Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA RECUNOAȘTERII

 potrivit textului legal a cărui aplicare se solicită, inculpatul trebuia să recunoască săvârşirea faptei, în
sensul de realitate obiectivă, cât şi ca poziţie psihică, respectiv intenţia cu care a acţionat
 prima instanţă a respins cererea de aplicare a prevederilor art. 3201 C. proc. pen., în condiţiile în care
inculpatul prins în flagrant a recunoscut fapta, însă s-a apărat că deţine drogurile pentru consum propriu şi nu
pentru comercializare cum s-a reţinut în rechizitoriu.
 Pentru a putea produce efectele juridice prevăzute de art. 3201 C. proc. pen., recunoaşterea inculpatului
trebuie să privească în integralitatea lor faptele reţinute în cuprinsul rechizitoriului şi să exprime voinţa clară
şi neechivocă a acestuia de a renunţa la cercetarea judecătorească şi de a fi judecat exclusiv în baza probelor
pe care s-a fundamentat actul de sesizare a instanţei.

S-ar putea să vă placă și