Sunteți pe pagina 1din 1

Teză semestrială

la disciplina: Geografia

Grupa EM 31

Anul de studii 2017-2018, sem II

Total elevi 18

Prezenţi 17

Nota medie pe grupă

Nu a susţinut teza :

Profesor Panuța Ecaterina

Semnătura _______________