Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ L1

ANUL ȘCOLAR 2019-2020


Programa aprobată prin O.M. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de învățământ:
Clasa a VII-a
Profesor:
Manual: Limba modernă 1 – Limba engleză pentru clasa a VII-a, Mariana Stoenescu, Claudia Inoan, Editura Litera, 2019

Modulul și Teme și elemente de construcție a Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații


unitatea de comunicării ore
învățare
1. Starter Introductions 1.2. Identificarea detaliilor din 2 S1
module Vocabulary mesaje și interacțiuni pe subiecte
Grammar previzibile când
Classroom language locutorii/interlocutorii vorbesc
clar și rar
2.1. Prezentarea unor
planuri/expunerea unor intenții și
proiecte de viitor
3.2. Selectarea de informații din
texte pe teme din viața cotidiană
viitor

1
1.1 Identificarea informațiilor 6 S 2-4
2. Module 1 Vocabulary Free – time activities principale din știrile prezentate la
Free time Character adjectives TV/materiale înregistrate,
Grammar Present simple and adverbs of referitoare diferite evenimente,
atunci când comentariul este
frequency
ilustrat prin imagini
Subject 1.2. Identificarea detaliilor din
Predicate agreement mesaje și interacțiuni pe subiecte
Reading Teens under pressure previzibile când
Celebrity hobbies locutorii/interlocutorii vorbesc
clar și rar
Unit 1a - Speaking At home
 1.3. Identificarea unor elemente
Free – time comune culturii proprii și culturii
Making suggestions studiate
activities 2.1. Prezentarea unor
Writing A personal profile planuri/expunerea unor intenții și
Joining ideas proiecte de viitor
2.2. Participarea la conversații în
Culture Famous sporting events

legătură cu planificarea unor
CLIL History: The origins of marathon activități
2.4. Manifestarea unei atitudini
Unit 1b – pozitive față de participarea la
dialog și exprimarea în public
Character 3.2. Selectarea de informații din
adjectives texte pe teme din viața cotidiană
3.4. Căutarea de surse adecvate de
lectură și de informare
4.1. Elaborarea unui mesaj simplu
de prezentare pentru un profil
personal
4.2. Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
cronologică

Group Project – Form a band 1 S5


3. Class portfolio

4. Progress Revision – Module 1 1 S5


check 1 Modular assessment test

2
1.1 Identificarea informațiilor 6 S 6– 8
5. Module 2 Vocabulary IT activities principale din știrile prezentate la
Technology TV/materiale înregistrate,
Jobs referitoare diferite evenimente,
Grammar Past simple atunci când comentariul este
ilustrat prin imagini
Past continuous 1.2. Identificarea detaliilor din
mesaje și interacțiuni pe subiecte
Reading A high – tech bedroom previzibile când
Unit 2a – A miracle – thanks to technology locutorii/interlocutorii vorbesc
IT activities clar și rar
Speaking Out shopping 1.3. Identificarea unor elemente
comune culturii proprii și culturii
Requests and offers studiate
Writing A thank you letter 2.3. Formularea unei păreri
asupra unei probleme practice, cu
Informal letter sprijin din partea interlocutorului
Culture Famous inventions and inventors 2.4. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
CLIL Science: Microwaves dialog și exprimarea în public
3.2. Selectarea de informații din
texte pe teme din viața cotidiană
3.3. Identificarea informațiilor
dintr-o scrisoare personală
simplă/e-mail în vederea
redactării unui răspuns
4.2. Relatarea pe scurt a unei
Unit 2b – întâmplări utilizând cuvinte de
Jobs legătură pentru a marca ordinea
cronologică
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise
6. Class portfolio Group Project – My Technology World

7. Progress Revision – Modules 2 1 S 9


check 2 Modular assessment test
Vocabulary Prepositions
 1.1. Identificarea informațiilor 6
8. Module 3 principale din știrile prezentate la S 9-11
Strange but true TV/materiale înregistrate,
referitoare diferite evenimente,
3
-ed/-ing adjectives atunci când comentariul este
ilustrat prin imagini
Grammar The past tense simple vs. the past 1.2. Identificarea detaliilor din
tense continuous mesaje și interacțiuni pe subiecte
previzibile când
when and while
 locutorii/interlocutorii vorbesc
Unit 3a – clar și rar
Prepositions 2.3. Formularea unei păreri
Phrasal verbs
 asupra unei probleme practice, cu
sprijin din partea interlocutorului
Prepositional verbs 2.4. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
Reading Crocodiles in the pool dialog și exprimarea în public
3.2. Selectarea de informații din
Mountain couple get home safely texte pe teme din viața cotidiană
Unit 3b – 3.4. Căutarea de surse adecvate de
-ed/- ing Speaking Talking with friends lectură și de informare
adjectives 4.1. Elaborarea unui mesaj simplu
Telling anecdotes de prezentare pentru un profil
personal
4.2. Relatarea pe scurt a unei
Writing A description of an accident întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
Time expressions cronologică

