Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa - PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI

OBIECTIVUL DE INVESTITIE:
________________________________________________________________
Confirmare rezultate
Participanti* Inregistrari
(E, CQ, RTE/A, Document Nr./
Documentatia in Dispozitive de
Conditia de B,P,I, altii**-
Element/ baza careia se masurare
Nr. Activitati specifice si inspectie dupa caz,
Caracteristica realizeaza utilizate Criterii de acceptare Obs.
crt. relevante la executie (PV/PA/ Prenume,
verificata verificarea/ (tip, domeniu
PS)* Nume/
incercarea de masura)
Functie/
Data/Semnatu
ra)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0. Lucrari pregatitoare
Predare-primire amplasament/ Verificare existenta Proiect Vizual Existenta autoriz./avize; PS E B Pv predare-primire
front de lucru autorizatii/avize Caiete sarcini Indeplinire cerinte speciale P amplasament
-organizarea lucrarilor (durata si inclusiv pentru lucrari avizatori Topograf (F-CM-008)
metode de lucru); temporare; Altii**
0.1
-gestionarea traficului; Conformarea cu cerintele
-facilitati de comunicatie si avizatorilor
echipamente de analiza pentru
inginer (impuse prin contract)
Trasarea in teren a lucrarilor: Axe coordonate Plan de Teodolit, ruletă, Conformitatea lucrarii PS E B Pv trasare lucrare
- identificare si trasare culoar Pozitie lucrare; situatie/trasare, tarusi, borne exec. cu cerintele din P (F-CM-009)
montaj conducte, pozitie obiecte, Marcarea si materializarea Proiect numerotate documentaţie Altii
axe obiecte etc. la teren a lucrarilor PSSM – 16 Echipament Asigurarea continuitatii
0.2 - marcare PTL-CM-003 special de circulatiei si evitarea
- monitorizare trafic analiza si accidentelor de circulatie
- ingradirea temporara si masura si de munca pe timpul
asigurarea pazei pe intreg executiei lucrarilor
santierul;
Identificarea retelelor existente (de Prezenta retele de gaze, Caiete Vizual Existenţa marcaje traseu, PS E B PVLA (F-CM-012)
gaze, de apa, cabluri electrice si cabluri electrice si sarcini; planuri, Echipament identificare şi protejare Proprietari de
telefonice), a obiectivelor speciale telefonice, alimentări cu Proceduri interne: special de reţele teren/retele
0.3 (vestigii arheologice, obiecte cu apa, obiective speciale etc. - PSSM – 12 analiza si Autoritatea
potentiala incarcatura exploziva) - PSSM – 13 masura Arheologica
pt. identificarea si protejarea lor Protectia civila
Altii
0.4 GESTIONAREA (aprovizionare, Tip, dimensiuni, cantitate, Acte de însotire a - Conformitatea PA E B Pv de recepţie;
transport, depozitare, manipulare, mijloc de transport, mărfii; Certificate de materialelor cu CQ (F-CM-029)
utilizare, post-utilizare) modalitati de depozitare; calitate si garantie; prevederile documentaţiei Altii Nota de receptie si
tuturor materiilor prime si Declaratii de analizate constatari.
materialelor conformitate ;
Buletin de
analiza/verificare
Standarde
Normative tehnice
Fise tehnice de
securitate
Fise de produs
Fise de siguranta
Agrement tehnic ;
Aprobare de model;
Etichete/elemente
de identificare;
Proiect de executie
PSSM - 18
Asigurarea si marcarea zonelor de Asig. continuit circulatiei si Legi; Vizual Existenta semnalizare PA E Pv
lucru (inclusiv semnalizare rutiera evitarea accident. de HG 300/2006; Scriptic locuri periculoase din Altii
pe timpul executiei lucrarilor) circulatie si de munca pe Proiect tehnic, caiete santier;
0.5
timpul exec. lucrarilor sarcini,
Proceduri operation.
proprii
Instructaj general si individual de Cunoasterea de catre Prevederi legale Vizual Efectuare instruiri; - E Pv de instruire privind
mediu, SSM si SU intreg personalul a aplicabile privind Scriptic mediul, SSM si SU;
prevederilor legale mediul, SSM si SU Fise individuale de
0.6 aplicabile privind mediul, PPM – 02 instructaj
SSM si SU, precum si a PSSM - 09
factorilor de risc
identificati

TERASAMENTE
Nr. Denumirea fazelor principale si a Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Responsa- Obser-
crt. fazelor determinante caracteristici ce se controleaza acceptare determinarilor tehnica de documente ce se bilitati vatii
referinta intocmesc

