Sunteți pe pagina 1din 4

CONSOLIDAREA NUMĂRATULUI ŞI SOCOTITULUI ÎN LIMITELE 1-9

I. Numără ouăle şi scrie în căsuţă cifra corespunzătoare!


II. Colorează primul, al patrulea, al şaselea şi al optulea ou.

III. Numerotează ouăle descrescător, începând cu cifra 9!

IV. Scrie în căsuţe cifrele vecine cu cifra de pe scăunel!

V. Scrie în căsuţă câte ouă ai numărat. Împarte-le în cele două coşuri!

VI. Socoteşte şi scrie rezultatul în căsuţă!


3 + 1 =

8 + 1 =

5 + 2 =
9 - 2 =

7 + 2 =

5 - 1 =
2 + 2 =

8 - 1 =

9 - 1 =