Sunteți pe pagina 1din 15

Culegere de rugaciuni / mantre (initiativa pornita pe grupul:

https://www.facebook.com/groups/508765502512308/files/
de catre Sorin Radu Zaha.

Elena Alexa:
- In timp imi propun sa adun o culegere de texte cu un index si cuprins in functie de temele textelor (pe
masura ce reusesc sa re-actualizez textele le voi uploada pe grup)
- aceasta colectie este una poate subiectiva insa intentia este de a avea aceste texte la dispozitie celor
care le cauta
- lista de rugaciuni mantre nu se rezuma doar la resurse antroposofice, ci din sfera larga a tot ce tine de
Cresinism.
- fiindca acest document este momentan in lucru va rog sa iertati eventualele scapari, lipsuri (sau imi
puteti indica dupa caz daca e ceva important)

Sa ne fie de folos! pentru completari imi puteti trimite oricand mesaje. Multumesc.

28.3.2018

.....................

adaos 2:

Rugăciune pentru un om grav bolnav


(Rudolf Steiner)

Christos, Iubitorule,
Schimbă destinul acestui
Suflet ce este așa adânc unit cu noi.
Dacă se poate,
Descătușează pe cel
Ce este unit cu noi,
Ca să i se reveleze
Ceea ce-l poate împlini.
Dă-i puterea
Să biruie,
Să nu piardă
Viața și existența.
Lasă-l să împlinească
Aici pe pământ
Ceea ce vrea și poate
Să poarte.
Dă-i puterea
Să alunge
Forțele întunericului
Care se opun
La ceea ce dorește el
Pentru mântuirea oamenilor.
Totuși, numai voia Ta
Să hotărască
Dacă sufletul
Își dorește curat
Numai să slujească
Oamenilor
Și doar atunci milostivește-Te
De destinul său.
_______
Liebender Christus,
Wende das Schicksal der uns
Verbundenen Seele so tief.
Kann es geschehen,
Löse die Fessel
Des uns Verbundenen,
Dass er erkenne,
Was ihn erfüllt.
Gib ihm die Stärke,
Zu überwinden,
Nicht zu verlieren
Leben und Sein.
Hier auf der Erde
Lass ihn vollenden,
Was zu ertragen
Willens er ist.
Gib ihm die Stärke,
Dass er vertreibe
Finsternismächte,
Die es ihm wehren,
Was er begehrt
Menschen zum Heil.
Doch nur Dein Wille
Wolle entscheiden,
Ob seine Seele
Rein sich erwünscht,
Und dann nur geben
Schicksalserbarmen,
Da, wo er dient
Menschen allein

Meditatia lui Christos

Christos cel ce lumineaza in gandirea mea


Christos cel care traieste in simtirea mea
Christos cel care urzeste in voirea mea
Lumineaza-ma din cap pana in inima
Tese dinspre inima spre membre
Revarsa-te dinspre membre spre lume
Ca sa contemplu fiinta Ta luminoasa de iubire
Sa invat sa traiesc in vointa Ta de jertfire
Asa cum ea actionand tese in devenirea omenirii
Si astfel ma simt ca parte din fiinta Ta
Si strabatut cu totul de fluxul Tau de iubire.
Nu eul meu ci Christos actioneaze in mine

Christus der du leuchtet in meinem Denken


Christus der du lebt in meinem Fuhhllen
Christus der du webt in meinem Wollen
Leuchte mir von Haupte hin zu Herzen
Webe vin dem Herzen zu dem Gleidern
Strome von den Gleiderm in die Welt
Dass ich schau Dein lichtes Libewessen
Leben lern in Deinem Opferwillen
Wie er wirkend webt im Menshheits werden
Und so fuhl ich mich als Gleid von Deinem Wessen
Und durch drungen ganz von deine Libersstrome
Nicht mein ich, der Chrirtus Wirkt in mir

Amintire
de Ita Wegman

Oamenii se întâlnesc pe Pământ,


Până în adâncul sufletului se întâlnesc,
Trăiesc împreună, muncesc şi suferă.
Şi pentru cine viaţa celuilalt e cea mai dragă,
Aceia se parăsesc unii pe alţii,
Şi cine sunt strâns legaţi unul de altul,
Aceia trebuie să stea la distanţă unul de altul.
Furtuna vieţii neobosită îi atrage,
Lupta pentru multi, oh, e foarte grea,
Desparte inimile care sunt întregi,
Trăiesc la mari distanţe unul de altul.
Pentru cei cărora despărţirea le-a fost cea mai amară,
Probabil nu se vor mai vedea vreodată.
Doar în vis sufletul lor mai ţese
Tabloul în care vor fi iar împreună.

