Sunteți pe pagina 1din 31

Anul IX — nr.

35 — iulie - septembrie 2019


exemplar trimestrial gratuit

public aŢie editată de coleg iul medic ilor ve terinari din românia

„Medicul uman
salvează omul,
medicul veterinar
salvează omenirea.“
Louis Pasteur

pag. 4
Sterilizarea precoce a puilor de pisică.
Cunoștințe și practici. Impact asupra
controlului/ managementului populației
de pisici și bunăstării lor.
FVE/19/doc/003 - Adoptat în unanimitate
de către Adunarea Generală a FVE la data
de 7 iunie 2019
pag. 24
Particularităţi de reproducţie
la dihorul de crescătorie (partea I)
© Mikelane45 - Dreamstime.com
iulie - septembrie 2019

Antibiorezistența (RAM) și utilizarea prudentă a


antibioticelor - o prioritate pentru medicul veterinar

RAM este o amenințare majoră și complexă pentru sănătatea publică care necesită
eforturi concertate, implicând toate părțile interesate. RAM este estimată a fi responsabilă
pentru 33.000 de decese pe an în UE și 700.000 de decese pe an la nivel global, inclu-
siv 230.000 de decese cauzate de tuberculoza multirezistentă. S-au calculat costurile
suplimentare de asistență medicală și pierderile de productivitate datorate bacteriilor
rezistente la mai multe antibiotice și s-a ajuns la concluzia că în UE acestea totalizează
1,5 miliarde EUR/an.
RAM este, de asemenea, o amenințare pentru animale, deoarece poate provoca pro-
bleme de sănătate și bunăstare.
Organizații ale societății civile și părțile interesate cred în nevoia de cooperare pentru
susținerea acțiunii continue și orientate a UE pentru a aborda RAM. Ca multe provocări
semnificative în domeniul asistenței medicale, niciun actor singur nu are răspunsul și
colaborarea părților interesate, de aceea este necesară o colaborare extinsă pentru a face
față RAM. Numai prin acțiune concertată în toate sectoarele și prin implicarea părților
interesate, inclusiv medicina veterinară, pot fi găsite soluții eficiente. Cu alte cuvinte,
adoptarea unei abordări One Health, recunoscută de Comisia Europeană în 2017
„European One Health Plan“ de acțiune împotriva RAM poate fi soluția care să dea cele
mai bune rezultate.
Parlamentul European și Comisia Europeană trebuie să joace un rol important în asigu-
rarea luptei globale împotriva RAM la nivel european. Foarte multe organizații și cetățenii
așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu membrii noului Parlament European pentru a
susține progresul în lupta împotriva RAM.

Conf. univ. dr. Viorel Andronie

Colegiul Medicilor Veterinari din România 1


veterinaria nr. 35

Director Editorial
Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie

Editor Șef
Dr. Liviu Harbuz

Redactor Șef
Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu

Colectiv Redacțional
  Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dărăbuș
  Prof. Univ. Dr. Romeo Cristina
  Prof. Univ. Dr. Dan Drugociu
  Prof. Univ. Dr. Gheorghe Solcan
  Prof. Univ. Dr. Militaru Dumitru
  Prof. Univ. Dr. Liviu Bogdan
  Conf. Univ. Dr. Nechita Adrian Oros
  Conf. Univ. Dr. Mihai Daneș
  Conf. Univ. Dr. Mario Codreanu

8   Conf. Univ. Dr. Alexandru


Diaconescu
  Conf. Univ. Dr. Iancu Morar
  Lector Univ. Dr. Băcescu Bogdan
  Conf. Univ. Dr. Simion Violeta
  Dr. Cosmin Ghencioiu
  Dr. Călin Șerdean

Art Director / DTP


Ing. Sebastian Bob

30
www.graficaieftina.ro

Foto
Dreamstime
4 Info CMV
4 Sterilizarea precoce a puilor de
pisică. Cunoștințe și practici. Impact
asupra controlului/ managementu-
lui populației de pisici și bunăstării Publicație trimestrială editată de
lor. FVE/19/doc/003 - Adoptat în
24
Colegiul Medicilor Veterinari
unanimitate de către Adunarea Ge- din România
nerală a FVE la data de 7 iunie 2019
8 Practică și cercetare
8 Encefalopatia hepatică
la câini și pisici
24 Particularităţi de reproducţie
la dihorul de crescătorie (partea I)
Tiraj: 5.000 exemplare
30 Istoria medicinei veterinare
PRINT
Profesorul Gheorghe Nichita (1890-
ISSN 2247 – 4935
1966): elev, colaborator și urmaș ISSN-L = ISSN 2247 – 4935
vrednic al savantului român de renu-
me mondial Ioan Athanasiu, persona- ONLINE
litate marcantă a medicinei veterinare
din România
30 ISSN 2284 – 6026
ISSN–L = 2247 – 4935

2 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

referă fie la îndepărtarea ovarelor, fie la Efecte ale riscurilor potențiale săptămâni vs 7 luni previne creșterea în
îndepărtarea ovarelor și a uterului. În lucra- pe termen lung greutate. În studiul său, Porters (2014) a
FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE rea de față folosim cuvântul „sterilizare“. Tumori mamare observat cum concentrațiile plasmatice
La pisici, studiile au arătat că riscul de ale leptinei la pisicile în vârstă de șase-opt
Situația practicilor curente a dezvolta tumori mamare a fost mult re­ luni au fost mai mari la pisicile sterilizate
n unele țări (cum ar fi Regatul Unit, Belgia, dus dacă pisicile au fost sterilizate înainte precoce (8-12 săptămâni) comparativ cu
Î Statele Unite, Australia etc.), se practică
STERILIZAREA PRECOCE A PUILOR DE PISICĂ pe scară largă sterilizarea precoce, în timp
ce în alte țări această practică nu este
de vârsta de 6 luni (Overley et al, 2005).
Din cunoștințele noastre, un avantaj su­
plimentar al sterilizării înaintea vârstei de
pisicile sterilizate târziu (6-8 luni).
În ceea ce privește greutatea, analiza
avantajelor și a prejudiciilor pare a fi în
Cunoștințe și practici. Impact asupra controlului/ comună. Situația diferă foarte mult între
țări în ceea ce privește condițiile veterinare,
4 luni pentru a reduce cazurile de tumori
mamare rămâne să fie verificat.
favoarea sterilizării precoce.
Tulburări urogenitale

managementului populației de pisici și bunăstării lor cum ar fi disponibilitatea echipamentului


(de exemplu anestezia), nivelul de instruire
În ceea ce privește riscurile t­ umorilor
mamare, este nevoie de mai multe
Orice sterilizare antrenează o regresie
semnificativă a spiculelor peniene la pisici,
în școlile veterinare sau disponibilitatea investigații pentru a cunoaște avantajele însă sterilizarea precoce conduce la lipsa
FVE/19/doc/003 informațiilor privind creșterea, dezvoltarea și dezavantajele sterilizării precoce. dezvoltării lor (Stubbs et al 1996). Nu
comportamentală și riscul de obezitate la Creștere se cunosc consecințele acestei situații.
Adoptat în unanimitate de către Adunarea Generală a FVE la data de 7 iunie 2019 puii de pisică sterilizați precoce. Studiile Stubbs et al (1996 - 31 pui de pisică) Deși nu există dovezi științifice solide că

P
efectuate în Statele Unite (Spain et al 2002) și Root și alții (1997 - 36 pui de pisică) au vârsta la care are loc sterilizarea afectează
isicile sunt în mod curent steri­ de 4 luni. Înaintea consilierii cu privire la gestante la această vârstă, precum și cu și în Marea Britanie (Murray et al 2008) studiat creșterea radiusului și a ulnei la apariția tulburărilor urinare (Porters et al
lizate chirurgical. Dacă în mod sterilizarea precoce a pisicilor cu proprietar, o schimbare a mirosului urinei la masculi, arată că susținătorii sterilizării precoce sunt ambele sexe, în funcție de vârsta la care 2014), unele studii consideră că steriliza­
tradițional sterilizarea se efec­ sunt necesare mai multe date științifice. ne propunem să definim sterilizarea pre­ cei care au experiență și viceversa. a avut loc sterilizarea acestora (la vârsta rea ar putea reprezenta un factor predis­
tuează în jurul vârstei de 6 luni, coce la pisici ca pe o sterilizare practicată de 7 săptămâni față de vârsta de 7 luni). pozant pentru dezvoltarea ulterioară a
aceasta se poate face și mai Context înaintea vârstei de 4 luni. Prezentare generală a avantajelor Întârzierea închiderii cartilajelor ulnare bolii obstructive uretrale (Borges 2017).
devreme, între 2 și 4 luni. În acest docu­
ment, FVE definește sterilizarea precoce ca
sterilizarea efectuată înaintea vârstei de 4
C astrarea chirurgicală precoce prin
îndepărtarea bilaterală a gonadelor și
sterilizare sunt singurele tehnici de rutină
Pisicile neînțărcate (având mai puțin
de 8 săptămâni) nu ingeră suficientă
mâncare solidă pentru a se recupera în
și a dezavantajelor sterilizării
precoce între 2 și 4 luni
Riscuri pe termen scurt
proximale este observată la femelele ste­
rilizate precoce, ceea ce sugerează faptul
că, creșterea este mai lentă și prelungită
În ceea ce privește tulburările u
raportul avantaje-prejudicii dintre
­ rinare,

sterilizarea precoce și cea târzie pare a fi


luni. În unele țări, sterilizarea precoce este care permit controlul definitiv al repro­ cele mai bune condiții după intervenția Anestezie și chirurgie la puii de pisică sterilizați târziu. Relevanța echivalent.
practicată pe scara largă, în timp ce în alte ducerii la pisicile domestice, comunitare chirurgicală, făcând astfel ca steriliza­ Caracteristicile animalelor foarte clinică a maturizării metafizare mai lente Boli infecțioase
țări, această practică nu este una obișnuită. și sălbatice. Deși reprezintă o intervenție rea înainte de această vârstă să fie tinere (talia, predispoziția la hipoglicemie rămâne neclară (Perry et al., 2014). De Nu există o creștere a riscului de
Documentul de mai jos ofera o imagi­ chirurgicală de rutină, medicul veterinar necorespunzătoare. În această lucrare, și hipotermie etc.) pot antrena riscuri asemenea, studiile nu demonstrează infectare în cazul în care sterilizarea este
ne de ansamblu asupra avantajelor și a trebuie să ia în considerare (ca în cazul considerăm sterilizarea precoce cea anestezice și chirurgicale. Respectând niciun risc crescut în cazul fracturilor efectuată mai devreme de 6 luni (Howe,
dezavantajelor sterilizării precoce. oricărei intervenții chirurgicale) echilibrul efectuată între 2 și 4 luni. caracteristi­cile fiziologice și comporta­ fizice, cel mai probabil pentru că steriliza­ 2000-263 pisici) sau mai devreme de 5,5
între beneficii și riscuri pentru animal, pe Castrare (castration): îndepărtarea mentale ale animalelor tinere, și în condiții rea poate scurta perioada de comporta­ luni (Spania et al, 2004).
Poziția FVE termen scurt și lung. În prezent, în anu­ chirurgicală bilaterală a gonadelor, în bune de chirurgie (caldură menținută, ment riscant pentru fracturi traumatice și După cunoștințele noastre, studii
  Nici un pui nu ar trebui să fie sterilizat mite țări/regiuni, indicațiile și, în special, principal utilizată pentru îndepărtarea anestezic disponibil, protocol, înfometare pentru că pisicile castrate hoinăresc mai privind efectele sterilizării precoce asupra
înainte de înțărcare (~8-9 săptămâni); consecințele sterilizării precoce a puilor testiculelor la motan. max. 3 ore etc.), mai mulți autori consideră puțin prin împrejurimi (Yates). riscurilor de infecție nu s-au efectuat
  Nicio recomandare specifică nu de pisică sunt controversate. În această Sterilizare (spay or sterilisation): de mai mult de 20 de ani că sterilizarea Din punct de vedere al creșterii, încă. Dimpotrivă, într-o colonie de pisici
se poate face în mod universal, pentru lucrare, ne vom concentra doar asupra Aceste cuvinte sunt folosite adesea în ca­ precoce nu implică un risc mai mare decât analiza avantajelor și a prejudiciilor ar sălbatice unde pisicile nu sunt castrate
efectuarea sterilizării precoce (între 2-4 puilor de pisică și vom lua în considerare zul unei pisici de sex feminin, atunci când cea efectuată la o vârstă mai târzie. Ei necesita mai multe studii longitudinale înainte de pubertate și, în consecință, se
luni) sau târzii (după 4 luni) a pisicilor, nivelul actual al cunoștințelor despre se vorbeste despre îndepărtarea ovarelor raporteză că intervenția chirurgicală pre­ sau retrospective pentru a concluziona ajunge la mai multe raporturi sexuale, mai
deoarece ambele metode prezintă avan­ steri­lizarea precoce din perspectiva/ și, uneori, și a uterului. Cu toate acestea, coce este mai ușoară, mai rapidă, mai puțin dacă creșterea lentă și creșterea lungimii mulți pui de pisică pot ajunge să dezvolte
taje și dezavantaje. Decizia ar trebui luată punctul de vedere al bunăstării animalului. formularea corectă este cea de castrare traumatizantă pentru animale și mai ieftină finale a osului au fost bune sau nu pentru o boală infecțioasă, cum ar fi panleucope­
evaluând riscurile și beneficiile pentru sau ovario(hister)ectomie. (Stubbs et al 1996; Aronsohn et Fagella, sănătatea și bunăstarea pisicilor. nia felină sau peritonita infecţioasă felină.
fiecare animal individual, ținând cont de Definiții Gonadectomie (gonadectomy): 1993; Grandy et Dunlop 1991; L­ ieberman, Greutate În privinţa bolilelor infecțioase, rapor­
cunoștințele științifice actualizate, iar lua­ Vârstă precoce: Ceea ce se consideră îndepărtarea chirurgicală a gonadelor 1988; Gourley, 1987). Complicațiile pre și Indiferent de vârsta la care se tul avantaje/prejudicii între sterilizarea
rea deciziei ar trebui să includă evaluarea a fi o vârstă precoce pentru sterilizare, (= testicule sau ovare). postoperatorii par a fi echivalente (Aron­ efectuează actul, sterilizarea poate fi precoce și cea târzie necesită mai multe
clinică veterinară, în special în ceea ce variază în funcție de țară și de publicația Ovariectomie (ovarioectomy): sohn et Fagella, 1993) sau mai puțin asociată cu hiperfagie iar creșterea în investigații.
privește anestezia și analgezia; științifică: în jurul vârstei de 6 până la 12 îndepărtarea chirurgicală a ovarelor. importante (Howe, 1997) în cazul sterilizării greutate necesită o restricționare a Alte afecțiuni ale sănătații
  Pentru a preveni reproducerea săptămâni (Olson, 1997), între vârsta de Ovariohisterectomia (ovariohysterec­ precoce, comparativ cu sterilizarea târzie. alimentelor (Wei 2014). Puține studii Puţine studii au abordat relația dintre
nedorită și pentru a controla o populație 6 și 16 săptămâni (Root 1999, 2013) sau tomy): îndepărtarea chirurgicală a ovare­ În ceea ce privește anestezia și s-au referit în mod specific la relația sterilizarea precoce și riscurile tulburărilor
de pisici, în cazul în care sunt îndeplinite înaintea vârstei de 6 luni (Howe, 2000). lor și a uterului. intervenția chirurgicală, analiza avan­ dintre vârsta din momentul sterilizării musculo-scheletice (Houlton et Mc Glen­
condițiile clinice, este încurajată steriliza­ În sensul literal al cuvântului, „steri­ Sterilizare (neutering): înseamnă înde- tajelor și a prejudiciilor între sterilizarea și dezvoltarea excesului de greutate la non, 1992-12 cazuri raportate; Porters et
rea precoce. Sterilizarea precoce trebuie lizare precoce“ înseamnă înainte de părtarea organelor de reproducere ale unei precoce și cea târzie depinde, în principal, pisici (Stubbs et al 1996, Root et al 1996, al 2014-800 de pisici) în mod specific. Cei
efectuată în același timp cu identificarea; pubertate. Deoarece maturizarea sexuală pisici de sex masculin sau feminin. La o de practicile efectuate în condiții sigure, Alexander et al 2011, Porters et al., 2014). dintâi autori arată că există o creștere a
  Pentru pisicile cu proprietar, FVE survine, la unele pisici, la vârsta de 4 luni, pisică de sex masculin înseamnă castrare, ținând cont de particularitățile pisicilor Stubbs et al. (1996-31 pui de pisică) riscului de fracturi la pisicile de sex mas­
recomandă sterilizarea începând cu vârsta cu posibilitatea femelelor de a deveni iar la pisicile de sex feminin termenul se foarte tinere. sugerează că sterilizarea chirurgicală la 7 culin sterilizate ce prezintă o întârziere

4 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 5


veterinaria nr. 35

a închiderii cartilajului de creștere, în rilor) au scăzut comparativ cu pisicile care tea, în special atunci când se efectuează
timp ce Porters et al prezintă faptul că nu au suferit o gonadectomie la o vârstă mai la pisicile de rasă comună, poate duce la o
există diferențe semnificative între pisicile înaintată (Spain et al., 2004 - 1.660 pisici). lipsă a pisicilor de rasă comună, ceea ce ar
sterilizate între 8-12 săptămâni și cele Wright și Amoss (2004 - 126 pisici sterili­ putea să îi împingă pe viitorii proprietari să
castrate între 6-8 luni în ceea ce privește zate între 6 și 13 săptămâni față de 5 - 7 cumpere o pisică de rasă pură.
claudicația, fracturile și tulburările de luni) au prezentat creșterea agresiunilor Tulburările ereditare au tendința de
hipersensibilitate. intraspecifice în timpul primei luni după a fi mai frecvente în rândul pisicilor de
O incidență mai mică a gingivitei se adopție, dar acest efect dispare ulterior. rasă pură/cu pedigree, deoarece selecția
observă la pisicile sterilizate înainte de 5,5   Agresiuni asupra ființelor umane: artificială și endogamia, utilizate pentru a
luni (Spain et al, 2004). potrivit unui studiu (Wright și Amoss, dezvolta anumite caracteristici particu­
Deși o predispoziție genetică pare 2004 - 126 pisici sterilizate între 6 și 13 lare ale rasei, pot crește riscul tulburărilor
probabilă, sterilizarea ar putea constitui săptămâni față de 5-7 luni), incidența ereditare.
un factor predispozant pentru dezvoltarea agresiunii asupra ființelor umane este La nivel individual:
epifiziolizei la pisicile de rasă Maine Coon semnificativ redusă la femelele adulte   Sterilizarea precoce are câteva
(Borak, 2017). sterilizate precoce, în comparație cu cele avantaje: reduce comportamentele
În ceea ce privește fracturile, claudica­ care au fost sterilizate ulterior. nedorite, cum ar fi marcarea urinară a teri­
ția, tulburările cutanate, raportul avantaje/   Frica: în cazul pisicilor care au sufe­ toriului, urinarea neadecvată și agresiunile.
prejudicii dintre sterilizarea precoce și cea rit o gonadectomie precoce (< 5,5 luni), Aceasta promovează calitatea relației cu
târzie necesită investigații suplimentare. apariţia comportamentului de a se ascunde proprietarul și, prin urmare, bunăstarea
Comportament (masculi) și a timidității (masculi și femele) pisicii. Pe de altă parte, sterilizarea precoce
Majoritatea studiilor au investigat im-­ a crescut comparativ cu pisicile care au poate induce și o teamă crescută.
pactul sterilizării precoce asupra compor­- suferit gonadectomia la o vârstă mai   Pentru alte considerente (greutate,
tamentelor, cum ar fi eliminarea inadec­ înaintată (Spania et al, 2004 - 1.660 pisici). claudicație, afecțiuni cutanate, boli
vată (Porters, 2014; Wright și Amoss, 2004; Din punct de vedere comportamental, infecțioase), majoritatea studiilor nu
Howe et al, 2000); frica (Spain et al, 2004); putem concluziona doar că sterilizarea prezintă niciun dezavantaj al sterilizării
agresiunea împotriva congenerilor sau precoce reduce câteva tipuri comporta­ precoce în comparație cu sterilizarea
a ființelor umane (Porters, 2014; Wright mentale nedorite la puii de pisică proveniți târzie și, prin urmare, niciun impact asu­
și Amoss, 2004) și distrugerile (Porters, din adăposturi. Este nevoie de mai multe pra bunăstării pisicii.
2014). Din păcate, de multe ori aceste cercetări pentru a evalua raportul avan­   Cercetarea aflată în desfășurare
studii nu au fost consecvente în privința taje - prejudicii dintre sterilizarea precoce ridică încă întrebări privind efectele
vârstei la care a avut loc sterilizarea și/sau și cea târzie, asupra comportamentelor. sterilizării precoce asupra indivizilor:
a impacturilor constatate. evoluția puilor de pisică proveniți de la
  Eliminare inadecvată: Porter (2014- Bunăstarea pisicilor sterilizate familii sau de la crescători nu a fost luată
800 pisici sterilizate între 8 și 12 săptămâni precoce în considerare în studiile anterioare, deoa­
față de 6-8 luni), Howe et al (2000-263 La nivelul populației feline: rece majoritatea studiilor care au evaluat
pisici sterilizate înainte/după 6 luni),   Sterilizarea precoce prezintă avan­ impactul asupra sterilizării precoce au fost
Wright și Amoss (2004-126 pisici sterilizate taje incontestabile. efectuate pe pisici ce-și aveau originea în
între 6 până la 13 săptămâni față de 5 până 1)  Efectuată înainte de adoptarea adăposturi. În plus, multe domenii nu au
la 7 luni) descriu un marcaj urinar al terito­ puilor de pisică, aceasta împiedică orice fost încă investigate, cum ar fi impactul
riului și o urinare neadecvată echivalente la reproducere și permite astfel un control sterilizării precoce asupra altor comporta­
pisicile de sex masculin și feminin castrate mai bun asupra populațiilor. De aseme­ mente decât cele nedorite.
precoce sau târziu. nea, sterilizarea precoce antrenează mai De exemplu, nu se știe nimic despre
Cu toate acestea, ultimul studiu puține boli la pisicile comunitare (Looney impactul asupra abilităților cognitive sau
demonstrează o scădere semnificativă et al 2008). Având în vedere că puii de asupra abilităților sociale care ar putea
a urinării inadecvate în prima lună după pisică sterilizați sunt mai puțin susceptibili afecta bunăstarea animalelor.
adopție la femelele sterilizate precoce, de a fi abandonați (Patronek et al 1996), La câini (Scandurra, 2018), gonadec­
comparativ cu cele sterilizate ulterior. În sterilizarea precoce chiar poate avea mai tomia are un impact asupra progresiei
rândul pisicilor de sex masculin (sterilizare multe efecte benefice. tulburărilor cognitive la câinii în vârstă. Nu
< 5,5 luni), apariția pulverizării urinare 2)  Dacă este efectuată împreună cu a fost investigat dacă sterilizărea precoce
a scăzut în comparație cu pisicile care identificarea, ca o singură procedură, are sau nu efecte mai importante.
au suferit o sterilizare la o vârstă mai steri­lizare și identificare, aceasta este La șobolani, gonadectomia prepu­
înaintată (Spain et al, 2004-1660 pisici). benefică pentru gestionarea populației bertară reduce exprimarea comporta­
  Agresiuni asupra congenerilor: în comunitare și, desigur, pentru animale. mentului sexual dimorfic, jocul juvenil dur
rândul pisicilor de sex masculin (sterilizate   Sterilizarea precoce prezintă aceleași care implică rostogoliri, precum și nivelul
< 5,5 luni), apariția abceselor (și de aseme­ efecte negative ca și sterilizarea târzie în transmisiei sinaptice excitatorii testate la
nea, probabil, agresiunile asupra congene­ privința diversității genetice. Cu toate aces­ vârsta adultă (Cooke și Wooley, 2009).