I Lucrari preliminare TERASAMENTE


I.1 Predare – Primire amplasament Control vizual Documente PV predare E + RTE
contractuale primire
amplasament si
borne reper
I.2 Control trafic Control vizual Documente Plan Control E
contractuale Trafic
I.3 Trasare lucrari – pichetare Verificarea starii tehnice si a La fiecare PV predare primire Proces Verbal E+T
lucrari,verificarea starii tehnice a coordonatelor bornelor de reper tronson amplasament Trasare /
bornelor existente,reparare borne exterioare Verificare
(daca este cazul)
I.4 Control utilitati Masurare distante Permanent in Proiect de executie Proces Verbal E
tronson Trasare /
Verificare
I.5 - curatare teren de frunze,crengi si Control vizual si verificare cote Proiect de executie Proces Verbal E
iarba,scoaterea radacinilor pamant vegetal Receptie
-taierea tufisurilor,arbustilor, Calitativa
crengilor, vegetatiei
-depozitare in gramezi
-decapare pamant vegetal si
mocirlos in afara amprizei
-evacuarea materialului
-umplerea golurilor dupa scoaterea
radacinilor
-construirea si dezafectarea
drumurilor de acces
-redarea suprafetei la forma initial
I.6 Trasare / Verificare: Masurare coordonate ± 5 cm fata de ax Permanent: Proiect de executie Proces Verbal E+T
-verificare topografica a pozitiei ± 10 cm la intreaga -la fiecare 30 m Trasare /
bornelor+corectii Materializarea in teren a punctelor latime in linie dreapta Verificare
-axul drumului si fixarea martorilor -la fiecare 20 m
-ampriza drumului in curbe
-inclinarea taluzului
-cota excavatii
-panta taluz
-directia rigolelor
I.7 Selectarea gropilor de imprumut
I.7.1. verificarea calitatii pamantului Determinari de laborator: Tipuri de pamant; Fiecare 5000 m3 STAS 1913/4-86 Rapoarte L
- limite de plasticitate 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, Fiecare 5000 m3 STAS 1913/5-85 incercari
- granulometrie 3b, 4a, 4b, 4c (STAS Fiecare 1000 m3 STAS 1913/12-88
- umflare libera 2914-1984) Fiecare 1000 m3 STAS 7107/1-76
- continutul de humus STAS 1913/13-83
- proctor Normal Fiecare 5000 m3 STAS 1709/3-90
- sensibilitate la inghet Fiecare sursa STAS 8942/1-89
-compresibilitate Fiecare sursa STAS 7107/3-74
-saruri solubile in apa Fiecare sursa
1.2. documentatia legala Obtinerea tuturor aprobarilor Pentru fiecare Legislatia B+E
pentru drumurile de acces si groapa de romaneasca
pentru ocuparea terenului imprumut
I.8 Sectoare de proba
I.8.1.verificarea geometriei stratului Masurarea dimensiunilor Pentru fiecare tip Procedura de lucru PV sector de E
de pamant, verificare topografica (grosime,latime,lungime) de pamant si proba
utilaj de
compactare
I.8.2.stabilirea atelierului de Control vizual (Q/S, numar Pentru fiecare tip Procedura de lucru PV sector E
compactare treceri,viteza,vibratii,grosimea de pamant si experimental
stratului de pamant) utilaj de
compactare
I.8.3. Controlul compactarii Determinari de laborator Pentru fiecare tip STAS: Rapoarte L
(umiditate,grad de compactare) de pamant 1913/1-82 incercari
1913/15-75
Verificarea tuturor transporturilor Verificarea regimului de transport, La fiecare Jurnal de E
Control vizual, distanta de tranport transport activitate
II Sapaturi in debleuri, teren necorespunzator pentru umpluturi sau in volum excedentar, Umpluturi cu pamant din deblee sau groapa de imprumut, Compactarea si nivelarea
terenului de fundare, Pamant vegetal pentru taluzuri
II.1 Marcarea suprafetei de sapatura Materializarea in teren a punctelor Permanent Proiect de executie Proces Verbal E+T
si fixarea martorilor Trasare /
Verificare
II.2 Sapatura pamantului Cote si masurarea dimensiunilor Permanent,in Proiect de executie Proces Verbal E+P
timpul cota sapatura
sapaturilor
II.3 Transportul si depozitarea Control vizual Depozit propus de Permanent in Diagrama miscarii E+
pamantului excavat Consultant timpul pamantului Consultant
-din debleu transportului si
-din stoc depozitarii
-pamant necorespunzator
II.4 Clasificare teren fundare Determinari de laborator; Tipuri de materiale 3 probe/ 100 STAS 1913/4-86 Rapoarte L
-limite de plasticitate 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, lungime STAS 1913/5-85 incercari
-granulometrie 3b, 4a, 4b, 4c (STAS La fiecare 250 m STAS 1913/12-88
-umflare 2914-1984) La fiecare 250 m STAS 7107/1-76
-continutul de humus STAS 1913/13-83
-Proctor Normal 1 la 5000 mc STAS 1709/3-90
-sensibilitate la inghet
II.5 Nivelarea patului drumului a Masurare dimensiuni (denivelare Denivelare ± 5 cm Permanent,pentr Proiect de executie E
taluzurilor dupa sapare sub 3 m de margine) ± 10 cm la intreaga u fiecare
latime sapatura
II.6 Construirea si dezafectarea Obtinerea tuturor aprobarilor Permanent Legislatia E+B
drumurilor de acces in depozit pentru realizarea drumului de romaneasca
acces
II.7 Compactarea si nivelarea terenului
de fundare
II.7.1. Utilaje de compactare Control vizual (Q/S, numar de Permanent in Proces Verbal E
Treceri,viteza,vibratii) timpul incercari
compactarii
II.7.2. Controlul compactarii Determinari de laborator Minim 100% 6 teste la fiecare STAS 1913/1-82 Rapoarte L
(umiditate,grad de compactare) 2000 m2 de STAS 1913/15-75 incercari
platforma de
drum
II.8 Verificarea dimensiunilor Masurari cote si dimensiuni teren Latime : ±0,05m/ax In profil Proiect de executie Proces Verbal T
geometrice ale terenului de fundare ±0,10m/total transversal la trasare/verificare
fundare Cote:+25mm; max.25m,pe 6
-50mm benzi
II.9 Controlul capacitatii portante a Determinari de laborator (parghia In functie de In profil CD31/2002 Rapoarte L
terenului de fundare Benkelman) clasificarea transversal la incercari
pamntului Max 600 max.25m,pe 6
1/100mm in max benzi
10% of test points
Cv<50%
II.10 Receptia terenului de fundare Inspectie vizuala si verificarea Pentru fiecare Proiect de executie Proces Verbal E + E+P+G
documentelor anterioare (II.1÷II.9) sectiune de Specificatie tehnica Lucrari Ascunse
sapaturi
II.11 Reamenajarea suprafetei si Obtinerea tuturor aprobarilor, Permanent Legislatia E+B
curatirea zonei de lucru conform masuri de protectie a romaneasca
mediului
III Ramblee
III.1 Controlul compactarii terenului de Determinari de laborator Material coeziv 6 teste la fiecare STAS 1913/1-82 Rapoarte L
fundare sub rambleu (umiditate,grad de compactare) Min 97%-h<2m 2000 m2 de STAS 1913/15-75 incercari
Min 92%-h≥2m platforma de
Material necoeziv drum
Min 97%-h<2m
Min 92%-h≥2m
III.2 Controlul capacitatii portante a Determinari de laborator In functie de In profil CD31/2002 Rapoarte L
terenului de fundare (Deflectometru cu parghie) clasificarea transversal la incercari
pamntului Max 600 max.25m,pe 6
1/100mm in max benzi
10% of test points
Cv<50%
III.3 Aprobarea terenului de fundare sub Inspectie vizuala si controlul Pentru fiecare Proiect de executie Proces Verbal E + CQ
rambleu documentelor (III.1÷III.2) sectiune de Caiet de sarcini Receptie
terasament Calitativa
III.4 Descarcarea si asternerea Control vizual si masurarea Pentru fiecare Proiect de executie E
pamantului de umplutura in straturi grosimii stratului de pamant pe strat de
succesive, patul drumului si taluzuri umplutura
III.5 Descarcarea si asternerea stratului Control vizual si masurarea Pentru fiecare Proiect de executie E
de agregate naturale balast grosimii stratului de balast pe strat de balast
patul drumului
III.6 Compactare
III.6.1. Utilaje de compactare Control vizual (Q/S; numar Permanent,in PV sector de proba E
treceri,viteza,vibratii,grosimea timpul
stratului de pamant) compactarii
III.6.2. Controlul compactarii Determinari de laborator Material coeziv 6 determinari la STAS 1913/1-82 Rapoarte L
(umiditate,grad de compactare) 100%0h<0,50m fiecare 2000 m2 STAS 1913/15-75 incercari
97%-0,50<h<2m de platforma de
92%-h≥2m drum pentru
Material necoeziv fiecare strat
100%0h<0,50m
97%-0,50<h<2m
92%-h≥2m
III.7 Receptia fiecariu strat de pamant Inspectie vizuala si controlul Pentru fiecare Proiect de executie Proces Verbal E + CQ
compactat documentelor anterioare strat de pamant Caiet de sarcini Receptie
(III.5÷III.6) Calitativa
III.9 Pante taluz Masuratori dimensiuni Pante -1: 1.5 Permanent Proiect de executie E
Realizare trepte de-a lungul pentru fiecare
taluzului panta/treapta
III.10 Controlul capacitatii portante: Determinari de laborator In functie de In profil CD 31/2002 Rapoarte L
-la fiecare al treilea strat de (Deflectometru cu parghie) clasificarea transversal la incercari
umplutura pamantului max.25m,pe 6
-pe ultimul strat al rambleului Max 600 benzi
1/100mm in
max.10% din
punctele de
incercare
Cv<50%
III.11 Nivelarea stratului superior al Masurari dimensiuni (sub 3m de la Denivelari ± 5cm Permanent, Proiect de executie E
rambleului margine,in linie dreapta) pentru fiecare Caiet de sarcini
sector de
rambleu
III.12 Geometria stratului superior si Masuratori ale dimensiunilor si Latime : ±0,05m/ax Pentru fiecare Proiect de executie Proces Verbal T
controlul cotelor cotelor ±0,10m/total profil transversal Caiet de sarcini trasare/verificare
Cote:+25mm; la 25 m
-50mm
III.13 Receptia ultimului strat al Inspectie vizuala si verificarea Fiecare sector de Proiect de executie Proces Verbal E + CQ
rambleului documentelor anterioare terasament Caiet de sarcini Receptie
(III.6÷III.12) Calitativa

