Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului..............................................................................................................................

Data: .....................................................Clasa a VII-a .......


TEST DE EVALUARE: CALCUL ALGEBRIC (partea I)
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 5 x  4 x  6 x este egal cu ...............
5p 2. Rezultatul calculului 7 x  5  (3  4 x) este egal cu ...............
5p 3. Rezultatul calculului 4 x  4 y  4  3  5 y  5 este egal cu ...............
5p 4. Rezultatul calculului 6 x  (3 x  2) este egal cu ...............
5p 5. Rezultatul calculului ( x  2)  (3x  2) este egal cu ...............
5p 6. Rezultatul calculului (12 x 3  6 x 2  9 x ) : (3x) este egal cu ...............

SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de test scrieţi litera corespunzătoare rezultatului corect (30 puncte)
5p 1. Dacă 6 x  2  ax  b  2 x  1 , atunci valorile lui a şi b sunt:
A. a  4; b  3 B. a  4; b  2 C. a  4; b  1 D. a  4; b  3
5p 2. Dacă ax  (bx  c )  8 x  6 x , atunci tripletul (a,b,c) este:
2

A. ( 2;3;6) B. ( 2;3;3) C. ( 2;3;4) D. ( 2;3;4)

5p 3. Dacă (ax 2  bx) : (3x)  5 x  3 , atunci valorile lui a şi b sunt:


A. a  15; b  9 B. a  15; b  9 C. a  15; b  9 D. a  15; b  6
4. Rezultatul calculului  3x 3  este egal cu:
3
5p
A. 27x 6 B. 9x 9 C. 9x 6 D.
9
27x
5p 5. Dacă 3x a  (bx c )  9 x 6 , atunci tripletul (a,b,c) este:
A. (2;3;4) B. (3;3;3) C. (1;3;5) D. (4;3;2)
5p 6. Dacă ( x  a)  ( x  b)  x  7 x  12 , atunci valorile lui a şi b sunt:
2

A. a  3; b  4 B. a  2; b  6 C. a  3; b  4 D. a  2; b  6

SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (30 puncte)


10p 1. Arătaţi că numărul N  ( x  2)  ( x  3)  x  ( x  4)  (5 x  7) este un număr natural pentru
orice număr real x.
10p 2. Lungimile laturilor unui triunghi ABC sunt: AB = x4, BC = x+3 şi AC = 15x, x este un
număr natural. Aflaţi valoarea lui x astfel încât perimetrul triunghiului să fie minim.
10p 3. Fie numărul S  2 x  4 x  6 x  8 x  ...  50 x
a) Calculaţi suma S.
b) Calculaţi  S : 26  24 x  : x

Numele şi prenumele elevului..............................................................................................................................


Clasa a VII-a .......
Data: .....................................................

TEST DE EVALUARE: CALCUL ALGEBRIC (partea I)


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele (30 puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 7 x  3 x  2 x este egal cu ...............
5p 2. Rezultatul calculului 4 x  5  ( 2  3 x) este egal cu ...............
5p 3. Rezultatul calculului 2 x  3 y  1  x  2 y  2 este egal cu ...............
5p 4. Rezultatul calculului 5 x  ( 2 x  3) este egal cu ...............
5p 5. Rezultatul calculului ( x  1)  (2 x  3) este egal cu ...............
5p 6. Rezultatul calculului (2 x 3  4 x 2  6 x) : ( 2 x ) este egal cu ...............

SUBIECTUL al II-lea. Pe foaia de test scrieţi litera corespunzătoare rezultatului corect (30 puncte)
5p 1. Dacă 5 x  5  ax  b  3 x  2 , atunci valorile lui a şi b sunt:
A. a  2; b  3 B. a  2; b  3 C. a  2; b  3 D. a  2; b  2
5p 2. Dacă ax  (bx  c)  2 x  6 x , atunci tripletul (a,b,c) este:
2

A. ( 2;3;1) B. ( 2;3;1) C. ( 2;3;1) D.


( 2;3;1)
5p 3. Dacă (ax 2  bx) : (4 x)  3x  2 , atunci valorile lui a şi b sunt:
A. a  12; b  8 B. a  12; b  8 C. a  12; b  8 D.
a  12; b  8
4. Rezultatul calculului  2x 2  este egal cu:
4
5p
A. 16x 6 B. 8x 8 C. 16x 8 D. 8x 6
5p 5. Dacă 2 x a  (bx c )  8 x 8 , atunci tripletul (a,b,c) este:
A. (4;3;5) B. (3;4;5) C. (3;5;4) D. (3;2;5)
5p 6. Dacă ( x  a )  ( x  b)  x  x  6 , atunci valorile lui a şi b sunt:
2

A. a  2; b  3 B. a  2; b  3 C. a  1; b  6 D. a  2; b  3

SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (30 puncte)


10p 1. Arătaţi că numărul N  x  ( x  2)  ( x  1)  ( x  4)  (2  x ) este un număr natural pentru
orice număr real x.
10p 2. Lungimile laturilor unui triunghi ABC sunt: AB = x+5, BC = x2 şi AC = 17x, x este un
număr natural. Aflaţi valoarea lui x astfel încât perimetrul triunghiului să fie minim.
10p 3. Fie numărul S  x  2 x  3x  4 x  ...  2018x
a) Calculaţi suma S.
b) Calculaţi  S : 1009  2018 x  : x

S-ar putea să vă placă și