Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. 12400/03.06.

2019

CANDIDAȚI CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE LEGALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA


POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA
2019

Nr. Iniţială
Nume Prenume Disciplina Proba practica Motivul respingerii solicitarii de inscriere
crt. tată
0 1 2 3 4 5 6

Nu sunt îndeplinite prevederile art. 65 alin. (4), lit. d) din


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin
OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările ulterioare, în
sensul că:
EDUCAȚIE
1 CZOBOR G. IULIANA NU NECESITĂ - în anul școlar 2016-2017 ați fost sancționată cu desfacerea
TEHNOLOGICĂ
constractului individual de muncă, conform deciziei nr. 96/ 27.03.2017
emisă de conducerea Școlii Gimnaziale nr. 112, sector 3, București;
- în anul școlar 2017-2018 ați fost sancționată cu desfacerea
constractului individual de muncă, conform deciziei nr. 70/ 01.02.2018
emisă de conducerea Școlii Gimnaziale nr. 116, sector 3, București

Nu sunt îndeplinite prevederile art. 3 alin. (2) din Metodologia-cadru


privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr.
PREGATIRE 5460/2019, din documentele depuse la dosar nu reiese faptul că ați
INSTRUIRE SANATATE SI ASISTENTA
finalizat pregătirea psihopedagogică necesară ocupării postului de
2 RAGAZAN TH MIHAELA ELENA ALICE PRACTICA PEDAGOGICA / ASISTENTA
(ASISTENTA MEDICALA PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA (ASISTENȚA MEDICALĂ),
MEDICALA) iar vechimea dumneavoastră în învățământ la data de 31.08.2019 este
de 11 ani 2 luni și o zi, așa cum resiese din adeverința
nr.1460/708/27.05.2019, eliberată de Școala Posliceală Sanitară Carol
Davila, sector 2, București.

Page 1
Nr. Iniţială
Nume Prenume Disciplina Proba practica Motivul respingerii solicitarii de inscriere
crt. tată

Nu sunt indeplinite condițiile prevăzute în anexa nr. 14, punctul 10) din
MECANICA / MECANICA - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
PREGATIRE MECANICA AGRICOLA - din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin
INSTRUIRE MECANICA IN
3 MARINESCU I. FLORINEL
PRACTICA CONSTRUCTII - MECANICA
OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările ulterioare, în
(MECANICA) NAVE - METALURGIE - sensul că documentul depus la dosar cu numărul 4331 eliberat în
PETROL SI GAZE 20.05.2019 nu este în original așa cum este specificat în prevederea
legala.

Nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 3 alin . 3 din


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
PSIHOPEDAGOGI
4 PENCIU T SORANA MAGDALENA NU NECESITĂ din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin
E SPECIALA
OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu art. 17 alin. 1 din OMEN 3850/2017
Nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 65 alin . 4 litera c, teza a
COMPETENTE DE ii-a dinMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
PSIHOPEDAGOGI
5 BÎRSANU G MIHAI UTILIZARE A LIMBAJULUI predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020,
E SPECIALA
BRAILLE aprobată prin OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările
ulterioare.

Nu sunt îndeplinitee conditiile prevazute la art. 9 alin . 10 din


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
PSIHOPEDAGOGI din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin
6 STAN M CAMELIA IULIANA NU NECESITĂ
E SPECIALA OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările ulterioare, in
sensul ca nu face dovada absolvirii unui stagiu de pregatire teoretica in
psihopedagogie speciala conform art 248 alin 5 din legea 1/2011

Nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 3 alin. (3) din


PSIHOPEDAGOGI Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
7 CHIVU I CIPRIAN NU NECESITĂ
E SPECIALA din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin
OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 alin (6) si art. 65 alin (1)
- (4) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului dicatic din
CONSILIERE
FLORENTINA invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019 - 2020 aprobata prin
8 DIMA T PSIHOPEDAGOGI NU NECESITĂ
CRISTINA OMEN nr. 5460/2018 cu modificarile si completarile ulterioare , in
CA
sensul ca la data depunerii documentelor nu face dovada absolvirii
programului de pregatire psihopedagogica prin foaia matricola

Nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 65 alin (1) - (4) din


metodologia cadru privind mobilitatea personalului dicatic din
TURISM (MAISTRI ALIMENTATIE PUBLICA SI invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019 - 2020 aprobata prin
9 NICOLAU F FLORIN SEBASTIAN
INSTRUCTORI) TURISM / TURISM OMEN nr. 5460/2018 cu modificarile si completarile ulterioare , in
sensul ca la data depunerii documentelor cazierul judiciar nu este
valabil

Page 2
Nr. Iniţială
Nume Prenume Disciplina Proba practica Motivul respingerii solicitarii de inscriere
crt. tată

Nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 65 alin (1) - (4) din


metodologia cadru privind mobilitatea personalului dicatic din
ECONOMIC,
invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019 - 2020 aprobata prin
10 VASILUTA P SIMONA STEFANIA ADMINISTRATIV, NU NECESITĂ
OMEN nr. 5460/2018 cu modificarile si completarile ulterioare , in
POSTA
sensul ca la data depunerii documentelor din adeverinta medicala nu
reiese faptul ca este apta pentru a preda in invatamant

Nu sunt îndeplinite prevederile art. 65 alin. (4), lit. c) din Metodologia-


LIMBA SI
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
11 BIȚ I LAVINIA-JANINA LITERATURA NU SOLICITA
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin
ROMANA
OMEN nr. 5460/2019, cu modificările și completările ulterioare.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL Inspector şcolar management resurse umane Laurenţiu Cîrstea

Inspector şcolar management resurse umane, sector 1 Ruxandra Regalia


IOANA-MIHAELA NEACȘU
Inspector şcolar management resurse umane, sector 2 Emilia Alina Ionescu

Inspector şcolar management resurse umane, sector 3 Gheorghe Stancu

Inspector şcolar management resurse umane, sector 4 Mihai Gârtan

Inspector şcolar management resurse umane, sector 5 Gabriela Anghel

Inspector şcolar management resurse umane, sector 6 Dan Adam Eftenoiu

Page 3