STRAT DE FUNDATIE DIN AGREGATE NATURALE BALAST INCLUSIV ACOSTAMENTE


Nr. Denumirea fazelor principale Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Respons Obse
crt. sia fazelor determinante caracteristici ce se acceptare determinarilo tehnica de documente a-bilitati r-
controleaza r referinta ce se vatii
intocmesc
I – strat balast
1 Scarificarea platformei Cote si masurarea Min. 10 cm Permanent,in Proiect de E
drumului dimensiunilor timpul executie
scarificarilor
2 Separarea materialului Control vizual Permanent in Diagrama Aprobare L
scarificat si indepartarea Separare la ciur sau furca timpul miscarii materiale
materialului neutilizabil transportului pamantului
si depozitarii
3 Lucrari preliminare
4 Selectarea,evaluarea si Examinarea datelor inscrise Folosirea numai La fiecare Specificatie E + CQ
aprobarea surselor de balast in Certificatele de de furnizori sursa de tehnica
Conformitate aprobati balast
Teste de Laborator
5 Efectuare de incercari
6 Verificarea geometriei Masurarea dimensiunilor Pentru fiecare Procedura de PV sector E
stratului de baza (grosime,latime,lungime) sursa de lucru experimental
balast si
echipament
de
compactare
Echipament compactare Control vizual (numar de Pentru fiecare Procedura de PV sector E
treceri,viteza,vibratii,grosim sursa de lucru experimental
ea stratului) balast si
echipament
de
compactare
Controlul compactarii Teste de laborator Pentru fiecare STAS 4606:80 Rapoarte L
(umiditate,grad de sursa de STAS 1913/15- incercari
compactare) balast si 75
echipament
de
compactare
7 Controlul materialelor
inainte de folosire
8 balast Incercari de laborator G-in limite SR E N 933- Rapoarte L
Grading (G) specifice La fiecare 1:2012 incercari
Nisip echivalent (NE) EN-min 30% 400 T STAS 1913/13-
Coeficient de Un – min 15 La fiecare 83
neuniformitate (Un); Los LA –max 50 400 T SR EN 1097-
Angeles abrasion (LA) La fiecare 2:2010
Proctor test modificat (MP) 400 T
La fiecare
400 T
La fiecare
5000 Tone
9 Imprastierea si asternerea Control vizual si masurarea Permanent in Planse de lucru E
balastului initiala a grosimii timpul
asternerii
balastului
10 Compactarea balastului Control vizual (numar de zilnic PV sector L
treceri,viteza,vibratie,grosi experimental
mea stratului)
11 Controlul compactarii
12 Umiditate Teste de laborator +1% Wopt.PM Zilnic,cate 6 STAS 4606-80 Rapoarte de L
-2%Wopt.PM probe la incercari
fiecare
2000m2
13 Grad de compactare Teste de laborator 98% in Zilnic,cate 6 STAS 1913/15- Rapoarte de L
min,95% probe la 75 incercari
punctele de fiecare STAS 1913/13-
masurare si 2000m2 83
min.95% in
max.5% puncte
de masurare
14 Capacitate portanta Teste de laborator (Parghia Max.290 In profil CD 31-2002 Rapoarte de L
Benkelman) 1/100 mm in transversal la incercari
min.90% max.25m,pe
puncte de 6 benzi
incercare
Max.360
1/100 mm in
max.10%
puncte de
incercare
Cv<50%
15 Verificare caracteristici
geometrice strat de forma
16 Grosime Masurarea dimensiunilor ±10 mm 3 determinari Planse de lucru PV T
/ 2000 m2 trasare/verific
are
17 Latime Masurarea dimensiunilor ± 5 cm La fiecare 25 Planse de lucru PV T
m trasare/verific
are
18 Panta transversala Masurarea dimensiunilor ± 0,4 % La fiecare 25 Planse de lucru PV T
m trasare/verific
are
19 Niveluri Masurarea nivelului + 2,5 cm / - 5,0 La fiecare 25 Planse de lucru PV T
cm m trasare/verific
are
20 Controlul suprafetei Verificare denivelari Longitudinal:± In axul Specificatii E
Asperitati masurate sub 2cm fiecarei tehnice
lata de 3m Transversal:± 1 benzi,la
cm fiecare 25 m
21 Aprobarea stratului de balast Inspectie vizuala si controlul Pentru fiecare Planse de lucru Aprobare E+P+
Faza determinanta (FD) documentelor anterioare profil Specificatii lucrari B+
tehnice PV de
Receptie
Calitativa
+PVFD

IMBRACAMINTE DIN BETON RUTIER BcR 4,0


Nr. Denumirea fazelor principale Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Respons Obser
crt. si a fazelor determinante caracteristici ce se acceptare determinarilo tehnica de documente a-bilitati -
controleaza r referinta ce se vatii
intocmesc
V Inainte de inceperea executiei lucrarilor
Controlul calitatii materialelor inainte de punerea in opera – Materiale utilizate inainte de punerea in opera
V.1 Agregate sortate si de cariera - -compozitia granulometrica continua STAS 4606-80
verificarea calitatii materialelor inainte -coeficient de neuniformitate Min 8 % O proba la max
de preparare -echivalent de nisip (EN) Min 85 500mc pentru SR EN 933/2/1998
-dimensiunea maxima a granulei (mm) Agregate fiecare sursa SR EN 13242+A1:
2008
- Rezistenta la uzura Max 35% - pietris La fiecare lot SR EN 1097-2:2010
Max 25%- pietris aprovizionat si SR EN 1097-1:2011
conc., criblura, split cand se observa Buletin analiza L + CQ
schimbari pe
parcursul
aprovizionarii
- Rezistenta la strivire a agregatelor in Min 60 % - pietris La fiecare lot
stare saturata Min 60 % - pietris c aprovizionat si
cand se observa
schimbari pe
parcursul
Rezistenta la inghet dezghet
- coeficient de gelivitate - max 3% criblura si La fiecare lot
split aprovizionat si
- sensibilitatea la inghet - max 25 % criblura si cand se observa
split schimbari pe SR EN 1367-1:2007 Buletin analiza L + CQ
- pierdere in masa - max 10% pietris si parcursul
pietris concasat
Ciment – alegerea tipului de ciment a) I 42,5 R Inainte de SR EN 197-1:2011 Buletin analiza L + CQ
Conf . CS si NE prepararea SR 10092:2008 Aprobare ciment si Consultant
b) I 42,5 N 014/2002 amestecului furnizori

c) CR 42,5 R
La fiecare lot
aprovizionat

Doua incercari pe
saptamana Buletin analiza L
pentru ciment

O determinare pt
fiecare transport
dar nu mai putin
de o determinare
la 100 t pe o proba
medie
Examinarea datelor inscrise in Durata de depozitare CS si certificate de
certificatul de calitate sau certificatul nu va depasi 45 de calitate
de garantie zile de la expediere

NE 014/2002
SR EN 196-3+A1:2009

SR EN 196-3
SR EN 196-1:2006
Timpul initial de priza a) I 42,5 R incepe dupa 1 minut
b) I 42,5 N

a), b), c) ≤ 10mm


Expansiunea (mm) minim
(stabilitatea)
rezistenta initiala
Rezistentele mecanice la compresiune dupa 2 zileN/mm2,
la 2; 28 zile (N/mm2) 10;20 N/mm2; dupa
28 zile 42.5...62.5
N/mm2;

a) R2 ≥ 20 N/mm2
Starea de conservare (daca s-a depasit b) R2 ≥ 10 N/mm2
termenul de depozitare sau au
intervenit factori de alterare