6 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

Encefalopatia hepatică la câini și pisici unei bolii hepatice preexistente. Tipul B


de EH este asociat cu by-passul porto-
sistemic fără boală hepatocelulară
intrinsecă (de exemplu CPSS). Tipul C de
Encefalopatia hepatică (EH) este definită ca spectrul anomaliilor neuropsihia­ EH este asociat cu ciroza și hipertensiu-
nea portală sau cu șuntarea sistemică
trice observate la pacienții cu disfuncție hepatică după excluderea altor boli portală dobandită și este subcategorizată
în funcție de durată/caracteristici. EH
cerebrale cunoscute. Sindromul a fost descris mai întâi acum o sută de ani când minimă (EHM) este definită ca EH apărută
la pacienții cu stare mentală și neurologică
câinii cu fistule Eck, anastomoze portocave create chirurgical urmate de ligatu­ normală, dar rezultate anormale la testele
psihometrice specifice. Acest termen a
rarea venei porte, au fost hrăniți cu carne, ceea ce a dus la utilizarea termenu­ fost recent înlocuit cu termenul de EH
subclinică (covert HE), întrucât primul
lui „encefalopatia cărnii“. Deși multe lucruri despre etiopatogeneza și trăsătu­ termen subestima importanța EH fără al-
terarea statusului mental. Cea mai recentă
rile clinice ale EH au fost învățate încă din primele momente, există încă mari schemă de clasificare clinică pentru EH
este prezentată în figura 2. Pacienții cu
lacune în înțelegerea acestei afecțiuni. EH clinică manifestă (overt HE) prezintă
afectări ale stării mentale și/sau asterixis
 Conf. univ. dr. Viorel Andronie - FMV Spiru Haret din București (flapping tremor) (cu excepția cazului în

EH
care aceștia sunt comatoși).
canină este adesea zei, prezentării clinice, diagnosticării și Stadiul actual al cercetărilor publi-
atribuită șuntării gestionării EH la câini și pisici. De aseme- cate în domeniul medicinei umane EH clinic manifestă Patogeneza
porto-sistemice, fie
șunturilor porto-sis-
temice congenitale
nea, sunt evidențiate lacunele existente
în înțelegerea EH la câini și pisici, ca și
domeniile demne de a fi luate în studiu în
E ncefalopatia hepatică este împărțită
în trei tipuri, în funcție de etiologie
(Figura 1). Tipul A de EH este asociată
n soluție apoasă, amoniacul se află
Î în echilibru cu ionii de amoniu
(NH3 + H+ ↔ NH4+). Ionii de amoniu
A Fără deteriorare EH subclinică II III IV
(CPSS), fie formării vaselor colaterale por- viitor. insuficienței hepatice acute, în absența predomină în fluxul sanguin, unde pH-ul
to-sistemice dobândite, (APSC) asocia- este aproximativ 7,4. Amoniacul este lipo-
te cu hipertensiune portală. EH la pisici fil și foarte solubil în lipide și, prin urmare,
este asociată de obicei cu existența CPSS trece liber prin membranele celulare.
ENCEFALOPATIE HEPATICĂ B Fără deteriorare EH minimă I II III IV
sau cu deficiența de arginină secundară Ionii de amoniu nu sunt solubili în lipide
lipidozei hepatice feline. EH nu reprezintă și, prin urmare, trebuie transportați prin
un diagnostic frecvent la câini și pisici. membranele celulare cu ajutorul siste-
Într-un recent studiu retrospectiv, 68% EH clinic manifestă melor mediate de purtător. Metabolismul
dintre câinii care au suferit o remediere și traficul amoniacului în organism sunt
chirurgicală a unui CPSS unic au prezen- prezentate în Figura 3.
tat anomalii neurologice preoperatorii. Tip A Tip B Tip C Intestinele reprezintă organe care
Șaptezeci la sută dintre pisicile cu CPSS asociată cu asociată cu by-pass asociată cu ciroza hepatică, Deteriorarea funcției cognitive generează un câștig net de amoniac.
care au suferit remedierea șuntului au insuficienţa porto-sistemic, fară boală hipertensiune portală, sau Organismele microbiene gastrointestinale
prezentat ptialism, iar 44% au prezentat hepatică acută hepatică intrinsecă APSC producătoare de urează produc amoniac
semne episodice compatibile cu encefa- GRAD Semne clinice prin descompunerea produselor a­ zotate,
lopatia. Semnele clinice ale EH la câini și afectarea minimă a stării de conştienţă, euforie/anxietate, scăderea cum ar fi ureea. În trecut, bacteriile colo­
I
pisici pot varia de la manifestări ușoare, atenţiei, afectarea performanței de calcul (adunare sau scădere) nice au fost considerate principala sursă
cum ar fi apatie și obnubilare mentală, II letargie, apatie, dezorientare, schimbări de personalitate de amoniac din organism, deși bacteriile
la convulsii, comă și chiar moarte. ­Există gastrice, cum ar fi Helicobacter pylori, pot
un volum mult mai mic de literatură EPISODICĂ PERSISTENTĂ III somnolență, sau semi-stupoare, dar receptiv la stimuli transforma, de asemenea, ureea în amo-
despre EH la câini și pisici decât la om. precipitată, ușoară, severă, IV comă niac. Cu toate acestea, ipoteza a fost pusă
Minimă/subclinică
În consecință, o mare parte din ceea ce spontană, sau sau dependentă de în discuție odată cu descoperirea faptului
a fost publicat despre EH la animalele recurentă tratament   Figura 2 – Scheme pentru clasificarea severității encefalopatiei hepatice. Comparație între schema de că la câinii lipsiți de germeni pato­geni,
de companie este fie dedus din studiile clasificare a encefalopatiei hepatice a Societăţii Internaţionale pentru Encefalopatie Hepatică şi Metabolismul dar prezentând fistule Eck, se dezvoltă
umane, din alte modele animale ale EH, Azotului (ISHEN) din 2010 (A) și schema de clasificare a Organizației Mondiale de Gastroenterologie 1998 (B), încă hiperammonemie și semne de EH.
fie se bazează mai degrabă pe observații   Figura 1 – Schema de clasificare a encefalopatiei hepatice. Schema de clasificare a EH se bazează pe aprobată prin consens. În cadrul celei mai recente scheme, gradul I de encefalopatiei hepatică clinic manifestă Într-o reacție catalizată de glutaminază,
empirice, decât pe dovezi științifice. declarația de consens din 1998 a World Wide World of Gastroenterology. Această schemă este utilizată pe scară (overt hepatic encephalopathy) și encefalopatia hepatică minimă au fost regrupate într-o singură categorie glutamina este metabolizată în cantități
Obiectivele acestui articol sunt constitui­ largă în medicina umană și împarte cazurile de encefalopatie hepatică după cauza principală și după caracteris- de encefalopatie hepatică subclinică (covert hepatic encephalopathy). Schema de clasificare a EH clinice este echimolare de glutamat și amoniac
te de analiza comparativă a patogene- ticile clinice. Schema este aplicabilă și câinilor și pisicilor. APSC = vase colaterale porto-sistemice dobândite. prezentată mai jos. EH = encefalopatie hepatică (glutamină ↔glutamat + NH3). En-

8 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 9


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

ciroză, s-a demonstrat absorbția netă de poate explica agitația, confuzia și convul­
amoniac de către mușchiul scheletic. siile observate la persoanele cu insuficiență
Encefalul are activitate de glutaminază hepatică acută. Când astroci­tele de
și glutamin sintetază localizată în com- șobolan au fost expuse la amoniac pentru
ENCEFAL partimente diferite. Astrocitele au o o perioadă prelungită de timp, situsurile
pierdere sau câștig activitate ridicată a glutamin sintetazei, de legătură ale glutamatului și transpor-
de amoniac ceea ce este important în patogeneza EH, tatorii de glutamat au fost reglate negativ.
iar neuronii au cea mai mare activitate de Acest lucru poate explica depresia mentală
- sinteza glutaminei glutaminază. La persoanele sănătoase, observată la persoanele cu EH asociată
de astrocite amoniacul travesează liber prin bariera bolilor hepatice cronice. Amoniacul poate
RINICHI hemato-encefalică (BBB). În insuficiența contribui și la disfuncție neurologică prin
MUȘCHI SCHELETIC hepatică indusă experimental, encefalul creșterea permeabilității BBB.
pierdere sau câștig
„chiuvetă“ de amoniac acționează ca un organ de îndepărtare a Există dovezi convingătoare din
de amoniac
amoniacului net. Realizează acest lucru studiile clinice efectuate la oameni că
- sinteza glutaminei - sinteza glutaminei prin formarea glutaminei de către astroci­ atât infecția cât și inflamația joacă un rol
- excreţia de uree te și eliberarea ulterioară a acesteia în în dezvoltarea EH. Sindromul de răspuns
circulația sistemică. inflamator sistemic (SIRS) este frecvent la
AMONIACUL ÎN CIRCULAȚIA Una dintre cele mai atrăgătoare teorii cu persoanele cu insuficiență hepatică acută
SISTEMICĂ privire la rolul amoniacului în dezvoltarea și ciroză. Sepsisul reprezintă un factor de
EH este faptul că acesta provoacă baloniza- precipitare bine stabilit pentru decom-
rea astrocitelor. Apar modificări histologice, pensarea bolnavilor cirotici și reflectă
în care astrocitele balonizate își schimbă adesea translocarea bacteriilor din tractul
mor­fologia și devin astrocite de tip II gastrointestinal. S-a arătat că persoanele
TRACT GASTROINTESTINAL Circulaţie portală FICAT Alzheimer cu nuclee care prezintă un nu- cu ciroză prezintă o paralizie imună steroidieni produși în glandele suprarenale de oxigen și a speciilor reactive de azot.
câștig de amoniac net pierdere de amoniac net cleol mărit, un interior apos și o membrană asemănătoare sepsisului și s-a dovedit că sau gonade. Producția neurosteroidului Acestea sunt de obicei produse ca urmare
nucleară bine definită (figura 4). Înainte s-a însuși amoniacul interferează cu che- în creier apare, în principal, în reticulul a metabolismului anaerob. Există dovezi
+ degradarea bacteriană a ureei - conversie la uree crezut că glutamina duce la balonizarea motactismul neutrofil și cu fagocitoza în endoplasmic mitocondrial al celulelor considerabile că stresul oxidativ joacă un
și a proteinelor din dietă - sinteza glutaminei astrocitelor acționând ca un osmolit, ceea timp ce stimulează activitatea de explozie gliale mielinizate (cum ar fi astrocitele) rol în patogeneza EH. Culturile de celule
+ catabolism glutaminic ce duce la un aflux de apă. Acum se crede oxidativă spontană. Această dereglare și în neuroni. Sinteza NS este reglată de astrocitare expuse la amoniac dezvoltă
că, deși glutamina joacă un rol major în a sistemului imunitar predispune acești receptorul benzodiazepinic de tip perife­ balonizarea rapidă a celulelor și eliberează
  Figura 3 – Metabolismul și traficul amoniacului. Principalele organe și țesuturi implicate balonizarea astrocitelor, un rol egal îl joacă pacienți atât la infecție cât și la SIRS. ric (PTBR). Din ce în ce mai multe dovezi specii reactive de oxigen. Unii cercetători
în metabolismul și traficul de amoniac amoniacul, care conduce acest proces prin La oameni, dovezile sugerează că sugerează că NS joacă un rol important au emis ipoteza că balonizarea celule-
intermediul altor mecanisme. mediatorii inflamației declanșează EH în EH. În primul rând, în creierul oame- lor apare prea repede pentru a reflecta
terocitele prezintă o activitate ridicată glutamină este redusă, contribuind la hi­ S-a dovedit că amoniacul prezintă alte prin exacerbarea efectului amoniacului nilor și al animalelor de laborator cu EH, pur și simplu proprietățile osmotice ale
a glutaminazei. Astfel, cealaltă sursă peramonemie. În plus, la pacienții cu ciroză efecte asupra encefalului, toate putând asupra encefalului. Mecanismele mo- componentele PTBR sunt reglate pozitiv. glutaminei și că stresul oxidativ trebuie
enterică de amoniac o reprezintă activi- și ASPC, sângele din circulația splanchnică juca un rol în patogeneza EH. Expunerea leculare care stau la baza acestui efect Amoniacul și manganul se acumulează să joace un rol. În plus față de amoniac
tatea metabolică a mucoasei intestinale ocolește ficatul, agravând și mai mult bruscă a astrocitelor in vitro la amoniac sunt în curs de cercetare. La pacienții în insuficiența hepatică și se crede că există și alte cauze ale stresului oxidativ la
în sine. hiperamonemia. Rolul rinichilor în me- a dus la eliberarea de glutamat, ceea ce cirotici, hiperamonemia și endotoxemia aceștia sporesc sinteza NS prin activarea astrocite, inclusiv citokinele inflamatorii
Ficatul este principalul loc de detoxi- tabolismul și transportul amoniacului este provoacă pre-amorsarea neutrofilelor și PTBR. În sfârșit, s-a demonstrat că NS se și hiponatremia. Specii reactive de azot
fiere al amoniacului, care apare pe două complicat. Rinichii umani conțin glutamină acest lucru poate duce la o migrație mai acumulează în creierul oamenilor cu EH. conduc la transportul substanței afectate
căi metabolice. În primul rând, amoniacul și glutamin sintetază și astfel sunt capabili mare a neutrofilelor în BBB. Odată ajunse Acidul gama-aminobutiric (GABA) este intra-astrocitic și se crede că acestea duc
este transformat în uree de hepatocitele atât de metabolism, cât și de sinteza gluta- în encefal, neutrofilele produc o varietate principalul neurotransmițător inhibitor cu la creșterea permeabilității BBB, baloniza-
periportale printr-o cale metabolică, minei. S-a demonstrat că în hiperamo- de factori incluzând chemokine, citokine acțiune centrală la mamifere; legarea re- rea astrocitelor și edemul cerebral.
cunoscută sub denumirea de ciclul nemia experimentală, rinichii pot crește proinflamatorii, proteaze și specii reactive ceptorului duce la creșterea influxului de Manganul este un neurotoxic des­
ureei. Ureea este mai puțin toxică decât proporția de amoniac produsă și excretată de oxigen. Se consideră că acest proces ioni de clor și hiperpolarizare. De mai mulți pre care se crede că acționează sinergic
amoniacul și este solubilă în apă și, prin în urină, astfel devenind organe de excreție crește permeabilitatea BBB, potențând ani s-a emis ipoteza că o creștere a tonu- împreună cu amoniacul, producând EH.
urmare, poate fi excretată de către rinichi. netă a amoniacului. Mușchiul scheletic creșterea difuziei amoniacului în astroci­ lui GABAergic asociat cu EH s-a datorat La persoanele cu ciroză, datorită scăderii
Această cale are o afinitate scăzută pentru (striat) poate acționa ca o „chiuvetă“ de te. Mai mult, citokinele pot afecta direct acțiunii benzodiazepinelor endogene. Cu excreției biliare, concentrațiile serice
amoniac, dar o capacitate ridicată. În al amoniac la pacienții prezentând boală neurotransmisia cerebrală, cu modificări toate acestea, acum se știe că unii NS sunt ale manganului sunt crescute. Pe baza
doilea rând, glutamina este sintetizată hepatică acută și cronică, deoarece acest comportamentale ulterioare. modulatori potențiali alosterici ai recepto- studiilor privind imagistica prin rezonanță
de hepatocitele perivenoase, care au o țesut reprezintă cea mai importantă   Figura 4 – Astrocitoză Alzheimer de tip II la un Neurosteroizii (NS) sunt hormoni rilor GABA-A. Deși NS nu provoacă direct magnetică (RMN), s-a demonstrat indirect
activitate ridicată a glutamin sintetazei. sursă cantitativă de glutamin sintetază. câine. Secțiune a encefalului la un câine, colorată cu steroidieni ce se găsesc în concentrații balonizarea astrocitelor, concentrațiile că manganul se acumulează preferențial în
Acest sistem are o afinitate ridicată pentru Pierderea masei musculare scheletice la H&E, la un grad de mărire de 20x. Trei astrocite pre- mari în creier, chiar și după gonadectomie crescute pot potența acest proces în ganglionii bazali ai pacienților umani cu EH.
amoniac, dar o capacitate redusă. În persoanele cu boală hepatică cronică este zentând modificări de Alzheimer de tip II compatibile și adrenalectomie. Aceștia sunt sintetizați prezența hiperamonemiei. Aceste modificări puse în evidență de RMN
insuficiența hepatică, capacitatea ficatului recunoscută ca fiind un factor predis- cu encefalopatia hepatică sunt grupate în jurul unui în sistemul nervos central sau periferic Stresul oxidativ este produs de acu- sunt asociate cu performanțe psihometrice
de a metaboliza amoniacul fie la uree, fie la pozant pentru EH. La pacienții umani cu oligodendrocit. din colesterol sau metaboliții hormonilor mularea intracelulară a speciilor reactive scăzute și oboseală și s-a demonstrat

