Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

Liceul ” Simion Stolnicu ” , Comarnic


RESP. CATEDRA LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
PROFESOR: Dimache Ștefania
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DIRECTOR:
DISCIPLINA: Limba engleză
CLASA: a III-a
Nr. Ore/ săpt: 2 ore
Manual: Fairyland 3, editura Express Publishing

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a III-a


LIMBA MODERNĂ 1
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020
35 SĂPTĂMÂNI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitate de învăţare
Nr.  Contexte de comunicare/Vocabular Competenţe specifice Nr. Săptămâna Observații
U.Î.  Gramatica funcțională ore
Variabilitatea și regularitățile limbii
SEMESTRUL I
1. REVISION 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea 2 S1 The English
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru alphabet
copii în limba modernă respectivă
2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce
sau creează rime/ mesaje scurte

MODULE 1

1
2. UNIT 1 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 2 S2 - My portfolio:
1a Hello! oral clar articulat în contexte familiar Numbers and
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de colours
1b The Magic Forest mesaje orale simple adecvate vârstei
1c Colours! 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la
numere
 Copilul despre sine: nume, sex, vârstă. 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
 Numbers. Colours imediată/ pe teme familiare
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
a saluta şi a răspunde la salut; prezentarea personală 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale
și a altei persoane; exprimarea a ceea ce iți place și tipice pentru viața cotidiană
a ceea ce nu îți place; oferirea de informații 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
(referitoare la numere și culori). 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
Intuirea persoanei de la prieteni, colegi, profesor
Numerele: 1 – 10
3. UNIT 2 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S3
2a Time for School oral clar articulat în contexte familiar S4
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
2b It’s a Magic Pen! mesaje orale simple adecvate vârstei
2c Let’s Do It! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
 School objects imediată/ pe teme familiare
 Orders 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
Descrierea unui obiect; Exprimarea posesiei simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
This/That; A/An de la prieteni, colegi, profesor
Intuirea numărului și a posesiei
4. Modular Revision and Assessment 1 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare 2 S5
primite de la prieteni, colegi, profesor

MODULE 2
5. UNIT 3 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S6 - My portfolio:
3a My Family! oral clar articulat în contexte familiar S7 Write sentences
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de about members
3b Grandma’s Here mesaje orale simple adecvate vârstei
3c It’s My Job of your family
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiar
 Members of a family; Numbers (11-20) 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
S8
 Jobs 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text Vacanță
simplu pe teme familiar
Descrierea simplă de persoane (câteva trăsături); 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
Exprimarea posesiei. de la prieteni, colegi, professor

2
Intuirea timpului prezent la verbul ”to be”

6. UNIT 4 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S9


4a At the Toyshop! oral clar articulat în contexte familiar S10
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
4b Open It and See! mesaje orale simple adecvate vârstei
4c Happy Birthday! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiar
 Toys 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
 Birthdays 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
Descrierea simplă de obiecte; Felicitarea; Oferirea 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
unui obiect. de la prieteni, colegi, professor
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o
These/Those sărbătoare
Intuirea numărului
7. Modular Revision and Assessment 2 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de 2 S11
mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiar
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj

MODULE 3
8. UNIT 5 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 2 - My portfolio:
5a Hide! oral clar articulat în contexte familiar S12 Describe your
1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric room
5b Come Out! (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat
5c Where’s Alvin? clar și rar
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
 Objects in a house imediată/ pe teme familiar
Descrierea simplă de obiecte; Descrierea camerei; 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
Localizarea obiectelor 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
Intuirea posesiei 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
Prepozițiile de loc de la prieteni, colegi, professor
9. Merry Christmas, everybody! 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text 2 S13
simplu pe teme familiar
 Vocabular specific de Crăciun și Anul nou 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi, professor
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o
sărbătoare
3
10. UNIT 6 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 2 S14 - My portfolio:
6a In the Old House oral clar articulat în contexte familiar Describe your
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de house
6b Where’s Missy? mesaje orale simple adecvate vârstei
6c Welcome! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiar
 Rooms 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
 Objects in a house 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
Descrierea simplă de obiecte; Descrierea camerei și 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
a casei; Localizarea obiectelor de la prieteni, colegi, professor

There is/There are


11. Modular Revision and Assessment 3 2 S15

SEMESTRUL al II-lea
MODULE 4
12. UNIT 7 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 6 S1 - My portfolio:
7a It’s So Cute! oral clar articulat în contexte familiar S2 My body
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
7b We’re All Well! mesaje orale simple adecvate vârstei S3
7c I’m So Sweet! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiar
 Parts of the body 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
 Descrierea simplă a unei persoane/animal simplu pe teme familiar

Intuirea timpului prezent la verbul ”have got”;


Intuirea numărului
13. UNIT 8 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 6 S4 - My portfolio:
8a Talent Show! oral clar articulat în contexte familiar S5 What can I do?
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
8b Abracadabra! mesaje orale simple adecvate vârstei S6
8c Watch Me Go! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiar
 Activities 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
 Exprimarea abilităților fizice simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
Intuirea timpului prezent la verbul ”have got” de la prieteni, colegi, professor

14. Modular Revision and Assessment 4 2 S7

4
MODULE 5
15. UNIT 9 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 8 S8 - My portfolio:
9a My New Clothes! oral clar articulat în contexte familiar S9 What are you
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de wearing now?
9b A Lovely Day! mesaje orale simple adecvate vârstei S10
9c Who’s Wearing…? 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de S11
necesitate imediată/ pe teme familiar
 Clothes 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
 Weather 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale
 Happy Easter tipice pentru viața cotidiană
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
 Descrierea simplă a îmbrăcăminții; Descrierea simplu pe teme familiar
unor activități prezente; Descrierea vremii 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi, professor
Intuirea timpului Present Continuous

16. UNIT 10 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj - My portfolio:


10a At the Animal Park! oral clar articulat în contexte familiar S12 Describe the
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de favourite animal
10b Wild Things! mesaje orale simple adecvate vârstei 6 S13
10c Two Funny Rabbits! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de S14
04.04.2020-
necesitate imediată/ pe teme familiar
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj 21.04.2020
 Animals
3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale Vacanța de
tipice pentru viața cotidiană primavara
 Întrebări și răspunsuri scurte la întrebări despre 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
activități curente; Descrierea unor animale simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite 22.04.2020-
Intuirea timpului Present Continuous de la prieteni, colegi, professor. 28.04.2020
Școala altfel
17. Modular Revision and Assessment 5 1 S15

MODULE 6

5
18. UNIT 11 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 2 S16 - My portfolio:
11a Lunchtime! oral clar articulat în contexte familiar Clocks
1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric
11b Fairy Cakes! (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat
11c Listen to My Tummy! clar și rar
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
 food mesaje orale simple adecvate vârstei
 What time is it? 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la
numere, la prețuri, la exprimarea orei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 Exprimarea preferințelor necesitate imediată/ pe teme familiar
 Exprimare orei fixe 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiar
A/AnSome/Any 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi, professor
19. UNIT 12 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj 4 S17 - My portfolio:
12a Alvin’s Day! oral clar articulat în contexte familiar S18 My timetable
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
12b Environment Day! mesaje orale simple adecvate vârstei
12c Another Lovely Day! 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la
numere, la prețuri, la exprimarea orei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 Daily activities necesitate imediată/ pe teme familiar
3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale
 Days of the week tipice pentru viața cotidiană
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
 Descrierea activităților zilnice simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi, professor
Intuirea timpului Present Simple
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
Prepozițiile de timp

20. Modular Revision and Assessment 6 2 S19

21. Final revision 2 S20 Vacanța de vară