În cea mai amară durere; mângâiere,


În lupta cea mai întunecată; lumină,
Să-ţi aminteşti de vremurile fericite,
de prieteni, de dragoste, de bucurie.

Emlékezés
Az emberek találkoznak a Földön,
Lelkük mélyéig összefonódnak,
Együtt élnek, dolgoznak és szenvednek.
És akik számára egymás léte leginkább kedves,
Azok hagyják magukra egymást,
És kik egymást legszorosabb kötésben tudják,
Legtávolabb kell azoknak lenni egymástól.
Az élet vihara fáradhatatlanul ragadja őket magával.
A harc sokak számára, oh, oly nehéz.
Eltávolítja a szíveket, kik szinte egyek,
Egymástól el, gyakran végeérhetetlen messzeségbe innen.
Azok, kik számára az elválás a legkeserűbb volt,
Van, hogy soha többé nem látják egymást.
Csak lelkük álmaiban szövődik
A kép róluk, majd egykor ismét a gondtalan együttlét.
A legkeserűbb fájdalomban vigasz,
A legsötétebb küzdelemben fényszál
A régi, boldog időkre Gondolni, a barátokra,
Szeretetre és örömre

Meditaţie

Munca dinlăuntru
Lucrează-n afară.
Nu judeca – ascultă numai,
Nu te mira – priveşte numai.
Iubeşte-i pe toţi.

Experienţa din afară


Lucrează-nlăuntru.
Nu evita – caută numai,
Nu te apăra – rabdă numai,
Până ce ajungi.

Linişte-nlăuntru,
Iubire spre afară,
Nu vorbi – suferă numai,
Nu întreba – aşteaptă numai
Până ţi se va da.

Rugăciune în situații care ne amenință viața

Tu, spirit al vieții mele, însoțitor protector,


Fii Tu, în voința mea, bunătatea inimii,
Fii Tu, în trăirile mele, umană iubire,
Fii Tu, în gândirea mea, lumina adevărului.

(Rudolf Steiner, trad. Stefania Suciu)

In Life Threatening Times


You spirit of my life, guarding companion,
Be the goodness of heart in my willing,
Be human love in my feeling,
Be the light of truth in my thinking.

In Todesgefahr
Du Geist meines Lebens, schützender Begleiter,
Sei Du in meinem Wollen die Herzensgüte,
Sei Du in meinem Fühlen die Menschenliebe,
Sei Du in meinem Denken das Wahrheitslicht. Rugăciune de seară

Din creștet până în tălpi


Sunt chipul lui Dumnezeu.
Din inimă până în mâini
Simt suflarea lui Dumnezeu.
Când grăiesc cu gura,
Urmez voia lui Dumnezeu.
Când îl văd pe Dumnezeu pretutindeni,
În Mama, în Tata,
În toți oamenii dragi,
În animal și floare,
În copac și piatră,
Nimic nu-mi stârnește frică,
Ci doar dragoste
Pentru tot ce mă-nconjoară.

(Rudolf Steiner, trad. Cristina Barascu, András Zoltán)

From my head to my feet


I am the image of God.
From my heart to my hands
I feel the breath of God.
When I speak with my mouth
I will follow God’s will.
When I see God
In Father and Mother,
In all dear people,
In animal and flower,
In tree and stone,
No fear shall I feel
But love will fill me
For everything around me.