10 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 11


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

că se rezolvă după transplantul hepatic fi octopamina și β-feniletanolamina. oameni, înțelegându-se că modificările   Tabel 1 – Factorii care precipită apariția encefalopatiei hepatice
la pacienții cu insuficiență hepatică acută. Rezultatul acestui proces îl reprezintă microbiotei intestinale pot reduce amo-
Suportul suplimentar privind rolul man- excitația neuronală redusă. Există dovezi niacogeneza. Factori precipitanți Mecanismul(ele) de acționare
ganului în EH a fost furnizat de studiile experimentale care susțin acest lucru Neomicina a fost utilizată mai demult Efectul sinergic al mediatorilor inflamatori cu amoniacul
prin autopsie care demonstrează, la acești la mai multe specii. Cu toate acestea, în mod obișnuit în acest scop, dar acum Sepsis Creșterea permeabilității barierei hemato-encefalice
pacienți, acumularea în creier a manganu- o metaanaliză a studiilor clinice care nu mai este recomandată deoarece nu Neurotransmisie alterată
lui și în special a paladiului. evaluează eficacitatea BCAA în tratamen- există dovezi care să susțină eficacitatea Hemoragie intestinală Creșterea încărcăturii de proteine și a amoniacogenezei
Mecanismele de producere a efectelor tul persoanelor cu EH nu a demonstrat acesteia și pentru că este asociată cu
neurotoxice ale manganului nu au fost niciun efect pozitiv, iar studiile efectua­ riscul de leziuni renale grave și ototoxici- Deshidratarea
pe deplin caracterizate, dar cercetările te au fost considerate a avea o calitate tate. Este interesant faptul că neomicina Constipație Anomaliile electrolitice
experimentale efectuate in vitro au oferit metodologică scăzută. Pe baza acestor s-a demonstrat că reduce producția Proliferarea bacteriană și translocarea bacteriană
o anumită perspectivă. În cultura celulară, constatări, ca și a altora, teoria falșilor intestinală de amoniac din catabolismul Exces de proteine în dietă Creșterea amoniacogenezei
amoniacul și manganul au efecte negative neurotransmițători a căzut în disgrație. glutaminei, sugerând că are un efect direct Modificările electrolitice
sinergice asupra astrocitelor, promovând Sunt cunoscuți mai mulți factori care asupra enterocitelor, precum și că reduce Deshidratare
Creșterea amoniacogenezei renale
producția de radicali liberi, depolariza- precipită apariția EH la pacienții cu boli amoniacogeneza bacteriană. Metronida-
Benzodiazepinele si opioidele produc sedare
rea membranei mitocondriale interne hepatice, cu cel puțin un factor declanșator zolul și vancomicina au fost, de asemenea, Medicamente
Diureticele produc dezechilibre electrolitice, alcaloză și deshidratare
și pierderea integrității celulare. Se mai identificat la 88% până la 90% dintre cei utilizate pentru a trata EH la oameni. La oa-
postulează că manganul crește exprimarea afectați. Indivizii care prezintă unul sau meni, aceste medicamente pot fi tolerate Transportul potasiului intracelular în spațiul extracelular duce la acidoză intracelulară și
Hipokalemie
astrocitelor PTBR, ceea ce duce la sinteza mai mulți dintre acești factori tind a avea mai bine decât neomicina, dar eficacitatea la capturarea ionilor de amoniu în celule
NS și la un tonus GABAergic crescut. un prognostic nefavora­bil comparative cu lor nu a fost riguros stabilită. Hiponatremie Accentuarea procesului de balonizare a astrocitelor
La persoanele cu ciroză, raportul cei care nu prezintă acești factori. Factorii Rifaximina, un derivat semisintetic al
Creșterea accesului de amoniac spre neuroni (datorită deplasării echilibrului de la ionii
dintre aminoacizii cu catenă ramificată raportați a precipita apariția EH la oameni, rifampicinei, este aprobat de US Food and Alcaloză
de amoniu la amoniac, care pot trece prin membranele celulare)
(BCAA) și aminoacizii aromatici (AAA), câini și pisici, ca și mecanismele prin Drug Administration pentru menținerea
în plasmă, este foarte mult redus. S-a care se crede că aceștia acționează, sunt remisiei EH la oameni. Acest antimicrobian Complianță slabă la terapia cu lactuloză Creșterea amoniacogenezei
presupus că alături de o permeabilitate enumerați în Tabelul 1. Factorii precipitanți se administrează pe cale orală, prezintă Deshidratarea
modificată a BBB, rezultă concentrații ai apariției EH sunt cel mai frecvent rapor­ o absorbție minimă și are un spectru larg Obstrucție intestinală Anomaliile electrolitice
crescute de AAA și concentrații reduse tați la persoanele care prezintă sângerări de activitate atât împotriva organismelor Proliferarea bacteriană și translocarea bacteriană
de BCAA în creier. Acest fapt ar putea gastrointestinale (18-76% dintre pacienți), gram-pozitive cât și a celor gram-nega- Uremie Creșterea amoniacogenezei renale
conduce la producerea intracerebrală constipație (3% până la 52%), diaree (12% tive. În plus, în comparație cu alte antibio-
de neurotransmițători falși, cum ar până la 40%), infecție (3% până la 52%), tice, acest agent pare să antreneze o rată Leziuni hepatice suprapuse Reducerea conversiei hepatice a amoniacului la uree
hipokalemie (9% până la 70%), hipona- scăzută de selecție a mutanților bacterieni
tremie (25% până la 38%) și exces de rezistenți. util în tratarea pacienților cu EH care au glutamină de tip N-metil-D-aspartat. O concluzionat că utilizarea acestora este
proteine în dietă (9% până la 52%). Rifaximina, fie singură, fie în combi­ luat benzodiazepine. revizuire sistematică a identificat trei stu- asociată cu o îmbunătățire semnificativă
nație cu lactuloza, s-a dovedit a fi bine Eficacitatea L-ornitinei-L-aspartatului dii clinice de înaltă calitate care evaluează a EHM. Printre agenții individuali,
Tratamentul encefalopatiei hepatice tolerată și eficace în prevenirea recurenței (LOLA) în tratarea EH a fost evaluată în eficacitatea L-carnitinei în tratamentul lactuloza pare să aibă efectul cel mai

D izaharidele nesabsorbabile, cum ar fi


lactuloza și lactitolul, sunt fermentate
de microbiota gastrointestinală, rezul­tând
EH clinic manifeste. O metaanaliză a con-
cluzionat că rifaximina nu este superioară
dizaharidelor neabsor­babile în scopul
mai multe studii clinice. L-ornitina este
un substrat în cadrul ciclului ureei și
L-aspartatul este un substrat al reacției
EH. Aceste studii au raportat efecte pozi-
tive, cum ar fi scăderea concentrațiilor
serice de amoniac și scoruri neuropsi-
benefic, urmat îndeaproape de probiotice
și sinbiotice. Autorii unui alt studiu de
metaanaliză au concluzionat că nu există
producerea de acizi grași volatili, o scădere managerierii EH, dar că ea poate fi mai care transformă amoniacul în glutamină. hologice îmbunătățite, în comparație cu dovezi convingătoare că probioticele au
a pH colonic și mișcarea apei în colon prin bine tolerată. În consecință, se crede că LOLA crește terapiile acceptate. Aceste rezultate sunt un efect semnificativ asupra pacienților
osmoză. În teorie, acești agenți au câteva Rolul benzodiazepinelor endogene rata de detoxifiere a amoniacului pe promițătoare și fac necesare alte studii cu EH și că până în prezent, calitatea
efecte benefice: (I) captarea ionilor de în patogeneza EH este controversat. ambele căi. Autorii unui studiu recent de clinice viitoare. metodologică a studiile clinice este
amoniu în colon, ceea ce duce la scăderea Flumazenilul este un antagonist intrave- metaanaliză asupra studiilor clinice care Modificarea microbiotei gastrointes­ departe de a fi optimă. Din cauza acestei
absorbției amoniacului în circulația portală; nos al receptorului benzodiazepinei care evaluează eficacitatea LOLA au concluzio­ tinale utilizând prebiotice, probiotice controverse, sunt necesare viitoare studii
(II) inhibarea producției de amoniac de a fost utilizat în tratarea pe termen scurt nat că acest agent este bine tolerat și sau sinbiotice este o cale promițătoare clinice pe scară largă, bine conduse,
către bacteriile din colon; (III) stimularea al EH clinic manifestă și s-a raportat că un eficace în tratarea pacienților cu EH clinic pentru tratarea EH. S-a sugerat că acești asupra acestor agenți.
încorporării amoniacului în proteinele subgrup de pacienți comatoși s-au trezit manifestare ușoară până la moderată, agenți favorizează colonizarea intestinală
bacteriene; (IV) reducerea timpului în care din comă atunci când li s-a administrat dar nu și a celor cu EH subclinică. Pe cu bacterii producătoare de nonurează Informații veterinare curente
are loc tranzitul intestinal, proces care
conduce la scăderea eliberării amoniacului
bacterian; și (V) creșterea excreției fecale
acest medicament. Metaanaliza studiilor
clinice controlate asupra flumazenilului a
constatat un efect benefic tranzitoriu la
baza acestor constatări inițiale pozitive,
eficacitatea LOLA pentru tratarea EH este
garantată.
rezistente la acid, reducând astfel amo-
niacogeneza. Cu toate acestea, nu există
o bază solidă de probe care să susțină
S chema utilizată pentru a clasifica EH
la oameni după cauza ce stă la baza
bolii, poate fi aplicată câinilor și pisicilor
a compușilor cu azot. Rezultatele studiilor o subpopulație de pacienți cu EH asociată Au fost propuse mai multe mecanisme utilizarea probioticelor sau prebiotice- dacă definiția tipului C de EH este extinsă,
controlate cu placebo susțin eficacitatea cirozei, dar datele au fost ­insuficiente potențiale prin care L-carnitina poate fi lor, altele decât lactuloza. Autorii unui pentru a include și cazurile asociate cu
lactulozei pentru tratarea EH clinice. pentru a indica un beneficiu asupra benefică în cazul toxicitații amoniacului. studiu de metaanaliză care evaluează toate bolile hepatocelulare intrinseci
Antibioticele au reprezentat un supraviețuirii. Singurul consens între Acestea includ prevenirea neurotoxicității eficacitatea prebioticelor, probioticelor și hipertensiune portală sau șunturile
tratament de lungă durată pentru EH la cercetători este acela că flumazenilul este mediate de glutamat în receptorii de și sinbioticelor pentru tratarea EHM au porto-sistemice dobândite. Cu toate

12 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 13


veterinaria nr. 35

acestea, EH este recunoscută numai subsecventă (tipul A de EH). Cu toate Patogeneza


la câinii și pisicile cu semne clinice
adecvate, adică la pacienți cu EH clinic
manifestă. De obicei, EH subclinică este
acestea, tipul A de EH pare să fie mai puțin
frecvent la câini sau pisici decât tipurile B
sau C de EH.
E xistă dovezi importante că dismetabo-
lismul amoniacului joacă un rol central
în EH canină și felină. Câinii cu șunturi
recunoscută la pacienții cu afecțiuni Deficiențele congenitale ale enzimelor porto-cave create chirurgical, cu anas-
hepatice cronice și se pare că există implicate în ciclul ureei sunt afecțiuni tomoza venei porte (adică fistule Eck), au
cazuri similare și în cazul animalelor de mai puțin frecvente, în care capacitatea prezentat o dezvoltare a EH și concentrații
companie. Cu toate acestea, în prezent ficatului de a transforma amoniacul în mari de amoniac în sânge. Semnele de
nu există nicio modalitate de diagnos- uree este diminuată. Indivizii afectați EH se înrăutățesc la ingestia unui meniu
ticare a EH subclinice la câini și pisici, sunt hiperamonemici și prezintă semne pe bază de carne, susținând teoria că
deoarece hârtia și creionul sau testele clinice identice cu cele ale EH. Deși aceste degradarea proteinelor din dietă și a altor
neuropsihometrice bazate pe computer, tulburări nu sunt incluse în schemele substanțe azotate de către bacteriile din
utilizate la oameni, nu sunt aplicabile utilizate pentru clasificarea EH în cazul colon contribuie substanțial la producerea
pacienților veterinari. În plus, nu există pacienților umani, acestea sunt conside­ amoniacului. Intestinele se consideră a
ghiduri universal acceptate pentru a rate ca o cauză a EH la câini și pisici, în fi principala sursă de amoniac. Cu toate
evalua severitatea EH clinic manifestă sensul prezentului articol. Hiperamonemia acestea, acum se recunoaște că amonia-
la câini sau pisici, deși unii autori au datorată deficienței de arginosuccinat- cul este produs de enterocite atunci când
adaptat schemele de evalure umană, pe sintetază a fost raportată la câini, printre metabolizează glutamina, precum și de
bază de punctaj, pentru utilizare la câini care la o specie înrudită cu Irish Wolf- bacteriile care populează intestinul gros.
(Tabelul 2). hounds. Câinii cu CPSS s-a dovedit că prezintă
Într-un studiu retrospectiv care a cu- concentrații mai mari ale glutaminei în
Cauzele care stau la baza EH prins 80 de câini diagnosticați cu EH, CPSS lichidul cefalorahidian (CSF) decât câinii

Ș untarea porto-sistemică permite ca


sângele bogat în amoniac din circulația
portală să ocolească ficatul și să intre
(semnalată la 64% dintre câini) și boala
hepatică intrinsecă cu APSC (semnalată la
25%) au reprezentat cele mai frecvente
din grupul de control, sugerând că excesul
de amoniac este convertit în glutamină
la nivelul cortexului cerebral canin. După
direct în circulația sistemică, acest proces cauze semnalate. Șase procente dintre cunoștința autorilor, impactul amonia-
reprezentând o cauză importantă a EH la acești câini prezentau boală hepatică cului asupra metabolismului astrocitelor
câini și pisici. Șuntarea porto-sistemică intrinsecă, fără evidențe ecografice ale și procesul de balonizare a astrocitelor la
poate fi asociată anomaliilor vasculare APSC, iar 5% sufereau de boală hepatică câini și pisici nu a fost studiat în profunzi­
porto-sistemice congenitale (inclusiv parenchimică, dar nu au fost evaluați me. Câinii și pisicile cu EH sunt adesea
șunturile intrahepatice și a celor extrahe- pentru prezența APSC. Rezultate similare hiperamonemici, iar tratarea cu succes a
patice; tipul B de EH) sau poate fi datorată au fost obținute într-un studiu utilizând EH este de obicei asociată cu o reducere
dezvoltării APSC (tipul C de EH). Vasele ecografia abdominală pentru a identifica a concentrațiilor serice de amoniac. Cu
de sânge colaterale porto-sistemice cauzele hiperamonemiei la 90 de câini. toate acestea, pacienții pot avea EH în
dobândite sunt o consecință a hiperten- În acest studiu, CPSS a fost semnalată ciuda nivelului de amoniac din sânge care
siunii portale prehepatice sau hepatice. la 68% de cazuri, APSC (inclusiv fistule se află în limita intervalului de referință,
Aceasta antrenează creșterea vaselor mici arterio-venoase) la 19%, iar la 12% nu sugerând că și alte mecanisme joacă un
de șuntare și, în cele din urmă, duce la au fost observate șunturi macroscopice. rol în patogeneza EH.
redirecționarea fluxului portal în circulația Rezultatele acestor studii evidențiază La oameni, mediatorii inflamației
sistemică. importanța CPSS și APSC în producerea EH potențează efectele amoniacului asupra
De asemenea, este posibil ca canine. Niciun studiu de acest tip nu a fost sistemului nervos central și există dovezi
insuficiența hepatică acută fără șuntare raportat la pisici, dar din experiența au- că acest lucru este valabil și la câini. În
porto-sistemică să conducă la o disme- torilor, CPSS reprezintă cea mai frecventă primul rând, într-un studiu retrospectiv
tabolizare severă a amoniacului și o EH cauză a EH la această specie. efectuat pe câini cu CPSS și hiperamone-
mie, un SIRS concomitent a fost asociat
  Tabel 2 – Schemă de stadializare a encefalopatiei hepatice canine cu o creștere a cotei de apariție a unei EH
clinic manifestă. Un studiu recent efectuat
Grad Semne clinice asupra câinilor cu CPSS a arătat că acei
cu EH clinic manifestă au prezentat o
0 Nu există
valoare moderată a concentrației serice
I Diminuarea ușoară a mobilității, apatie sau ambele a proteinei C reactive față de cei care nu
II Apatie severă, ataxie ușoară sau ambele prezinta EH clinică. Câinii cu APSC induse
s-a demonstrat că au dezvoltat endotoxe-
Hipersalivație, ataxie severă, presarea capului (de obiecte), cecitate,
III mie și că la cei cu șunturi porto-sistemice
mers în cerc, sau o combinație a acestor semne
spontane poate să apară, de asemenea,un
IV Convulsii, stupoare sau comă risc crescut de SIRS datorită concen­

14 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

trațiilor crescute de endotoxină cir­ sugestivă pentru depunerea de mangan. Un număr de factori care potențial pot epidemiologice pe scară largă pentru a
culantă. Cu toate acestea, relația dintre Cu toate acestea, pentru a defini mai bine precipita EH la câini și pisici au fost descriși stabili acest lucru. Cu toate acestea, mai
inflamație și EH canină trebuie să fie mai rolul manganului în patogeneza EH la câini în literatura veterinară (Tabelul 1). Aceștia multe rase de pisici au fost raportate ca
bine definită. După cunoștința autorilor, și pisici, sunt necesare studii în care să se includ: o masă bogată în proteine, hemora- fiind afectate de CPSS: pisica domestică cu
această relație nu a fost deloc studiată la determine concentrațiile de mangan din gie gastrointestinală, hipokalemie, azote- păr scurt, pisica persană, British Shorthair,
pisici. creier. mie și/sau deshidratare, alcaloză, adminis­ Ragdoll, pisica domestică cu păr lung,
S-a constatat că neurosteroidogeneza Există unele dovezi care susțin trare de diuretice, transfuzie sanguină, Birmaneza, British Blue și Tonkineza. Nu
apare la oligodendrocitele și neuronii rolul dezechilibrului de aminoacizi în utilizare de sedative, inflamație sistemică a existat o predilecție sexuală aparentă,
Purkinje ai cortexului cerebral al câinilor. patogeneza EH canine. În primul rând, și/sau infecție și deficit de arginină la pisici. iar vârsta medie la prezentare pentru cele
Studiile autoradiografice au confirmat câinii cu boală hepatică cronică și EH au Cu toate acestea, baza cuprinzând dovezi cu CPSS a fost de 8 luni, vârsta acestora
prezența receptorilor PTBR în creierul prezentat concentrații serice crescute care să susțină rolul multora dintre acești fiind cuprinsă între 3 și 59 de luni. Pisicile
canin, dar la densități mult mai mici decât ale AAA Lfenilalaninei. Mai mult, la câinii factori la câine și pisică este slabă sau cu lipidoză hepatică felină tind să fie mai
la pisici, cobai, șoareci și șobolani. De cu șunturi porto-cave create chirurgical, inexistentă. ­Într-un studiu retrospectiv pri- vârsnice și într-un studiu efectuat pe
altfel, densitățile receptorilor PTBR nu au dezvoltarea EH a coincis cu o creștere a vind 80 de câini cu EH, 46% au prezentat 77 de cazuri, vârsta medie în momentul
fost studiate la câinii cu EH. concentrațiilor AAA plasmatice și în lichi­ cel puțin unul dintre factorii predispozanți diagnosticării a fost de 96 de luni, vârsta
La câinii cu EH a fost documentată o dul cefalorahidian (LCR) și cu o scădere potențiali. Hipokalemia a fost înregistrată acestor pisici variind între 12 și 192 de luni.
neurotransmisie GABAergică alterată, su­ a concentrațiilor plasmatice de BCAA. la 9% dintre câinii cu EH, SIRS la 8%, dise­ Nu au fost descoperite predilecții legate
gerând o creștere a tonusului GABAergic. Concentrațiile plasmatice și în CSF ale minarea coagulopatiei intravasculare sau de rasă.
Susţinerea suplimentară a rolului unui falșilor neurotransmițători octopamină a altor coagulopatii la 6%, iar hiponatre- Sindromul clinic al EH este bine recu-
tonus crescut GABAergic în patogeneza și feniletanolamină sunt de asemenea mia la 6%. Totuși, acest studiu a fost unul noscut la câini și pisici. Adesea, rezul-
EH canine este furnizată de îmbunătățirea crescute. Administrarea unei soluții de descriptiv și, prin urmare, nu dovedește o tatele sunt la început de natură subtilă și
aparentă a semnelor clinice observată după aminoacizi, calculată pentru a restabili ra- asociere sau o cauzalitate. Un alt studiu a episodică, dar pot progresa în intensitate
administrarea antagoniștilor parţial inverși portul BCAA la AAA, a dus la o ameliorare descoperit că SIRS a fost asociat EH clinic și frecvență. Mâncatul poate agrava sem-
ai receptorului b ­ enzodiazepinei. Într-un a EH. Rezultatele studiilor privind câinii manifestă la câini cu CPSS. Este necesară o nele clinice. La 80 de câini cu EH, cele mai de encefalopatie, a explorărilor de labora- anomaliile electrolitice sau azotemia, pot
studiu care a utilizat câini prezentând EH cu EH asociată CPSS susțin, de asemenea, investigare suplimentară a factorilor care frecvente semne clinice descoperite în tor, a studiilor imagistice și a răspunsului la fi, de asemenea, identificate prin evaluarea
asociată fistulelor Eck, a existat un răspuns rolul dezechilibrului de aminoacizi. pot predispune câinii și pisicile la EH. antecedentele cazurilor, au fost obnu- tratament. După cum s-a discutat anterior, unui set de analize biochimice serologice.
pozitiv la tratamentul cu sarmazenil – un bilarea (33%), comportamentul alterat în prezent nu există nicio modalitate de a În mod obișnuit, concentrațiile de
antagonist parţial invers al receptorilor Prezentare clinică (29%), presarea capului (de obiecte) evalua câinii și pisicile pentru EH subclinică. amoniac din plasma venoasă sunt crescute
EH canină este ade-
benzodiazepinei. Medicamentele din
această clasă pot modula negativ tonu-
sul GABAergic, indiferent de proprietățile sea atribuită șuntării
D eoarece cauzele frecvente ale EH la
câini sunt CPSS și APSC, semnalmen-
tele (vârsta, rasa și sexul) câinilor afectați
(28%), ataxia (26%), convulsiile aparente
(24%), vărsăturile (24%), letargia (23%),
ptialismul (23%), orbirea aparentă (19%)
Semnele episodice de encefalopa-
tie, care se agravează postprandial, sunt
sugestive în special pentru EH. Alte cauze
la câinii afectați de EH, dar pot fi cuprinse
în limita intervalului de referință. Probabil
acest lucru este valabil și în cazul pisicilor.
ligandului care ocupă receptorul benzodia­
zepinic.
porto-sistemice, fie reflectă acest lucru. Într-un studiu efec-
tuat pe 80 de câini cu EH, vârsta medie la
și tremurăturile (14%). În cadrul evaluarii
neurologice, cele mai frecvente constatări
metabolice ale semnelor neurologice, cum
ar fi uremia și hipoglicemia, pot fi de obicei
La anumiți câini, concentrațiile de amoniac
în condiții de repaus alimentar reprezintă
Acești câini nu au răspuns la adminis­
trarea de flumazenil - antagonistul re-
șunturilor porto-sis- debutul semnelor clinice a fost de 33 de
luni, aceasta variind între 1 și 186 de luni.
au fost obnubilarea (31%), ataxia (20%),
slăbiciunea (10%), deficitele propriocep-
excluse în urma efectuării unui profil chimic
seric și a unei analize a urinei. Imagistica
un indicator slab în privința severității EH.
În orice caz, măsurarea concentrațiilor
ceptorilor benzodiazepinei, ceea ce indică temice congenitale Autorii nu sunt la curent cu niciun studiu tive de conștiență (9%), convulsiile (8%), intracraniană, testarea bolilor infecțioase plasmatice de amoniac, acolo unde este
faptul că este puțin probabil ca benzo- ce prezintă anume care rase de câini sunt mersul în cerc (6%), deficiențele nervilor și colectarea și analizarea LCR sunt rareori disponibilă, reprezintă o parte a evaluărilor
diazepinele endogene să joace un rol în (CPSS), fie formării predispuse la EH, dar într-o analiză care cranieni (5%), stuporul (5%) și tremorul necesare. de rutină în cadrul diagnosticării câinilor și
patogeneza EH canine. După cunoștințele a cuprins 2.400 de câini, rasele cele mai (4%). Unii dintre câinii din acest studiu au Testele obișnuite de laborator, cum ar fi pisicilor cu potențială EH. Acest lucru este
autorilor, nu au fost raportate rolurile ju- vaselor colaterale por- susceptibile să dezvolte CPSS (în ordine prezentat deja boli concomitente și aceste hemoleucograma completă, profilul biochi- în contrast cu situația de la oameni, la care
cate de NS și benzodiazepinele endogene
în patogeneza EH.
to-sistemice dobân- descrescătoare) au fost: Bichon havanez,
Yorkshire Terrier, Bichon maltez, Dandy
rezultate nu sunt neapărat specifice
pentru EH, dar sunt reprezentative pentru
mic seric și analiza urinară pot oferi dovezi
utile în privința unei boli/tulburări asociate
diagnosticarea EH nu se bazează pe deter-
minarea amoniacului.
Deși stresul oxidativ joacă un rol im-
portant în diferite boli hepatice canine și
dite (APSC) asociate Dinmont Terrier, Pug, Schnauzer pitic,
Schnauzer Standard și Shi Tzu. Nu există
spectrul semnelor clinice observate la
câini. Aceste rezultate au fost similare cu
cu EH. De exemplu, câinii cu CPSS prezintă
adesea microcitoză, hipoalbuminemie,
Manipularea corespunzătoare a probei
este esențială atunci când se măsoară
feline, rolul stresului oxidativ în patogene- cu hipertensiune por- studii care să evalueze ce rase sunt cele cele ale studiului care a raportat semnele hipercolesterolemie și concentrații serice concentrația plasmatică de amoniac, deoa­
za EH nu a fost raportat la aceste specii. mai susceptibile să dezvolte APSC. Cu clinice observate la 168 de câini cu CPSS. scăzute, sau scăzute în cadrul unor valori rece ionii de amoniu sunt extrem de labili
Câinii cu CPSS prezintă concentrații tală. EH la pisici este toate acestea, probabil rasele care prezintă Semnele clinice ale EH la pisici sunt normale, ale ureei serice sau ale glucozei. în plasmă și amoniacul poate fi eliberat
crescute de mangan în sângele integral, predispoziție pentru hepatită cronică sunt similare cu cele ale câinilor. Ptialismul, Câinii cu APSC prezintă adesea niveluri de globulele roșii ex vivo. Probele trebuie
comparativ cu câinii sănătoși. La pisicile asociată de obicei cu cele mai susceptibile. Câinii pot dezvolta anorexia, slăbiciunea, vărsăturile și le- serice crescute ale enzimelor hepatice colectate într-o eprubetă cu litiu-heparină
cu EH nu au fost raportate niveluri de
mangan din sânge. Atunci când creierul
existența CPSS sau cu APSC la diferite vârste, dar, în general,
acești câini sunt mai în vârstă decât cei cu
targia apar la pisicile cu lipidoză hepatică
felină și aceste semne pot fi atribuite HE.
și pot manifesta semne de insuficiență
hepatică, cum ar fi hiperbilirubinemie și
sau EDTA, plasate imediat pe gheață, iar
plasma trebuie separată de celulele roșii din
câinilor și al pisicilor cu CPSS a fost evaluat
utilizând tehnica RMN, 10 din 13 câini și 1
deficiența de arginină CPSS. Într-un studiu retrospectiv, vârsta
medie a câinilor cu hepatită cronică a fost Diagnostic
hipoalbuminemie. Nivelurile serice crescute
ale fosfatazei alcaline și hiper­bilirubinemie
sânge cât mai curând posibil. Plasma tre-
buie conservată la rece și trebuie analizată
din 3 pisici au prezentat hiperintensitate în secundară lipidozei în jur de 7 ani (84 luni). n medicina veterinară, diagnosticul de ar trebui să fie de așteptat la o pisică cu în termen de 30 de minute de la colectare.
zona nucleului lor lenticular pe imaginile Nu este clar dacă există rase de pisici Î EH se pune pe baza prezenței semnelor lipidoză hepatică felină. Afecțiunile comor- Amoniacul plasmatic poate fi măsurat cu
ponderate T1. Această descoperire este hepatice feline. predispuse la EH și vor fi necesare studii cli­nice consistente, a excluderii altor cauze bide și factorii precipitanți ai EH, cum ar fi ajutorul unui analizor intern de chimie