Aditivi Examinarea datelor inscrise in Constatarea La fiecare lot NE 012-99 Certificat calitate L + CQ
certificatul de calitate sau certificatul garantarii calitatii de aprovizionat Reglementari
de garantie catre producator specifice

Produse prefabricate din cauciuc Examinarea datelor inscrise in Constatarea La fiecare lot Conform proiect Certificat calitate L + CQ
certificatul de calitate sau certificatul garantarii calitatii de aprovizionat tehnic si caiete de
de garantie catre producator sarcini

Mastic bituminos Verificarea caracteristicilor fizico- Confirmarea La fiecare lot Reglementari Certificat calitate L + CQ
mecanice ale materialelor caracteristicilor fizico- aprovizionat, specifice
componente si ale masticului mecanice minim 3 probe la o
tona
Asrobit Confruntarea datelor inscrise in Constatarea La fiecare lot Reglementari Certificat calitate L + CQ
certificatul de calitate cu conditile garantarii calitatii de aprovizionat specifice
tehnie. catre producator

Fluid de protectie P 45 Verificarea caracteristicilor Constatarea La fiecare lot Conform proiect Certificat calitate L + CQ
garantarii calitatii de aprovizionat, tehnic si caiete de
catre producator minim 3 probe la o sarcini
tona STAS 117-87
- lichid , omogen
- Aspect maroniu deschis
- 0.7-1.2 g/cm3
- Densitate - max. 10° E
- Vascozitate Engler la 20°C - secunde
- Vascozitate la 25°(cupa
vascozimetrica duza 3 mm) - max 26 cSt
- Vascozitate cinematica - min. 30° C
- Punct de inflamabilitate - max. 3 ore
- Timp de uscare la 25° C - 43 ±3 %
- Reziduu de evaporare

Apa Compozitia chimica Utilizarea la O proba la SR EN 1008:2003 Buletin analiza L + CQ


prepararea betonului inceperea
a unei ape lucrarilor daca apa
corespunzatoare nu provine dintr-o
sursa potabila
Otel beton Examinarea datelor inscrise in Constatarea La fiecare lot Certificat calitate L + CQ
certificatul de calitate sau certificatul garantarii calitatii de aprovizionat STAS 438/1
de garantie catre producator
SR EN 10060:2004
Verificarea caracteristicilor mecanice Confirmarea Minim 2 probe pe
(rezistenta la rupere, limita de curgere, caracteristicilor fizico- lot
alungirea la rupere etc) mecanice
Hartie rezistenta Kraft Verificarea caracteristicilor fizico- Confirmarea La fiecare lot STAS 3789-86 Certificat calitate L + CQ
mecanice ale produselor comparativ caracteristicilor fizico- aprovizionat
cu prevederile agrementului tehnic mecanice

In cursul prepararii betonului la statia de betoane


V.3 Controlul calitatii amestecului preparat Lucrabilitate

Betonul proaspat – prin metoda Cofraje fixe max. 3 cm


tasarii Cofraje glisante - De doua ori pe Conform proiect
- prin metoda Cofraje fixe 1.15...1.35 schimb si tip de tehnic si caiete de
gradului de Cofraje glisante 1.15...1.35 beton si la sarcini Buletin de analiza
compactare inceputul L
- prin metoda Cofraje fixe - prepararii SR EN 12350
Remodelarii Wbe Cofraje glisante 10-15 sec
Densitate Cofraje fixe 2400 ± 40 kg/m3 - Conform proiect
aparenta Cofraje glisante 2400 ± 50 kg/m3 tehnic si caiete de
sarcini

Continutul de aer Cofraje fixe 3.5 ± 0.5 % O proba pe SR EN 12350-7:2009


oclus Cofraje glisante 4-6% schimb
Temperatura (la temeratura aerului Incadrarea 4 determinari NE 012-99 Masuratori L
sub + 5° C si peste + 25° C) temperaturii in pentru fiecare tip NE 014-2002
limitele 50C – 300C de beton si schimb
de lucru
1 set prisme si 1 SR EN 12350 L
Confectionare epruvete pt set cuburi la 100 Aprobare reteta
determinare Rc la 7 zile si la 28 zile mc si cel putin 1
data /schimb
Examinare documente transport T transport =max 45 min La fiecare NE 014-2002 L
la temp.15<t≤30 transport
Betonul intarit Rezistenta la incovoiere la 28 zile pe Verificarea realizarii o serie de 3 C 54 – 1981 Buletin de analiza L
epruvete prismatice de cerintelor de calitate prisme/ schimb/ NE 014-2002
150x150x600mm pentru clasa de tip de beton si
beton prescrisa betoniera dar min
Rezistenta medie la compresiune (Rc) a) R28 ≤52,5 N/mm2 o serie la 100 m3
determinata la 28 zile, pe cuburi cu b) R28 ≤62,5 N/mm2 o serie de 6
latura de 150 mm, fragmente de c) R28 ≤62,5 N/mm2 epruvete/
prisme cu latura sectiunii de 150 mm schimb/tip de
sau pe carote beton si betoniera
dar min o serie la
100 m3
Determinarea gradului de gelivitate G 100 se determina la NE 014 -2002 Buletin de analiza L
elaborarea
compozitiei
betonului
V.4 La locul de punere in opera
Betonul proaspat Examinare documente transport Constatarea calitatii La fiecare
de cater producator transport
si respectarea duratei
de transport
Lucrabilitate (consistenta) Confirmarea O proba pt fiecare SR EN 12350-2 Buletin de analiza L
caracteristicilor tip de beton si
impuse betonului schimb de lucru
dar cel putin o SR EN 12350-4
proba la 20m3 de
beton SR EN 12350-3

Temperatura (la temeratura aerului Confirmarea 4 determinari SR EN 12350 Buletin de analiza L


sub + 5° C si peste + 25° C) caracteristicilor pentru fiecare tip
impuse betonului de beton si schimb
de lucru
Betonul intarit Determinarea rezistentei la Verificarea calitatii 2 carote pe km de NE 014-2002 Buletin de analiza L
compresiune pe carote extrase din betonului pe lucrare banda de
imbracamintea executata imbracaminte din
beton sau minim
3 carote pe km
banda de beton
sau din zonele cu
dubii de calitate
V.5 La terminarea executiei lucrarilor
V.6 Caracteristicile suprafetei stratului Denivelari in profil longitudinal ±10 mm sub lata de 3 Masuratori in axa STAS 10473 Buletine,masurato Topo, RTE,
m fiecarei benzi de ri CQ
Denivelari in profil transversal - conform proiect circulatie (profile STAS 10473
PT)

V.5 Verificarea elementelor geometrice -Grosimea stratului de agregate +20mm; -20 mm fata La 200 m strat STAS 6400-84
realizate naturale stabilizate de grosimea executat
proiectata In dreptul profil PVRF E+
-Abatere admisibila latimea banda ± 15 mm transversal STAS 6400-84 Consultant
-Abatere admisibila panta transversala ± 0,4% fata de PT In puncte STAS 6400-84
-Declivitatea in profil in lung +/-10 mm fata de importante de pe STAS 10473/1-87
cote proiect traseu
V.6 Verificarea lucrarilor pentru receptie -verificare imbracaminte din beton de Conformitate PT si CS La terminarea Ordin MLPAT Process Verbal de I+B+P+E
ciment propunerea comisiei lucrarilor pe 31/N/95 Control in Faza
-existenta documentatiei de receptie sectoare de HG 273 – 94 Determinanta
-tabel rezultate carote max.5km NE 014/2002
-masuratori denivelari

