Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru: sinonime,antonime,expresii frazeologice

1.Selectează din coloana B antonime pentru cuvintele din coloana A ,unește-le prin săgeți:

A B
Abstract defavorabil
A aduna aterizare
Amurg amabil
Amoral sălbăticie
Banal necomutabil
Băștinaș rar
Bloca concret
Benefic răsărit
Brutal original
Clandestin venetic
Civilizație malefic
Categoric debloca
Comutabil sublim
Concordanță moral
Favorabil a scădea
Dens legal
Decolare necategoric
Decalaj discordanță

2.Propune sinonime pentru expresiile de mai jos:


a-și aduce aminte-
a aduce la cunoștința cuiva-
a aduce mulțumire-
a aduce noră pe cuptor-
a adormi pe veci-
a-și aduna mințile-
Cu două din ele construiește enunțuri:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3.Găsește cîte o expresie echivalentă pentru fiecare dintre cele ce urmează:
A ajunge cuțitul la os a scoate capul
Alandala coconare a bate cîmpii
A-i albi ochii a avea fluturași în burtă
A alerga cu sufletul la gură a mînca pămîntul
A i se aprinde călcîiele a muri de așteptare
A apuca hăisa a-și pierde răbdarea
A-și arăta nasul vrute și nevrute

4.În textul ce urmează înlocuiește unele cuvinte cu antonimele acestora astfel încît să obții o altă
descriere a toamnei:
Era o dimineață urîtă de toamnă.Cerul era plumburiu,nori groși acopereau cerul,soarele era
palid,somnoros.Păsările nu mai cîntau,stăteau zgribulite în cuiburi.
Florile dormeau triste,iarba era albă de brumă.Copiii abătuți nu se jucau prin curți,chiar și jucăriile
parcă simțeau frigul toamnei: stăteau abătute într-un colț al casei.Pretutindeni domnea tristețea și
piroteala.

S-ar putea să vă placă și