Meditație pentru înnobilarea sufletului

Fie ca înțelepciunea să strălucească prin mine


Fie ca iubirea să se răspândească din mine
Fie ca forța să curgă prin mine
Pentru ca în mine să se poată ridica
Un ajutor al umanității
Un slujitor dedicat
Generos și onest

(Rudolf Steiner, trad. Monica Slavici)

May wisdom shine through me


May love radiate from me
May strength course through me
That in me may arise
A helper of humankind
A consecrated servant
Selfless and true

Rugăciune pentru sănătate

Asupra templului corpului omenesc


Au lucrat de-a lungul epocilor
Slujitorii lui Dumnezeu,
Măreţi creatori spirituali.
Acesta e acum lăcaşul nostru
Dar el e întunecat de puterea ispitelor
Pe care sufletul meu le-a ascultat.
O, Isus Christos, împotriva Ta
Vocea ispitei nimic nu poate înfăptui
Tu eşti Vindecătorul tuturor bolilor omeneşti.
Lucrează în acest trup
Ca fiecare din elementele sale -
Căldura şi respiraţia sa,
Sângele său iute,
Oasele ce susţin
Forma ce Dumnezeu le-a dat-o
Să fie sfinţite de Tine.

(autor anonim)

Rugăciune pentru vorbirea noastră

Aşa cum lumina uneşte toate fiinţele lumii,


Aşa vorbirea uneşte om cu om,
Dar vorbirea noastră e azi plină de păcat,
Păcatul indiferenţei şi al inconştienţei,
Păcatul mândriei şi al mâniei.
Cuvântul Tău, o, Isus Christos,
Le-a întâlnit pe acestea.
Ele Te-au condamnat,
Ele trăiesc încă în cuvântul nostru.
Din cel mai adânc lăcaş
Al inimii noastre,
Înnoieşte vorbirea modernă
O, Isus Christos
Când vorbim unul cu altul,
Fie ca să ne amintim
Că purcedem de la Tatăl
Si suntem conduşi de Tine
Către trezirea Sfantului Duh,
De-a lungul zilelor, săptămânilor şi anilor.

(autor anonim)

Meditația mamei pentru copil - Rudolf Steiner

În tine să se reverse lumină care să te poată cuprinde -


Razele acesteia le însoțesc cu căldura inimii mele.
Cu cele mai bune gânduri de voioșie ale gândirii mele,
Eu mă gândesc la toate câte mișcă inima ta.
Ele să te întărească, ele să te poarte, ele să te purifice.
În pașii vieții tale voiesc să adun gândurile mele de bucurie
Pentru ca ele să se unească cu voința ta de viață
Și ea să se găsească în toată lumea,
Mereu mai puternică prin ea însăși.

Meditația Ioaneică

În început trăia Ea;


și amintirea trăiește în continuare;
și Dumnezeiască este amintirea;
și amintirea este viață;
și această viață este EU-l omului;
care izvorăște din om însuși;
nu el singur, Christos în el.
Când el își amintește de viața Dumnezeiască,
în amintirea lui este Christos;
și drept viață iradiantă de amintire,
va lumina Christos,
în fiecare întuneric direct din prezent.

(prin Angela Colban)

Mai strălucitoare decât Soarele,


Mai curată decât zăpada,
Mai subtilă decât Eterul -
Este Sinea, spiritul din inima mea!
Această Sine - sunt Eu,
Eu Sunt- această Sine!
(Rudolf Steiner)

trd. Valentina Gheorghe

More radiant than the sun


Purer than snow
Subtler than the ether
Is the Self
Spirit of my heart
I am this Self
This Self am I.

Dansul păcii – de Rudolf Steiner

Germinează dorinţele sufletului,


Cresc faptele voinţei,
Se maturizează fructele vieţii.

Eu simt destinul meu,


Destinul meu mă găseşte.
Eu simt steaua mea,
Steaua mea mă găseşte.
Eu simt ţelurile mele,
Ţelurile mele mă găsesc.

Sufletul meu şi lumea sunt Unul.

Viaţa, ea devine mai luminoasă în jurul meu,


Viaţa, ea devine mai grea pentru mine,
Viaţa, ea devine mai bogată în mine.

Năzuieşte spre pace,


Trăieşte în pace,
Iubeşte pacea.