16 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 17


veterinaria nr. 35

uscată, cu toate că această metodă a nu selectivă și alte modificări compatibile cristaloide spre interstițiu. Motivul pentru
fost considerată fiabilă decât în cadrul unei cu ischemia sau hipoxia. De asemenea, aceasta este că, la pacienții cu hipopro-
metode de referință pentru concentrații retragerea benzodiazepinelor endogene teinemie cronică, presiunea interstițială,
plasmatice de amoniac mai mari de 150 μM. după remedierea CPSS a fost propusă ca precum și presiunea oncotică coloidală
Recent, a fost pus la punct un analizator de mecanism potențial. Remedierea APSC intravasculară sunt de obicei scăzute. Prin
amoniac din sânge, adecvat utilizării la câini este contraindicată, deoarece aceste urmare, administrarea de coloizi artifi-
și pisici. șunturi sunt un răspuns compensator la ciali cu presiune osmotică coloidală mult
Șuntul porto-sistemic reprezintă cea hipertensiunea portală, iar închiderea lor mai mare poate provoca hipervolemie.
mai frecventă cauză a EH la câini și toți are ca rezultat exacerbarea acută a hiper- În plus, câinii și pisicile cu boală hepatică
pacienții afectați de EH trebuie evaluați tensiunii arteriale portale. prezintă adesea tulburări hemostatice,
pentru această posibilitate. Din experiența Pisicilor prezentând semne de EH iar utilizarea coloizilor artificiali ar putea
autorilor, același lucru este valabil și datorată lipidozei hepatice feline trebuie să să agraveze această afecțiune, ducând la
pentru pisici. Măsurarea amoniacului li se asigure cu o dietă echilibrată, bogată scăderea agregării plachetare, scăderea
din plasmă este sensibilă pentru depis- în proteine. Acestea sunt administrate factorului von Willebrand, scăderea
tarea șuntării porto-sistemice la câini și adesea printr-un tub de hrănire enterală. factorului VIII, producând hemodiluție și
pisici. În general, hiperamonemia indică Acest lucru ajută la rezolvarea deficienței de ducând la creșterea fibrinolizei. Mai mult,
existența șuntării porto-sistemice sau a arginină care duce la hiperamonemie. utilizarea hidroxietil amidonului (cunos-
insuficienței hepatice, deși animalele cu Este foarte important să identificăm cut și sub denumirea de „Hetastarch“)
deficiențe enzimatice ale ciclului ureei și să abordăm orice potențial factor de a fost, de asemenea, asociat cu leziuni
pot prezenta și concentrații crescute de precipitare și să oferim îngrijire generală renale acute la un subgrup de pacienți
amoniac în sânge. de sustinere câinilor și pisicilor cu EH. umani bolnavi critic, cum ar fi cei cu
Pentru pacienții care prezintă boală Câinii și pisicile cu EH pot vomita sau pot sepsis și acest lucru poate să constituie un
hepatică dobândită, adesea este necesar un să nu aibă un aport normal de hrană și motiv de îngrijorare și pentru animalele
diagnostic histologic, pentru a defini cauza apă. Aceasta poate duce la deshidratare de companie. Soluțiile concentrate de
principală de apariție a bolii. La animalele și la anomalii ale electroliților. Așa cum albumină umană sunt eficiente pentru a
prezentând deficiențe ale ciclului ureei s-a discutat anterior, anomaliile elec- crește concentrațiilor serice de albumină
trebuie depuse eforturi pentru a exclude trolitice pot precipita alte episoade de la câinii cu hipoalbumi­nemie severă, dar
existența atât a șunturilor macroscopice cât EH. Planurile de terapie cu fluide trebuie acestea au fost asociate, la câinii sănătoși,
și celor microscopice. realizate în funcție de nevoile individuale cu o incidență relativ ridicată a efectelor
ale pacientului și trebuie să țină seama secundare grave, cum ar fi reacțiile de
Tratamentul de modificările volumului de fluide și de hipersensibilitate de tip III. La pacienții

R emedierea șuntului este adesea


recomandată pacienților cu CPSS.
Există diverse tehnici, în funcție de
modificările în distribuția fluidelor. Hipo-
kalemia poate fi tratată prin furnizarea de
fluide intravenoase suplimentate cu pota-
care prezintă coagulopatii este posibil să
fie necesare plasmă proaspăt înghețată și
alte produse din sânge. Trebuie avută grijă
locația vasului șuntat, incluzând aplicarea siu. Deoarece unii pacienți cu EH prezintă atunci când se administrează globule roșii
chirurgicală a unui constrictor ameroid hipoalbuminemie, ei pot prezenta, de ase- depozitate pacienților care prezintă EH,
sau a unei benzi de celofan în cazul menea și scăderea presiunii osmotice co- deoarece concentrațiile de amoniac pot
existenței unui CPSS extrahepatic și em- loidale. În consecință, clinicienii trebuie să crește substanțial în timpul depozitării.
bolizare transjugulară în cazul existenței fie conștienți de posibilitatea modificărilor Pisicile cu lipidoză hepatică felină și câinii
unui CPSS intrahepatic. În general, sem- în distribuția fluidelor corporale, în special cu colestază pot prezenta deficiență de vi-
nele clinice legate de EH se îmbunătățesc atunci când se administrează soluții tamina K. În consecință, poate fi necesară
după remedierea șunturilor, deși închi- cristaloide. Terapia cu soluții coloidale suplimentarea cu injecții subcutanate sau
derea incompletă poate duce la com- artificiale, cum ar fi hidroxietil amidonul, intramusculare de vitami­na K la o doză
promisuri persistente. După închiderea pot fi utilizate pe lângă soluțiile cristali- de 0,5-1,5 mg/kg, repetată de trei ori la
șuntului, câinii cu un sistem vascular noide, pentru a oferi susținere vasculară intervale de 12 ore.
portal slab dezvoltat pot prezenta hiper­ pacienților aflați în stare de șoc și la cei Se recomandă clisme cu apă caldă
tensiune portală. Aceasta declanșează având permeabilitate vasculară crescută. la câinii și pisicile afectate grav de EH.
apariția APSC, cu o posibilă reapariție După administrarea hidroxietil amidonului Clismele cu apă caldă pot fi administrate
a EH. De asemenea, pot apărea crize la câinii hipoalbumi­nemici, s-a observat în doză de 10 ml/kg la fiecare 4-6 ore,
postoperatorii, a căror patogeneză este creșterea tranzitorie a presiunii osmotice până când semnele se îmbunătățesc. Ele
necunoscută. Convulsii după remedierea coloidale și o scădere a edemului periferic ajută la eliminarea sângelui și a mate-
CPSS pot apărea la câini și pisici care sau a transudatelor din cavitățile corpu- riilor fecale din colon și, prin urmare,
prezintă EH sau alte cauze metabolice ale lui. Cu toate acestea, soluțiile coloidale scad producția de amoniac bacterian. De
convulsiilor. Modificările histologice tipice artificiale nu sunt indicate în hipoprotei­ asemenea, acestea sunt indicate pentru
ale encefalului la animalele necropsiate nemia cronică decât dacă există hipovo- pacienții constipați care prezintă EH de
includ necroza neuronală „ischemică“ lemie sau deplasare excesivă a fluidelor toate gradele de severitate.

18 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

Pacienții comatoși sau cei ce se află omeprazol, pantoprazol sau famotidină. acestea, îmbunătățirile concentrațiilor de ment la câinii și pisicile prezentând EH. De
în stare de stupor prezintă un risc crescut Omeprazolul s-a dovedit a fi mai eficient amoniac și a parametrilor de coagulare au asemenea, costurile actuale riscă să fie
de aspirație, astfel încât pentru a proteja decât famotidina sau raniti­dina pentru fost semnificativ mai mari la câinii hrăniți prohibitive.
căile respiratorii ale pacientului poate fi suprimarea producției de acid gastric cu dieta pe bază de soia. Odată ce semnele Medicamentele anticonvulsive trebuie
indicată intubația endotraheală. Adecva- la câini. Acest medicament pare a fi cel de EH sunt controlate cu o dietă comercială administrate la pacienții cu EH dacă
rea ventilației pacienților trebuie evaluată mai eficient atunci când este adminis­ de susținere hepatică, s-a recomandat apar convulsii și la pacienții la care se
folosind măsurarea presiunii dioxidului de trat de două ori pe zi. Sucralfatul este un adăugarea de proteine din alte surse decât confruntă cu convulsiile după remedierea
carbon la sfârșitul inspirației, dacă aceștia protector gastric care poate fi utilizat și carnea în dieta pacientului, pentru a preveni unui CPSS. În plus, în încercarea de a re-
sunt intubați, sau măsurarea presiunii atunci când este suspicionată hemoragia malnutriția proteică. duce apariția convulsiilor postoperatorii,
parțiale arteriale a dioxidului de carbon. gastrointestinală. Pisicile au cerințe mai mari de protei­ uneori anticonvulsivele sunt administrate
La pacienții care nu se pot ventila în Deși mai multe diete disponibile co- ne în dietă decât câinii, deoarece acestea pacienților cu CPSS înainte de remedierea
mod adec­vat trebuie începută ventilarea mercial sunt comercializate pentru câinii nu-și pot regla catabolismul proteic nici șunturilor.
mecanică. și pisicile cu EH, formularea dietetică în absența hranei. Prin urmare, restricția Utilizarea diazepamului și midazola­
Dacă se constată semne care sugerează optimă nu a fost stabilită. Pacienții care severă de proteine este inadecvată pen- mului pentru tratarea convulsiilor datora­
edem cerebral, cum ar fi agravarea sunt anorexici, în special pisicile, necesită tru această specie, iar conținutul minim te EH este controversată și nu există
deficitelor creierului anterior și creșterea adesea plasarea unui tub de alimentare, de proteine recomandat pentru dietele de studii clinice care să evalueze eficacitatea
tensiunii arteriale sistemice, cu posibilă astfel încât să poată fi asigurată nutriția întreținere felină de către Association of acestor medicamente în acest context.
bradicardie reflexă, trebuie adminis- enterală. American Feed Control Officials este 26% Deoarece diazepamul este metabolizat
trat manitol (0,5-1 g/kg, i.v.). Ușoara În mod tradițional, câinii cu EH au fost proteine pe bază de substanță uscată. hepatic, timpul său de înjumătățire poate
ridicare a capului pacientului poate hrăniți cu diete având un conținut scăzut Dietele comerciale de susținere hepatică fi prelungit la câinii și pisicile care prezintă
facilita drenarea venoasă și contribuie în proteine (adică, dietele care conțin cu niveluri moderate de proteine de EH. Prin urmare, doza și frecvența utilizată
la reducerea tensiunii intracraniene. 12-15% proteine pe bază de substanță înaltă calitate (24–31% proteine pe bază trebuie reduse pentru a evita producerea
De asemenea, a fost recomandată, ca uscată), cum ar fi cele concepute pentru de substanță uscată) au fost recoman- sedării profunde. La oameni, administra-
strategie pe termen scurt de reducere a pacienții cu insuficiență renală. Aces- date pentru pisicile cu EH asociată cu rea benzodiazepinei este considerată a fi
tensiunii intracraniene, ventilația asistată tea au fost înlocuite cu diete formulate CPSS. Ca și la câini, dietele comerciale o clismă cu apă caldă de curățare. Este motive, la oameni neomicina nu mai este un factor de precipitare pentru EH. În plus,
pentru reducerea presiunii arteriale pentru câinii cu boală hepatică, care sunt de susținere hepatică pentru pisici au folosită aceeași doză, dar aceasta este utilizată în tratamentul EH. diazepamul atunci când este utilizat oral,
parțiale a dioxidului de carbon și indu- alegerea preferată a autorilor. Aceste adesea un conținut redus de cupru și diluată la 30% cu apă caldă și aceasta Metronidazolul este un alt produs care a fost legat de dezvoltarea fulminantă a
cerea vasoconstricției cerebrale. Cu toate diete sunt moderat scăzute în ­proteine sunt completate cu antioxidanți. După trebuie reținută de către pacient timp de este uneori utilizat în tratarea EH la câini insuficienței hepatice la pisici.
acestea, trebuie avută grijă să nu scădem (de obicei 14-18% proteine pe bază cunoștința autorilor, nu există studii care cel puțin 30 de minute. Cu toate acestea, și pisici. Nici în acest caz, nu au fost ra- Levetiracetamul este un anticon-
presiunea arterială parțială a dioxidului de de substanță uscată) și au adesea alte să confirme eficacitatea acestor diete nu s-a dovedit că tratamentul amintit portate la speciile de animale studii clinice vulsivant cu acțiune rapidă, având
carbon sub valoarea de 30mmHg, deoa­ caracteristici, cum ar fi conținut redus de în tratarea sau prevenirea EH hepatice. prezintă beneficii suplimentare față de care să descrie eficacitatea metronida- puține efecte secundare, care poate fi
rece acest lucru poate agrava ischemia cupru și sodiu, fiind completate cu zinc Datorită cerințelor metabolice unice ale clisma cu apă caldă. Lactuloza este în zolului în acest scop. La câinii și pisicile administrat intravenos sau oral la câini
cerebrală. și antioxidanți. Ca și în cazul persoanelor, pisicilor, nu este recomandată utilizarea general bine tolerată, dar administrarea cu EH, metronidazolul se administrează și pisici. Există dovezi, dintr-un studiu
Pacienții cu EH trebuie evaluați pentru restricția severă a proteinelor nu mai este surselor de proteine vegetale. Pisicile cu excesivă poate duce la diaree, cu anomalii de obicei în doză de 7,5 mg/kg la fiecare retrospectiv recent, că administrarea de
prezența infecției, a SIRS, sau a sepsisu- recomandată câinilor cu EH, deoarece lipidoză hepatică felină trebuie hrănite ale electrolitelor, cum ar fi hipokalemie și 8-12 ore. Metronida­zolul este metabolizat levetiracetam la câinii cu CPSS înainte de
lui. Pacienții suspectați de a avea infecții acest lucru poate duce la malnutriție cu o dietă proteică de înaltă calitate, care hiponatremie. de către ficat și poate avea reacții adverse remedierea șuntului este bine tolerată și
bacteriene trebuie tratați empiric cu proteică. De asemenea, este important de să conțină cantități adecvate de arginină Neomicina este un antibiotic ami- neurologice care le pot imita pe cele ale poate reduce ocurența crizelor postope­
antibiotice până când rezultatele culturi- menționat că pacienții canini cu afecțiuni și taurină. S-a recomandat să se asigure noglicozidic slab absorbit, care este EH. Cu toate acestea, reac­țiile adverse au ratorii.
lor și testele de sensibilitate sunt disponi- hepatice care prezintă semne de EH, 30–40% din energia metabolizabilă pe uneori folosit pentru a trata EH la câini o probabilitate mai mare să apară la doze În ciuda perioadei sale de înjumătățire
bile. Cei care sunt suspicionați a fi septici probabil nu bene­ficiază de restricții de baza proteinelor din dietă. De multe ori și pisici. La câini și pisici, neomicina se mai mari, utilizate în alte scopuri. îndelungată, fenobarbitalul poate fi uti­
trebuie tratați cu antibiotice intravenoase proteine alimentare. aceste pisici trebuie să fie hrănite inițial administrează de obicei pe cale orală, Ampicilina administrată intravenos lizat în caz de urgență, administrându-l
cu spectru larg. Diagnosticul și tratamen- În plus față de selecția atentă a cantității print-un tub de alimentare, deci este de în doză de 20 mg/kg, la fiecare 8 ore. în doză de 20 mg/kg la fiecare 6–8 ore, intravenos, într-o doză de încărcare mai
tul SIRS și a sepsisului la câini și pisici sunt adecvate de proteine din dietă, trebuie luată preferat o dietă densă în calorii. Adesea, la câini și pisici, neomicina se poate fi utilizată în locul neomicinei mare. Fenobarbitalul s-a dovedit a fi
discutate în altă secțiune. în considerare și sursa proteinelor. Adesea, Lactuloza este frecvent folosită administrează împreună cu lactuloză. administrată oral sau a metronidazolui, eficient în controlul convulsiilor la câini
Câinii cu boală hepatică sunt pre­dis­ câinilor cu EH le sunt recomandate dietele pentru a trata EH la câini și pisici. Cu toate Teoretic, în aceste condiții neomicina la câinii sau pisicile la care nu se pot după remedierea chirurgicală a CPSS.
puși la ulcerații gastroduodenale. Câinii pe bază de proteine fără carne. La câinii acestea, nu s-au efectuat studii care să poate reduce eficacitatea lactulozei, administra medicamente pe cale orală. De Cu toate acestea, fenobarbitalul poate
cu CPSS intrahepatice par a fi în special cu fistule Eck, o dietă bazată pe proteine evalueze în mod critic eficacitatea acestui deoarece digestia bacteriană a lactulozei asemenea, a fost raportă utilizarea ampi- duce la sedare, iar în doze mai mari poate
expuși riscului și într-un studiu retro- din lactate a fost mai puțin encefalogenă medicament. La pacienții cu EH cronică, în acizi grași volatili poate fi limitată. cilinei pe cale orală pentru tratarea EH. provoca depresie respiratorie. În plus,
spectiv al câinilor supuși tratamentului decât cea bazată pe proteine din carne. lactuloza poate fi administrată oral. De Absorbția gastro­intestinală a neomicinei, Farmacocinetica rifaximinei a fost fenobarbitalul este metabolizat de ficat
endovascular, ulcerația gastro-intestinală Unele diete de susţinere hepatică disponi- obicei, pentru câini și pisici se începe după administrarea orală sau rectală, raportată la câini și acest medicament a și s-a arătat că acesta reprezintă cauza
a fost documentată la 19% dintre câini bile comercial folosesc surse de proteine cu o doză de 1-3 ml per 10 kg greutate este de aproximativ trei la sută, dar fost raportat a fi bine tolerat la această unor leziuni hepatice, atunci când este
după tratament. Când este prezentă o pe bază de legume, cum ar fi soia. Într-un corporală la fiecare 6-8 ore. Doza este aceasta poate fi crescută la pacienții cu o specie. Lipsa efectelor adverse aparente utilizat cronic la câini, deși acest lucru
ulcerație sau o eroziune gastroduodenală studiu efectuat pe câini cu CPSS hrăniți apoi ajustată până când pacientul ajunge motilitate gastrointestinală scăzută sau este un beneficiu potențial comparativ este mai puțin preocupant în ceea ce
sau când acestea se suspicionează, cu două tipuri de diete sărace în proteine, la trei până la patru scaune moi pe zi. la cei cu leziuni ale intestinului. Absorbția cu cazul neomicinei și metronidazolului. privește utilizarea lui pe termen scurt.
trebuie tratate cu medicamente care una cu carne și cealaltă cu soia, ambele La pacienții grav compromiși, lactuloza sistemică substanțială poate provoca Cu toate acestea, nu au fost stabilite Propofolul administrat în doze
suprimă acidul gastric, cum ar fi diete au scăzut severitatea EH. Cu toate poate fi administrată pe cale rectală, după ototoxicitate și nefrotoxicitate. Din aceste siguranța și eficacitatea acestui medica- subanestezice sub formă de perfuzie