Culture Famous writers and books

CLIL Literature: A Sonnet

9. Progress Revision – Module 3 1 S 12


check 3 Modular assessment test

Vocabulary Materials and containers 1.1 Identificarea informațiilor 6 S 12-15


10. Module 4 principale din știrile prezentate la
The world we TV/materiale înregistrate,
Endangered animals referitoare diferite evenimente,
live in
atunci când comentariul este
Grammar Present perfect simple ilustrat prin imagini
1.2. Identificarea detaliilor din

4
Present perfect continuous mesaje și interacțiuni pe subiecte
previzibile când
locutorii/interlocutorii vorbesc
Reading It’s your world clar și rar
Unit 4a –
2.1. Prezentarea unor
Materials and Adopt an animal planuri/expunerea unor intenții și
containers proiecte de viitor
Speaking On a bike ride 2.2. Participarea la conversații în
legătură cu planificarea unor
activități
Asking for and giving directions 2.4. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
Writing A competition entry dialog și exprimarea în public
Unit 4b – 3.2. Selectarea de informații din
Endangered texte pe teme din viața cotidiană
Organizing ideas
animals 3.4. Căutarea de surse adecvate de
lectură și de informare
Culture Cycling in the UK 4.1. Elaborarea unui mesaj simplu
de prezentare pentru un profil
CLIL History: Apartheid personal
4.2. Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
cronologică
4.3. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
schimbul de mesaje scrise
11. Progress Revision – Module 4 1 S 16
check 4 Modular assessment test
12. Let’s have Sketch 1 – class performance 1 S 16
fun! Tongue twisters and jokes
Vocabulary Fundraising ideas 1.1 Identificarea informațiilor 6 S 17-19
13. Module 5 principale din știrile prezentate la
make and do TV/materiale înregistrate,
Heroes
Grammar Present perfect tense simple vs. referitoare diferite evenimente,
Present perfect tense continuous atunci când comentariul este
ilustrat prin imagini
The Present perfect tense continuous 1.2. Identificarea detaliilor din
vs. The Present tense continuous mesaje și interacțiuni pe subiecte
previzibile când
Unit 5a – Reading Young woman in school fundraising locutorii/interlocutorii vorbesc
clar și rar
5
Fundraising project 1.3. Identificarea unor elemente
comune culturii proprii și culturii
ideas Selena Gomez, Goodwill Ambassador studiate
Speaking A sponsored walk 2.1. Prezentarea unor
planuri/expunerea unor intenții și
Requests and offers proiecte de viitor
2.2. Participarea la conversații în
Writing A magazine article legătură cu planificarea unor
so and because activități
2.3. Formularea unei păreri
Culture Famous heroes and heroines asupra unei probleme practice, cu
sprijin din partea interlocutorului
Unit 5b – CLIL History: Vaccination
3.2. Selectarea de informații din
make and do texte pe teme din viața cotidiană
3.3. Identificarea informațiilor
dintr-o scrisoare personală
simplă/e-mail în vederea
redactării unui răspuns
4.2. Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
cronologică

