Sunteți pe pagina 1din 1

Trasează pe

hartă cu albastru
cursul apelor
curgătoare şi
scrie denumirea
lor.

Trasează pe
hartă cu albastru
cursul apelor
curgătoare şi scrie
denumirea lor.