20 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 21


veterinaria nr. 35

intravenoasă cu viteză constantă a tranzitorie, ataxia, vărsăturile și acidoza testele neu­ro­psihometrice utilizate pentru
fost utilizat cu succes pentru tratarea tubulară renală pot reprezenta potențiale a diagnosti­ca aceasă afecțiune la oa-
convulsiilor apărute după remedierea reacții adverse la câini. Când s-a admi­ meni nu pot fi aplicate speciilor noastre,
CPSS la pisici și câini. Acest medica- nistrat la pisici într-o doză relativ mare, acestea ar trebui să fie evaluate prin alte
ment are un debut rapid al acțiunii și, de 20 mg/kg, la fiecare 12 ore, zonisami- metode, cum ar fi testul electrofiziologic.
prin urmare, este potrivit pentru utilizare da a fost asociată cu o incidență ridicată Dacă este identificată EH subclinică,
în situații de urgență. Cu toate acestea, a efectelor adverse, inclusiv anorexie, trebuie avut în vedere impactul asupra
duce la sedare/anestezie dependentă de diaree, vărsături, somnolență și ataxie. rezultatelor pacientului.
doză, depresie respiratorie dependentă Nu există studii care să evalueze în mod Deși există mai multe tratamente
de doză,și, atunci când este utilizat timp critic eficacitatea acestui medicament bine stabilite pentru EH la câini, niciunul
îndelungat la pisici, poate provoca anemie pentru controlul convulsiilor, la această dintre acestea nu este susținut de dovezi
cu corpi Heinz. Atunci când se utilizează specie. științifice solide. Sunt necesare studii
propofolul pentru tratarea convulsiilor, EH este o complicație relativ frecventă clinice asupra medicamentelor utilizate
este necesară monitorizarea atentă a a bolii hepatobiliare la câini și pisici, în prezent pentru a trata EH, pentru a
sistemelor cardiovasculare și respiratorii. dar care poate pune viața acestora în ajuta la optimizarea protocoalelor de
Bromura de potasiu poate fi folosită pericol. Medicii veterinari care lucrează tratament. Căile viitoare de investigare
ca adjuvant al altor medicamente anti- în medicina veterinară de urgență și în pot include rifaximina (presupunând că
convulsive la câini. Bromura de potasiu terapia intensivă veterinară trebuie să o formulare generică mai puțin costisi-
are un timp de înjumătățire foarte lung, poată recunoaște, diagnostica și ges- toare devine disponibilă); modificarea
debut întârziat al acțiunii și poate fi tiona prompt această afecțiune. Deși microbiotei gastrointestinale folosind
administrată numai pe cale orală sau concentrațiile crescute de amoniac din prebiotice, probiotice sau sinbiotice;
rectală. Prin urmare, utilizarea sa este sânge sugerează puternic EH, este impor- și rolul nutriției, inclusiv eficacitatea
limitată la o situație de urgență. După tant ca medicii clinicieni veterinari să fie suplimentării acesteia cu carnitină și
cunoștința autorilor, nu a fost raportată conștienți de limitările acestui instrument LOLA.
eficacitatea sa în tratarea convulsiilor de diagnostic. De asemenea, este esențial
datorate EH sau a celor care apar după ca factorii predispozanți să fie identificați, Concluzii
remedierea CPSS la câini. De asemenea, abordați rapid și să se acorde îngrijiri EH este o afecțiune care poate pune
acest medicament provoacă ataxie, suportative adecvate. viața în pericol și care este probabil
sedare și, eventual, pancreatită, atunci subdiagnosticată la animalele de com-
când este utilizat împreună cu fenobarbi- Recomandări pentru studii viitoare panie. Deși au fost propuse diferite
talul. Utilizarea bromurii de potasiu este
contraindicată la pisici, deoarece poate
antrena o boală severă a tractului respi-
I nvestigarea viitoare a patogenezei EH
la câini și pisici poate duce, în timp, la
dezvoltarea de noi tratamente. Domeniile
recomandări în privința tratamentelor,
lipsesc dovezile în literatura veterinară
privind strategiile optime pentru gestio­
rator inferior. Zonisamida a fost raportată care merită o atenție deosebită sunt cele narea acestei afecțiuni. Pe măsură ce
ca fiind eficientă atunci când este privind rolul inflamației, al manganului, al înțelegerea patogenezei EH la câini și
utilizată ca tratament adjuvant pentru daunelor oxidative și a NS. Tehnici precum pisici evoluează, noi teste diagnostice și
tratarea convulsiilor refractare la câini, spectroscopia prin rezonanță magnetică agenți terapeutici pot deveni disponibili.
precum și pentru tratarea convulsiilor și tomografia cu emisii de pozitroni, care La câini și pisici EH este adesea asociată
fără alte medicamente anticonvulsive. Cu permit studierea in vivo a patogenezei EH, cu șuntare porto-sistemică. Amoniacul
toate acestea, nu a fost raportată eficaci- pot ajuta la aflarea răspunsurilor la aceste joacă un rol central în patogeneza EH la
tatea sa la câinii cu convulsii asociate EH întrebări, ca și la altele. câini și pisici, dar la acesta pot ­contribui
sau cu convulsii care apar după reme- Prevalența EH subclinice la câini și și alți factori, cum ar fi manganul și ben­
dierea unui CPSS. S-a raportat că sedarea pisici nu a fost investigată. Deoarece zodiazepinele endogene. Recent, s-a
constatat că o dietă bazată pe proteine
din soia este benefică în tratarea EH. O
Abrevieri restricție alimentară severă în proteine
este susceptibilă de a aduce prejudi-
AAA - aminoacizi aromatici GABA - acid gama-aminobutiric cii animalelor afectate. În medicina
APSC - vase colaterale porto-sistemice LOLA - L-ornitină-L- aspartat veterinară nu s-au efectuat studii clinice
dobândite (secundare) MRI - imagistică prin rezonanță magnetică ale medicamentelor utilizate în mod
BBB - bariera hemato-encefalică NS - aneurosteroizi obișnuit în gestionarea EH, dar lactuloza
BCAA - aminoacizi cu catenă ramificată PTBR - receptor benzodiazepinic de tip și metronidazolul, sunt tratamente bine
CPSS - șunturi porto-sistemic congenitale periferic stabilite.
EH - encefalopatie hepatică SIRS - sindrom de răspuns inflamator
EHM - encefalopatie hepatică minimă sistemic Traducere din Journal of Veterinary
Emergency and Critical Care 26 (4) 2016

22 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

Particularităţi de reproducţie
la dihorul de crescătorie (partea I)
 Dr. Păstârnac Nicolae, Dr. Puchianu Gheorghe, Dr. Coman Andrei, Dr. Coman Ioan

P
entru a avea o imagine clară de culoare crem sau galbenă, vizibilă între fis sexual evident. (Tabelul. 3 şi 4)
asupra familiei Mustelidae, ei, cu o mască pe faţă. (Tabelul 2 şi Fig. 2) La bursuc, forma corpului, tinde să
amintim că face parte din În caz că este ameninţat de un fie zveltă ori masivă şi dreptunghiulară.
încrengătura Chordata, Clasa agresor, se apară prin ejectarea unor O caracteristică a acestor specii este că
Mammalia, care însumează 67 secreţii ale glandelor anale, cu un miros formele mai suple au o coloană vertebrală
de specii. Dintre toate carnivorele, cea mai pestilenţial, înţepător. Asemănător mul­ mai flexibilă, iar mersul este alert, în
diversificată familie este cea a Mustelide­ tor mustelide, dihorii masculi precum şi salturi, pe când speciile cu forme com­
lor, care include cel mai mare număr de femelele îşi apară teritoriile, care de cele pacte se deplasează cu un mers mai
specii. (Tabelul 1) mai multe ori se suprapun, aşa cum se anevoios (târşăit).   Figura 1 – Arealul mai frecvent de răspândire al dihorului
O privire de ansamblu scoate în întâmplă la nurci, comportamentul fiind În contrast cu dihorul european, (Mustela putorius furo), atât în natură cât şi în libertate   Figura 2 – Dihorul european (Mustela putorius)
evidenţă că această familie este mare şi însă mult mai blând la dihor. Mustella putorius, dihorul nord american,
variată, incluzând forme terestre (sconcşii), Sub aspect anatomic şi fiziologic, ma­ Mustella nigripens sau dihorul cu labe temperamentul mai blând şi eliberarea Aceste secreţii sunt eliminate atât prin fe­ asemănătoare cu al celorlalte specii de
specii arboricole (jderii), unele specii care joritatea mustelidelor au lobul urechilor negre este, sub aspect anatomic, puţin în natură au dus oarecum la restabilirea cale, cât şi prin urină, în vederea marcării mustelide, îndeosebi cu nurca. În acest
escavează şi construiesc vizuini ­(bursucii), mai scurt şi câte cinci degete la fiecare mai mic. într-o oarecare măsură a echilibrului teritoriilor revendicate de cele două sexe. sens, reţetele alimentare ale dihorilor sunt
specii semiacvatice (nurcile), buni aler­ membru anterior. Animalele din clasa Ceea ce se poate afirma este că acestă ecologic, ca de exemplu în Wyoming În cele ce urmează, prezentăm câteva identice cu cela ale nurcilor. (Tabelul 5)
gători, căţărători şi înotători (dihorii), specii Carnivore, posedă numai patru degete la specie (Mustela nigripens) se considera (SUA), având ca şi caracteristică vital – consideraţii referitoare la regimul de Reproducerea la dihori, prezintă
acvatice (vidrele). Cu asemenea moduri membrele posterioare, iar la majoritatea la un moment dat că a dispărut, din comportamentală, faptul că îşi vânează alimentaţie şi reproducţie al dihorilor, asemănări cu cea a nurcilor. Astfel,
diferite de viaţă, principala corelaţie fizică speciilor predomină botul scurt, cutia cauza extinderii numărului de prădători, prada în vizuina ei şi ulterior aceasta este
este constituită de picioarele scurte, corpul craniană alungită, ghearele lungi, curbate reprezentaţi aproape exclusiv de câinii folosită ca şi cuib propriu. România a im­   Tabelul 3 – Dihorul de crescătorie (caracteristici anatomice)
cilindric, alungit şi o extremă posibilitate de şi retractile, o coadă alungită şi un dimor­ de preerie. Creşterea ei în captivitate, portat, pe lângă dihorul european, această Lungimea corpului 42 – 45 cm
mlădiere fizică. specie din Polonia, odată cu una din Dimensiunile corporale Perimetrul toracic 18 – 20 cm
Dacă vorbim de speciile de dihor, se   Tabelul 1 – Încadrarea dihorului şi clasificarea zoologică a principalelor specii producătoare de blănuri mutaţiile sale – dihorul alb, cunoscut sub Lungimea cozii 16 – 18 cm
poate afirma că ele se întâlnesc în Europa, numele de Fredca, în vederea producţiei 3–1–3–2
ordinul familia specia Formula dentară -----------------------
Asia, Africa şi cele două Americi. Dihorul de blănuri. (Fig. 4 şi 5).
se găseşte răspândit în toate zonele Euro­ Mustela putorius furo (dihorul comun european şi Mustelidele au blana alcătuită din două 3–1–3–1
respectiv dihorul de crescătorie) Specificare Mascul Femelă
pei cu excepţia zonei de Vest a Rusiei şi a straturi suprapuse de peri, primul este
Mustela nigripens (dihorul nativ nord american) Greutatea corporală medie (g) 1527 964
peninsulei Scandinave. (Fig. 2) Mustela vison (nurca sau visonul) cel de puf (peri foarte deşi şi subţiri), iar Greutate pui la fătare (g) 10 8
La noi în ţară, dihorul este foarte Mustelidae stratul de acoperire sau spicul este format Creier (g) 4,23 5,03
Mustela herminea (hermelina
obişnuit şi se întâlneşte în jurul locuinţelor Fisipedia Martes martes (jderul de copac) din peri mai groşi, mai rari şi mai lungi, Glanda pituitară (mg) 4,09 5,07
rurale, făcându-şi cuibul în apropierea Martes foina (jderul de stâncă) care conferă acestor animale o foar­te Inima (g) 3,87 3,72
caselor şi adăposturilor de animale. El Martes zibelina (zibelina) bună termoizolare şi o bună protecţie faţă Greutatea corpului Splina (g) 4,44 4,15
se poate întâlni şi în zone împădurite, în Vulpes fulvus (vulpea argintie) de umezeală. În ceea ce priveşte culoarea Ficat (g) 33,20 29,40
Canidae Alopex logopus (vulpea polară sau albastră) Rinichi (g) 4,49 4,15
regiuni cu tufişuri, putându-se afirma că blănii, aceasta diferă în funcţie de specie, Glanda suprarenală (mg) 101,00 101,00
Nyctereutes procynoides (enotul)
el este adaptat a popula aproape orice Myocastoridae ori de zonă, de habitat şi variază de la Testicule (g) 2,02 -
Myocastor coypus (nutria)
tip de habitat. Alimentaţia dihorului este Microtidae Ondatra zibethica (bizamul) culoarea brun închis la negru, pe un fond Ovare (mg) - 151,00
extrem de diversificată, mănâncă aproape Rodentia deschis cu pete sau dungi discrete, închise Uter (mg) ­- 766,00
Castoridae Castor fiber (castorul)
orice, inclusiv rozătoare mici, broaşte Chinchilidae Chinchila lanigera (chinchila) la culoare, poziţionate pe părţile laterale
etc. În zonele rurale, dihorul este prigonit Oryctolagus cuniculus (iepurele de crescătorie) ale capului.   Tabelul 4 – Dihorul de crescătorie (caracteristici fiziologice)
pentru că este mare amator de pui de Lagomorpha Leporidae Lepus europeus sau timidus (iepurele de câmp) Majoritatea mustelidelor din care face Maturizare - 5 luni
găină, păsări adulte, ouă şi uneori chiar Lepus cuniculus (iepurele de vizuină) parte şi dihorul, au senzori de percepţie Introducere la reproducţie - 9 -10 luni
iepuri de casă. a mirosului extrem de rafinat, pentru a Caracteristici legate de Durata medie a împerecherii - 30 minute
Din punct de vedere al aspectului   Tabelul 2 – Dimensiunile firelor de păr la blana de dihor detecta prada sau pentru a comunica, reproducţie Ovulaţie provocată
blănii, dihorii pot fi diferenţiaţi prin culoa­ cât şi pentru depistarea femelelor în Raport sexe la montă - 1 mascul / 3 femele
Categoria Regiunea lungimea Grosimea medie / Durata medie a gestaţiei - 41 -42 zile
rea acesteia. Dihorul european sau Mus­ firului corporală firului (mm) suprafaţa blănii (µ) călduri în perioada de rut. Ca o remarcă
Specificare Mascul Femelă
tela putorius, este considerat ca strămoşul Dorsal (spinare) 33- 41 specială, mustelidele au toate glandele (de Puls (nr. batăi/ minut) 227 221
Spicul 63 – 104
dihorului domestic, fiind diferenţiat prin Ventral (abdomen) 19 - 24 reproducţie, protecţie, ş.a.), amplasate Greutatea corpului Presiune sistolică (mm Hg) 161 133
spic (perii lungi), de culoare galbenă închis Dorsal şi lateral 15 -. 21 în zona inferioară, producând un lichid Hematocrit (%) 55 49
Puful 15 - 20
până la negru şi cu puful (perii de sub spic) Ventral 11 - 13 uleios, cu un miros extrem de puternic. Hemoglobină (g/dl) 17,8 16,2

24 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 25


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

  Tabelul 6 – Rezultatele activităţii de reproducţie ale masculilor


de dihor, în funcţie de starea testiculelor după sezonul de împerechere
masculi monte
specificare urmași obținuți
testați efectuate
Medie/ Medie/ % din total
NR. % NR. NR.
cap cap fătați
Bine conturate, mari ca bobul
4 16,6 108 27,0 218 54,5 67,1
de fasole, bine coborâte în scrot
Relativ bine conturate, mărimea
3 12,5 31 10,3 58 19,3 17,8
unui bob de fasole, lăsate în scrot
  Figura 3 – Dihorul de crescătorie   Figurile 4 și 5 – Blană de Mustela nigripens
În scrot, început de retragere inghi­
6 25,0 42 7 47 7,8 14,5
nală, mărimea unui bob de fasole
ca şi la nurcă, femelele de dihor nu   Tabelul 5 – Reţetă furajeră pentru dihorul de crescătorie În scrot, mărimea unui bob
ovuleaza spontan, deoarece ovulaţia este   Figura 7 – Aparatul treproducător extern 3 12,5 4 1,3 - - -
Specificare Ingrediente Necesar (%) de porumb
indusă de actul copulator (Fig. 6 şi 7). la femela de dihor Monorhidie unilaterală, mărimea
Musculatură – vită, cal, etc 4 6 25,0 7 1,2 1 0,2 0,3
Monta poate dura până la două ore sau Carne unui bob de fasole
chiar mai mult. Identic nurcilor, durata de Carcase pasăre 4 Criptorhidie dublă 1 4,2 3 3,0 - - -
gestaţie poate fi de 30 – 40 de zile, dar la Pulmoni (vită, oaie, etc.) 7 Testicule cu aspect normal,
1 4,2 26 26,0 1 1 0,3
dihor aceasta poate dura uneori mai mult Deșeuri de abator Prestomacuri, burtă, uger 4 tulburări de spermatogeneză
şi anume 41 – 42 zile, datorită aceluiaşi Buze, urechi 2 Total 24 100,0 221 9,2 325 13,5 100,0
fenomen de diapauză (încetare spontană Capete, picioare 17
a implantării, în aşteptarea condiţiilor Deşeuri păsări Stern, articulaţii 3   Tabelul 7 – Rezultatele activităţii de reproducţie ale femelelor de dihor
Intestine 8
climatice favorabile, caracteristică faunei INDICE UM GESTAția 1 GESTAția 2 total
Ficat parazitat - bovine, ovine, etc. 4
sălbatice). Sânge + extracte proteice 0,5
La masculii de dihor, se constată Fecunditate % 98,00 42,86 152,0
Peşte oceanic 6
diferenţieri ale numărului de monte efec­ Peşte oceanic Ferilitate % 97,96 96,30 97,37
Deşeuri peşte (capete, viscere etc.) 3
tuate şi produşilor obţinuţi în funcţie de Grăsime animală 1 Capacitate de alăptare (femele lactante) % 87,50 76,92 83,78
starea testiculelor, cele mai bune rezultate Deşeuri de la fabricarea brânzeturilor 3 Natalitate pui la fătare % 97,78 97,22 97,60
obţinându-se în cazul testiculelor bine Nefecundate, embrionate, sparte 3 Mortalitate tineret % 17,78 39,81 24,92
Deşeuri ouă
conturate, de mărimea bobului de fasole, Melanj 3
  Figura 8 – Actul copulator la dihori Viabilitate % 84,00 61,90 76,92
Cartofi 3
coborâte în pungile testiculare, iar cele Furaje verzi Rădăcinoase 1 Prolificitate
mai slabe în cazul testiculelor de dimen­ Leguminoase 1    / femelă matcă nr. 4,50 1,71 6,67
siuni reduse (cât un bob de porumb) sau Amestecuri făinuri vegetale 8    / femelă parturientă nr. 4,69 4,15 4,50
în cazul animalelor monorhide. (Tabelul 6) Furaje uscate Amestecuri făinuri animale 4
În cazul femelelor de dihor, se con­ Premixuri 1,6 Prolificitate economică
stată de asemenea unele particularităţi Uscată 1    / femelă matcă nr. 3,70 1,03 5,00
Drojdie
şi anume faptul că indicii de fecunditate Lichidă 1,5    / femelă parturientă nr. 3,85 2,50 3,38
Sare 0,1
şi fertilitate, precum şi capacitatea de
Deşeuri fabrici zahăr 0,3
alăptare sunt semnificativ mai bune în Adaosuri diverse Ovulaţia are un caracter ciclic carac­ traiectul genital femel, demonstrează
Antibiotice După caz
cazul gestaţiei I, natalitatea este aproxi­ Vitamine După caz teristic şi este stimulată de hormonii se­ că persistenţa infertilităţii şi scăderii
mativ egală în cazul ambelor gestaţii, dar Total furaje 94 xuali (gonadotropi), secretaţi de hipofiză. prolificităţii la dihor sunt determinate de
mortalitatea la tineret este mult mai mare Apă 6   Figura 9 – Femelă de dihor la primul estrus În locul rămas liber din peretele ovarului tulburări ale procesului de ovogeneză,
în cazul primei gestații. (Tabelul 7) TOTAL 100 din an, neremarcîndu-se prezenţa mameloanelor se formează corpul galben, care secretă de creştere, în care zigotul (oul fecun­
La femelele de dihor, după înţărcarea tumefiate progesteronul, cu rol în pregătirea dat) se află în perioada premergătoare
puilor care cresc foarte repede, căldurile   Figura 6 mucoasei uterine pentru nidarea oului, segmentării.
(estrul) reapar după 7 – 10 zile, pro­ Schema structurii his- inhibarea unei noi ovulaţii imediate, Dacă aspectele anatomofiziologice
ces care la nurcă este diferit, fiind tologice a pielii şi firelor creşterea glandelor mamare etc., sunt în general cunoscute şi descrise,
monoestrică. de păr la animalele de ( Fig. 8, 9). nu întotdeauna s-a putut afirma despre
La nurcă şi dihor, ovulaţia este indusă blană (inclusiv dihorul de Fecunditatea unui efectiv de dihori unele diferenţe mai mari sau mai mici
de copulaţie şi ovulul matur este elimi­ crescătorie): poate fi afectată de diverse afecţiuni ale proceselor de fiziologie intimă, de
nat din foliculul ovarian, procesul fiind A – epidermul, ale aparatului reproducător şi poate fi reproducţie a dihorilor faţă de celelalte
stimulat şi însoţit de activarea reflexelor B – dermul, considerată parţial şi în unele cazuri chiar specii ale mustelidelor. În acest sens,
de împerechere. La cele două specii, nurcă 1 – papila firului de păr, total compromisă. Anterior, s-a amin­ în unele boli care afectează aparatul
şi dihor, dar şi la alte mamifere, el constă 2 – teaca externă, tit că la unele animale bolnave, după reproducător, apar unele abateri diferite
în ruperea peretelui ovarului, dehiscenţa 3 – stratul medular,   Figura 10 – Femelă de dihor la sfîrşitul anestrus, căldurile reapar şi se manifestă ale fecundităţii şi fertilităţii dihorilor.
foliculului De Graaf şi eliminarea ovocitei 4 – cortexul, perioadei de alăptare cu resorbţia tumefierii vulvare aparent normal. Analiză histomorfologică
secundare (ovulului) în oviduct. 5 – glanda sebacee. şi a mameloanelor însă, a produşilor de concepţie de pe (continuare în numărul următor)