(traducere: Sebastian Stănculescu şi Gheorghe Paxino) de la Amalia Gabor și Ileana Toma

Verse of Destiny
The wishes of the soul are springing,
The deeds of the will are thriving,
The fruits of life are maturing.
I feel my destiny,
My destiny finds me.
I feel my star,
My star finds me.
I feel my goals in life,
My goals in life are finding me.
My soul and the great world are one.
Life grows more radiant about me,
Life grows more challenging for me,
Life grows more abundant within me.
Strive for peace,
Live in peace,
Love peace.
______
Eseimen der Seele Wünsche,
Es wachsen des Willens Taten,
Es reifen des Lebens Früchte.
Ich fühle mein Schicksal,
Mein Schicksal findet mich.
Ich fühle meinen Stern,
Mein Stern findet mich.
Ich fühle meine Ziele,
Meine Ziele finden mich.
Meine Seele und die Welt sind Eines nur.
Das Leben, es wird heller um mich,
Das Leben, es wird schwerer für mich,
Das Leben, es wird reicher in mir.
Strebe nach Frieden,
Lebe in Frieden,
Liebe den Frieden.

Pentru Epoca Mihaelică”


Rudolf Steiner [din seria de conferinţe din 1910]

Trebuie să stârpim din suflet


orice teamă şi teroare ce vine către om din viitor.
Şi trebuie să dobândim serenitate
în toate sentimentele şi senzaţiile despre viitor.
Trebuie să privim înainte
cu echilibru sufletesc absolut către orice poate să vină
Şi trebuie doar să ne gândim că orice vine
Ne este dat nouă de către o lume conducătoare plină de înţelepciune
Este parte din ceea ce trebuie să învăţăm în această epocă,
Şi anume să trăim din încredere pură
Fără nici o siguranţă în existenţă.
Încredere în acel continuu prezent ajutor al lumii spirituale.
Cu adevărat, nimic altceva nu va ajuta
Dacă curajul nostru nu ne abandonează.
Şi trebuie să căutăm această trezire în noi înşine
În fiecare dimineaţă şi în fiecare seară.
(de la Amalia Gabor)

................................

Psalmii 23 (O cantare a lui David.)

1. Domnul este pastorul meu: nu voi duce lipsa de nimic.

2. El ma paste in pasuni verzi si ma duce la ape de odihna;

3. imi invioreaza sufletul si ma povatuieste pe carari drepte, din pricina Numelui Sau.

4. Chiar daca ar fi sa umblu prin valea umbrei mortii, nu ma tem de niciun rau, caci Tu esti cu mine.
Toiagul si nuiaua Ta ma mangaie.

5. Tu imi intinzi masa in fata potrivnicilor mei; imi ungi capul cu untdelemn, si paharul meu este plin
de da peste el.

6. Da, fericirea si indurarea ma vor insoti in toate zilele vietii mele, si voi locui in Casa Domnului pana
la sfarsitul zilelor mele.

***
O Michael, Chipul lui Christos

Ma adresez protectiei tale,

Ma las sub conducerea ta

Pentru ca aceasta zi

Sa devina o copie a vointei tale

Ordonatoare in destinul meu

Si al prietenilor mei.

28.10.2011
Munchen

Meditatia impotriva fricii


Rugaciune - sprijin pt incercari / schimbari

Fie ca evenimentele ce ma cauta

Sa vina spre mine.

Fie ca eu sa le primesc

Cu o minte linistita

Pe pamantul de Pace al lui Dumnezeu

Pe care pasim.

Fie ca oamenii ce ma cauta

Sa vina spre mine,

Fie ca eu sa-i primesc

Cu inima intelegatoare

Prin izvorul de dragoste al lui Cristos

In care traim.
Fie ca spiritele ce ma cauta

Sa vina spre mine.

Fie ca eu sa le primesc

Cu un suflet limpede

Prin lumina vindecatoare

A spiritului

Prin care vedem. (Rudolf Steiner)

May wisdom shine through me

May love glow within me

May strength penetrate me

That in me may arise

A helper of human kind

A servant of sacred things

Selfless and true

~ Dr Rudolf Steiner.

Rugăciune antroposofică pentru cei dragi

Spirite ale sufletelor Voastre, păzitori plini de grijă!


Fie ca aripile Voastre să ducă
Iubirea noastră imploratoare
Fiintelor omenesti încredintate veghei Voastre,
Pentru ca ruga noastră, unită cu puterea Voastră
Să-si trimeată razele binefăcătoare
Sufletelor care cu iubire o caută.