SANTURI DE PAMANT
Nr. Denumirea fazelor principale Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Respons Obser
crt. sia fazelor determinante caracteristici ce se acceptare determinarilo tehnica de documente a-bilitati -
controleaza r referinta ce se vatii
intocmesc
1 Verificare trasare lucrari -pichetarea lucrarilor Pe toata durata Proiect de executie Proces Verbal T + E + CQ
-materializarea axelor executiei Caiet de sarcini trasare/verificare
Cota stabilita
Respectarea latimii transeei, inclinarea
taluzelor, cotei si pantei precizate
2 Verificarea executiei sapaturilor -sapaturi pentru santuri : Panta longitudinala Pe fiecare sectiune Proiect de executie Proces Verbal T + E + CQ
- latimea fundului 0,25% in teren de sapatura Caiet de sarcini Receptie Calitativa
- inaltimea natural Masuratori
- inclinarea taluzului
3 Evacuarea pamantului din zona de lucru Control vizual Caiet de sarcini E

SANTURI DALATE - PROTEJATE CU BETON


Nr. Denumirea fazelor principale sia Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Responsa- Obser-
crt. fazelor determinante caracteristici ce se controleaza acceptare determinarilor tehnica de documente ce se bilitati vatii
referinta intocmesc
I Santuri pereate
1 Controlul calitatii materialelor Caracteristici tehnice de calitate Inainte de Proiect de executie Proces Verbal CQ + L
inainte de utilizare ale materialelor functie de inceperea Caiet de sarcini Receptie
destinatia acestora lucrarilor Calitativa
2 Verificare trasare lucrari -pichetarea lucrarilor Pe toata durata Proiect de executie Proces Verbal P + E + CQ
-materializarea axelor executiei Caiet de sarcini trasare/
Cota stabilita verificare
Respectarea latimii transeei, - panta max.
inclinarea taluzelor, cotei si pantei admisa 10%
precizate
3 Verificarea executiei sapaturilor -sapaturi pentru santuri : - Conform Pe fiecare Proiect de executie Proces Verbal P + E + CQ
- latimea fundului configuratie sectiune de Caiet de sarcini Receptie
- inaltimea geometrica sapatura Masuratori Calitativa
- inclinarea taluzului
- rigole de acostament - la ramblee cu
h=3-5m; h>5m
4 Finisarea taluzurilor Control vizual Caiet de sarcini Proces Verbal T + E + CQ
Masuratori Receptie
Calitativa
5 Evacuarea pamantului din zona de Control vizual Caiet de sarcini E
lucru
6 Verificarea suprafetei stratului Control vizual Pentru fiecare Proiect de executie E
suport tronson
7 Aprovizionarea cu materiale Caracteristici tehnice de calitate Pe toata durata Proiect de executie Proces Verbal CQ
ale materialelor functie de de executie Caiet de sarcini Receptie
destinatia acestora Calitativa
8 Verificarea sub-stratului de nisip Control vizual si masurarea Pentru fiecare Proiect de executie Buletin analiza L+ CQ
grosimii stratului de nisip tronson Determinarea
gradului de
compactare
Pereu din placi de beton turnat pe loc
9 Pregatirea betonarii (curatire Control vizual Pentru fiecare Procedura de E + CQ
suprafete,udare cu apa,dispozitive operatie si executie
de turnare) dispozitiv
10 Verificarea betonului inainte de La fiecare
turnare transport
Bon de transport/document calitate Control vizual La fiecare Procedura de Bon de transport E + CQ
beton autobetoniera executie
Consistenta beton Incercari de laborator ± 2 cm fata de 1 proba la 20 mc NE 012:2010 Condica de L
consistent SR EN 206 betoane
prescrisa
Temperatura beton Incercari de laborator 5 o C – 30 o C 4 determinari /tip SR EN 12350-1 Condica de L
beton/schimb betoane
Continut de aer Incercari de laborator 1 proba la 20 mc SR EN 12350-6 Condica de L
betoane
11 Verificarea betonului intarit (C25/30)
Rezistenta la compresiune Incercari de laborator Rc 28> Rc min 1 serie /50 (100) SR EN 12390/6 Raport incercare L
prevazut mc NE 012:2010
Permeabilitate Incercari de laborator Grad de 1 proba/300 mc SR EN 206 Raport incercare L
permeabilitate SR EN 12390-8
conform proiect
de executie
Rezistenta la inghet-dezghet Incercari de laborator Gelivitatea 1 proba/1000mc SR EN 12390-9 Raport incercare L
conform proiect de
executie
Densitatea Incercari de laborator SR EN 12390-7 Raport incercare L
12 Verificarea elementelor din beton
Verificare aspect suprafata beton, Control vizual Fiecare element Proiect executie CQ
muchii si defecte de suprafata NE 012:2010
-fundul sapaturii ±24mm
-peretii laterali ai sapaturii ±24mm
13 Defecte in strat acoperire beton
l<5cm
Verificare dimensini geometrice Masuratori directe CQ
Verificare cota beton turnat Masuratori topografice (cota) Minim o Proiect executie Proces verbal RTE
verificare pentru trasare/
fiecare element verificare lucrari
14 Rostuire pereu Control vizual - Fiecare element Proiect executie CQ
15 Receptie aspect beton dupa Concluziile verificatorilor Fiecare element Proiect executie Process verbal RTE
decofrare de receptie
calitativa

SEMNALIZARE
Nr. Categorii de lucrari Mod de efectuare Frecventa Efectueaza Semneaza Inregistrari
crt. verificari prevazute in verificari solicitata C B P I Document Data Unde se
caiete de sarcini intocmit intocmi pastreaza
rii
1 Semnalizarea drumului pe timpul Examinare documente si plan Permanent pe X X Resp.proces PV de receptie Punct de
executiei monitorizare trafic timpul executiei RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultanta
2 Controlul calitatii materialelor Examinare documente si La fiecare lot X X Resp.proces PV de receptie Punct de
aprovizionate inregistrari, verificari mod de aprovizionat RTE,CQ, pe faze lucru
depozitare Consultanta Consultanta
3 Verificarea pregatirii stratului suport Vizual,masuratori La inceperea X X Resp.proces PV de receptie Punct de
lucrarii sau pe RTE,CQ, pe faze lucru
tronsoane Consultanta Consultanta
4 Trasare,pichetare Marcarea sectoarelor La inceperea X X Resp.proces PV de trasare Punct de
Masuratori lucrarii sau pe RTE,CQ, lucru
Repere tronsoane Consultanta Consultanta
5 Verificarea sapaturii pentru stalpi Vizual,masuratori,efectuare Pe parcursul X Responsabil Raport de Responsabil
inregistrari executarii lucrarii CQ neconformitate CQ
6 Verificarea plantarii stalpilor Vizual,masuratori,efectuare La terminarea X X Resp.proces PV de receptie Punct de
inregistrari lucrarii sau pe RTE,CQ, pe faze lucru
tronsoane Consultanta Consultanta
7 Controlul compactarii cu maiul de Rapoarte incercare permanent X X Resp.proces PV de receptie Punct de
mana RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultanta
8 Receptia executiei indicatoarelor Vizual,masuratori,efectuare La terminarea X X Resp.proces PV de receptie Punct de
inregistrari lucrarii sau pe RTE,CQ, pe faze lucru
tronsoane Consultanta Consultanta
9 Verificarea echipamentelor pentru Verificarea regimului de La fiecare transport X X Resp.proces PV de receptie Punct de
executia marcajului longitudinal temperaturi,protectie,distanta de RTE,CQ, calitativa pe faze lucru
transport Consultanta Consultanta
10 Controlul executiei marcajelor rutiere Vizual, masuratori Program de control X X Resp.proces PV de receptie Punct de
longitudinale Curatare suprafete inaintea consultanta RTE,CQ, pe faze lucru
executiei marcajului Consultanta Consultanta
11 Receptia lucrarilor de semnalizare Vizual,masuratori,efectuare La terminarea X X Resp.proces PV de receptie Punct de
inregistrari lucrarii sau pe RTE,CQ, pe faze lucru
tronsoane Consultanta Consultanta

