză
How are you or How old are you? 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
Fall and Autumn Counting Song poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3. MY FAMILY Membrii familiei 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea
Cântece: My Family semnificației globale a unor filme și a unor cântece
Muffin Songs pentru copii în limba engleză
Are You Sleeping? 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
Family Chant poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
This is My Family 2.2. Oferirea unor informații elementare, punctuale, 2 V-VI
despre sine (nume, gen, vârtă), despre universal
imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
4. HAPPY Talking Flashcards 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
HALLOWEEN! Cântece: Finger Family Vampire universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
Halloween Numbers Song for Kids 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea
One for You, One for Me semnificației globale a unor filme și a unor cântece 1 VII
pentru copii în limba engleză
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
5. MY SCHOOL Obecte din spaţiul clasei 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
A identifica un obiect din universul universul imediat, în mesaje articulate clar și rar

ciclul primar
Săpt. VIII -
Vacanță
imediat 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/ 2 IX-X
Cântec: School Song poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
On In Under By 2.3.Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
6. MY HOUSE Obiecte din universul imediat 1.1. Oferirea unei reacții adecvate la salut și la o
A identifica un obiect din universul întrebare/ instrucțiune scurtă și simplă rostită clar și
imediat foarte rar, care este însoțită de gesture de către
Cântece: The House Song interlocutor 2 XI-XII
My Teddy Bear 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
I’ve Got a Plane universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
My Toys Song 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea
Joc: Is It a ...? semnificației globale a unor filme și a unor cântece
My Room, My Toys pentru copii în limba engleză
3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor
mesaje scrise simple și scurte din universal imediat
7. CHRISTMAS Christmas Talking Flashcards 1.3.Manifestarea curiozității față de sesizarea
Colinde: We Wish You a Merry semnificației globale a unor filme și a unor cântece
Christmas, Jingle Bells pentru copii în limba engleză
Cântec: Hello, Reindeer, The 2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/ 2 XIII-XIV
Snowman, Little Snowflake poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
8. REVISION Reluări din conţinuturile anterioare 1.2.Recunoașterea denumirilor unor obiecte din
universul imediat, în mesaje articulate clar și rar
1 XV
2.1.Reproducerea unor informații simple/ cântece/
poezii scurte și simple cu sprijinul profesorului