Sunteți pe pagina 1din 1

Acord părinţi,

Subsemnatul/a ………..................…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea


…………….……….……………..…, judeţul ….……….....……………, strada…………………………………………………………….,
îmi exprim acordul cu privire la intervierea copilului/copiilor mei, ........................................................ şi
.................................................., de către Treică Alina Georgiana.

Data, Semnătura,