26 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 27


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

Profesorul Gheorghe Nichita (1890-1966):


elev, colaborator și urmaș vrednic al savantului român de renume mondial
Ioan Athanasiu, personalitate marcantă a medicinei veterinare din România
 Prof. univ. DVM, PhD, Dumitru Curcă - Facultatea de Medicină Veterinară din București;
Membru titular CRIFST/DIS al Academiei Române

Respectul faţă de trecut permite stabilirea de tradiţii, de educare şi de dezvol-


tarea profesiunii în general şi a celei medical veterinare în special. Aşa cum
deseori se afirmă, ştiinţa este a 4-a putere în stat (la concurenţă cu mass-me-
dia), dovada cea mai concludentă fiind aceea că economia statelor superindus-
trializate (USA, Germania, Japonia, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Canada)
au acordat o atenţie maximă dezvoltării cercetării ştiinţifice proprii, cât şi   Figura 3 – Protoveterinarul statului Vasile (Wolfgangus) Lucaci (n. 19 Februarie 1806 comuna
  Figura 1 – Louis Pasteur (1822 - 1898) - microbiolog, Nușfalău, județul Sălaj – d. 20 Noiembrie 1890 în București (stânga); publicația sa din anul 1855
achiziţionării de brevete, invenţii şi patente din alte ţări, pe care le-au pus în imunolog, biochimist intitulată: Manualul de epidemicele boli ale dobitoacelor (dreapta)

aplicaţie în sectoarele economice. Cunoaşterea trecutului profesiunii medical-


veterinare, a personalităţilor din învăţământ, din cercetare şi din activitatea
practică, a realizărilor lor, constituie o necesitate indispensabilă în vederea
statuării prezentului şi mai ales a edificării viitorului medicinei veterinare.
Personalităţile de prestigiu care, de-a lungul anilor, au activat cu profesiona-
lism, abnegaţie şi de multe ori cu sacrificii, au contribuit prin cercetările lor
experimentale şi clinice la afirmarea medicinei veterinare româneşti pe plan
  Figura 2 – Claude Bourgelat 1712-1779 (stânga); Localul Şcolii Naţionale Veterinare din Lyon, unde a funcționat între anii 1796-1978, din cartierul Vaise, pe malul Saonului
naţional, regional şi internaţional. (mijloc), în sediul căreia a studiat între anii 1894-1899 românul Ion Călinescu (1874-194); decretul de autorizare în vederea deschiderii Școlii Veterinare din Lyon (dreapta)

L
ouis Pasteur care a trăit între anii la 4 august 1761, decretul de autorizare în Baptiste François ROZIER, botanist, a fost menţionează că: „Potrivit cu dispoziţiunile Școala Veterinară înființată de Vasile întocmeşte în 1838, proiectul unui „insti­
1822-1898 (Fig. 1), pe la mijlo- vederea deschiderii unei Şcoli în care să se cel de-al doilea director al Şcolii Veteri- luate de acest comitet, urmând ca la 01 Lucaci (Fig. 3) în anul 1856 este a 23-a, iar tut de veterinărie“, rămas însă în această
cul secolului al XIX-lea aprecia înveţe stabilirea principiilor şi metodelor nare din Lyon, în perioada 1765-1769. În ale viitorului octombrie a.c. a se deschide România se situează pe locul 14 în crono- fază (W. Lucaci, 1855).
profesiunea medical-veteri- de tratament ale animalelor bolnave. Pe anul 1777 apare Regulamentul pentru cele şcoala pentru învăţătura veterinară, „de logia înființării diferitelor școli veterinare În anul 1855, Vasile Lucaci a publi-
nară astfel: „Quand je lie Ies o baza decretului se înfiinţează Şcoala de două Şcoli Regale Veterinare franceze facto“, sub direcţia D-lui protoviterineru- în lume. O nouă încercare o face același cat „Manualul de epidemicele boli ale
xuvrages des veterinaires, de nouveaux Economie Rurală şi Veterinară din Lyon. (prima cea din Lyon, 1761, şi cea de-a doua lui statului Lucaciu, însărcinat cu această magistru în chirurgie, Wolfgang Lucaci dobitoacelor“, fiind considerat părintele
horizons s’ouvrent devant moi et, si j’etais Primii studenţi au fost admişi la data de 13 înfiinţată în 1765 tot de Claude Bourgelat, specialitate, comitetul publică spre (născut în comuna Nușfalău, județul Sălaj, învăţământului medical veterinar din ţara
plus jeune, j’irai m’asseoir sur Ies bancs de februarie 1762, dată memorabilă pentru din Paris-Alfort), în care se specifică obşteasca ştiinţă că oricare din felceri sau la 19 Februarie 1806 – d. 20 Noiembrie noastră.
l’ecole pour etuăier la me-decine veteri- profesiunea şi învăţământul medical importanţa medicinei veterinare alături veri care va fi doritor să urmeze studiele 1890 în București), care şi-a făcut studiile În anul 1856, deci după un an, acelaşi
naire“. În traducere: „Când citesc lucrările veterinar din întreaga lume – se deschi- de medicina omului, din care se desprinde veterinării, precum şi acelea ale anatomii universitare la Pesta, luându-şi diploma comitet sanitar, tot sub semnătura lui N.
veterinarilor, mi se deschid în faţă noi dea astfel prima şcoală veterinară din cutuma: MEDICINA ESTE UNA! şi fiziologii, spre dobândirea unei aseme- de doctor medic în anul 1835, urmând Gussi, publică în Monitorul oficial nr. 66,
orizonturi şi, dacă aş fi mai tânăr, m-aş lume, sub direcţia „écuyer-ului“ Claude În București, abia după un secol, în- nea folositoare învăţături, să se înfăţişeze totodată şi cursurile de „veterinărie“. următoarele: „Cursul studielor veterinerii,
apuca să studiez medicina veterinară“. Bourgelat, având numeroase surse de cepe să se organizeze învățâmântul medi­ la acest comitet… spre a se recomanda Viitorul protoveterinar al Ţării urmând a fi anul viitor scolastic mai ex-
Prima Școală de Medicină Veterinară a inspiraţie (Fig. 2). Honoré Fragonard, a cal-veterinar, prin decretul Comitetului direcţiei prezisei şcoale, ca să se î­nscrie Româneşti din perioada 1842-1862 care, tensiv, după programa următoare, în anul:
luat ființă la insistenţele lui Claude Bour­ fost primul Director al Şcolii Regale din Sanitar, publicat în Monitorul oficial, între elevi - (ss) Şeful comitetului la îndemnul marelui logofăt ­Alexandru I–iu, Zootomia cu Zoofisiologia;
gelat, când regele Louis al XV-lea, emite, Lyon, în perioada 1761-1764, iar Jean- nr. 75 din 23 septembrie 1855, unde se N. Gussi“. Fili­pescu, unul din eforii şcolilor, II-lea, Descrierea boalelor acute;

30 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 31


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

III-lea, Boalele epidemice şi lipicioase; medic veterinar Gheorghe Udrischi a fost Instrucțiunii Publice era condus (ad in-
IV-lea, Materia medică (sau Cunoştinţa numit profesor de Patologie şi Clinică terim) de către Constantin Argetoianu, Legea transformării Şcoalei Superioare de Medicină Veterinară în facultate. Selecţionare din text:
medicamentelor celor mai trebuincioase). Chirurgicală de la Școala Superioară de la inițiativa parlamentară a senatorului
Iar potrivit Raportului cu nr. 20, întâm-­­ Medicină Veterinară), în calitatea sa de N. Tănăsescu, când este votată L­ egea Expunere de motive  preparare de seruri și vaccinuri întrece cifra de 500.000 lei;
pinat din partea D-lui ­doctor Luca­ciu, membru al Senatului Universității din transformării Școlii Superioare de Încă din anul 1900, când în Şcoala Superioară de Medicină Având în vedere:
proto-viterinerul statului, însărcinat cu București, precum și în cea de decan al Medicină Veterinară în FACULTATE și Veterinară condiţiile admiterii pentru candidaţi erau ca şi pentru 8. Necesitatea de a se crea cât mai mulţi medici veterinari
predarea acestui curs în Școala veterinerii, Facultății de Medicină, contestă drep- încorporată în Universitatea din București. celelalte instituţii similare înglobate în Universitate, de a avea pentru satisfacerea nevoilor economice ale ţării şi păstrarea
fiind hotărât a se începe predarea lecţiilor tul lui Athanasiu de a ocupa acest post, Legea a fost votată: 8 clase de liceu, s-a constatat că această Școală a fost socotită unei cât mai severe higiene publice, precum şi lipsurile mari
la 01 septembrie viitor a.c. şi care are pe considerentul calităţii sale de medic  în Senat la 5 iulie 1921 cu 70 voturi într-o stare de inferioritate faţă de celelalte instituţii şcolare de medici veterinari militari, evidenţiate şi mai mult odată cu
a se urma până în luna iulie anul viitor, veterinar. Cu aceastăocazie s-a adus pentru și 4 voturi contra; în care condiţiile de admitere erau egale, în special faţă de întregirea hotarelor ţării, întrucât pentru ROMÂNIA ÎNTREGITĂ nu
comitetul publică aceasta spre cunoştinţa în discuţie calitatea lui Athanasiu de   iar în Camera Deputaților, votarea Facultatea de medicină umană, deşi amândouă au fost înfiinţate există decât o singură Școală de Medicină Veterinară;
tinerimii ce ar dori să studieze o asemenea profesor al Şcolii Superioare de Medicină Legii a fost la 19 iulie 1921, cu 109 voturi în acelaşi timp de către medicul Carol Davila, în aceleaşi Având în vedere:
ştiinţă folositoare ca mai din vreme să se Veterinară din București, care funcționa pentru și 2 voturi contra. condiţiuni, cu studii asemănătoare, întrucât şi una şi alta sunt 9. Necesitatea de a se atrage către această ramură a ştiinţei
arate la Dl. protoviterinerul statului, ca să conform prevederilor Legii votate în Promulgarea Legii de către Regele ale biologiei, dar cu aplicări diferite. medicale cât mai mulţi tineri,
îi scrie în catalogul întocmit într-această şi Parlament încă din 1909. Ferdinand, s-a făcut la data de 22 iulie Având în vedere că: Supunem atenţiei dumneavoastră următorul proiect
să se înroleze între elevii prezisei şcoale“. Opinia „opozantă alegerii“, exprimată 1921, pubicată în Monitorul Oficial nr. 3429 1. Şcoala superioară de medicină veterinară este organizată de lege pentru modificarea articolelor următoare din Legea
Tot în anul 1856, Carol Davila dezvol­tă în şedinţa Senatului Universitar, de către din 22 iulie 1921. după tipul universitar încă din 1909; învăţământului de medicină veterinară promulgată prin de­
bazele Şcolii veterinare deoarece prevă­ profesorul Toma Ionescu, dă prilejul unei Astfel, prin acest act legal, învățămân­ 2. Studenţii nu sunt admişi decât cu 8 clase de liceu; cretul regal Nr. 188.824 din mai 1909 şi publicată în Monitorul
zuse învăţământul veterinar în programul luări de poziţie, în favoarea profesiunii tul medical-veterinar și-a primit consa­ Având în vedere că: Oficial Nr. 51 din 04 Iunie 1909
Școlii de medicină. După programul şcolii, medical-veterinare. crarea definitivă ca învățământ univer­ 3. Corpul profesoral este recrutat, ca şi la toate facultăţile, Ministerul Instrucţiunii
elevii din anul al 2-lea şi al 3-lea în se­ Cu această ocazie, se face o sinteză sitar. Legea modifică doar 3 articole din în baza studiilor făcute în ţară şi în străinătate, precum şi a Ferdinand I
mestrul de vară, vor urma un curs special a situaţiei Școlii Superioare de Medicină Legea Haret-Athanasiu elaborată în anul lucrărilor originale; Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al
de medicină veterinară, pus sub con­ Veterinară, situaţie care dă instituţiei 1909. Având în vedere că: României
ducerea doctorului veterinar de atunci, dreptul la o consideraţie echivalentă cu Prin acest act, Şcolii Superioare de 4. Durata cursurilor este de 5 ani, în plus cel puţin 6 luni La toţi de faţă şi viitori, sănătate!
proto-veterinarul statului Wolf Lucaciu cea a învăţământului universitar. Medicină Veterinară i se recunoaşte cali- pentru prepararea în laboratoarele Școalei a unor teze originale Corpurile legiuitoare au votat şi adoptat, şi Noi sancţionăm
(Vasile Lucaci). Argumentându-se această poziţie tatea de Facultate de Medicină Veterinară. şi în baza căreia se obţine numai titlul de medic veterinar; cele ce urmează:
Adevărata realizare a învăţământului de PROTEST, în expunerea de motive Facultatea de Medicină Veterinară Având în vedere că: Legea
veterinar se înfăptuieşte însă în 1861, când se relevă elementele de similitudine cu este arondată din 1921 până în 1948, 5. Senatul universitar din Bucureşti, într-un consiliu ţinut Art. 1 Învăţământul medicinei veterinare se dă în
Ministerul Instrucţiunii Publice, în urma învăţământul universitar și se enumeră: Universităţii din București. în luna februarie 1920 a fost de acord ca Şcoala de Medicină Facultatea de Medicină Veterinară, care se încorporează
solicitării consiliului superior al şcolilor,   Programa şcolii este similară pro- Conform legii, personalul didactic al Veterinară să fie transformată în Facultate de Medicină UNIVERSITĂŢII din Bucureşti.
hotărăşte înfiinţarea Şcolii Veterinare gramelor tuturor şcolilor veterinare din Facultăţii de Medicină Veterinară este Veterinară; Art. 6 Personalul didactic al Facultăţii de Medicină
„de jure“. O perioadă de timp, Școala străinătate; similar corpului didactic al celorlalte Având în vedere că: Veterinară se compune din profesori titulari, conferenţiari, şefi
Veterinară a funcţionat pe lângă Școala de   Toţi profesorii au studii de speciali­ facultăţi ale Universității din București. 6. Fostul ministru al Instrucţiunei publice, domnul profesor de lucrări şi asistenţi. Ei sunt asimilaţi corpului didactic al celor-
medicină, aflate sub conducerea lui Carol zare în străinătate; În situaţia dată se considera că, astfel, se Borcea, a depus la Parlamentul de sub guvernul domnului Vaida lalte facultăţi.
Davila, până în anul 1871.   Elevii şcolii sunt absolvenţi de liceu; vor putea realiza mai uşor îmbunătăţirile un astfel de proiect, dar dizolvându-se între timp Parlamentul, Obținerea diplomei de medic veterinar, după normele celor-
În vederea reîmprospătării cunoştin­   Durata studiilor este de 5 ani; necesare dezvoltării învăţământului în legea nu s-a putut vota; lalte facultăţi. Pentru obţinerea ei, candidatul va trece exame­
ţelor, Carol Davila ia iniţiativa înfiinţării   Pentru obţinerea titlului de medic raport de nevoile României întregite şi Având în vedere că: nele studiilor care se predau în facultate în 5 ani, şi vor susţine
unei Societăţi medicale. Astfel, în 1857, veterinar se susţine o teză; se considera, de asemenea, că legătura 7. Transformarea Şcoalei de Medicină Veterinară nu o teză care va fi o lucrare originală. Diplomele obţinute conferă
pentru prima oară în Muntenia, ia fiinţă   În laboratoarele şcolii se întocmesc directă cu Universitatea va lărgi câmpul necesită o cheltuială în plus pentru Stat, întrucât ea actual­ posesorilor toate drepturile prevăzute de legi şi regulamente.
Societatea Medicală Ştiinţifică din lucrări originale care se publică în revistele cercetărilor ştiinţifice. Din punct de vedere mente are laboratoarele necesare pentru bunul mers al Lege promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 3429
Bucureşti, sub preşedinţia doctorului locale şi străine; al activităţilor curente şi al reglementării învăţământului, iar venitul net ce şi-l creează prin consultaţii şi din 22 iulie 1921.
Nicolae Kretzulescu, având ca prim secre-   Şcoala Superioară de Medicină problemelor organizatorice, instituţia a
tar pe Carol Davila. Veterinară asigură, la cererea Direcţiei continuat să fie condusă după regulamen-
Prestigiul Şcolii Superioare de sanitare şi a armatei, întreaga producţie tul din 1909, regulament care, după cum ratoarele facultăţii, candidatul urmând sale (în Primul Război Mondial 1916-1919 Viticultură, Popicărie, precum și încăperi
Medicină Veterinară, stabilitatea pe care de seruri și vaccinuri necesară ţării. este ştiut, stipula încă de atunci organiza­ să prezinte odată cu manuscrisul tezei şi când s-a la refugiat la Iași; în al Doilea din clădirea centrală.
o obţinuse în timp, precum şi aprecierile Protestul este semnat de profesorii: rea Școlii în sistem universitar. avizul departamentului sau laboratorului Război Mondial 1941-1944 când a fost Revenirea în sediul din Spaiul Indepen­
contempo­ranilor, aduc în discuţie un Nicolae Filip, Constantin Gavrilescu, Ale­ Laboratoarele erau funcționale și în care a lucrat şi prin aceasta trebuind evacuată la Apoldu și la Copăceni; parțial denței nr. 105 s-a făcut la 01 februarie
eveniment apropiat anului promulgării xandru Locusteanu, Constantin Motaş, după transformarea în facultate, ca şi în să se facă proba că studentul a lucrat cel disciplinele preclinice în 1952/1953 la casa 1991 când, disciplina de FIZIOPATO­LOGIE a
legiuirii Haret-Athanasiu. Este vorba de Paul Oceanu, Ion Poenaru, Paul Riegler, perioada anterioară, iar durata studiilor a puţin 6 luni asupra subiectului. lui Antonescu de la Băneasa; și în perioada revenit de pe platforma „Pasteur“, activi-
alegerea profesorului Ioan Athanasiu, Grigore Slavu, Gheorghe Udrischi (vezi fost tot de 5 ani, examenele se susţineau Din anul 1887 (când s-au încheiat comunistă între anii 1985-1989 discipli­ tatea disciplinei s-a desfășurat în BARACA
în anul 1915, ca rector al Universității articolul din R.Z.M.V., Bucureşti, 1916, la fiecare materie prin prezentarea la trei lucrările de construcție) și până în prezent, nele preclince, biblioteca, atelierele; iar din fața Amfiteatrului Riegler, până în data
din București, în legislatura 1915-1920, XXIX, 1). probe (scris, oral şi probă practică), se facultatea funcționează în același campus apoi din 1987-1989 toate clinicile s-au de 03 august 1997, când s-a mutat în
când în ședința Senatului Universității, Transformarea Şcoalii Superioare susţinea o teză pentru obţinerea titlului situat între Splaiul Independenței nr. 105, mutat pe platforma „Pasteur“ din Calea une­le încăperi din I.C.Z., evitându-se astfel
profesorul dr. Toma Ionescu (vestitul de Medicină Veterinară în Facultatea de doctor în medicină veterinară etc. În str. Izvor și str. Staicovici, activitatea Giulești 303 și din B-dul Mărăști nr. 59, preluarea clădirii de către Primăria Muni-
chirurg, care în noiembrie 1898, prezida de Medicină Veterinară din București plus, se prevedea ca teza de doctorat să facultății fiind întreruptă în acest perime- în incinta Institutului Agronomic „Nicolae cipiului București, al cărui primar general
un concurs, consecutiv căruia, tânărul s-a făcut în anul 1921, când Ministerul fie o lucrare originală executată în labo- tru doar în patru momente ale existenței Bălcescu“, în pavilioanele: Agrochimie, era atunci Victor Ciorbea. Revenirea