PODET DALAT
Nr. Denumirea fazelor principale sia Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Responsa- Obser-
crt. fazelor determinante caracteristici ce se controleaza acceptare determinarilor tehnica de documente ce se bilitati vatii
referinta intocmesc

I Lucrari preliminare
1 Predare – Primire amplasament Control vizual Documente PV predare E + RTE
contractuale primire
amplasament si
borne reper
2 Control trafic Control vizual Documente Plan Control E
contractuale Trafic
3 Trasare lucrari Verificarea coordonatelor bornelor La fiecare podet PV predare primire Proces Verbal E+T
de reper exterioare amplasament Trasare /
Verificare
4 Trasare / Verificare: Masurare coordonate ± 5 cm La fiecare podet Proiect de executie Proces Verbal E+T
-cota excavatii Trasare /
Verificare
5 Sapatura pamant, inclusiv sprijiniri Cote si masurarea dimensiunilor Permanent,in Proiect de executie E
timpul
excavatiilor
6 Transportul si depozitarea Control vizual Permanent in Diagrama miscarii E
pamantului timpul pamantului
-din debleu transportului si
-din stoc depozitarii
-pamant necorespunzator
7 Receptia terenului de fundare Inspectie vizuala si verificarea Pentru fiecare Proiect de executie Proces Verbal E + CQ
documentelor anterioare sectiune de Specificatie tehnica Receptie
sapaturi Calitativa
Fundatii la podete – Lucrari preliminare
8 Selectarea,evaluarea si aprobarea Examinarea datelor inscrise in Folosirea numai de La fiecare sursa Specificatie tehnica E + CQ
surselor de materiale Certificatele de Conformitate furnizori aprobati aprovizionata
Teste de Laborator
9 Efectuare de incercari
10 Verificarea fundatiilor -amplasament Conform proiect La fiecare Procedura de lucru Proces Verbal E+T
-dimensiuni,pozitie tehnic element Trasare /
-cota fundare Verificare
-natura teren fundare Conform caiet de
-grad de compactare sarcini
-capacitate portanta
11 Verificare echipament de vibrare Control vizual ( viteza vibratii, Pentru fiecare Procedura de lucru E
grosimea stratului) element
12 Controlul materialelor inainte de folosire
13 Beton, filtru din material Examinarea datelor inscrise in La fiecare livrare Specificatii tehnice Rapoarte
Certificatele de calitate incercari
14 Reconstituirea axului longitudinal Masuratori topometrice Minim o Proiect executie T
de simetrie al podetului si a axelor (coordonate) verificare
fiecariu element pt.fiecare
element
15 Trasarea si materializarea Masuratori topometrice Minim o Proiect executie Proces Verbal T
conturului fiecarui element de (coordonate) verificare pt. Trasare /
beton fiecare element Verificare
Betonare
16 Pregatirea betonarii Control vizual Pentru fiecare Procedura de E + CQ
operatie si executie
dispozitiv
17 Verificarea betonului inainte de
turnare
Bon de transport/document calitate Control vizual La fiecare Procedura de Bon de E + CQ
beton autobetoniera executie transport
Consistenta beton Incercari de laborator ± 2 cm fata de 1 proba la 20 mc NE 012 Condica de L
consistent betoane
prescrisa
Temperatura beton Incercari de laborator 5 o C – 30 o C 4 determinari SR EN 12350/4-09 Condica de L
/schimb betoane
18 Verificarea clasei betonului Incercari de laborator Rc 28> Rc min 1 serie /50 (100) SR EN 12390/6-2010 Raport L
prevazut mc NE 012 incercare
Verificare dimensini geometrice Masuratori directe CQ
Verificare cota beton turnat Masuratori topografice (cota) Minim o Proiect executie Proces verbal T
verificare pentru trasare/verificar
fiecare element e lucrari

MONTARE ELEMENTE PREFABRICATE LA PODETE


Nr. Categorii de lucrari verificari Mod de efectuare verificari Frecventa Efectueaza Semneaza Inregistrari
crt. prevazute in caiete de sarcini solicitata C B P I Document Data Unde se
intocmit intocmir pastreaza
ii
1 Controlul calitatii elementelor Examinare documente si La fiecare lot X X Resp.proces PV de receptie Statie de
prefabricate inregistrari, verificari mod de aprovizionat RTE,CQ, pe faze preparare
depozitare Consultanta Consultanta
2 Verificarea executiei lucrarilor Vizual,masuratori, examinare La fiecare X X Resp.proces PV de receptie Punct de
pregatitoare documente si inregistrari element RTE,CQ, pe faze lucru
prefabricat Consultanta Consultanta
3 Controlul montarii si imbinarii Vizual,masuratori, examinare La fiecare X X Resp.proces PV de receptie Punct de
elementelor prefabricate documente si inregistrari element RTE,CQ, pe faze lucru
element tip C3, tip P2, aripi si prefabricat Consultanta Consultanta
timpan
4 Monitorizarea lucrarii Vizual,masuratori, efectuare Permanent X Resp.proces Jurnal de Punct de
inregistrari activitate lucru
5 Controlul CQ pe parcursul Conform PCCVI Pe parcursul X Resp. CQ, Raport de Responsabil
derularii proceselor executarii lucrarii neconformitat CQ
e
HIDROIZOLATII
1 Controlul calitatii materialelor Examinare documente si La fiecare lot X X Resp.proces PV de receptie Punct de
aprovizionate inregistrari, verificari mod de aprovizionat RTE,CQ, pe faze lucru
depozitare Consultanta Consultant
a
2 Controlul executiei hidroizolatiei Vizual,masuratori La fiecare podet X X Resp.proces PV de receptie Punct de
RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultant
a
3 Monitorizare lucrare Vizual,masuratori, efectuare Permanent X Resp de Jurnal de Responsabi
inregistrari proces activitate l CQ
4 Control CQ pe parcursul derularii Conform PCCVI Pe parcursul X Respons.CQ Raport de Constructor
proceselor executarii lucrarii neconformitat Client
e la terminare
5 Receptia hidroizolatiilor Vizual,masuratori, examinare La final X X Resp.proces PV de receptie Constructor
documente si inregistrari de RTE,CQ, Client
calitate Consultanta
6 Receptia parapetului deformabil Vizual,masuratori, examinare La final X X Resp.proces PV de receptie Constructor
documente si inregistrari de RTE,CQ, Client
calitate Consultanta
7 Executie zidarie uscata in dren din Control vizual In timpul X X RTE PV de
bolovani de rau executiei 20eceptive
calitativa