(Rudolf Steiner)
____________
în cartea “Rugăciunea - Exersare si experientă” Hans-Werner Schroeder explică această
rugăciune: "Acest text îl putem rosti ca rugăciune pentru semeni; el ne arată - în acelasi timp - în
ce directie trebuie să ne angajăm, atunci când vrem să adăugăm rugăciunii generale o rugăminte
liberă pentru altii. ... important aici fiind valul de iubire pe care-l trimitem, prin cuvântul
invocator, fiintei superioare care-l ocroteste pe celălalt, îngerului său. Din această iubire altruist
- dăruită este toarsă acea fortă care, în spiritul destinului pe care îl are, îi poate aduce celuilalt,
ajutor, fortifiere, trezire, în greutatile concrete de zi cu zi."
prin Vlad Radu Popa (traducere Gheorghe Paxino)
„Stelele vorbeau cândva oamenilor,
Amuţirea lor este destin al lumilor;
A percepe această amuţire
Poate să însemne suferință pentru oameni pe Pământ;
Dar în liniștea mută se coace
Ceea ce oamenii vorbesc stelelor;
A percepe ceea ce spun ei
Poate să devină forţă pentru Omul-Spirit.”
(GA 40, 25.12.1922).

Impartasesc si eu o mantra cu care lucrez adesea (o gandesc, meditand si vizualizez):


Campul aurei mele se purifica
Si se face ca un invelis protector de jur imprejur
Nici un gand sau influenta exterioara nebenefica nu poate patrunde in acest spatiu
Doar lumina Dumnezeiasca.

Rugăciune de lăsare în voia lui Dumnezeu


(Rudolf Steiner)
"Orice ar veni, orice mi-ar aduce ceasul următor, ziua următoare, eu nu pot schimba nimic prin frică,
dacă mi-e cu totul necunoscut. Aștept să vină, cu o liniște sufletească desăvârșită, cu o tăcere desăvârșită
a inimii!...
A te lăsa în voia a ceea ce numim înțelepciunea divină a evenimentelor, a trezi în tine însuți gândul,
sentimentele, impulsul vieții sufletești, că ceea ce va veni trebuie să vină și că, într-o direcție sau alta,
trebuie să-și facă efectele sale bune; trezirea acestei dispoziții în suflet și trăirea acestei dispoziții în
cuvinte, în sentimente, în idei, acesta este al doilea fel de dispoziție de rugăciune, dispoziția rugăciunii de
lăsare în voia lui Dumnezeu!"
(din cartea Pripeală și plictis de Olaf Koob)

In memoria unor suflete pierdute.


Daca ma iubesti, nu plange!
Daca vei cunoaste misterul Nemarginit al cerului unde traiesc acum ,
cu orizonturi fara de sfarsit
cu lumina care cuprinde si patrunde-orice lucru,
nu ai mai plange, daca ma iubesti!
De -acum sunt invaluit de farmecul lui D-zeu in nesfarsita lui frumusete.
Cele de odiniora sunt atat de mici in comparatie cu toate acestea!
Mi -a ramas dragostea ,
fata de tine, o tandrete atat de mare pe care tu nici nu ti-o poti imagina.
Traiesc o bucurie curata In necazurile vietii
gandeste-te la acest lacas unde vom fi impreuna intr-o zi,
dincolo de moarte, saturati de apele izvorului nesecat al bucuriei si al iubirii nesfarsite.
Nu plange, daca ma iubesti cu adevarat!
Sf . Augustin

Moartea nu contează.
Am trecut pe malul celălalt,
Nimic mai mult.
Am rămas tot eu, așa cum tu ești tot tu.
Unul pentru altul suntem ceea ce am fost mereu.
Vorbește-mi, chemându-mă pe nume, așa cum mi-ai spus mereu.
Nu-ți schimba tonul vocii: nu-mi vorbi nici solemn, nici trist.
Râzi așa cum râdeam împreună...
Roagă-te, zâmbește, gândește-te la mine, roagă-te cu mine.
Viața e și acum ceea ce a fost înainte: firul nu este tăiat.
De ce aș ieși din gândul tău, numai pentru că nu mă poți vedea?
Nu sunt departe... doar pe partea cealaltă a drumului...
În rest, sunt cu tine.
Inima mea e plină de tine și toată tandrețea e acum mai limpede și mai pură.
Șterge-ți, așadar, lacrimile și nu mai plânge, dacă mă iubești.

(Sfântul Augustin)

S-ar putea să vă placă și