32 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 33


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

tuturor disciplinelor și a clinicilor s-a pe diverse discipline ştiinţifice. Printre   Curcă D.: Viaţa şi opera profesorului este considerată cea dintâi instituţie de școlile rurale, cursurile ținându-se în aer
făcut treptat, astfel că în toamna anulul consideraţiile de seamă ale profesorului univ. dr. Oprescu C. Aurel, personalitate învăţământ din ţinutul Fălciului. În acea liber sau în casele unor locuitori, o dată
1997, Facultatea de Medicină Veterinară Ioan Athanasiu (1868-1926) au fost şi cele de prestigiu a parazitologiei româneşti vreme, predarea lecțiilor la clasă se făcea sau de două ori pe săptămână, fiind limi-
era funcțională în vechiul amplasa- referitoare la pretinsa valoare nutritivă de la mijlocul secolului XX. Simpozionul în limbile slavonă şi română, iar învăţătorii tate numai la învățarea scrisului, cititului
ment moștenit de la înaintași, construit a alcoolului. Investigaţiile experimentale Ştiinţific Internaţional „Agricultura erau scutiţi de bir de către visterie. Şcoala și socotitului.
începând din anul 1885. fiind efectuate împreună cu: prof. Nichita Modernă –Realizări şi Perspective“, primară nr. 1 de băieţi, a fost înfiinţată În anul 1864 este promulgată Legea
În anul 1922, conducerea ­Bibliotecii Gh.; dr. Niculescu St.; dr. Tuschak N.; dr. consacrat Aniversării a 80 de ani de la ca urmare a aplicării Regulamentelor Instrucțiunii Publice ce punea în practică
Facultăţii de Medicină Veterinară din Popescu I.; medic veterinar locotenent dr. Înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Organice din perioada anilor 1831-1832, principiile moderne ale unui învățământ
Bucureşti este preluată de doamna Arleta Căpăţână T. Vladimir (1936); medic veteri­ Moldova, 9-11 oct. 2013, Chişinău. Lucrări fiind cea dintâi şcoală primară a munici­ public, general, gratuit și obligatoriu
Nichita care reuşeşte să o îmbogăţească, nar locotenent dr. Fântână N. Ioan (1936); Ştiinţifice Volumul 35, Chişinău 2013, piului Huşi. A fost coordonată de C. Zefi­ (Fig. 5). Legea prevedea să se înființeze
astfel că biblioteca poseda, în anul 1927, medic veterinar dr. Capotă Iosif (1936); p.49-56, ISBN 978-997-64-247-7 rescu, Al. Corlăţeanu, Costache Naum, Ion „celu puținu o școlă primarie cu unu
cca 8.000 de volume. În anul 1929, în medic veterinar locotenent dr. Grigorescu   Curcă D.: Academicianul Radu Dumbravă, Gavril Andrian, V. Filipescu, învețătoriu“ în fiecare comună. În temeiul
Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie, se N. Tiberiu (1936); medic veterinar dr. Şova Vlădescu (1886-1964) fondatorul Emilia Popovici, Panainte Bogdan, I. Pra- acestei legi de la 1864, s-au înființat
publică noul Regulament al Facultăţii de I. Petru (1936), care au concluzionat că biochimiei moderne româneşti. Lucrări lea. Şcoala primară nr. 2 de băieţi a fost primele școli moderne în satele reședință
Medicină Veterinară din Bucureşti, aprobat alcoolul ne dă o întreită iluzie: Ştiinţifice, Seria C, Vol. 1, p. 171 – 178, înfiinţată în anul 1861, având un colectiv de comune: școala de băieți în 1864 și
prin Decretul nr. 175 din 25 ianuarie 1929.   iluzia de forţă, pe când în realitate 2005, RO ISSN 1222-5304. profesoral format din N. Săghinescu, Petre școala de fete în 1879. Școala mixtă a fost
Acest regulament conţinea prevederi slăbeşte energia nervoasă;   Curcă D.: The Romanian scientist Victor, N. Caranfilescu, M. Leondari. construită în anul 1909.
clare privind repartizarea fondurilor în   iluzia de apetit, pe când în realitate in veterinary biochemistry, Prof. L. M. În anul 1892 şcoala avea patru clase Instrucțiunea obligatorie în aceste
cadrul facultăţii, făcând referire şi la tulbură funcţiile gastrice; Buruiana The centenary of the birthday şi îşi desfăşura activitatea într-un local școli cuprindea următoarele obiecte de
bibliotecă. În perioada premergătoare   iluzia de căldură, pe când în realitate (1904-2004). Sesiunea Ştinţifică F.M.V. închiriat, având, în preajma anului 1893, studiu:
celui de-Al Doilea Război Mondial în cadrul are o influenţă defavorabilă asupra ter- Bucureşti, 16–17 noiembrie, 2006. Scien- un număr de 219 elevi. În anul şcolar   citirea și scrierea;
facultăţii funcţionau trei biblioteci: Biblio­ mogenezei. tific Works, Veterinary Medicine, C Series, 1893-1894, Primăria oraşului construieşte   catechismul (Expunere a principiilor
teca propriu-zisă a facultăţii, ­Biblioteca Aceste aspecte au fost comunicate în XLIX, p. 245-252, ISSN: 1222-5304 un local pentru această instituţie, format religiei creștine);
Societăţii studenţilor şi Biblioteca sindica­- lucrările:   Curcă D.: Of the concerns of our din două corpuri de clădiri. După insta-   noțiuni de igienă;   Figura 4 – Prof. dr. Gheorghe Nichita (1890-1966)
lă. În timpul războiului, ­activitatea de   Curcă D.: Consideraţiile profesoru­ ancestors in the carpato-danubio-pontic larea Școlii de băieți nr. 2 în noul local   de gramatică; maior (r) medic veterinar, Absolvent al Institutului
bibliotecă din facultate a fost dezorgani­ lui Ioan Athanasiu privitoare la pretinsa region for animal breeding (I. From the propriu, aceasta va găzdui în clădirile sale   de geografie; Sanitar Militar, din anul 1914
zată în ceea ce priveşte achiziţia de carte, valoare nutritivă a alcoolului. Al VII-lea ancient times until the romans leaving şi funcţionarea Şcolii nr. 2 de fete, care nu   de istoria țerei;
relaţia cu cititorii etc. Congres Naţional de Medicină Veterinară, Dacia). Scientific Works. Series C. Veteri- avea local propriu. Istoricul Radu I. Perianu   de dreptu admnistrativu al țerei; învățătoarea locală, 2 fețe rochii și cărți.
După război, în anul 1946, cele trei 21-24 octombrie, 1997, Voineasa-Vâlcea. nary Medicine. Vol. LIX (2), 2013, 152- 153, în lucrarea sa: „Istoria școalelor din orașul   cele patru lucrări din aritmetică; Rezultatul reformelor introduse de
biblioteci se vor reuni într-una singură, a Rezumatele lucrărilor, p. 423. In extenso: ISSN 2065-1295, ISSN Online 2067-3663, și județul Brăila 1832-1864“ menționează   sistema legală a mesurelor și a Spiru Haret și al noilor condiții create pen-
cărei conducere va fi preluată de doam­ Revista Română de Medicină Veterinară, ISSN CD-ROM 2343-9394, ISSN-L 2065- existența în 1855, a primelor forme de greutăților. tru desfășurarea procesului de învățământ
na Paula Stoenescu care timp de 30 de nr.2, 1998, p. 107-112. 1295; 21-22, noiembrie, 2013. învățământ organizat în satele de pe Uneori, elevii silitori erau premiați în a fost eradicarea, în numai un deceniu, a
ani, până în anul 1977, a depus eforturi   Curcă D.: I.Athanasiu’s considera­ Gheorghe Nichita (Fig. 4) s-a născut moșia Eforiei Spitalelor Civile, respectiv natură cu obiecte oferite de ­persoanele neștiinței de carte din rândul populației
permanente pentru îmbogăţirea fon- tions upon the alleged nutritive value la 5 martie 1890 în oraşul Huşi, din „școlile“ rurale. înstărite din comună. Astfel, la s­ erbarea tinere. Datele recensământului din 1912
dului de publicaţii al bibliotecii şi pentru of alcohol. III International Congress of părinţii Vasile şi Măria, care aveau o stare Acestea nu erau „școli“ în accepțiunea de sfârșit de an din iulie 1884, ­domnul evidențiază acest fapt.
perfecţionarea sistemului de lucru din Pathophysiology, Lahti-Finland, 28 June- materială modestă, dar bunul Dumnezeu curentă a termenului, ci mai degrabă un Grigore Eremia, arendașul moșiei În conformitate cu Regulamentul pen-
bibliotecă. 3 July, 1998. Abstract-Book: Patho- le-a dăruit mulți copii. În consecinţă au fel de „circumscripții școlare“ formate din Bordeiul-Verde a oferit școalei din acea tru construcția localelor de școli primare
În anul 1951, ca urmare a ­includerii physiology, The official Journal of the avut de suportat greutăţi materiale în unul sau mai multe sate, deservite de un comună 9 perechi pantaloni și la eleve 12 urbane și rurale din 1893, Casa Școalelor
Facultăţii de Medicină Veterinară în International Society for Pathophysiology, creşterea lor. Gheorghe a rămas de mic învățător plătit de Eforia Școalelor. În acea fețe rochii; dl. Radu Țițeiu, 3 fețe rochii; dl. decide construirea unui local tip școală
componenţa Institutului Agronomic volume 5 (Supplement 1), June 1998, p. orfan de tată, dar a fost crescut, îngrijit vreme, nu existau localuri special pentru Radu Popescu și d-ra Afrodita Gheorghiu, rurală superioară cu două săli de clasă
„Nicolae Bălcescu“, Biblioteca Facultăţii 258; şi ajutat de un unchi binevoitor pentru a
de Medicină Veterinară din Bucureşti   Curcă D.: The western training of the urma şcoala primară şi cursul inferior de
devine filială a bibliotecii institutului. romanian physiology and ­physiopathology liceu în oraşul Huşi, apoi cursul ­superior
Până în anul 1987, biblioteca a funcţio­- school founders: I. Athanasiu and Gh. şi bacalaureatul la Iaşi, cu rezultate
nat în clădirea principală a facultăţii, fiind Nichita. 26th World Veterinary Congress strălucite.
organizată pe două săli de lectură (sala WVA, 23-26 September 1999, Section: Din arhivele accesibile existente,
studenţilor şi cabinetul documentare) la Veterinary history, posters reiese că prima şcoală publică din judeţul
etajul I, iar secţia împrumut şi trei depo­ http://www.mondialvet99.com/ Vaslui a fost înfiinţată în anul 1841, în
zite la parterul clădirii. WVA/CC/POSTERS/History%20of%20 urma demersurilor repetate ale Elenei
S-a considerat că una din modalităţile Vete…/ curca.htm. Şubin (născută Ghica), soţia colonelului
prin care îi putem omagia pe înaintaşii   Curcă D.: Colaborarea academicia­ Alexe Şubin. La Huși, s-a înființat Epis­
de prestigiu ai profesiunii noastre este nului Gheorghe Marinescu cu personalități copia în anul 1598 de către domnitorul
aceea de prezentare a realizărilor lor la de prestigiu ale medicinii veterinare, în: Ieremia Movilă, pe lângă care activa prima
conferinţele naţionale şi internaţionale, STUDII ŞI COMUNICĂRI / DIS, vol. VI, 2013, Şcoală, care a fost înfiinţată la data de   Figura 5 – Local de școală la 1864, conform Legii Instrucțiunii Publice
care au ca subiect proble­me de istorie a p. 193-207 Divizia de Istoria Ştiinței a 25 decembrie 1747, din iniţiativa dom­ ce punea în practică principiile moderne ale unui învățământ public,
medicinei ­veterinare, fie la congresele CRIFST al Academiei Române. nitorului Grigore Ghica. Această şcoală general, gratuit și obligatoriu   Figura 6 – Serbare la școala sătescă/rurală, anii 1920

34 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 35


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

și locuința învățătorului, conform   Tabelul 1 – Lista absolvenților promoției din anul 1914 cuvinte pe care marele maestru i le-a
clasificării din art. 16 al actului normativ. Forma de curs Diplomă Diplomă adresat, au fost:
Specificațiile tehnice pentru acest tip nr. „Întâi de toate trebuie să fiţi convins
numele și prenumele observații
crt. zi f.f. ex. stat licenţă
de școală mai prevedeau că „vestibulul dacă vă place fiziologia, fiindcă este o
acestor școle va fi astfel dispus încât să 0 1 2 3 4 5 6 ştiinţă grea şi apoi să ştiţi că ea nu vă
poată servi și de vestiar și se va proceda poate oferi nici o perspectivă materială,
1 Băltărescu Vasile da da
cu o firidă lungă pentru punerea merinde­ fiziologia nu îmbogăţeşte!“
lor copiilor și cu nișe pentru apa de băut și 2 Constantinescu N. Gheorghe da da A fost numit, pe data de 14 aprilie
lemne de foc tăiate.“ 3 Corlan Ioan da da 1914, preparator la Institutul de fiziologie
Finisajele claselor constau din ten- al Facultăţii de Știinţe din Bucureşti, din
4 Dimitriu Constantin da da
cuieli de var, iar tavanele construite pe cadrul Universității din București, ce se
structură de șipci și trestie. Pardoseala 5 Dimitriu Gh. Gheorghe da da afla sub direcţia marelui fiziolog prof.
sălilor de clasă trebuia să fie făcută 6 Leoneanu Gheorghe da da I. Athanasiu.
din lemn, fiind interzise cele din piatră, După 8 ani de activitate didactică şi
7 Nichita Gheorghe da da
cărămidă, ciment sau pământ. Încălzirea ştiinţifică în postul de preparator a fost
se făcea cu sobe de cărămidă, fiind inter­ 8 Predescu I. Gheorghe da da   Figura 7 – Institutul Sanitar Militar, construit în Bucureşti în anul 1896 (stânga); Istoricul Învățământului înaintat asistent în anul 1922 şi apoi a
zise cele din fontă, pentru a nu pune 9 Tatulea Victor da da Sanitar Militar în România, de la înființare până în 1935 (dreapta) continuat să lucreze în acest institut până
copiii în pericol. Inventarul sălilor de clasă 10 Varlam Ioan a da la 01 ianuarie 1925, când a fost înaintat şef
trebuia să cuprindă: pupitre, catedra, unui concurs, conducând în paralel, ca (viitorul conferențiar al conferinței de de lucrări şi transferat la F.M.V. Bucureşti,
dulapuri, tabla, Biblia, icoana Mântuito­ 11 Zalomir Constantin da da director, laboratorul de fiziologie care Histologie, Embriologie și Teratologie, des­ la Catedra de Fiziologie şi Histologie
rului sau a Fecioarei Maria, portretele se numea atunci: Institutul de Fiziolo­ prinse în 1923, din catedra de Fiziologie, comparată, unde profesor şi director al
suveranilor și obiecte necesare procesu- cu partea activă a Regimentului 10 Roşiori; Profesorul Alexandru N. Vitzu (21 gie al Universităţii din București, ce-și care apoi, la 1 decembrie 1924, a plecat la Laboratorului era tot prof. I. Athanasiu.
lui didactic și menținerii curățeniei. Din precum și în Războiul de Reîntregirea noiembrie 1853, Săvinești, județul Neamț avea sediul pe strada Enei, clădire care Facultatea de Medicină Umană din Cluj, ca În scurt timp după aceea a fost numit
cauza crizei economice din acea perioadă, Neamului Românesc în Campania din – 25 decembrie 1902, București) a urmat ulterior, la sistematizarea zonei, a fost profesor de Histologie); asistent G. Teo­ şi conferenţiar la disciplina de Histologie,
lucrările pentru construirea școlilor au 1916-1919, cu partea activă a Regimentu- inițial Facultatea de Ştiinţe la Iași şi apoi demolată. Institutul de Fiziologie era dotat dorescu; asistent S. Niculescu; prepara- Embriologie și Teratologie de la aceeaşi
fost parțial amânate, fiind începute abia lui 2 Obuziere Uşoare. la Paris, și cea de Medicină (1877–1882), cu aparate procurate sau inventate de tor, medic veterinar, Gheorghe Nichita facultate (Fig. 11).
în 1904 și finalizate în 1906, pe baza unui Pentru activitatea depusă ca militar, unde și-a obținut doctoratul cu teza Athanasiu sau/și de colaboratorii săi care, (viitorul succesor la catedra de Fiziologie În anul 1925 obţine, prin concurs,
proiect tip elaborat de Casa Școalelor din Gheorghe Nichita a primit următoarele intitulată: Cercetări despre structura şi în anul 1915 erau următorii: șef de lucrări I. din Facultatea de Medicină Veterinară, o bursă de studii în Franța, din partea
Ministerul Instrucțiunii Publice (Fig. 6). distincții: Medalia „Avântul Ţării“ Ianuarie formarea tegumentelor la crustaceii de- Nițescu; conferențiar Dimitrie Călugăreanu din 1929-1947); preparator-mecanic S. Ministerului Agriculturii și Domeniilor.
Nichita Gheorghe, după obținerea 1914; Crucea „Meritul Sanitar“, Mai 1914; capozi (susținută în anul 1882). Alexandru (viitorul succesor la catedra de Fiziologie Teodorescu (Fig. 10). Stagiul de 1 an acordat de minister, pentru
bacalaureatului, a studiat medicina Gratificaţia Ministerului de Război, pentru Vitzu a fost numit titular al catedrei de a Facultății de Științe, precum și la Şcoala Gh. Nichita, după obţinerea diplomei pregătire ştiinţifică, a fost apoi prelungit
veterinară la Bucureşti, ca bursier al lucrările de Chimie Fiziologică, întreprinse Zoologie și Fiziologie Animală din cadrul Superioară de Medicină Veterinară – de medic veterinar, a fost chemat de către timp de 4 ani.
armatei, în Institutul Sanitar Militar (Fig. 7) de la 1914-1916, la Institutul de Fiziologie, Facultății de Științe din București. Pe numai pentru perioada 1926-1929); șef Acad. m.c. Profesor Ioan Athanasiu pentru Încă din cursul anului 1925 şi începutul
şi a obţinut diploma de medic veterinar al în alcătuirea raţiei alimentare a soldatului data de 07 aprilie 1897 a devenit membru de lucrări, medic veterinar, Ion Drăgoiu a-i oferi postul de preparator. Primele lui 1926, declanșându-se teribila boală
Şcolii Superioare de Medicină Veterinară în în război; Ordinul „Coroana României“ corespondent al Academiei Române. A
anul 1914, apoi diploma de doctor în me­- cu spade, în gradul de Cavaler, Aprilie fost fondatorul Institutului de Fiziologie
dicină veterinară a Universităţii din Bucu­ 1918; „Crucea Comemorativă a războiului din București, inaugurat pe 14 ­octombrie
reşti în anul 1927, când Şcoala Superioară 1916-1918“, cu baretele: Ardeal, Carpați, 1892, (str. Enei), „primul institut experi-
de Medicină Veterinară era înălţată – încă Mărăşti, Mărăşeşti, Tg.-Ocna şi 1919, Iunie mental din ţară, după modelul celor din
din 1921 – la rang de facultate. 1920; Ordinul „Coroana României“ în Franţa, în care se efectuau cercetări de
După terminarea studiilor a susținut gradul de Ofiţer, Noiembrie 1922. fiziologie animală, incluzând şi nume­roa­-
teza de medic veterinar cu subiectul: La solicitarea expresă a ministrului se subiecte de endocrinologie experi­
„Anestezia cu cloralhidrat intra-perito- Instrucţiunii Publice, Spiru Haret, ­precum mentală“ (cf. prof. dr. Octavian Buda).
neal şi rachianestezia generală“, teză ce şi la stăruinţele profesorilor Dimitrie Este considerat întemeietorul ­fiziologiei
a fost premiată de Consiliul profesoral ca Voinov, Gheorghe Marinescu şi Paul experimentale în România. Ca reprezen-
fiind cea mai bună teză din anul 1914, con- Riegler, în anul 1905, Ioan Athanasiu (Fig. tant al Partidului Naţional Liberal, Prof.
form Tabelului promoției 1914 (Tabelul 1). 8) îşi dă demisia din funcţia de subdirector Alexandru Vitzu, la discutarea legii
Gheorghe Nichita, fiind medic veteri­ al Institutului Internaţional de Fiziologie „J. învăţământului, a propus un amenda-
nar militar, a avut următoarele grade: E. Marey“ de la Boulogne-sur-Sein, Paris ment ce a beneficiat de votul colegilor,
gradul de Veterinar Sublocotenent, – Franța, şi se întoarce în ţară, Din acest „prin care se garanta, în mod mai eficace,
Octombrie 1912; Veterinar Locotenent, an, 1905, Ioan Athanasiu va ocupa prin judecata membrilor corpului academic“.
Aprilie 1914; Veterinar Căpitan, Aprilie 1917; concurs, și postul de profesor la Catedra Ioan Athanasiu a revenit în ţară, în
Veterinar Maior, Aprilie 1920; Veterinar de Fiziologie de la Facultatea de Ştiinţe a anul 1905, este numit și profesor titu-
Maior de rezervă, Ianuarie 1925. Universităţii din Bucureşti, rămasă vacan­ lar la Catedra de Fiziologie Generală şi   Figura 10 – Personalul didactic de la Institutul de Fiziologie
A participat la următoarele acțiuni tă după moartea profesorului Ale­xandru Comparată a Facultăţii de Ştiinţe din   Figura 8 – Acad. m.c. Prof. Ioan   Figura 9 – Acad. m.c. Prof. Alexandru al Universităţii din București, în anul 1915, unde Gheorghe Nichita
militare: Campania din vara anului 1913, N. Vitzu (Fig. 9). Universitatea Bucureşti, după susținerea Athanasiu (1868-1926) N. Vitzu (1853-1902) este în picioare și în ținută militară