PODETE TUBULARE Dn 800 mm / Dn 600 mm


Nr. Denumirea fazelor principale si a Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Responsa- Obser-
crt. fazelor determinante caracteristici ce se controleaza acceptare determinarilor tehnica de documente ce se bilitati vatii
referinta intocmesc
I Lucrari preliminare
1 Predare – Primire amplasament Control vizual Documente PV predare E + RTE
Marcarea zonei de lucru contractuale primire
amplasament si
borne reper
2 Control trafic Control vizual Documente Plan Control E
verificare PMT contractuale Trafic
3 Trasare lucrari Verificarea coordonatelor bornelor La fiecare podet PV predare primire Proces Verbal E+T
de reper exterioare amplasament Trasare /
Verificare
4 Trasare / Verificare: Masurare coordonate ± 5 cm La fiecare podet Proiect de executie Proces Verbal E+T
-cota excavatii Trasare /
Verificare
5 Sapatura pamant Cote si masurarea dimensiunilor Permanent,in Proiect de executie E
timpul
excavatiilor
6 Transportul si depozitarea Control vizual Permanent in Diagrama miscarii E
pamantului timpul pamantului
-din debleu transportului si
-din stoc depozitarii
-pamant necorespunzator
7 Clasificare teren fundare Determinari de laborator; Tipuri de materiale La fiecare podet STAS 1913/4 :86 Rapoarte L
-limite de plasticitate 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, STAS 1913/5:85 incercari
-granulometrie 3b, 4a, 4b, 4c (STAS STAS 1913/12:88
-umflare 2914-1984) STAS 7107/1:76
-continutul de humus STAS 1913/13:83
-Proctor Normal STAS 1709/3:90
-sensibilitate la inghet
8 Nivelarea terenului de fundare Masurare dimensiuni (denivelare Denivelare ± 5 cm Permanent,pentr Proiect de executie E
sub 3 m de margine) u fiecare
sapatura
9 Compactarea terenului de fundare
10 X.9.1. Utilaje de compactare Control vizual (Q/S, numar de Permanent in Proces Verbal E
treceri,viteza,vibratii) timpul incercari
compactarii
12 X.9.2. Controlul compactarii Determinari de laborator Minim 100% La fiecare podet STAS 1913/1:82 Rapoarte L
(umiditate,grad de compactare) STAS 1913/15:75 incercari
13 Controlul capacitatii portante a Determinari de laborator (parghia In functie de La fiecare podet CD31/2002 Rapoarte L
terenului de fundare Benkelman) clasificarea incercari
pamntului Max 600
1/100mm in max
10% of test points
Cv<50%
14 Receptia terenului de fundare Inspectie vizuala si verificarea Pentru fiecare Proiect de executie Proces Verbal E + CQ
documentelor anterioare sectiune de Specificatie tehnica Receptie
(X.5÷X.10) sapaturi Calitativa
15 Fundatii la podete tubulare - Lucrari preliminare
16 Selectarea,evaluarea si aprobarea Examinarea datelor inscrise in Folosirea numai de La fiecare sursa Specificatie tehnica E + CQ
surselor de balast si beton Certificatele de Conformitate furnizori aprobati de balast si
Teste de Laborator beton
17 Efectuare de incercari
18 Verificarea geometriei stratului de Masurarea dimensiunilor Pentru fiecare Procedura de lucru E
baza din balast si beton (grosime,latime,lungime) sursa si
-strat drenant din piatra sparta echipament de
compactare
19 Echipament compactare si vibrare Control vizual (numar de Procedura de lucru E
treceri,viteza,vibratii,grosimea
stratului)
20 Controlul compactarii Teste de laborator (umiditate,grad Pentru fiecare STAS 4606:80 Rapoarte L
de compactare) sursa de STAS 1913/15:75 incercari
balast,beton si
echipament de
compactare
21 Controlul materialelor inainte de folosire
agregate Incercari de laborator La fiecare 400 T STAS 1913/13:83 L
Grading (G) G-in limite Rapoarte
Nisip echivalent (NE) specifice La fiecare 400 T incercari
Coeficient de neuniformitate (Un); EN-min 30% La fiecare 400 T
Los Angeles abrasion (LA) Un – min 15 La fiecare 5000
Proctor test modificat (MP) LA –max 50 Tone
beton Examinarea datelor inscrise in La fiecare livrare Specificatii tehnice Rapoarte
Certificatele de calitate NE 012-99 incercari
22 Controlul compactarii
Umiditate Teste de laborator +1% Wopt.PM Zilnic STAS 4606 Rapoarte de L
-2%Wopt.PM incercari
Grad de compactare Teste de laborator 98% in min,95% Zilnic STAS 1913/15:75 Rapoarte de L
test points si incercari
min.95% in max.5%
test points
Capacitate portanta Teste de laborator (Parghia Max.290 La fiecare podet CD 31-2002 Rapoarte de L
Benkelman) 1/100 mm in incercari
min.90% puncte de
incercare
Max.360
1/100 mm in
max.10% puncte
de incercare
Cv<50%
23 Verificare caracteristici geometrice
strat de fundatie
Grosime Masurarea dimensiunilor ±20 mm la fiecare podet Planse de lucru PV T
trasare/verificare
Latime Masurarea dimensiunilor + 5 cm la fiecare podet Planse de lucru PV T
trasare/verificare
Panta transversala Masurarea dimensiunilor ± 0,4 % la fiecare podet Planse de lucru PV T
trasare/verificare
Niveluri Masurarea nivelului + 2,5 cm / - 5,0 cm la fiecare podet Planse de lucru PV T
trasare/verificare

PODETE TUBULARE –camera de cadere si timpane


Nr. Denumirea fazelor principale si a Determinari (verificari) sau Criteriu de Frecventa Reglementarea Inregistrari Responsa- Obser-
crt. fazelor determinante caracteristici ce se controleaza acceptare determinarilor tehnica de documente ce se bilitati vatii
referinta intocmesc
Trasarea timpanelor si a camerelor de cadere
1 Reconstituirea axului longitudinal Masuratori topometrice Minim o Proiect executie T
de simetrie al podetului si a axelor (coordonate) verificare
fiecariu timpan / camera de cadere pt.fiecare
element
2 Trasarea si materializarea Masuratori topometrice Minim o Proiect executie Proces Verbal T
conturului fiecarui element de (coordonate) verificare Trasare /
beton pe fundatie / radier pt.fiecare Verificare
element
4 Cofrare
Verificarea elementelor de cofrare Control vizual Lungime ± 4mm Inainte de Procedura de CQ
Masuratori directe Latime ± 3mm montare cofraj executie NE 012
SR EN 1313-1:2010
Verificarea modului de montare si Control vizual Pentru fiecare Proiect CQ
sprijinire a cofrajului Masuratori directe element executie/planse
cofrare
Verificare dimensiuni Control vizual Pentru fiecare Proiect executie Proces verbal CQ + T
geometrice,cote superiaore,strat Masuratori directe element trasare/verificare
acoperire beton Masuratori topometrice,cote lucrari
Proces verbal
receptie
calitativa
5 Betonarea elementelor din beton la podete
Pregatirea betonarii (curatire Control vizual Pentru fiecare Procedura de E + CQ
suprafete,udare cu apa,dispozitive operatie si executie
de turnare si vibrare beton) dispozitiv
Verificarea betonului inainte de
turnare
Bon de transport/document calitate Control visual La fiecare Procedura de Bon de transport E + CQ
beton autobetoniera executie
Consistenta beton Incercari de laborator ± 2 cm fata de 1 proba la 20 mc NE 012 Condica de L
consistent betoane
prescrisa
Temperature beton Incercari de laborator 5 o C – 30 o C 4 determinari SR EN 12350- Condica de L
/schimb 4:2009 betoane
6 Verificarea clasei betonului Incercari de laborator Rc 28> Rc min 1 serie /50 (100) SR EN 12390- Raport incercare L
prevazut mc 6:2010
NE 012
7 Verificarea elementelor din beton
Verificare aspect suprafata Control vizual 10 % defecte de Fiecare element Proiect executie CQ
beton,muchii si defecte de sup (S suprafata;5% def. NE 012
400 cm2 si h< 1 cm) in strat acoperire
Defecte in strat acoperire beton
l<5cm
Verificare dimensini geometrice Masuratori directe CQ
Verificare cota beton turnat Masuratori topografice (cota) Minim o Proiect executie Proces verbal T
verificare pentru trasare/verificare
fiecare element lucrari
Receptie aspect beton dupa Concluziile verificatorilor Fiecare element Proiect executie Process verbal RTE
decofrare de receptive
calitativa