14. Progress Revision – Module 5 1 S 20


check 5 End of term revision

Revision 1 End of term revision 1 S 20

6
1.2. Identificarea detaliilor din 6 S 21-23
Vocabulary Travel mesaje și interacțiuni pe subiecte
15. Module 6 previzibile când
Extreme adjectives locutorii/interlocutorii vorbesc
Incredible
Grammar Present perfect tense simple vs. Past clar și rar
journeys
1.3. Identificarea unor elemente
tense simple
comune culturii proprii și culturii
Expressing possibility and studiate
Unit 6a – probability 2.1. Prezentarea unor
Travel planuri/expunerea unor intenții și
Reading The World on Wheels proiecte de viitor
2.3. Formularea unei păreri
Solo sailor
asupra unei probleme practice, cu
Speaking At the station sprijin din partea interlocutorului
2.4. Manifestarea unei atitudini
Describing a journey pozitive față de participarea la
Writing A description of a journey dialog și exprimarea în public
Unit 6b – 3.2. Selectarea de informații din
Extreme Linkers texte pe teme din viața cotidiană
adjectives 3.3. Identificarea informațiilor
Culture Famous journeys dintr-o scrisoare personală
CLIL Science: The solar system simplă/e-mail în vederea
redactării unui răspuns
4.2. Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
cronologică
16. Class Group Project „Our favourite sights” 1 S 24
portfolio 2
17. Class Group Project „A journey around Europe” 1 S 24
portfolio 3

18. Progress Revision – Modules 6 1 S 25


Check 6 Modular assessment test
Vocabulary Films 1.1. Identificarea informațiilor 6 S 25-27
19. Module 7 principale din știrile prezentate la
Suffixes TV/materiale înregistrate,
On screen
Grammar Future tenses: will, be going to, pre- referitoare diferite evenimente,
sent continuous, future continuous atunci când comentariul este
ilustrat prin imagini
1.2. Identificarea detaliilor din
7
Unit 7a – Films First conditional mesaje și interacțiuni pe subiecte
previzibile când
Reading The future of film locutorii/interlocutorii vorbesc
Make a film in Hollywood clar și rar
1.3. Identificarea unor elemente
Speaking At the cinema comune culturii proprii și culturii
Unit 7b – studiate
Suffixes Asking for and giving opinions 2.1. Prezentarea unor
Writing A film review planuri/expunerea unor intenții și
proiecte de viitor
Giving opinions 2.4. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de participarea la
Culture Famous films and film-makers
dialog și exprimarea în public
CLIL Art: Animation 3.2. Selectarea de informații din
texte pe teme din viața cotidiană
3.4. Căutarea de surse adecvate de
lectură și de informare
4.2. Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
cronologică

20. Class Group Project „Our favourite artist”. 1 S 28


portfolio 4

21. Progress Revision – Module 7 1 S 28


Check 7 Modular assessment test
Vocabulary Making friends 1.2. Identificarea detaliilor din
22. Module 8 mesaje și interacțiuni pe subiecte 6 S 29-31
Verb and noun collocations previzibile când
Good friends
Grammar Obligation, prohibition, necessity locutorii/interlocutorii vorbesc
clar și rar
Time adverbs 1.3. Identificarea unor elemente
Unit 8a – comune culturii proprii și culturii
Making friends Time clause studiate
Reading Making friends at home and abroad 2.3. Formularea unei păreri
Unit 8b – Verb asupra unei probleme practice, cu
and noun Questionnaire sprijin din partea interlocutorului
collocations 2.4. Manifestarea unei atitudini
Speaking A party
pozitive față de participarea la

8
Describing people dialog și exprimarea în public
3.2. Selectarea de informații din
Writing A formal letter texte pe teme din viața cotidiană
Linkers of addition and contrast 3.3. Identificarea informațiilor
dintr-o scrisoare personală
Culture Famous friendships simplă/e-mail în vederea
redactării unui răspuns
CLIL ICT: e-Commerce 4.1. Elaborarea unui mesaj simplu
de prezentare pentru un profil
personal
4.2. Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură pentru a marca ordinea
cronologică
23. Progress Revision – Module – 8 2 S 32
Check 8 Modular assessment test
24. Final Vocabulary and grammar assessment 1 2 S 33
Revision 1
25. Final Vocabulary and grammar assessment 2 2 S 34
Revision 2
26. Final Vocabulary and grammar assessment 3 2 S 35
Revision 3
27. Let’s have Sketch 2 – class performance 2 S 36
fun! Tongue twisters and jokes

Notă: Această planificarea anuală este orientativă și este proiectată conform noii Programe școlare pentru Limba engleză L1, clasa a VII-a.
Ea urmărește structura anului școlar 2019-2020, programul național „Școala altfel”, zilele libere/sărbătorile legale și este în concordanță cu ghidurile metodologice de
curriculum și proiectare didactică.
Secțiunea „Festivals and Celebrations” se parcurge, integral sau parțial, la dispoziția fiecărui cadru didactic: fie la finalul semestrului/anului școlar, fie la datele
calendaristice ale respectivelor sărbători, fie la oricare alte date ce corespund nevoilor clasei.