36 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 37


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

La Paris a urmat cursurile și de Fiziologia alimentației animalelor


demonstrațiile următorilor profesori: domestice din cadrul Institutului Naţional
Lista lucrărilor Ştiinţifice efectuate și publicate
  F. Henneguy (Embriogenie Zootehnic, funcţie în care a activat timp
comparată), Collège de France; de 7 ani, până în anul 1937, reluând-o apoi A. Lucrări de FIZIOLOGIE CELULARĂ
  E. Fauré-Fremiet (Embriogenie începând cu 01 septembrie 1947 (dată la 1. Charge électrique et agglutination chez les Amibocytes d’lnvertebrés marins. (Memo-
comparată), Collège de France; care prof. Gh. Nichita a fost dat afară din riu publicat în colaborare cu Prof. E. Fauré-Fremiet. Ann. de Pkysiol. et de Physicochimie Biol. t.
  André Mayer (Fiziologie comparată), învățământul universitar). III, pe 247-306, 1927). Lucrare făcută în Laboratorul de Biologie Marină al Şcoalei de Medicină
Collège de France; Prof. Gh. Nichita a înfiinţat şi pus în din Nantes. Această lucrare a fost analizată în „l,Année blologlque“ 32-e année, 3-e série t. III,
  E. Gley (Biologie experimentală), stare de funcţionare, încă din anul 1930, fascicule I, physiologie generale, p. 65-66, 1927-1928, şi în „Journal de Physiologie et de
Collège de France; laboratorul de Fiziologia alimentației Pathologie génerale“, t. XXVI, n° 2, p. 283, 1928.
  N. Nageotte (Histologie comparată), animalelor domestice, din cadrul Insti- 2. Action de la concentration en ions H sur Ies amibocytes d’Invertébrgs marins.
Collège de France; tutul Naţional Zootehnic, executând şi (Memoriu publicat în colaborare cu Prof. E. Fauré-Fremiet. Ann de Physiol. et de Physicochi-
  J. Jolly (Histo-fiziologie), Collège de publicând 35 lucrări ştiinţifice originale, mie Biol., t. III, p. 307-316, 1927). Lucrare făcută în laboratorul de Biologie marină al Şcoalei
France; cu aplicaţii practice în zootehnie. Ambele de Medicină din Nantes. Această lucrare a fost analizată în ,,l’Année biologique“ 32e année, 3e
  L. Lapicque (Fiziologie), Faculté des laboratoare, atât cel de fiziologie animlă, serie, t. III, fascicule I, physiologie générale, p. 66, 1927-1928 şi în „Journal de Physiologie et de
Sciences; cât și cel de fiziologia alimentației, nou Pathologie générale“, t. XXVI, n° 2, p. 281, 1928.
  A. Prenant (Histologie şi înfiinţate şi mai sus amintite, au fost dota­ 3. Action de quelques cations sur les amibocytes d’lnvertébrés marins. (Memoriu publi-
Embriologie), Faculté de Médicine; te şi utilate cu aparatură de specialitate, cat în colaborare cu Prof. E. Fauré-Fremiet. Ann. de Physiol. et de Physicochimie biologique, t.
  G. Bertrand (Chimie Biologică), modernă, din import sau fabricată în ţară, III, p. 317-332, 1927). Lucrare făcută în laboratorul de Biologie marină al Şcoalei de Medicină
Institut Pasteur; după planuri concepute de prof. Nichita. din Nantes. Lucrarea a fost analizată în ,,l’Année biologique“, 32” année, 3”e serie, t. III fascicule
  M. Javillier (Chimie Biologică), Prof. Gh. Nichita a fost primul cercetător I, physiologie générale, p, 66, 1927-1928 şi în „Journal de Physiologie et de Pathologie générale“,
Institut Pasteur. ştiiţific din ţara noastră şi printre puţinii t. XXVI, n°2, p. 281, 1928.
Aprecierile elogioase, consemnate în din străinătate, care a lucrat în proble- 4. Sur l’action hyperthermisante et oxydo-réductrice du Bleu de Méthylène. (Comunica-
atestările profesorilor şi directorilor labo- mele de metabolism bazal şi metabolism re făcută la Societatea de Bioiogie, în colaborare cu Prof. A. Mayer. C R. Soc. Biol., t. CI, p. 863-
ratoarelor în care a lucrat, precum şi cele energetic la animale și om, atunci când 864, 1929). Acţiunea hipertermizantă nu se datoreşte deci numai acestei proprietăţi reductoa-
20 de lucrări ştiinţifice originale, personale noţiunea de metabolism bazal era puţin re, ci albastrul de metilen pare a juca mai ales rolul unui catalizor direct al oxidaţiei.
  Figura 11 – Personalul didactic de la Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii din București, în anul sau în colaborare cu maeştrii francezi, cunoscută. 5. Sur l’action hyperthermisante et oxydo-réductrice du Bleu de Méthylène, (primul
1925, unde Gheorghe Nichita este Conferențiar la disciplina de Histologie, Embriologie și Teratologie publicate în revistele franceze de speciali- Adunând şi sistemati­zând toate memoriu, publicat în colaborare cu Prof. A. Mayer. Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol.,
tate în acea epocă, dovedesc cu prisosinţă publicaţiile cunoscute ale prof. Gh. Nichita, t. IV, p. 933-974, 1928). Lucrare făcută în Laboratorul de Fiziologie Comparată dela Collège de
ce avea să curme în scurt timp – la 10 În Franța a lucrat în laboratorul de activitatea ştiinţifică creatoare şi pregă­ constatăm că a efectuat, redactat şi co- France. Această lucrare a fost analizată în „l’Année biologique“, 33e année, 3e série, t. IV, fasci-
iulie 1926 – viaţa prof. I. Athanasiu, întreg Embriogenie comparată de la „Collège de tirea temeinică a medicului veterinar dr. municat la diferite societăţi ştiinţifice, cule V, physiologie générale, p. 607, 1929.
consiliul profesoral al F.M.V.B. era preocu- France“ din Paris, sub direcţiunea Profe- Gh. Nichita, în laboratoarele franceze din congrese medicale, academii din ţară și din 6. Sur l’action hyperthermisante et oxydo-réductrice du Bleu de Méthylène (Al doilea
pat de succesiunea la Catedra de Fiziologie sorului F. Henneguy, în prioada 1925-1927 diverse domenii ale biologiei, citologiei, afară, un număr de 142 lucrări, de fiziologie memoriu, publicat în colaborare cu Prof. André Mayer. Ann. de Physiol. et de physicochimie
animală. S-a intervenit pe diferite căi, Gh. şi a prof. E. Fauré-Fremiet, în perioada histologiei normale şi patologice, histo- animală generală şi specială, ale funcţiilor biologique, t V, p. 483-496, 1929). Lucrare făcută în laboratorul de Fiziologie Comparată dela
Nichita fiind sfătuit să intesifice munca 1927-1929, precum şi în laboratorul de fiziologiei, embriologiei comparate, chimi­ de nutriţie, de relaţie şi de reproducţie. Collège de France.
de pregătire ştiinţifică în laboratoarele Fiziologie comparată de la „Collège de ei biologice, farmaco-dinamiei, fiziologiei Prof. dr. Gh. Nichita a făcut parte şi a B. Lucrări de FIZIOLOGIE SPECIALĂ
din Apus şi mai ales să pună accentul pe France“, sub direcţiunea prof. André animalelor, fiziopatologiei şi alimentaţiei activat în nume­roase societăţi ştiinţifice 1. Réchauffement et thermogénèse. (Comunicare făcută la a doua Reunire a Asociaţiei
cercetări din domeniul fiziologiei. Mayer, efectuând o serie de cercetări de acestora. de profil, din țară și din străinătate. Aceste Fiziologiştilor, la Bruxelles, în colaborare cu Prof. André Mayer. C. R. de la 2e Rèunion de
Numeroase scrisori primite de Gh. Fiziologie, Histologie, Citologie şi Embrio­ Revenit în țară, Gheorghe Nichita își date pot fi consultate în broșura intitulată l’Assoclation des Physiologistes, p. 14-16, 1928, şi Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol, t.
Nichita de la prof. Constantin Gavrilescu, genie experimentală şi comparată. reia activitatea didactică și de cercetare sugestiv: EXPUNERE DE TITLURI ȘI LUCRĂRI IV, p. 648-650, 1928). Lucrare făcută în laboratorul de Fiziologie Comparată dela Collège de
prof. Ion Poenaru, prof. Constantin Motaş, În vacanţele mari din anii 1926 şi 1927, științifică ca: Profesor suplinitor la catedra ȘTIINȚIFICE 1914-1930; Gh. Nichita: Doctor France. Concluziunile cercetărilor expuse în această comunicare au fost adoptate de Prof. L.
prof. Paul Riegler, prof. Gheorghe Udrischi, a lucrat în laboratorul de Biologie Marină de Fiziologie şi Histologie, numit la 01 în Medicină Veterinară; Profesor supli­ Binet, pentru interpretarea „frisonului termic“, în articolul său „La lutte contre le froid“, din
prof. Alexandru Ciucă, de la director gene­ al Şcolii de Medicină din Nantes (instalat la Noiembrie 1929, şef de lucrări la aceeaşi nitor la catedra de Fiziologie şi Istologie «TRATATUL DE FIZIOLOGIE NORMALA ŞI PATOLOGICĂ» (în curs de apariţie sub direcţiu-
ral dr. med.vet. Gh. Ionescu-Brăila ş.a., Croisic), condus de prof. A. Labbé. catedră şi Conferenţiar de Histologie, comparată de la Facultatea de Medicină nea Prof. Roger), adoptare pe care o reproducem textual:
dovedesc nădejdea şi încrederea pe care În anul 1927, a urmat cursul şi lucrările Embriologie şi Teratologie, cu studenţii Veterinară; Şef de lucrări la aceeaşi catedră; «Traité de Physiologie normale et pathologique (Pr. G. H. ROGER) tome VIII. „La lutte
conducătorii învăţământului medicinei practice de micro-analiză, metoda Pregl anilor I, II şi III, de la facultatea de Medicina Conferenţiar de Istologie, Embriologie şi contre le froid“ (Léon BINET), 1929, page 692. De l’interprétation du frisson à la lumière
veterinare din ţară şi-o puneau în tânărul şi metoda Nicloux, în laboratorul Institu- Veterinară. Teratologie la aceeaşi Facultate; Şef de des récents travaux d’André MAYER et NICHITA.
medic veterinar şi îl pregăteau pentru a-i tului de Chimie Biologică al Facultăţii de La data de 01 Mai 1930 este numit laborator la Institutul Naţional Zootechnic. *) André MAYER et G. NICHITA Réchauffement et thermogénèse. II-e Réunioi de
încredinţa imporanta, dar greaua sarcină Medicină din Strasbourg, sub direcţiunea „prin chemare“ pe baza lucrărilor publi­ BUCUREȘTI. Tipografia Şcoalei Militare de l’Assoclation de Physiologistes, Bruxelles, 16-19 juillet. 1928, in Annales de Physiologie
de a contiuna opera marelui profesor şi prof. M. Nicloux. cate şi activităţii ştiinţifice şi didactice Infanterie No. 1, 1930 (Fig. 12). et de Physicochimie biologiqae, t. lV, n° 4, p.648, 1928.
savant Ioan Athanasiu. În anul 1929, a urmat cursul şi depuse timp de 16 ani, profesor titular la Gh. Nichita era un membru activ al cor- 2. Sur les échanges des Homéothermes au cours du réchauffement: Contributions à
Gh. Nichita obține diploma de „­doctor în lucrările practice de Tehnică fiziologică Catedra de Histologie şi Fiziologie animală pului didactic din Facultatea de Medicină l’étude du „Metabolisme minimum” et de la Thermogénèse. (Memoriu publicat în colabo-
medicină veterinară“ a Universităţii din Bu- experimentală la Facultatea de Medicină de la Facultatea de Medicină Veterinară Veterinară din București (Fig. 13 și Fig. 14). rare cu Prof. André Mayer. Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol., t. V, p. 11-41. 1929. Lucrare
cureşti în anul 1927, când Şcoala Superioară din Paris, în laboratorul de Biologie din București, unde a funcţionat până la După o muncă intensă şi susţinută, lucrând făcută în laboratorul de Fiziologie Comparată dela Collège de France.
de Medicină Veterinară era înălţată – încă experimentală al Şcolii practice de înalte 01 septembrie 1947. Tot la începutul anului împreună cu marele fiziolog Ioan Atha- 3. (Métabolisme de l’eau et „métabolisme minimum” en fonction de la température.
din anul 1921 – la rang de facultate. studii, sub direcţiunea prof. Gautrelet. 1930 a fost numit şi şef al ­Laboratorului nasiu, timp de 11 ani în laboratoarele

38 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 39


veterinaria nr. 35 iulie - septembrie 2019

rând, explorate experimental, metodic şi


cu deosebită competenţă, pe animale sub
Lista lucrărilor Ştiinţifice efectuate și publicate
anestezie generală cu rezultate spectacu-
loase. (Comunicare făcută la a treia Reunire a Asociaţiei Fiziologiştilor, în colaborare cu Prof.
Prezenţa studenţilor la aceste demon­ André Mayer. Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol., t. V, p. 521, 1929, şi C.R. de la 3e Réunion
straţii, era de regulă, în unanimitate. Dato­ de l’Assoc. des Physiol., p. 12-17, 1929). Lucrare făcută în laboratorul de Fiziologie Comparată
rită faptului că erau foarte bine aprecia­ dela Collège de France. Această comunicare a fost rezumată în „Presse Médicale“, n° 36, p. 590,
te, unii studenţi solicitau să fie primiţi a 1929.
asista şi la seria a 2-a, întrucât amfitetrul 4. L’eau émise par vaporisation et ses raports avec les échanges respiratoires chez les
laboratorului fiind mic, şedinţele se repetau Homéothermes. Le rapport H20 –O2. (Notă prezentată la Academia de Ştiinţe, Paris, în cola-
pentru a 2-a jumătate a grupei de studenţi. borare cu Prof. André Mayer. C R. Acad. des Sciences, t. CLXXX1X, p. 869, 1929). Lucrare făcută
Adeseori veneau şi solicitau profeso- în laboratorul de Fiziologie Comparată dela Collège de France. Aceste fapte permit a analiza
rului să asiste la aceste demonstraţii şi unii ceea ce numim mecanismul regulării fizice a temperaturei corpului. Evaporaţiunea - fenomen
cercetători din alte profesiuni ca: medici pur fizic - depinde de trei condiţiuni fiziologice, pe care organismul le poate modifică: secreţiu-
umani, farmacişti etc. Prof. Nichita se inte- nea apei, temperatura suprafeţelor şi puterea emisivă a acestor suprafeţe.
  Figura 14 – Corpul didactic al Facultăţii de Medicină Veterinară București, resa îndeaproape şi de bunul mers şi reuşita 5. L’eau émise par vaporisation et ses rapports avec les échanges respiratoires. Le
în anul 1931. De la stânga la dreapta, în primul rând pe scaune: R. Vlădescu, I. lucrărilor practice executate de studenţi, raport H2O/O2. Etude sur le lapin. (Memoriu publicat în colaborare cu Prof. André Mayer.
Ciurea, Gh. Udrischi, I. Poenaru - decan, P. Riegler, Gr. Slavu, Al. Ciucă; rândul II de procurarea şi pregătirea materialelor Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol., t. V, 1929. Lucrare făcută în laboratorul de Fiziologie
în picioare: Fr. Popescu, Gh. Nichita, Gh. Iliescu, M. Fălcoianu, Gh. K. Constan­ de către asistenţi, aparatură, chimicale, Comparată dela Collège de France. S-a discutat în special, chestiunea de a şti dacă această le-
tinescu; rândul III: H. Dagonfski, I. Bucică, I. Bădescu, E. Apostoleanu, M. Mihăi- animale de experiență etc. Nu rareori era gătură este asigurată de un „mecanism regulator specific“ sau dacă nu cumva, ea este rezultatul
  Figura 12 – Expunere de titluri   Figura 13 – Corpul didactic al Facultății lescu; rândul IV: N. Tuschak, D. Nicolau, V. Șoituz, Al. Vechiu, Al. Panu, I. Borcilă; prezent în sala de lucrări practice, intere­ unor fenomene pur fizice.
și lucrări științifice 1914-1930 de Medicină Veterinară în anul 1938 rândul V: V. Stamo, P. Homutov, O. Vlăduţiu, V. Gheţie sându-se de bunul mers al instalaţiilor, 6. Sur une adaptation du lapin aux températures élevées. (Memoriu publicat în colabo-
supraveghind şi dând îndrumări tehnice rare cu Prof. André Mayer. Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol., t. V, p. 609-620, 1929).
Institutului de Fiziologie şi al catedrei de funcționând ca un tot unitar. catedră opera marelui său predecesor, preţioase studenţilor, pentru o cât mai buna Lucrare făcută în laboratorul de Fiziologie comparată dela Collège de France.
Fiziologie din F.M.V.B., Gh. Nichita a dovedit, Activitatea la Catedra de FIZIOLOGIE contribuind la formarea a 29 promoţii de execuţie a lucrărilor practice. 7. Sur les variations du métabolisme du lapin après exposition au froid. Variation
prin activitatea sa, că este un cadru s-a desfăşurat paralel pe multiple planuri: medici veterinari. Cursul de fiziologie al În relaţiile cu studenţii, atât la exame­- saisonnière du métabolisme du lapin et modification de la fourrure. (Memoriu publicat
didactic de mare viitor, posedând însuşiri didactic, ştiinţific, organizatoric, publicis­ prof. Nichita, ţinut mereu la un înalt nivel ne cât și la colocvii, avea o atitu- în colaborare cu prof. André Mayer. Ann. de Physiol. et de Physicochimie biol., t. V, p. 621-632,
deosebite de bun pedagog şi cercetător tic şi social. Profesor cu o temeinică pre­­­- ştiinţific, era bazat pe o vastă documen- dine protocolară şi pretindea fiecăruia 1929). Lucrare făcută în laboratorul de Fiziologie comparată dela Collège de France.
entuziast, dotat cu un accentuat spirit gătire teoretică şi practică în ­domeniul tare bibliografică, pus la curent în fiecare o cât mai bună pregătire, comportare 8. Anestezia cu cloral hidrat intraperitoneal şi rachianestezia generală. (Teză pentru ob-
analitic, pasiune și profunzime în deslușirea fiziologiei, histologiei şi biochimiei, pose- an cu noile cuceriri ale ştiinţelor biologice exemplară la cursuri şi o corectitudine ţinerea titlului de Medic Veterinar, p. 1-58, 1914). Lucrare făcută în laboratorul de Patologie şi
mecanismelor funcționale ale organis- dând şi un accentuat talent pedagogic, şi completat cu concluziile reieşite din care să cinstească profesiunea de medic Clinică Chirurgicală al Şcoalei Superioare de Medicină Veterinară, Bucureşti. Această lucrare a
mului animal, de reglare și coordonare, Gh. Nichita a continuat cu succes la cercetările experimentale proprii. veterinar. fost premiată de Onor Consiliul Profesoral al Şcoalei Superioare de Medicină Veterinară.
La cursul teoretic se prezenta în faţa La examenul de fiziologie, prof. Nichita 9. Sur les échanges respiratoires et le métabolisme de l’eau dans le tétanos experimen-
studenţilor, todeauna într-o ţinută foarte era într-adevăr un examinator foarte exi­ tal. (Memoriu publicat în colaborare cu Prof. André Mayer). Lucrare făcută în laboratorul de
îngrijită, impecabilă, respectând cu stricteţe gent cum îndeobşte era cunoscut, dar era Fiziologie Comparată, dela Collège de France.
ora începerii ca și sfârşitul şedinţei, fără şi un judecător drept, absolut obiectiv. C. Lucrări de HISTOLOGIE ŞI CITOLOGIE COMPARATĂ
să depăşească 1 minut. Un bogat material Studentul candidat foarte bine pregătit 1. La pseudobranchie de Girardinus Guppyi. (Notă prezentată la Academia de Ştiinţe din
didactic ilustrativ reprezentat prin multe care da răspunsuri clare şi complete Paris. C. R. Acad. des Sciences, t. CLXXXVI, p. 1571, 1928). Lucrare făcută în laboratorul de
planşe, proiecţii şi uneori animale opera­ la 3-4 întrebări din câteva capitole ale Embriogenie Comparată dela Collège de France. Această lucrare a fost analizată în «l