MONTARE ELEMENTE PREFABRICATE LA PODETE TUBULARE


Nr. Categorii de lucrari verificari Mod de efectuare verificari Frecventa Efectueaza Semneaza Inregistrari
crt. prevazute in caiete de sarcini solicitata C B P I Document Data Unde se
intocmit intocmirii pastreaza
1 Controlul calitatii materialelor Examinare documente si La fiecare lot X X Resp.proces PV de receptie Statie de
aprovizionate inregistrari, verificari mod de aprovizionat RTE,CQ, pe faze preparare
depozitare Consultanta Consultanta
2 Verificarea executiei lucrarilor Vizual,masuratori, examinare La fiecare podet X X Resp.proces PV de receptie Punct de
pregatitoare documente si inregistrari RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultanta
3 Controlul montarii si imbinarii Vizual,masuratori, examinare La fiecare podet X X Resp.proces PV de receptie Punct de
elementelor prefabricate documente si inregistrari RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultanta
4 Monitorizarea lucrarii Vizual,masuratori, efectuare Permanent X Resp.proces Jurnal de Punct de
inregistrari activitate lucru
5 Controlul CQ pe parcursul Conform PCCVI Pe parcursul X Resp. CQ, Raport de Responsabil
derularii proceselor executarii lucrarii neconformitate CQ
6 Receptia suprastructurii de Vizual,masuratori, examinare La fiecare podet X X Comisia de PV de receptie Constructor
rezistenta documente si inregistrari de receptie la terminare Client
calitate
7 Controlul comportarii in timp a Vizual,masuratori, examinare La fiecare podet X X Comisia de PV de receptie Constructor
lucrarii documente si inregistrari de receptie finala Client
calitate
HIDROIZOLATII
1 Controlul calitatii materialelor Examinare documente si La fiecare lot X X Resp.proces PV de receptie Punct de
aprovizionate inregistrari, verificari mod de aprovizionat RTE,CQ, pe faze lucru
depozitare Consultanta Consultanta
2 Verificarea pregatirii stratului Vizual,masuratori La fiecare podet X X Resp.proces PV de receptie Punct de
suport RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultanta
3 Controlul executiei hidroizolatiei Vizual,masuratori La fiecare podet X X Resp.proces PV de receptie Punct de
RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta Consultanta
4 Controlul executiei stratului de Vizual,masuratori, examinare La fiecare podet X X Resp.proces PV de receptie Punct de
protectie a hidroizolatiei documente si inregistrari RTE,CQ, pe faze lucru
Consultanta
5 Monitorizare lucrare Vizual,masuratori, efectuare Permanent X Resp de Jurnal de Responsabil
inregistrari proces activitate CQ
6 Control CQ pe parcursul derularii Conform PCCVI Pe parcursul X Respons.CQ Raport de Constructor
proceselor executarii lucrarii neconformitate Client
la terminare
7 Receptia hidroizolatiilor Vizual,masuratori, examinare La final X X Resp.proces PV de receptie Constructor
documente si inregistrari de RTE,CQ, Client
calitate, etanseitate Consultanta

TOTALITATEA MASURATORILOR PRIVIND SIGURANTA SI CONTROLUL CIRCULATIEI RUTIERE IN TIMPUL ZILEI/NOPTI SI IN ORICE FEL DE CONDITII
CLIMATERICE PENTRU ASIGURAREA UNUI TRAFIC SIGUR ATAT PE SANTIER CAT SI PE INTREG DRUMUL
Nr. Categorii de lucrari Documentatia de referinta Frecventa Efectueaza Semneaza Inregistrari
crt. verificari prevazute in solicitata C B P I Document Data Unde se
caiete de sarcini intocmit intocmi pastreaza
rii
1 Realizarea semnalizarii Ordonanta de urgenta privind Permanent pe X X Resp.proces Plan de Punct de
verticale,marcajului,semnalelor circulatia pe drumurile publice nr timpul executiei RTE,CQ, management al lucru
luminoase,barierelor etc 195/2002 si Regulamentul de aplicare Consultanta traficului Consultanta
a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice publicata in
Monitorul Oficial 58/ 31. 1.2003
2 Aplicarea masurilor temporare Legea 413/26.06.2002 privind Permanent pe X X Resp.proces Plan de Punct de
pentru asigurarea sigurantei aprobarea O.G. 79/2001 pentru timpul executiei RTE,CQ, management al lucru
traficului modificarea si completarea Consultanta traficului Consultanta
3 Masuri de siguranta si control Ordonantei Guvernului 43/1997 Permanent pe X X Resp.proces Plan de Punct de
aplicate pe timpul privind regimul drumurilor. timpul executiei RTE,CQ, management al lucru
zilei/noptii/conditii de vreme Normele metodologice privind Consultanta traficului Consultanta
4 Semnalizare, marcaje,masuri conditiile de inchidere a circulatiei si Permanent pe X X Resp.proces Plan de Punct de
temporare pentru protectia de instruire a restrictiilor de circulatie, timpul executiei RTE,CQ, management al lucru
populatiei in vederea executarii de lucrari in zona Consultanta traficului Consultanta
drumului public si/sau pentru
protejarea drumului, aprobate prin
Ordinul comun MIMT nr 1112/411
(publicat in MO nr 397/ 24.08.2000).
Standardele de stat nr 1848/1.2.3 si
7 /1986 din colectia “SIGURANTA
CIRCULATIEI”.
Normele specifice de Protectia Muncii
pentru exploatarea si intretinerea
drumurilor elaborate de MMSS nr
79/2001.
5 Asigurarea si verificarea Conform grafic resurse Permanent pe X X Resp.proces Punct de
transporturilor necesare tuturor timpul executiei executant lucru
lucrarilor Consultanta
6 Procurarea si montarea panourilor Caiet de sarcini Permanent pe X X Resp.proces Punct de
cu date in legatura cu lucrarea, la timpul executiei executant lucru
cele doua capete ale santierului

ORGANIZARE DE SANTIER
Nr. Categorii de lucrari Mod de efectuare Frecventa Efectueaza Semneaza Inregistrari
crt. verificari prevazute in verificari solicitata C B P I Document Data Unde se
caiete de sarcini intocmit intocmi pastreaza
rii
1 Executarea imprejmuirii de Conform proiect organizare Permanent pe X X Resp.proces PV montaj Punct de
panouri din tabla santier timpul executiei lucru
Consultanta
5 Amplasare container sala de Conform proiect organizare Permanent pe X X Resp.proces PV montaj Punct de
mese santier timpul executiei lucru
Consultanta
6 Amplasare vestiar pentru Conform proiect organizare Permanent pe X X Resp.proces PV montaj Punct de
muncitori santier timpul executiei lucru
Consultanta
8 Amplasare cabine WC Conform proiect organizare Permanent pe X X Resp.proces PV montaj Punct de
santier timpul executiei lucru
Consultanta
10 Receptia lucrarilor de organizare Conform proiect organizare Permanent pe X X Resp.proces PV de receptie Punct de
de santier santier timpul executiei organizare de lucru
santier Consultanta